Wie ben ik?Wat wil ik?Publicaties
Website Joost Smits, politiek actief in Lansingerland (ZH)
Home  >  Publicaties  >  Inhoud artikel

Klik hier om te abonneren op de gratis nieuwsbrief

Naar bovenkant scherm

Smits bij de OPLW?

dinsdag 18 oktober 2005 - De OPLW is onze, sinds 1982 bestaande, stabiele (!), lokale partij. Uit een per e-mail aan de raadsfracties verspreid bericht: "Al een paar maal is bij mij het gerucht gemeld dat ik een rentree in de deelgemeentelijke politiek zou overwegen, en wel bij de OPLW. Bij deze wil ik u deelgenoot maken van mijn overwegingen waarom dit een onmogelijkheid is."

"Geachte dames en heren,

1. De laatste maanden van mijn raadslidmaatschap waren zowel voor mij als mijn (politieke) omgeving niet prettig. Ik zie niet waarom deze "state of mind" niet terug zou keren bij een rentree. En gaat het al niet om mijn eigen geestelijke gezondheid, de partij waarvoor ik terug zou keren is zwaar te beklagen.

2. De OPLW is de partij die bij de laatste verkiezingen waarschijnlijk eenmalig van de kiezer de kans kreeg om een zwaar stempel te drukken op de deelgemeentelijke politiek. Zoals ik het heb kunnen beoordelen, en zoals de onderlinge sfeer altijd is geweest (gelukkig!), heeft de OPLW ook alle mogelijkheden gekregen om dat stempel te drukken. Dat is in het geheel niet waargemaakt. Ik kan er niet de vinger op leggen hoe dat komt. Als ex-collega-fractievoorzitter weet ik dat het onjuist en onrechtvaardig is om met de vinger naar de OPLW-leider te wijzen.

3. Laat ik even chargeren, en daarmee aangeven hoe onwaarschijnlijk het is dat ik bij een rentree al een rol van betekenis zou kunnen spelen. De VVD valt, zo lang ze deel uitmaakt van de coalitie, samen te vatten als een partij die vooral klapt voor maakt niet uit welke onnozelheid. Verder geen rol van betekenis. Kan bijna ook niet, want er is een linkse meerderheid. CDA, PvdA en GroenLinks zijn veel te druk om de belangen van hun zwaar gesubsidieerde middenkader veilig te stellen. Dat gaat soms veel te ver. De Commissie Welzijn draaide lang vooral hier om. En o wee wie daarin probeerde te roeren. D66 is het fatsoenlijk alternatief, maar kan niet worden betrapt op werkelijke oppositie tegen zowel coalitie-flauwekul als oppositie-spelletjes.

4. Het vele vergaderen over niks brak mij op. Hoe nuttig de commissies ook voor de interne organisatie zijn, ze doen er nauwelijks toe. De Commissie Welzijn en Economie gaat te veel over dat welzijn van instellingen, wat, zoals gezegd, de belangen van de middenkaders van CDA, PvdA en GroenLinks zijn. De burger heeft er weinig aan, op het kleine groepje na dat er zijn hobby mee gefinancierd krijgt. Economie en Sport krijgen te weinig aandacht, en dan ook nog wel verkeerd. De Commissie Algemene Zaken is navelstaren, en de 1 2 kernpunten per jaar zouden rechtstreeks afgehandeld kunnen worden op het end van een of andere raadsvergadering. De Commissie Wonen en Buitenruimte is alleen al qua naam een farce. Nogal veel mensen wonen in kwalitatief slechte woningen, er worden grote winsten gehaald, en B&W is zo slim om overwinsten af te romen. Wijken hebben nauwelijks intrinsieke veiligheid (door de inrichting veilig, wat aanvullende maatregelen onnodig maakt). En beheer van de buitenruimte bestaat vooral uit bordjes "slecht wegdek" of "slecht voetpad". Terwijl juist deze commissie zo tastbaar zou kunnen zijn. Een lantaarnpaal staat scheef, je gaat eromheen staan, ja, hij staat scheef, wat gaan we doen, x of y, en poetsen maar. Zonder lullig te doen, zoek het in dat tastbare, dan heb je ook volk op de tribune als je NIET de burgers confronteert met een onmogelijke maatregel. Nog maar een sneer naar de OPLW, om onze lotsverbondenheid te doorbreken: met de Commissie Projecten hadden jullie GOUD in handen. Zit alle actie en burgerbetrokkenheid in de Commissie Wonen en Buitenruimte (of beter Buitenruimte en Verkeer), dan zit alle visie in de Commissie Projecten. Alles waar in de samenleving maar een beetje belangstelling voor zou kunnen zijn buiten de Eigen Voor en Achtertuin, zoals het Masterplan Bergse Dorpsstraat, de Lupine, de vernieuwbouw van de secretarie, en dat langjarig, met vele opties waar je werkelijk de verschillen en overeenkomsten van de deelraadsleden en -fracties aan bod kunt laten komen. Jullie hadden de handen aan de knoppen van de "meat and potatoes".

5. Als portefeuillehouder Welzijn, lang geleden, zei ik al dat door de nieuwe wet op de kinderopvang de kosten hoger zouden worden, en, belangrijker, de kwaliteit omlaag zou gaan. Dan moet je als papa van twee kleine kindjes, en als de mogelijkheid er is, ook zelf de consequentie trekken. Een gewoon gemeenteraadslid hoort gemiddeld per week zo'n 20 uur met het volksvertegenwoordigen bezig te zijn. Waaronder de paar uurtjes dat je in vergaderingen zit, maar vooral elders in de wijken, of in andere steden om te kijken hoe het daar gaat. Een deelraadslid kan het met de helft af. Ik zie geen mogelijkheid om die 10 uur te leveren, nu. Misschien over een paar jaar.

6. Ik stem waarschijnlijk volgend jaar GroenLinks. In plaats van de partij van "ik zeg maar wat en doe toch lekker niks, behalve klappen voor nietszeggend beleid" (VVD) naar "ik stel mij openbaar buiten elke redelijkheid op, maar ik werk constructief samen en verzin elke week een list om een dingetje voor elkaar te krijgen waar de burgers vaak nog wat aan hebben ook" (GroenLinks). Niet OPLW, met grote waarschijnlijkheid. Was het niet GroenLinks dan zou ik op Alex stemmen. Voor de gemeente en landelijk ben ik zeer tevreden VVD-lid. Immers, de deelgemeentelijke VVD lijdt aan de zelfgenoegzaamheid die in Limburg en Brabant het CDA parten speelt, en in Rotterdam de PvdA, en het doorbreken daarvan is heel moeilijk. Ik zie daarin voor mijzelf geen taak. Ik kies andere windmolens om tegen te vechten.

7. Ik publiceer dit najaar nog een aantal artikelen over machtsmisbruik, willekeur en algemeen falend beleid. Leuke dingen, die u allemaal al weet of hoort te weten, maar dan ontsloten voor de buitenwereld. Een samenvatting, gebundeld met de eventuele reacties, zal ik volgend jaar presenteren op het Politicologenetmaal. Ik ben dan 20 jaar lid van de politicologenclub, en we komen dan voor het vijfde jaar in een bepaalde samenstelling bij elkaar. Deze publicatie zal het zeker onmogelijk maken dat ik een constructieve rol van betekenis kan spelen in de Hillegersberg-Schiebroekse politiek.

8. Behalve met mijn kindjes ben ik druk met het opzetten van een nieuwe woningcorporatie (de voorloper staat op http://www.prize.nl/jsmits/pol/tehuur.html , maar binnen een paar weken is er een echte site) en een paar andere Internet-activiteiten (zoals met een paar vrienden http://www.wt21.com ).

Begrijp mij goed. Ik heb in allerlei gemeenten rondgekeken in Nederland en daarbuiten, en acht de manier van werken van de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek en haar instanties heel hoog, vergeleken met de rest. In 1986 deed ik onderzoek naar de besluitvorming rondom loodverontreiniging in de Gemeente Stein (L) in het kader van de promotie van een medewerker van de Universiteit Twente, en in Stein was je je leven niet zeker. In andere gemeentes heerst werkelijke obstructie van het ambtenarenkorps richting raad en college. Dat is in onze deelgemeente allemaal niet zo. In principe staan alle seinen op groen om er echt wat van te maken. Wie weet komt het er nog een keer van. Mijn al genoemde "state of mind" maakt dat ik geen echt positieve bijdrage kan leveren, behalve het openzetten van een paar luiken.

Allicht, als er een grote tovenaar zou opstaan die de onmogelijkheden wegneemt ontstaat er een waarschijnlijkheid. Ik zie niet hoe dat zou kunnen.

Met liberale groet,

Joost Smits"

Categorie: Lokaal

Klik hier om de link te volgen Meer hierover: Web site OPLW

Ik ben geïnteresseerd in uw mening:

Uw naam:

Uw e-mail adres:


        

 
Notities - Meest recente items

Lokale politiek - Meest recente items

Nationale/Europese politiek - Meest recente items

Epistels - Meest recente items

Archief

Interessante site
Deze Web site bestaat sinds juli 2000. Sinds november 2005 onder het domein "PolitiekActief.Net"

Copyrights, enz.: klik hier