Wie ben ik?Wat wil ik?Publicaties
Website Joost Smits, politiek actief in Lansingerland (ZH)
Home  >  Publicaties  >  Inhoud artikel

Klik hier om te abonneren op de gratis nieuwsbrief

Naar bovenkant scherm

Geluidsbelasting Parkzoom en Plaszoom in Lansingerland verkeerd berekend

maandag 8 november 2010 - Volgens het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft de gemeente fouten gemaakt in de opzet van woonwijken die in de buurt liggen van de HSL.

***UPDATED 9/11*** Uit de geluidskaart die Burgemeester en Wethouders van Lansingerland hebben laten maken blijkt dat rondom de HSL de geluidsbelasting "oranje" is. Volgens de eigen normen van de gemeente is dat een "matig leefklimaat". Een herrieniveau tussen 55 en 60 dB. Let er even op dat volgens DCMR "de geluidbelastingkaart juist voor de HSL niet maatgevend is". De werkelijke overlast kan pas later in kaart worden gebracht, maar uit zowel de meldingen van omwonenden, als alle metingen, blijkt dat dat ver buiten de perken van de gemeentelijke geluidskaart gaat. Voor het gemak: maak de oranje zones in gedachten even een stuk ruimer.

Op 21 september 2010 heeft de gemeente een brief ontvangen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat waarin staat dat:

"akoestische onderzoeken die gebruikt zijn voor de bestemmingsplannen niet allemaal volgens de correcte methode (conform Reken- en Meetvoorschrift) [zijn] uitgevoerd. Daarmee staat dus niet vast dat voor de betreffende locaties uitgegaan had mogen worden van de voorkeurswaarde van 57 dB(A)."

Er zijn dus woningen gebouwd zonder de wettelijke zorgvuldigheid voor bescherming tegen geluidhinder.

57 dB(A) is gelijkwaardig aan 55 dB, de oranje zone op de geluidskaart. Zie de nota "Hogere Waarden".

Ruwweg zijn de woningen dus gebouwd in gebieden die nu oranje, rood, paars, en blauw zijn op de gemeentelijke geluidskaart. En in gedachten moeten we die zones ook nog eens alvast wat groter maken.

In de ministeriële brief gaat het om minimaal twee nieuwbouwlocaties. Voor Bergschenhoek het bestemmingsplan "Parkzoom" van 11 oktober 2006 en voor Berkel en Rodenrijs het bestemmingsplan "Plaszoom" (noordoostelijk deel van Rodenrijse Zoom) van 31 januari 2002. Daarvan schreef de minister op 9 juli 2010 aan de gemeente:

"Deze nieuwbouwwoningen zijn, mogelijk niet geheel toevallig, ook de woningen waar de hoogste geluidbelastingen zijn gemeten door DCMR. De onderliggende bestemmingsplannen van deze nieuwbouwlocaties zijn later vastgesteld (2002 en 2006) dan het onherroepelijk worden van het Tracébesluit HSL-Zuid." Dat laatste betekent dat de nieuwbouwplannen rekening hadden moeten houden met de HSL, en de HSL dus niet achteraf aangepast hoeft te worden aan woningbouw (zo lang de HSL zich aan de regelgeving houdt, wat dus niet zo is). Zie ook deze "Vraag en Antwoord".

(Al die correspondentie is hier te vinden. Het DCMR-rapport staat hier.)

Dat is toch wel opmerkelijk nieuws. Dat de HSL te veel herrie maakt, dat wisten we al. En ook was al bekend dat het kort geding van onlangs voldoende munitie heeft opgeleverd om in ronde 2 het project HSL te dwingen tot herbezinning.

Maar dat die paar duizend woningen in Parkzoom en Plaszoom, plus drie basisscholen, kinderopvang, een jongerencentrum en een sporthal en de twee middelbare scholen in Parkzoom, blijkbaar daar misschien niet zo maar (hadden) mogen worden gebouwd, dat is nieuws. Als ze al gebouwd zijn, dan hadden ze waarschijnlijk voorzien moeten zijn van veel meer geluidsmaatregelen. Vast staat dat minstens twee bestemmingsplannen niet volgens de regels zijn doorgerekend, en het is twijfelachtig of de uitkomsten van die berekeningen de (toekomstige) bewoners voldoende bescherming bieden tegen geluidsoverlast. Hoe goed is Wilderszijde doorgerekend? En de rest van Rodenrijse Zoom?

De gemeente adverteert over Parkzoom op de eigen website: "Geluidschermen en andere voorzieningen voorkomen dat bewoners last hebben van passerende treinen." En over Rodenrijse Zoom: "rustig gelegen in de landelijke luwte van het dorp". (Lees over de geluidsschermen ook de ingekomen e-mail van Leefbaar 3B-raadslid Neeleman onderaan dit artikel)

Neemt niet weg dat het traject over de geluidsoverlast van de HSL hier allemaal is begonnen in de Edelstenenwijk en de Componistenbuurt (schreef ProRail destijds op de website). Ook daar lopen oranje zones op de gemeentelijke geluidskaart, en die worden vast groter als de definitieve kaart wordt gemaakt. En die woningen stonden er al vóór de HSL.

Huiswerk voor het gemeentebestuur:

* Welke bestemmingsplannen kloppen allemaal niet wat betreft berekende geluidhinder?

* Wat zijn de correcte geluidswaarden?

* Welke consequenties trekt u daaruit? Bestuurlijke consequenties, maar ook verhalen van de kosten?

Dat laatste is van belang, omdat de gemeente zich heeft ingedekt om per decibel terug te dringen geluid maximaal 1.000 Euro per woning uit te trekken. Niet serieus, en veel te weinig, dus.

De gemeente ziet vooralsnog het probleem niet. De brief van de minister staat als allerlaatste item in de agenda van de commissie Ruimte van 10 november, maar in de stukken ontbreekt het kritiekpunt van de verkeerde berekeningen...


Naschrift:

In gedachten sta ik stil bij Rodenrijse Zoom. Veel van de bewoners daar hebben al te maken met de gasleiding met een letaliteitszone die een heel stuk over de wijk loopt. Grappig trouwens hoe moeilijk dat door bewoners te vatten is. "Als je de straat oversteekt loop je ook risico". Ja, dat is zo. Maar het gaat hier niet om een risico dat je bewust neemt, en klein kunt maken door goed uit te kijken. En het gaat niet om een zone waarin er een kans is dat je ramen er een keer uitgaan bij een calamiteit. Want die zone is véél groter. Nee, het gaat om een zone waarin je kans loopt te overlijden door een vuurbal. En als je in Rodenrijse Zoom kunt kiezen om een huis te kopen dat wèl in de letaliteitszone ligt, of niet, welke kies je dan? En als je achteraf hoort dat je de kans op een vuurbal ook had kunnen ontlopen door dat andere huis te kiezen, hoe blij ben je? En je bent verplicht het tegen kopers van je woning te zeggen. Hoe pak je dat aan? Dat minder validen, volgens de gemeente, aanwezig in de letaliteitszone, extra aandacht nodig hebben bij evacuatie. Ouden van dagen, baby's, rolstoelers, enz. Welke instructies heb je aan de binnenkant van je meterkast geplakt?

Categorie: Lokaal

Adobe Reader nodig Bijlage: Brief van de minister aan Lansingerland d.d. 21 september 2010 (603 kB)
Klik hier om de link te volgen Meer hierover: Eerder artikel over dit onderwerp

Ik ben geïnteresseerd in uw mening:

Uw naam:

Uw e-mail adres:


        

 
Notities - Meest recente items

Lokale politiek - Meest recente items

Nationale/Europese politiek - Meest recente items

Epistels - Meest recente items

Archief

Interessante site
Deze Web site bestaat sinds juli 2000. Sinds november 2005 onder het domein "PolitiekActief.Net"

Copyrights, enz.: klik hier