VVD Lansingerland
HomeOnderwerpenPublicatiesContactRSS

Wie ben ik?Wat wil ik?Publicaties
Website Joost Smits, politiek actief in Lansingerland (ZH)
Home  >  Publicaties  >  Inhoud artikel

Klik hier om te abonneren op de gratis nieuwsbrief

Naar bovenkant scherm

Weigering motie in stemming te brengen

woensdag 8 juni 2011 - De gemeenteraad van Lansingerland houd er rare praktijken op na. Hoewel het gebruikelijk is om in stemming gebrachte moties niet aan te nemen, wordt nu eerst worden gestemd over het indienen.

Updated*** Dat is toch vreemd. Het overkwam solo-raadslid Neeleman. Eerst had hij al ermee te maken dat de fractievoorzitter van Leefbaar 3B hem 3 maanden fractiediscipline en 3 maanden "niet praten met burgers en pers" op wilde leggen. Tegen de afgelegde eed of belofte in. Naar mijn mening is er nooit een reden om een via een partij ingenomen raadszetel mee te nemen in een eigen politieke beweging. Dat was vr ik van deze variant hoorde. Niet elke partij is even democratisch, maar ze hoeven toch geen Chinese discipline te verwachten in Nederland. Maar in de statuten van Leefbaar 3B staat juist dat "Fractieleden naar eigen eer en geweten publiek afwegingen kunnen maken zonder onderhevig te zijn aan fractiediscipline, en dat een fractielid door de fractie nimmer een bepaalde opstelling kan worden voorgeschreven". Neeleman begon dus, begrijpelijk, voor zichzelf. Ik zie het als dat hij was misleid toen hij onder die voorwaarden zijn raadszetel voor Leefbaar 3B innam.

Volgens Neeleman bracht de burgemeester in stemming of er een raadsmeerderheid was voor Neeleman om een motie in te dienen en in stemming te brengen. Die was er niet.

In het Reglement van Orde kan ik dit niet vinden, en heb dit nog nooit meegemaakt of van gehoord.

Bij deze de motie.

---Updates

Het is allemaal heel vreemd wat hierboven staat, maar alles kan. Een eerste bijdrage kwam op 10/6:

"In de notulen van de raadsvergadering van eind mei las ik, dat de motie niet moest worden ingebracht omdat de wethouder J. den Uil afwezig was. Verzoek van CU om motie naar volgende raadsvergadering te verschuiven. Verhaal klopt dus niet helemaal. Dat een gedeelte van het winkelcentrum van Bergschenhoek al jaren wacht op vervolg van het eerste deel is waar. In februari 2011 werd hierover door PvdA gevraagd om alle correspondentie betreffende dit project aan raadsleden te sturen(verzoek aan J. den Uil) omdat projectontwikkelaar 3 mil. euro zou moeten betalen als hij zich niet aan afspraak hield. Ook de zgn. "uitruil" met Parkzoom speelt hier een rol in. Verder is het stil gebleven. Wanneer nu daadwerkelijk met de bouw van het tweede deel wordt begonnen heb ik nooit meer vernomen. Verschillende panden staan al jaren leeg. En de C1000 wil dol graag uitbreiding met een grotere supermarkt."

Een verzoek van de ChristenUnie? Op 11/6 volgt de tweede update, ingezonden door de burgemeester: "Dit is een onjuiste weergave van de feiten. De motie had betrekking op een wethouder die tijdens deze raadsvergadering niet aanwezig was. Hierop diende de CU een voorstel van orde in om de motie de volgende raadsvergadering te bespreken en in stemming te brengen, wanneer de betreffende wethouder wl aanwezig zal zijn. Dit voorstel van orde werd aangenomen. De motie komt dus gewoon aan de orde, maar dan in de eerstvolgende raadsvergadering."

Blijft dat ik het heel raar vind, en begrijp dat de indiener van de motie er geen goed gevoel over heeft. Bij mijn weten is het gebruikelijk:

1. dat een motie die correct (tijdig, vorm) wordt ingediend ook in diezelfde vergadering wordt behandeld

2. dat een ordevoorstel alleen betrekking heeft op de orde van de huidige vergadering. Anders spreken we van een agendavoorstel. Het kan zijn dat een raadsvergadering wordt geschorst, en op een andere datum verder gaat. Dat is dan gewoon nog dezelfde vergadering. In dit geval is dat niet van toepassing. Volgens artikel 8 van het Reglement van Orde kan er wel bij het vaststellen van de agenda aan het begin van de Raad een onvoorbereid stuk worden aangehouden, maar dat is natuurlijk niet van toepassing op moties. In dit geval was de agenda al aangenomen.

3. dat een agendavoorstel thuishoort in de agendacommissie (in Lansingerland het Presidium), en niet in een raadsvergadering. De raad kan wel een voorstel doen voor de agendacommissie, natuurlijk.

Ik schrijf boven puntje 1 "gebruikelijk", maar ik denk dat het regel is, en het raadslid dat de motie werd geweigerd (met zoveel woorden) onrecht is aangedaan. Het zal wel weer geen opzet zijn, zoals veel dat mis gaat wordt afgedekt in Lansingerland (geen kleine gemeente meer), maar het is wel opvallend gezien de positie van het raadslid, en de positie van de partij waar hij eerst deel van uitmaakte, en die collegepartij is. En die, zie boven, toch een wat bijzondere (en blijkbaar besmettelijke) invulling heeft van de democratische principes.

Blijft natuurlijk dat de raadsleden via een stemverklaring kunnen uitleggen waarom ze tegen stemmen, of op een andere manier de indiener benaderen en proberen te overtuigen de motie in een latere vergadering in te dienen. En dat zo'n motie weinig kans maakt als er geen draagvlak voor is, en dat draagvlak mede kan worden gecreerd door de timing. Maar dat is aan de indiener, en niet aan de raad, noch de raadsvoorzitter.

Categorie: Lokaal

Adobe Reader nodig Bijlage: Motie van Neeleman (84 kB)
Klik hier om de link te volgen Meer hierover: Meer over missers in Lansingerland en elders

Ik ben geïnteresseerd in uw mening:

Uw naam:

Uw e-mail adres:


        

 
Dossier HSL
 
Politieke Academie | Strategische data-analyses
 
Boeken: Permanente Campagne/Meer mensen naar de stembus
 
PolitiekActief.Net op Twitter

 
Notities - Meest recente items
31 december - Nieuwjaar, klimaat, burgerdividend en Lansingerland
5 maart - Campagnetijd

Lokale politiek - Meest recente items
28 december - Jaaroverzicht 2017

Nationale/Europese politiek - Meest recente items

Epistels - Meest recente items
1 november 2015 - Begroten tussen onkunde en onwil
9 juni 2014 - Over het uitsplitsen van samengestelde gegevens
2 juni 2014 - Over het mechanisme van verandering en stabiliteit bij verkiezingen
25 april 2014 - De onvermoede stabiliteit van de Rotterdamse verkiezingen
28 maart 2014 - Spookstemmen

Archief

Interessante site
LibreOffice: het multiplatform en meertalige office alternatief
LibreOffice: het multiplatform en meertalige office alternatief

Powered by Coranto

Deze Web site bestaat sinds juli 2000. Sinds november 2005 onder het domein "PolitiekActief.Net"

Copyrights, enz.: klik hier