Wie ben ik?Wat wil ik?Publicaties
Website Joost Smits, politiek actief in Lansingerland (ZH)
Home  >  Publicaties  >  Inhoud artikel

Klik hier om te abonneren op de gratis nieuwsbrief

Naar bovenkant scherm

Kampinga kampioen voorkómen curatele

zondag 24 oktober 2010 - Op 14 oktober vergaderde de VVD in een openbare vergadering o.a. over mijn motie over de artikel-12 status. Zoals te verwachten lukte het niet om over de schaduw van de naderende curatele heen te springen. Het signaal is gegeven, het zal wat tijd nodig hebben. Maar er is ook vrij goed nieuws, wat samenwerking zal vragen van VVD en andere partijen, op vele niveaus, onder leiding van wethouder Kampinga.

Eerst twee andere observaties. Het ging opvallend weinig over "Wilders". Bijna niet, eigenlijk. En dat is goed. In de tijd van Fortuyn ging het namelijk nogal veel over Fortuyn, en later dus over Verdonk of Wilders. De partij heeft blijkbaar zijn eigen verhaal teruggevonden.

Observatie 2. Tegenwoordig drukt de VVD zich graag uit in spierballentaal. Heeft zijn voordelen, want het is bondig, doelen worden duidelijk geformuleerd, evenals de acties om de doelen te bereiken. Zo ook op de vergadering een betoog om door te pakken met infrastructurele werken, en niet te veel vertraging te krijgen door er met haren, veren en pootjes bij gesleepte kruipbeestjes, fladderaars en ander ongedierte. Bijv. over de waterspitsmuis die in Nederland bedreigd zou zijn, maar algemeen voorkomt over de halve wereld. En vanwege de bedreigde status in Nederland knaagt aan provinciale infrastructurele plannen. Dat dat nergens op slaat, dat snap ik.

Curieus was dat ná dat vlammend betoog een oud-fractielid de opmerking liet horen dat inderdaad infrastructuur voort moet gaan, maar dat de natuurgebieden van Lansingerland gespaard moeten blijven. Instemming bij de vergadering. Tja, daar gaat het dan natuurlijk mis. Ook via www.PolitiekActief.Net hebben zich de laatste 10 jaar wel mensen gemeld die een of ander overheidsplan niet zagen zitten, en mijn advies is dan altijd om een kruipbeestje, plantje, broedplaats, fladderaar of ander natuurverschijnsel te zoeken, omdat dat de snelste weg is (óók voor VVD-ers) om natuurgebieden te vrijwaren van enthousiaste overheidsbemoeienis. Wil je de natuurwaarde van de groene gebieden van Lansingerland effectief beschermen, dan moet je niet staan juichen als de kruipbeestjes en zeldzame graspollen sneller onder de bulldozer mogen verdwijnen. De spierballentaal kan niet zonder een visie op groen. Het zijn niet de beestjes zelf die plannen ondergraven, maar betrokken omwonenden die de beestjes in de arena werpen. Je spierballenverhaal moet recht doen aan die omwonenden, zoals de Lansingerlanders die graag wat groen overhouden in de drukte en herrie in dit gebied.

Dan de motie, zie hier de tekst en achtergrond. Het ging om in een vroeg stadium te onderzoeken hoe één VVD-wethouder uit het college kan worden gehaald als de gemeente wegens wanbeleid in (recent) verleden onder curatele van de Rijksoverheid komt te staan. Er is immers het nodige gemor over het (te) grote aantal wethouders in Lansingerland. Op zich kan ik daar als partijlid wel vrede mee hebben, omdat het een mooi onderhandelingsresultaat is. Maar met de veranderende omstandigheden in geval van artikel-12, met minder bevoegdheden, minder beleidsvrijheid, zeg maar minder te doen, is het suf om dan alleen het onderhandelingsresultaat als raison d'ętre aan te voeren. En dan kun je beter vroeg nadenken, dan later terwijl de messen worden geslepen te hopen in staat te zijn tot kwalitatief hoogstaande besluiten. En ik wilde ook horen wat de partijgenoten ervan dachten.

De fractievoorzitter trad als eerste op, omdat hij vond dat het weinig vertrouwen in de fractie uitstraalde. Dat is het punt natuurlijk niet. Om de beeldspraak van o.a. de PvdA te lenen: de Titanic zinkt, en de orkestleider is bang dat men denkt dat het orkest niet mooi genoeg speelt. Waarop per mail de fractievoorzitter vindt dat hij meer is dan de orkestleider, en ook kan zorgen dat de Titanic niet meer zinkt. Daarover dadelijk meer.

Ander commentaar ging over mijn opmerking dat het halve college van Burgemeester en Wethouders nu bestaat uit VVD-ers, en dat er best eentje uit mag als er minder te doen is. De burgemeester staat boven de partijen, en die mag je nooit afficheren als VVD, zo begreep ik de kritiek. Technisch gezien is dat zo. De burgemeester is staatsrechtelijk niet meer dan een zetbaas van de majesteit, die mee bestuurt, controleert, en indien nodig terug rapporteert, als de lokale politiek er een potje van maakt. In de praktijk zijn veel burgemeesters echter al lang mannen en vrouwen van stavast, met een duidelijk profiel. Opstelten was in Rotterdam duidelijk VVD, en werkte zelfs wethouders eruit als die teveel in zijn vaarwater op het gebied van politie kwamen. Deetman was duidelijk CDA, evenals Leers. Wallage en Ter Horst duidelijk PvdA, en De Graaf duidelijk D66. Bij de uitverkiezing van de "Beste Burgemeester van Nederland" gebruikte winnaar Gerd Leers een Limburgse term om aan te geven dat een burgemeester uitstraling nodig heeft: geen hampeleman. De uitstraling van de burgemeester is niet te vinden in het toevallige en tijdelijke verkiezingsprogramma, maar in de beginselen van de partij waaruit hij/zij voortkomt. En als in Lansingerland tijdens een curatele alsnog twee wethouders van VVD-huize nodig zijn omdat de burgervader geen uitstraling zou hebben, dan doen we geen recht aan de kwaliteiten van onze burgemeester Van Vliet. Volg zijn Twitter-account maar een tijdje.

Gelukkig was de wethouder Financiën in de marge van de vergadering zo attent om met een paar kleine schetsen (in vertrouwelijkheid) een geloofwaardige kans op een uitweg te schetsen uit de naderende artikel-12. Daar is dan wel de medewerking van de partij, van het college, en andere fracties voor nodig. "Kampioen" uit de titel is dus ook niet bedoeld in de betekenis van "winnaar", maar van "witte ridder" in het strijdperk.

Alle kaarten op Kampinga, de komende maanden, het komende jaar. Het aardige is dat de motie die ik verzon nu een heel andere betekenis kan gaan krijgen. Mocht zijn plan mislukken door toedoen van andere wethouders in het college, dan kan de zwarte piet beter daar vallen dan dat de VVD ridderlijk vooraf de deur open zet.

In ieder geval is de VVD-fractie vast van plan om hoe dan ook de begroting sluitend te krijgen. Of de Kampinga-campagne nu werkt, of niet. Dat betekent dat gemeentelijke taken worden ingekrompen om niet ten onder te gaan aan betalingen ten behoeve van projectontwikkelaars. De domme beslissingen van onze gemeente en de drie voorlopers (3B-gemeenten) zijn immers gelijkwaardig met wat andere gemeenten deden met Icesave en DSB. Risico's lopen zonder goed na te kijken waarom de Icesave rente eigenlijk zo hoog was als die was, of hoe dat nou eigenlijk allemaal kon met AZ en Scheringa. En nog in 2007 werden in Lansingerland die domme beslissingen met grondzaken genomen, toen al lang de voorbode van de bankencrisis te zien was.

Dat dat geld nu kost wat kost uit de begroting wordt geperst, daar kun je verschillend over denken. Zelf denk ik, met de kwaliteit van ons bestuur, dat hoe minder geld ze vrij te besteden hebben, hoe beter het is. Ervan uitgaande dat de echt noodzakelijke uitgaven (lantaarnpalen, politie, onderhoud, enz.) toch wel doorgaan. Lichtelijk langs de lijn van het niet echt liberale starve the beast. Maar een ander kan er grote bezwaren tegen hebben dat geld dat is opgebracht door de gemeenschap ten behoeve van de gemeenschap, ten goede komt aan derden. Waarbij ik dus aanteken dat het geld meestal toch al niet ten goede komt aan de gemeenschap.

In ieder geval mogen we wel een stukje openheid vieren van de VVD fractie. Meestal komen besluiten in beslotenheid tot stand, en horen we hooguit wat via de Twitter accounts van de losse fractieleden (waarvoor dank!). Over artikel 12 en andere zaken publiceren andere fracties, zoals de PvdA, inzichtelijke nieuwsbrieven. Voor de gelegenheid heeft de VVD nu ook eens iets relevants en actueels op de eigen website gezet. Ik wist dat het ging komen, duurde een weekje, maar het leek mij correct om de eigen bewoordingen van mijn partijgenoten af te wachten. Ze staan hier. Heel goed, en dat smaakt naar meer!

Wel een oproep aan alle partijen. Maak aan het publiek duidelijk dat de domme besluiten uit het verleden bij curatele onder "artikel-12" in de Lansingerlandse situatie leiden tot 25% stijging van de onzin-belasting OZB. Dat gevolg wordt teveel onder de pet gehouden.

Categorie: Lokaal

Klik hier om het bestand te downloaden Downloaden: Handleiding Art. 12 van de Rijksoverheid
Klik hier om de link te volgen Meer hierover: Toelichting van de VVD Lansingerland

Ik ben geïnteresseerd in uw mening:

Uw naam:

Uw e-mail adres:


        

 
Notities - Meest recente items

Lokale politiek - Meest recente items

Nationale/Europese politiek - Meest recente items

Epistels - Meest recente items

Archief

Interessante site
Deze Web site bestaat sinds juli 2000. Sinds november 2005 onder het domein "PolitiekActief.Net"

Copyrights, enz.: klik hier