[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
HomeOnderwerpenPublicatiesContactRSS

Wie ben ik?Wat wil ik?Publicaties
Website Joost Smits, politiek actief in Lansingerland (ZH)
Home  >  Publicaties  >  Inhoud artikel

Klik hier om te abonneren op de gratis nieuwsbrief

Naar bovenkant scherm

Sociale Telex: Zo sociaal mogelijk met de kaalslag omgaan *** Regeling spaargeld bijzonder krap *** Vrijwilligers worden dubbel gepakt

vrijdag 22 april 2011 - Eerste gevolgen financiŽle crisis voor sociale agenda *** Regeling spaargeld is bijzonder krap *** Organisaties in Lansingerland profiteren van vrijwilligers

** TELEX *** SOCIAAL *** NIEUWS *** TELEX **

22/4 De PvdA beschrijft in de wekelijkse nieuwsbrief de gevolgen van de crisis voor de sociale agenda van Lansingerland. Hoewel ik zelf als liberaal vind dat veel sociale voorzieningen van tijdelijk vangnet tot levenslange hangmat zijn verworden, denk aan de Wajong, heeft de PvdA zeker een punt.

De PvdA: "Los van de maatschappelijke ellende die deze kaalslag met zich zal brengen, komt er natuurlijk ook heel veel op onze gemeente af. Met minder, veel meer doen. Wat zijn de sociale en financiŽle gevolgen voor onze gemeente die al stevig in de financiŽle problemen zit? Om hoeveel Wajongers en medewerkers in de WSW gaat het in Lansingerland, wat gaan de bezuinigingen op begeleiding en dagbesteding in de AWBZ voor ouderen en mensen met een handicap in Lansingerland betekenen? Wij gaan direct schriftelijke vragen aan het college stellen om dit op korte termijn eens precies in kaart te brengen.
Tijdens de raadscommissievergadering van 10 mei zullen wij opnieuw de stand van zaken mbt de uitvoering van de WWB en het armoedebeleid aan de orde stellen. Bovendien willen wij dan een eerste debat over de wijze waarop wij in Lansingerland zo sociaal mogelijk met deze kaalslag kunnen omgaan."


Heel goed, PvdA! "Zo sociaal mogelijk met de kaalslag omgaan" is een motto waar alle partijen in de raad mee om zouden moeten kunnen gaan, en prestaties laten zien.

** TELEX *** SOCIAAL *** NIEUWS *** TELEX **

16/2 De regeling over spaargeld van uitkeringsgerechtigden blijft mail opleveren. Er zit iets raars in. Op zich is het logisch dat wie een zeker vermogen heeft, dat eerst maar moet opeten vůůr er aanspraak kan worden gemaakt op een uitkering. Echter, die grens ligt nogal erg laag. Wie een nieuwe televisie, wasmachine en goed matras nodig heeft kan dat niet betalen van het bedrag dat op de rekening mag staan. Dan moet men dus gaan lenen, hoge rente betalen, een stapje richting schuldsanering. Spaarzaamheid wordt bestraft. Zo kan ook nog eens de huurtoeslag worden gekort. De wrange grap: bronnen binnen de gemeente melden dat schuldenproblematiek veel meer geld kost dan het kleine bedragje dat mensen moeten opmaken. De gemeente kan dat niet oplossen, want het zijn Haagse regels. Wie springt in de bres?

Er is nog iets vreemds dat de aandacht vroeg. Sociale Zaken in Lansingerland wil graag dat mensen werken, of minstens vrijwilligerswerk doen. Uitstekend. Maar, er zijn organisaties in Lansingerland die wťl gebruik maken van vrijwilligers, maar ze geen "contract" willen geven waar in staat dat ze dat werk doen. Dat is op twee manieren fout. Aan de ene kant is het een probleem voor de vrijwilliger. Aan de andere kant horen organisaties vrijwilligers te verzekeren. Dat is helemaal niet duur, en de verzekering is een tastbaar bewijs van het goede werk. Vrijwilligers worden dus twee keer te kort gedaan.

** TELEX *** SOCIAAL *** NIEUWS *** TELEX **

19/11 De Heraut blikt terug op de vergadering over de sociale agenda van de PvdA: "Alle fracties prezen hun PvdA-collega's voor het initiatief om het punt te agenderen." Dat is mooi, want een paar maanden geleden twitterde een raadslid nog dat "nieuwe" onderwerpen niet echt welkom waren gezien de financiŽle situatie van de gemeente.

** TELEX *** SOCIAAL *** NIEUWS *** TELEX **

12/11 PvdA twittert: 'Wethouder Bodbijl: "Aanpak WWB & armoede in L'land is in het slop geraakt. Had in het verleden beter gemoeten. Inhaalslag is hard nodig".'

** TELEX *** SOCIAAL *** NIEUWS *** TELEX **

9/11 Na de HSL-Telex en de Curatele Telex nu ook de Sociale Telex. Voor diverse berichten over lokaal sociaal beleid. Dit blog besteedde vroeger regelmatig aandacht aan armoede en achterstanden, en dat is er wat bij ingeschoten. Met de economische situatie, de politieke situatie, en de falende aanpak van de gemeente Lansingerland op veel andere dossiers, kan het niet anders dan dat er wat te melden is. We zullen zien!

De telexen zijn voor inkomende berichten die nog niet rijp zijn voor een zelfstandig artikel op het blog. Het zijn dus "wordt vervolgd" verhalen. Stuur vooral bijdragen in, en correcties natuurlijk!

** TELEX *** SOCIAAL *** NIEUWS *** TELEX **

7/11 Mevr. Lembeck uit Bergschenhoek reageert op het artikel "Armoe": "Eigenlijk is het nog veel gekker, want inmiddels is bekend dat ook AOW-ers hier mee te maken krijgen, aldus de SP. Mensen met alleen een AOW of met een klein pensioentje ernaast en die ook sparen voor hun begrafenis, lopen tegen dezelfde problemen aan. Je komt nl. al snel boven dat bedrag van 'rond de 1000 euro' en vervolgens eist Gemeentebelastingen het volle pond. Deze mensen worden, indien ze in een huurwoning wonen, met 500 euro dit jaar achteruit gezet, en als ze in een koophuis wonen met nog veel meer. Dat bedrag is nooit bij te sparen in een jaar, van een minimum inkomen. M.a.w. ze (we) spiralen omlaag. De familie moet dat opdraaien voor de begrafeniskosten, zelfs al is de persoon zelf zeer verantwoordelijk bezig. Door deze vreemde wetgeving worden mensen verder in de min gedrukt. In de armoede dus. Ik verwacht (zei ze cynisch) dat we binnenkort een wetsvoorstel kunnen verwachten, waarin staat dat de Staat mag uitmaken, waar de minima hun geld aan uitgeven!"

Een mooi voorbeeld van beleid waar ook liberalen wat van kunnen vinden. Waar zit de grens tussen betutteling en emancipatie? De grens tussen "sociale gerechtigheid" en "uitwassen van de verzorgingsstaat"?

** TELEX *** SOCIAAL *** NIEUWS *** TELEX **

7/11 De PvdA uit Lansingerland maakt werk van de sociale agenda. Voor punt 5 van de raadscommissie Samenleving van 11 januari produceerden ze een dikke reader van 24 paginaís. Vervolgens komt de PvdA tot een aantal aanbevelingen, hun "WWB & armoede aanpak top 10":

1. Snel beschikbaar komen van een actuele WWB bestandsanalyse.
2. Spoedige realisering van de participatie nota inclusief de participatieladder
3. Meer zicht op de armoede in Lansingerland (groep 65+ met laag inkomen, mensen met handicap, working poor). Goede informatievoorziening aan cliŽnten.
4. Sluitende aanpak schulden problematiek met scherp accent op voorkomen van problemen
5. Re-integratie aanpak snel in een nieuw jasje (achterstallig beleid inhalen/ rapport Rekenkamer)
6. Integrale WWB-WMO & werkgelegenheidsaanpak (ism bedrijven). Vrijwilligers Informatie Punt tbv koppeling vraag en aanbod vrijwilligers snel professioneel invullen
7. Fraude bestrijding optimaliseren
8. Scherpe focus op positie arbeidsgehandicapten, Wajongers en mensen met een psychiatrische handicap
9. Grens armoede- en minimabeleid verhogen van 115% naar 120% sociaal minimum
10. Veel aandacht, scholing en training voor wijze van bejegening van WWB cliŽnten door gemeentelijke apparaat ( respect over en weer, goede informatievoorziening en zorgvuldige behandeling).

Zie de wekelijkse nieuwsbrief van de PvdA.

Wat is het antwoord van de andere partijen? Graag op uw politieke website plaatsen, zodat ik ernaar kan linken.

Categorie: Notities

Klik hier om de link te volgen Meer hierover: Eerder artikel over dit onderwerp

Ik ben geïnteresseerd in uw mening:

Uw naam:

Uw e-mail adres:


        

 
Dossier HSL
 
Politieke Academie | Strategische data-analyses
 
Boeken: Permanente Campagne/Meer mensen naar de stembus
 
PolitiekActief.Net op Twitter

 
Notities - Meest recente items
31 december - Nieuwjaar, klimaat, burgerdividend en Lansingerland
5 maart - Campagnetijd

Lokale politiek - Meest recente items
28 december - Jaaroverzicht 2017

Nationale/Europese politiek - Meest recente items

Epistels - Meest recente items
1 november 2015 - Begroten tussen onkunde en onwil
9 juni 2014 - Over het uitsplitsen van samengestelde gegevens
2 juni 2014 - Over het mechanisme van verandering en stabiliteit bij verkiezingen
25 april 2014 - De onvermoede stabiliteit van de Rotterdamse verkiezingen
28 maart 2014 - Spookstemmen

Archief

Interessante site
[an error occurred while processing this directive]

Powered by Coranto

Deze Web site bestaat sinds juli 2000. Sinds november 2005 onder het domein "PolitiekActief.Net"

Copyrights, enz.: klik hier