EerlijkWonen.nl - TE HUUR: Moderne woning, 200 Euro per maand
HomeOnderwerpenPublicatiesContactRSS

Wie ben ik?Wat wil ik?Publicaties
Website Joost Smits, politiek actief in Lansingerland (ZH)
Home  >  Publicaties  >  Inhoud artikel

Klik hier om te abonneren op de gratis nieuwsbrief

Naar bovenkant scherm

CDA maakt zich grote zorgen over stabiliteit bestuur Lansingerland

maandag 5 september 2011 - Het CDA heeft een verklaring online gezet van de afgebroken coalitieonderhandelingen. Even voorbijgaand aan de mogelijkheid dat achteraf redenen worden gezocht bij een resultaat, schrijft de partij toch wel bekend voorkomende argumenten.

Het CDA schrijft in haar verklaring:

"Het CDA maakt zich grote zorgen over de stabiliteit van de coalitie in de huidige samenstelling. Gebrek aan vertrouwen en openheid zijn volgens ons daarvan de belangrijkste oorzaken. [...]

In de afgelopen maanden heeft het CDA aangegeven dat vertrouwen de basis moet zijn voor een goede samenwerking. Wij hebben in dat kader [...] een aantal concrete voorstellen gedaan voor meer collegiale samenwerking tussen alle fracties binnen de raad. Ook hebben wij voorgesteld om een tweetal gedragscodes op te stellen, die meer helderheid kunnen geven over wat coalitiefracties en collegeleden van elkaar mogen verwachten. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat de gemeente en haar bestuur dringend behoefte hebben aan
meer stabiliteit en dat het belang van de gemeente steeds boven partijpolitiek gewin behoort te gaan. Een fundamentele verandering van houding en daarmee cultuur is daarvoor onmisbaar. [...]

Tijdens de gesprekken die wij met u voerden hebben wij moeten constateren, dat u dit probleem feitelijk ontkent. Voorstellen van uw kant zijn niet gedaan, onze analyse en verbetervoorstellen werden niet serieus beantwoord. In ons gesprek op 18 augustus 2011 hebben wij u gevraagd te reageren op ons voorstel om in te stemmen met het opstellen van twee gedragscodes, die ook in andere gemeenten worden benut als steun in de rug voor de samenwerking tussen coalitiepartijen, coalitiepartijen en collegeleden en tussen collegeleden. In de brief van 27 augustus 2011 reageert u weer niet concreet op de door het CDA gedane voorstellen."


Amen. Heel goed, CDA, de spijker op de kop. De wijze van functioneren van de gemeenteraad, met berispingen van volksvertegenwoordigers, dubbelrollen van wethouders, blokkeren van rechten van raadsleden, overdreven en onrechtmatige geheimhouding, het is een zooitje. In zo'n spannende omgeving kan het niet anders dan dat er veel personele wisselingen plaatsvinden. Nog afgezien van gebrek aan plezier bij de betrokkenen.

Los van bovenstaande moeten we ook eerlijk zijn. Het CDA noemt een paar andere punten die wel zeker het breekpunt kunnen hebben betekend: "Zonder de andere punten die wij bespraken tekort te willen doen, gaan wij graag in op één van de belangrijkste inhoudelijke bespreekpunten met de coalitie: het stopzetten van de bezuinigingen in het subsidiebeleid en de negatieve gevolgen van het profijtbeginsel." Hoe nobel ook, kunnen die onderwerpen in de context van Lansingerland betrekking hebben op weigering te snijden in de financiering van allerlei hobby's van het maatschappelijk middenveld waarin het CDA sterk vertegenwoordigd is. Mail is welkom, natuurlijk, om mijn zwart-wit weergave recht te zetten.

Toch een beetje raar van de coalitie van VVD, ChristenUnie en Leefbaar 3B. Je wil een vierde partij bij de coalitie. In wezen een motie van wantrouwen richting Leefbaar 3B. Maar die kan er mee leven, dus soit. Je hebt blijkbaar de keuze uit twee lokaal rood getinte clubs: CDA en PvdA. Dan is het raar als je bij de onderhandelingen niet het nodige wisselgeld meeneemt om de partijen te lijmen. Zo te lezen wat het CDA schrijft is de PvdA al helemaal geen optie.

Dat laat onverlet dat de rol van de burgemeester weer in het geding is. Wat wilt u nou? Ik ga ervan uit dat u niet 20 jaar burgemeester in Lansingerland wil blijven. Misschien eens een grotere gemeente? Vraagt de vertrouwenscommissie: "Wat deed u zoal in Lansingerland?" "Nou, ik gaf wel eens een berisping aan volksvertegenwoordigers zonder zorgvuldig de zaak te bestuderen, we deden nogal veel aan geheimhouding, om al die lastige vragen van burgers buiten de deur te houden, ik beschermde mijn collega's als die ook privé door gemeentedossiers fietsten, en we lieten zonder er veel over te vertellen heel veel mensen in gevaarlijke gebieden wonen. Allemaal heel uitzonderlijk in Nederland, maar wij deden dat gewoon. De ambtelijke, bestuurlijke en politieke collega's trokken dat niet echt, dus daar hadden we nogal wat wisselingen." En wat zegt zo'n vertrouwenscommissie dan?

Als ik de burgemeester was zou ik eens op mijn strepen gaan staan. In eigenbelang, in het belang van de gemeentelijke organisatie, en in het belang van de bevolking.

===Naschrift===
Onze burgemeester zit nu in San Francisco, met bedrijfsleven van Oostland. Ooit had ik een ultra-kleine bijdrage aan deze uitzending van Zembla.

Categorie: Lokaal

Klik hier om de link te volgen Meer hierover: Eerder artikel over dit onderwerp

Ik ben geïnteresseerd in uw mening:

Uw naam:

Uw e-mail adres:


        

 
Dossier HSL
 
Politieke Academie | Strategische data-analyses
 
Boeken: Permanente Campagne/Meer mensen naar de stembus
 
PolitiekActief.Net op Twitter

 
Notities - Meest recente items
31 december - Nieuwjaar, klimaat, burgerdividend en Lansingerland
5 maart - Campagnetijd

Lokale politiek - Meest recente items
28 december - Jaaroverzicht 2017

Nationale/Europese politiek - Meest recente items

Epistels - Meest recente items
1 november 2015 - Begroten tussen onkunde en onwil
9 juni 2014 - Over het uitsplitsen van samengestelde gegevens
2 juni 2014 - Over het mechanisme van verandering en stabiliteit bij verkiezingen
25 april 2014 - De onvermoede stabiliteit van de Rotterdamse verkiezingen
28 maart 2014 - Spookstemmen

Archief

Interessante site
Autotuin
Autotuin

Powered by Coranto

Deze Web site bestaat sinds juli 2000. Sinds november 2005 onder het domein "PolitiekActief.Net"

Copyrights, enz.: klik hier