[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
HomeOnderwerpenPublicatiesContactRSS

Wie ben ik?Wat wil ik?Publicaties
Website Joost Smits, politiek actief in Lansingerland (ZH)
Home  >  Publicaties  >  Inhoud artikel

Klik hier om te abonneren op de gratis nieuwsbrief

Naar bovenkant scherm

Convenant over vracht over de HSL na 2015?

vrijdag 2 oktober 2009 - Vandaag kreeg ik het verzoek onderzoek te doen naar een convenant tussen de gemeente Lansingerland en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat over vrachtvervoer over de HSL. Dat zou pas na 2015 mogen plaatsvinden. Een mooie tegenspraak met het besluit van de gemeenteraad van 25 september, waarin ze besloten om niet in te stemmen met vrachtvervoer.

Dit artikel is "werk in uitvoering". Ik probeer alles zo goed mogelijk op een rijtje te zetten, dus kom regelmatig terug of er iets nieuws is.

Hoe zat het ook alweer? Op 14 september 2007 stond in NRC Handelsblad een artikel "Nederland bijkantoor in transport" met daarin helemaal op het eind de passage: "HST Cargo verwacht dat in 2012 de eerste vrachttrein met een snelheid van 300 kilometer per uur op het spoor kan rijden."

De Gemeente Lansingerland reageerde snel met een brief aan de minister. Daarin twee opmerkelijke punten.

1. De eerste bewering bevat een bijzin. Ik pluis ze even uit elkaar voor de leesbaarheid: "Het onderzoek naar de wenselijkheid, resp. noodzaak voor de aanleg van de HSL strekte zich uit tot het jaar 2015. Hieruit vloeit voort dat zo hiervan ooit sprake zal zijn, de HSL in ieder geval niet voor het jaar 2015 voor goederenvervoer zal worden ingezet. [...] Dit is destijds in het overleg [...] met de betreffende bewindslieden [...] bevestigd."

2. De gemeente gaat uitgebreid in op de eisen waaraan zware vrachttreinen zouden moeten voldoen en hoe dat in overeenstemming is met de normen van de HSL.

De brief die Minister Eurlings antwoord heb ik (nog) niet, maar wel het persbericht met een samenvatting die Lansingerland maakte op 11 januari 2008. Daarin staat:

1. Titel "Mogelijk alleen licht vrachtvervoer over de HSL-Zuid"

2. Het ministerie bevestigt dat een consortium vracht aan het onderzoeken is. Ze hebben "het consortium laten weten dat elk plan voor het gebruik van de HSL-Zuid voor vrachtvervoer zal moeten voldoen aan de eisen die voor het gebruik van de lijn gelden. En dat er geen plannen zijn om wettelijke bepalingen omtrent het gebruik van de HSL-Zuid te versoepelen om vrachtvervoer mogelijk te maken. Het ontwerp van de HSL maakt goederenvervoer zoals dat plaatsvindt op het conventionele spoorwegnet of de Betuweroute onmogelijk. Momenteel voldoen geen van de goederenwagons die in Nederland in gebruik zijn aan de eisen die op de HSL gelden."

3. "Bovendien is voor het vrachtvervoer een vrachtterminal nodig met aansluiting op de HSL-Zuid. Bij het ministerie van V&W zijn er vooralsnog geen plannen om te investeren in de aanleg van die vrachtterminal."

Dat laatste weten we inmiddels: een paar maanden later waren er bij een ànder ministerie, dat van Economische Zaken, wel degelijk plannen om te investeren.

Het huis-aan-huisblad De Heraut, dat nadrukkelijk aan onderzoeksjournalistiek doet, besteedde op 16 januari 2008 aandacht aan de brief van de Minister. Wethouder Jan den Uil (ChristenUnie) reageert. Opmerkelijk, want bij mijn weten is De Rijke (PvdA) de vakwethouder. Den Uil: "Als het tot concrete plannen zou komen, [... d]an voldoen ze (het consortium, red Heraut) niet meer aan de regelgeving en moet er weer met de gemeenten worden overlegd. Die kans is erg klein. En als het gaat om nachtelijke ritten, we hebben een convenant met de minister waarin staat dat er niet 's nachts gereden gaat worden. En daar houden we hem aan! Ik ben blij met deze brief."

Op 24 september 2009 besluit de gemeenteraad van Lansingerland: "dat de gemeente Lansingerland de minister van Verkeer en Waterstaat schriftelijk op de hoogte brengt van haar standpunt dat er geen goederenvervoer over de HSL mag plaatsvinden."

Welke opmerkingen kun je hierbij maken?

1. De datum 2015 is blijkbaar de horizon van een toekomstverkenning uit 1993. Er zou in die periode geen vracht over de HSL gaan rijden, en dat zouden bewindslieden hebben bevestigd. Ik kan mij wel voorstellen dat dat zo begrepen is, misschien, maar bijna niet voorstellen dat het letterlijk zo gezegd is. In de (ontwerp) Planologische Kernbeslissing (PKB) van 1994 staat te lezen op blz. 61: "Schiphol [...] moet daarom een actief beleid voeren om een markt te veroveren. Dit betekent dat de ontwikkeling van Schiphol tot mainport [...] met name gestalte moet krijgen door vergroting van het transferverkeer met Schiphol. Juist hier is de concurrentie met de omringende luchthavens zeer hevig; transfer kan immers in principe overal plaatsvinden als de aansluitende verbindingen aanwezig zijn. De ontwikkeling van Schiphol tot mainport kan daarom niet los gezien worden van de ontwikkeling van de omringende luchthavens. Integratie in het hogesnelheidsnet [...] is in dit licht bezien voor Schiphol van essentieel belang. Dit temeer daar ook luchthavens als Parijs (Charles de Gaulle) en Frankfurt op het hogesnelheidsnet zullen worden aangesloten." Daar is geen woord Spaans bij. Al in 1994 had voor iedereen duidelijk moeten zijn dat het essentieel is dat er vracht over de HSL zou gaan, vóór of na 2015.

2. Zo lang je maar vracht laat passen in gewone HSL-rijtuigen, binnen de gewichtsnormen, geen gevaarlijke stoffen, dan kunnen de treinen rijden. Op www.fastmover.eu staat: Door het inzetten van dubbeldeks HSL rijtuigen (TGV Duplex) en deze om te bouwen zullen ze "geschikt zijn om volledige air cargo plates (3,90m deurhoogte), air cargo containers en andere hoge ladingen zoals "Deense karren" (2,60m hoogte), te vervoeren. [...] Vanwege de overeenkomende beladingprofielen zal een treinstel van 400m (inclusief 2x25m tractie) evenveel lading vervoeren als 20-23 standaard opleggers van 15 m laadlengte. [...] De huidige Thalys op de route Brussel - Parijs bestaat uit twee treinstellen met een totale bruto lengte van 400 m." Dat kun je licht vervoer noemen, maar het is dus wel even met 300 km/uur een vracht gelijk aan 40-48 standaard opleggers per HSL trein. "Licht" vrachtvervoer, dat straks 's nachts over de HSL-lijn raast.

3. Wethouder Den Uil spreekt van een convenant voor nachttreinen op de HSL. Ik heb dat nog nergens kunnen vinden. Niemand refereert er verder ooit aan. Zelfs de Gemeente Lansingerland niet op hun HSL info pagina. Ik vond juist dat er géén nachtregime is voor de HSL, behalve wat de Minister oplegt. ProRail: "Uit intern onderzoek (Kenniscentrum Geluid – ProRail) is vastgesteld dat met de huidige treinen en bijbehorende dienstregeling de geluidsproductie ruim 6 decibel lager is dan de geluidsproductie welke is aangenomen in het Tracébesluit. Dit betekent dat het huidige vervoer op de HSL-Zuid voldoet aan de wettelijke eisen en dat er ruimte is voor een intensivering van de dienstregeling binnen de wettelijke vastgestelde geluidsgrenzen. [...] Feitelijk is het zo dat er dus ’s nachts (zij het met beperkingen) treinen zouden kunnen rijden op één spoor van het HSL-tracé [...], echter daar is op dit moment absoluut geen sprake van. [...] Op dit moment is er geen sprake van goederenvervoer op het HSL-tracé. Beslissingen over mogelijk goederenvervoer op het tracé worden genomen door het Ministerie van Verkeer & Waterstaat. [...] Feitelijk mogen er op elk moment treinen rijden op het HSL-tracé zolang de wet geluidhinder niet overschreden wordt."

4. Ik heb ook geen convenant voor vrachttreinen kunnen vinden.

5. De gemeente Lansingerland gaat helemaal niet over vrachtvervoer over de HSL. Wat willen ze doen? Een slagboom over de HSL opstellen bij de gemeentegrens?

Voorlopige conclusie

Het is werk in uitvoering, en zo staat het er nu voor:

* Tot vracht over de HSL is al lang geleden besloten, omdat het essentieel zou zijn voor Schiphol.
* Er kunnen dan geen reguliere vrachtwagons over de HSL denderen, maar wel met vracht volgeladen omgebouwde rijtuigen, vergelijkbaar met 40-48 standaard opleggers per HSL trein.
* De Gemeente Lansingerland noemt regelmatig afspraken met de rijksoverheid over de HSL, maar ik kon geen convenanten vinden ter bescherming van de eigen burgers als het gaat om vracht- dan wel nachttreinen.
* De datum van 2015 is enkel de horizon geweest van een studie uit 1993, en betekent verder niets.
* Het raadsbesluit van 25 september van "geen vracht" is ongeloofwaardig, en zet de laatste mensen die nog geloven in de gemeentelijke politiek op het verkeerde been.

Categorie: Lokaal

Klik hier om de link te volgen Meer hierover: Het hele "Dossier HSL"

Ik ben geïnteresseerd in uw mening:

Uw naam:

Uw e-mail adres:


        

 
Dossier HSL
 
Politieke Academie | Strategische data-analyses
 
Boeken: Permanente Campagne/Meer mensen naar de stembus
 
PolitiekActief.Net op Twitter

 
Notities - Meest recente items
31 december - Nieuwjaar, klimaat, burgerdividend en Lansingerland
5 maart - Campagnetijd

Lokale politiek - Meest recente items
28 december - Jaaroverzicht 2017

Nationale/Europese politiek - Meest recente items

Epistels - Meest recente items
1 november 2015 - Begroten tussen onkunde en onwil
9 juni 2014 - Over het uitsplitsen van samengestelde gegevens
2 juni 2014 - Over het mechanisme van verandering en stabiliteit bij verkiezingen
25 april 2014 - De onvermoede stabiliteit van de Rotterdamse verkiezingen
28 maart 2014 - Spookstemmen

Archief

Interessante site
[an error occurred while processing this directive]

Powered by Coranto

Deze Web site bestaat sinds juli 2000. Sinds november 2005 onder het domein "PolitiekActief.Net"

Copyrights, enz.: klik hier