Wie ben ik?Wat wil ik?Publicaties
Website Joost Smits, politiek actief in Lansingerland (ZH)
Home  >  Publicaties  >  Inhoud artikel

Klik hier om te abonneren op de gratis nieuwsbrief

Naar bovenkant scherm

Wachten op de Jaarrekening

dinsdag 23 januari 2007 - Vanavond ben ik uit beleefdheid toch naar de commissievergadering gegaan waar ze mijn brief over de mogelijke omissie in de Jaarrekening 2006 behandelden. Het verloop was niet verrassend, vooral ook omdat ik had aangegeven dat ik verder geen reactie hoefde te krijgen.

Wat was niet verrassend? Op de eerste plaats dat mijn brief aan de deelraad over een mogelijke fout in de komende Jaarrekening wordt opgevat als een kwestie tussen ex-raadsvoorzitter Van Winsen en mij. Dat was altijd al zo, en mede een reden om uit de politiek te gaan. Moet ik dan mij beperken tot alle politieke spelers behalve Van Winsen om idiote gevolgtrekkingen te vermijden? Nog afgezien van dat ik mij richt op het handelen van het zittend bestuur en niet van voormalige bestuurders, om mijn boek ook wat actueels mee te geven. Een van de commissieleden vond mijn brief aan de deelraad over een mogelijke fout in de Jaarrekening van de deelgemeente zelfs een interne VVD-aangelegenheid. In al die jaren als bestuurspartij heeft mijn partij dus een grandioze reputatie opgebouwd, blijkbaar. Een ander commissielid vond dat het maar om een klein bedrag ging, daarbij vergetend dat andere werknemers van de deelgemeente ernstig in de problemen komen als ze honderden Euro's belastinggeld voor eigen gerief aanwenden. Maar natuurlijk oordeelt ons-kent-ons anders over elkaar dan over vreemden.

Wat ook niet verrassend was, was dat de commissie zich aansloot bij het Dagelijks Bestuur van de deelgemeente. Zoals eerder gemeld stelt het Dagelijks Bestuur dat de gedragscode helemaal niet overtreden is door het op eigen inzicht en voor eigen voordeel gebruik maken van deelgemeentelijke voorzieningen. En het DB, met instemming van de commissie, vindt dat dus ook niet, dat van dat voor eigen voordeel gebruik maken van deelgemeentelijke voorzieningen. Op zich zegt dit weinig. Het Dagelijks Bestuur zit er met maar één wankele stem meerderheid, terwijl haviken als VVD en Leefbaar Rotterdam elke kwestie als hefboom zullen gebruiken. Geen breuk dus in de coalitie als het even kan. En de VVD kan het zich nu even niet veroorloven de Gedragscode serieus te nemen. Met mijn opmerking uit november om die Gedragscode online te zetten op de website, zoals de Gedragscode zelf suggereert (openbaar beschikbaar stellen) is door zowel Dagelijks Bestuur, als Deelraad, als griffie (wijselijk) niets gedaan.

Wat verder niet verrassend was, maar voor mij voor het eerst om te aanschouwen, is dat animositeit tussen de nieuwe deelraadsvoorzitter Bert Cremers en de oude raadsvoorzitter Van Winsen de plek in de aandacht van de politici heeft gevonden die ik misschien dan heb achtergelaten. Zelfs de meest terloopse opmerkingen zijn reden voor het nodige hakketakken. Het felle debatteren dat zo broodnodig werd gemist en door Van Winsen in de politiek is geïntroduceerd wordt zo wat aan inflatie onderhevig. Vrees voor de toekomst dat ook zittende politici (opzettelijk) inhoudelijke kwesties laten verworden tot "o, het zijn die twee weer".

Enige verrassende nieuwe puntje is dat in de stukken voor vandaag staat dat Van Winsen bij het plaatsen van de politieke advertentie absolutie vroeg aan de deelgemeentesecretaris. Omdat die natuurlijk geen natuurrechtgever is, in de traditie van Hugo de Groot, moet ik ervan uitgaan dat er een beleidslijn is geraadpleegd. We moeten na het wegstrepen van alternatieven nu zelfs serieus rekening houden met een gegeven subsidie. Bijv. een waarderingssubsidie. Om welke beleidslijn het gaat blijft in nevelen gehuld. Net zo min als er een beleidslijn is voor de ook vanavond genoemde "afscheidsreceptie" voor bestuurders die geen afscheid nemen. Alle mogelijkheden voor het zittend dagelijks bestuur deze primeurs over een paar jaar nog verder uit te melken. Met dank aan de VVD. Te horen in 2010: "Ik ga door in de deelraad, maar ik bespaar de burger veel geld. Ik kies als afscheid voor een afscheidsreceptie met daarna een vakantie naar de Caraïben, en ik zie af van een Mercedes cabrio. Ik heb immers het beste met de burgers voor."

Ik wil niet speculeren, zoals eerder gezegd. De Jaarrekening 2006 wacht ik af, en zal onderliggende stukken verder opvragen. Dan zullen we zien.

Categorie: Lokaal

Klik hier om de link te volgen Meer hierover: Vorig artikel over dit onderwerp

Ik ben geïnteresseerd in uw mening:

Uw naam:

Uw e-mail adres:


        

 
Notities - Meest recente items

Lokale politiek - Meest recente items

Nationale/Europese politiek - Meest recente items

Epistels - Meest recente items

Archief

Interessante site
Deze Web site bestaat sinds juli 2000. Sinds november 2005 onder het domein "PolitiekActief.Net"

Copyrights, enz.: klik hier