Wie ben ik?Wat wil ik?Publicaties
Website Joost Smits, politiek actief in Lansingerland (ZH)
Home  >  Publicaties  >  Inhoud artikel

Klik hier om te abonneren op de gratis nieuwsbrief

Naar bovenkant scherm

Tweede TNO rapport na 2 maanden online

dinsdag 9 maart 2010 - Na twee maanden is het ministerie van Verkeer en Waterstaat zo ver om het Tweede TNO rapport over de HSL te publiceren. Analyse volgt 10 maart.

De link naar zowel de brief van de minister als het Tweede TNO Rapport: hier (kan een bladzijde of wat verschuiven)

Een doorzoekbare versie is te downloaden via de link hieronder.

Eerste opmerkingen over het TNO rapport:

Blz. 9: "In overleg met ProRail zijn locaties voor het onderzoek gekozen die geschikt zijn voor emissiemetingen en in de buurt liggen van gemeenten waar omwonenden klachten hebben geuit over het geluid van passerende treinen."

En dat was niet Berkel. Terwijl juist hier een grote populatie is. Maar ze doen zichzelf daar geen plezier mee. Uit de 1e rapportage kon je nog half half lezen dat er maar op bepaalde plaatsen problemen waren met de geluidsschermen. Zoals bij de tunnelbak. Juist het Tweede TNO Rapport wijst erop, door te specialiseren in "gewoon spoor", dat er algemene problemen zijn met de geluidbeperkende maatregelen (blz. 4). Er zijn dus heel grote problemen met de HSL, over de hele lengte van het traject.

Blz. 7: "Om binnen de geluidruimte te kunnen blijven zijn maatregelen voorgesteld die de geluidproductie van het intercitymaterieel aanzienlijk moeten verminderen. Het belangrijkste deel van die maatregelen was ten tijde van laatste metingen nog niet gerealiseerd. De beoordeling van de geluidsituatie op diverse locaties aan de hand van de geluidruimte van het Tracébesluit zal in een later stadium nog plaatsvinden."

Met andere woorden: ze hebben geen idee hoe 2010 daadwerkelijk zal uitpakken. In het Reken- en Meetvoorschrift staat bij art. 4.1: "De primaire eis die aan een akoestisch onderzoek moet worden gesteld is dat het zo nauwkeurig mogelijk de (toekomstige) geluidsbelasting aanduidt. Dit zal slechts het geval zijn als niet alleen optimale aandacht wordt besteed aan de akoestische aspecten, zoals bodemdemping en reflectieinvloeden, maar als ook aan het onderzoek een deugdelijke opgave, meestal gebaseerd op een prognose, ten grondslag ligt. Voorkomen moet worden dat geluidwerende maatregelen, die aan de hand van de resultaten van een akoestisch onderzoek worden genomen, na enkele jaren onvoldoende effectief blijken te zijn, als de verkeersintensiteiten – en dus de geluidsbelastingen – hoger zijn dan aanvankelijk was geschat."

Als je een onderzoek hebt waaruit blijkt dat de norm precies wordt gehaald bij lagere snelheden, en je gaat sneller rijden, dan ga je over de norm. Het is helemaal niet vroeg om te stellen dat de norm wordt overschreden.

De geluidsreductie van de tijdelijke treinen zal misschien hoger zijn dan verwacht, maar de herrie door de Thalys op 300 tov 160 km/uur is NOG hoger. En is er geen aannemelijk rapport, ook het TNO rapport niet, dat aantoont dat alles in 2010 binnen de normen blijft. Het gaat niet aan om door te blijven rijden, met steeds uitbreiding van ritten, met steeds treinen op 300 km/uur in het weekend, terwijl er geen deugdelijke redenering vóóraf is overlegd. Want dan kun je als politiek alleen steeds achteraf constateren dat het niet klopt, en ondertussen zitten de mensen in de herrie.

blz. 3 brief van de minister: "In december 2009 is een veiligheidsbeschouwing opgesteld voor het afschakelen van de blokkenrem bij de HST-Prio rijtuigen. IVW kan zich vinden in de redenering die wordt gehanteerd en ziet hierin een basis voor toelating uitsluitend op het HSL-tracé."

De ramp met de HSL in Eschede (Duitsland) een paar jaar geleden was door knutselen aan geluidwerende maatregelen met de wielen. In dit geval hebben we intercity-rijtuigen die al sinds de jaren 80 rijden met blokremmen en schijfremmen. Ze reden altijd max. 120-140 km/uur. Nu worden ze met 160 km/uur voorgeragd. En mogen de blokremmen helemaal vervallen! "Uitsluitend op het HSL-tracé"! Ik vind dat eng.

Volgens de Toelatingsgids – Handleiding voor de toelating en registratie van spoorvoertuigen in Nederland van september 2008: als er aanpassingen worden verricht aan hoofdbestanddelen van een rijtuig, dan moet het opnieuw worden gekeurd. Dan moeten de rijtuigen, conform de Europese richtlijnen en de TSI's ook worden gekeurd volgens de huidige standaard. De redenering van het ministerie "als de TSI's zouden gelden, dan zouden de treinen niet zo mogen rijden zoals ze rijden", en dat de TSI niet geldt omdat de rijtuigen uit de eighties stammen, gelden niet bij deze grote aanpassingen. Aanpassingen aan de remmen zijn voldoende reden de rijtuigen helemaal te keuren. Zeker omdat geluidsproductie aan de basis ligt van de aanpassingen. Nu maar gelijk goed!

***Update: op 31/3 een vraag hierover gesteld aan de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Zie de HSL Telex

Categorie: NatioEuro

Adobe Reader nodig Bijlage: Tweede TNO rapport over de HSL (doorzoekbaar) (1593 kB)
Klik hier om de link te volgen Meer hierover: Het hele "Dossier HSL"

Ik ben geïnteresseerd in uw mening:

Uw naam:

Uw e-mail adres:


        

 
Notities - Meest recente items

Lokale politiek - Meest recente items

Nationale/Europese politiek - Meest recente items

Epistels - Meest recente items

Archief

Interessante site
Deze Web site bestaat sinds juli 2000. Sinds november 2005 onder het domein "PolitiekActief.Net"

Copyrights, enz.: klik hier