[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
HomeOnderwerpenPublicatiesContactRSS

Wie ben ik?Wat wil ik?Publicaties
Website Joost Smits, politiek actief in Lansingerland (ZH)
Home  >  Publicaties  >  Inhoud artikel

Klik hier om te abonneren op de gratis nieuwsbrief

Naar bovenkant scherm

Help de gemeente: Zilvergracht - HSL - Bleizo

zondag 10 april 2011 - Update 22/4*** Het discussiestuk "De Toekomst van Lansingerland" is een oproep om de gemeente te helpen de controle terug te krijgen. Waar zit het hem nou in? Een paar voorbeelden.

De ingezonden brieven in de Heraut laten zien dat het soms om kleine kwesties gaat. Het gaat soms mis omdat de gemeente voet bij stuk blijft houden, terwijl inwoners de moeite nemen zowel een probleem te signaleren als een oplossing aan te dragen.

Voorbeeld. Onze Zilvergracht wordt regelmatig bereden door zowel auto's als brommers op topsnelheid. Officieel alleen een fietspad. Er is geen apart voetpad, dus er spelen ook kinderen. Die krijgen zowel die auto's, als brommers te verduren, als snauwen van overijverige fietsers dat ze er niet mogen komen. Oorspronkelijk was een apart voetpad voorzien, maar dat heeft de gemeente in haar wijsheid weggelaten. Komen bezorgde buurtbewoners bij de gemeente, en dan zegt die dat er wèl een voetpad is. "Bewoners zetten hier allemaal spullen op, wat niet de bedoeling is." De clou: dat is een meter eigen grond! Die bij de bouw uniform bestraat is. Moeten we dan recht van overpad geven? De gemeente weet niet waar ze het over heeft, maar wil wel de eigen wil opleggen.

Van mening verschillen kan altijd, en soms zijn er geen mogelijkheden tot oplossingen. Dan kan een burger ontevreden zijn, maar het is dan niet anders. In bovenstaand voorbeeld gaat om domheid en onwil aan gemeentezijde.

Andere gemeenten hebben voor dit soort kwesties pragmatische oplossingen. Als burgers zorgen voor draagvlak voor een oplossing, en die is niet duur, dan kijkt een duurbetaalde ambtenaar daar niet te lang naar. Dan is er per jaar een beperkt budget per wijk om het op te lossen. Case closed.

Een voorbeeld in het groot? De HSL in de Commissie Ruimte van vorige week. Een bloglezer stuurt een verslag:

"* Het HSL bulletin van wethouder De Paepe was een absoluut dieptepunt. De ambtenaar die het gemaakt had en de wethouder bijstond tijdens de beantwoording van de vragen, stelde, dat er verder niets te melden was. Het beroep van Lansingerland over wie er dient te handhaven dient 12 april voor de Hoge Raad, bestuursrechter in Den Haag, Kneuterdijk. Dat zou allang bekend zijn. Bij wie? De raadsleden wisten van niets. Over slijpen van de HSL stond er niets in het bulletin, want dat was een andere afdeling. Er staan blijkbaar nog Chinese muren tussen de afdeling en een bulletin over de HSL is blijkbaar een afdelingsbulletin en geen gemeente bulletin. Wie kan dit volgen? Een correctie door Lansingerland op de brief van de Minister op basis van het DEELrapport van TNO is blijkbaar geen onderwerp. Ja, de wethouder wil niets doen omdat hij stelt, dan mogelijk van overleg wordt uitgesloten, zoals de bewonersorganisatie Stop Geluidsoverlast HSL is overkomen, en mogelijk zijn positie verliest, maar ondertussen laat Lansingerland de zaak liggen en wie zwijgt stemt in. (JS: Is een gemeente in Nederland gelijk in macht aan een bewonersorganisatie? Dan beginnen we morgen de Vereniging Inwoners Lansingerland!) De inwoners staan straks voor een voldongen feit. Alle partijen vonden dat er actie moest komen inclusief CU en VVD. Leefbaar 3B nam het niet op voor de wethouder en leek non-verbaal het eens te zijn met de roep om reactief te reageren. Dat is toch het minste. Het kwam niet verder dan de toezegging dat het dinsdag in het presidium besproken zal worden, waarop de PvdA opmerkte dat een motie toch geen zin heeft, omdat er onder deze setting nog geen enkele HSL motie van de oppositie is aangenomen. (JS: wat een defaitisme) De brief van Lansingerland aan de minister over het meetvoorschrift is nog steeds niet beantwoord door het ministerie. Lansingerland heeft nog geen rappel gestuurd of een andere actie ondernomen.

* De wethouder merkte op dat TNO had toegegeven te positief te zijn geweest en dat te corrigeren. Dus nog meer reden voor de reactieve brief aan de Minister en Tweede Kamer over de situatie in Lansingerland en de onterechte conclusies op het deelrapport van TNO.

* De wethouder weigerde een presentatie van TNO en DCMR voor te bereiden. Hij wilde eerst de besprekingen en de rapporten afwachten. Dan is er waarschijnlijk geen plaats in de agenda en schieten wij zo de zomer voorbij.

* De wethouder heeft niet aangegeven wat hij gedaan heeft aan het feit dat de afspraken met het ministerie niet zijn nagekomen. DCMR en Lansingerland zouden betrokken worden bij het meetplan en de uitvoering van de geluidsmetingen. Het blijkt dus dat TNO dit geheel zonder overleg en inspraak heeft uitgevoerd en dat DCMR er fouten in heeft kunnen aanwijzen. Dat schiet lekker op.

* De wethouder stelde dat zijn strategie ten aanzien van de HSL niet was gewijzigd: voorzichtig zijn om niet uitgesloten te worden van het overleg en vooral zijn positie behouden en pas stappen nemen als succes zeker is. Wel bleek hij ten aanzien van de overkapping iets opgeschoven te zijn van volledig afwijzen naar sceptisch. CDA noemde de HSL doorsnijding van Lansingerland een planologisch monster en een ramp voor de leefbaarheid en gaat zelf naar alternatieven op zoek.


De Stichting Geluidsoverlast HSL stuurt ook bijdrage naar het blog:

"De Stichting heeft vorige week bij de commissaris van de koningin er sterk op aangedrongen wat te doen aan de geluidsoverlast van de HSL. Behalve van het CDA is niets gehoord van andere partijen!

We moeten niet als nieuw idee lanceren dat de Kamerleden maar eens moeten komen luisteren, dan beginnen we weer van vooraf aan. Het laatste jaar zijn hier o.a. geweest Diederik Samsom (PvdA), Wouter Koolmees (D66), Liesbeth Spies (CDA), Charley Aptroot (VVD), etc. De meesten waren persoonlijk te spreken. En 15 jaar geleden is al met de hele vaste Kamercommissie langs het, toen nog aan te leggen, Tracé gefietst. (Met de gevleugelde opmerking van het toenmalig D66 kamerlid: Ach mevrouwtje, waar maakt u zich druk om,7 TREINEN per dag!)."


Kanttekening mijnerzijds: in mijn beleving hebben zowel PvdA als VVD eveneens doorlopend aandacht voor de HSL, zie bijv. de HSL Telex. Volgens Edith Bal: "HSL: Heel Snel Langzamer".

Het is niet dat er geen goede bedoelingen zijn. Afgelopen weekend ging er een gemeentelijke delegatie op bezoek bij het Factory Outlet Center van Roermond. Op zaterdag, dus niet "in de baas z'n tijd". Als voorbereiding op Bleizo. Ze lieten zich rondleiden door een city manager. De PvdA twitterde: "Zeer nuttige trip naar Design Outlet Center in Roermond. Informatie & inspiratie opgedaan om het debat rond Bleizo met vrucht te voeren."

Ik was toevallig ook in Limburg, en heb even een lokale bron gevraag hoe het zit met dat Outlet Center.

1. Eerst liep het niet zo goed, maar dat werd snel beter toen er een goed verlichte voetgangerstunnel, onder de snelweg door, kwam tussen het Outlet Center en de binnenstad. Het Outlet Center is namelijk nogal ongezellig. Door de combinatie op loopafstand is er een mooie symbiose ontstaan, tot wederzijds profijt. Ze gaan het Outlet Center zelfs uitbreiden.

Les voor Bleizo: zou het niet weten. De Roermondse binnenstad, daar kan Bleiswijk, met alle respect, geen kaarsje naast houden. Als er al een soort tunnelverbinding komt.

2. Het Retail Center in Roermond, met onder andere een mega-Albert Heijn, loopt niet goed. Is verder afgelegen.

Les voor Bleizo: een weidewinkelpark is geen goed idee.

3. Er komen vooral veel Duitsers naar het Factory Outlet Center in Roermond.

Les voor Bleizo: als dat NS-station er niet komt, vergeet het dan maar. Een Duitse bezetting is dan uitgesloten, want ze doen al járen niet meer aan parachutisten. Grapje. Gaat erom dat de regiofunctie van je park goed geregeld moet zijn.

Gaat het hier al niet meteen mis? De delegatie kreeg een presentatie van onderkoning Jos van Rey, de geestelijk vader van het Outlet Center in Roermond, en de city manager. Is dat objectief? Volgens de Provincie Zuid Holland moet Lansingerland juist kritisch zijn op Bleizo. Hoeraverhalen zijn dan niet aan de orde.

+=+=+=+
Update: een bloglezer reageert dat in de Commissie Ruimte de wethouder over de HSL "best wel een presentatie wilde organiseren, alleen was er nogal wat geharrewar wanneer dat moet worden georganiseerd. Want er moeten natuurlijk nog metingen plaatsvinden nabij Parkzoom. En dan moeten TNO en DCMR voor de tweede keer overleggen."

Update 22/4: De VVD heeft vragen gesteld aan de gemeente over de Zilvergracht. "Levensgevaarlijk" noemt de partij het. Weer een goede actie van raadslid Edith Bal.

Zie hier een foto hoe auto's om de paaltjes heenrijden die autoverkeer moeten verhinderen:

Categorie: Lokaal

Klik hier om de link te volgen Meer hierover: Discussiestuk "De Toekomst van Lansingerland"

Ik ben geïnteresseerd in uw mening:

Uw naam:

Uw e-mail adres:


        

 
Dossier HSL
 
Politieke Academie | Strategische data-analyses
 
Boeken: Permanente Campagne/Meer mensen naar de stembus
 
PolitiekActief.Net op Twitter

 
Notities - Meest recente items
31 december - Nieuwjaar, klimaat, burgerdividend en Lansingerland
5 maart - Campagnetijd

Lokale politiek - Meest recente items
28 december - Jaaroverzicht 2017

Nationale/Europese politiek - Meest recente items

Epistels - Meest recente items
1 november 2015 - Begroten tussen onkunde en onwil
9 juni 2014 - Over het uitsplitsen van samengestelde gegevens
2 juni 2014 - Over het mechanisme van verandering en stabiliteit bij verkiezingen
25 april 2014 - De onvermoede stabiliteit van de Rotterdamse verkiezingen
28 maart 2014 - Spookstemmen

Archief

Interessante site
[an error occurred while processing this directive]

Powered by Coranto

Deze Web site bestaat sinds juli 2000. Sinds november 2005 onder het domein "PolitiekActief.Net"

Copyrights, enz.: klik hier