Wie ben ik?Wat wil ik?Publicaties
Website Joost Smits, politiek actief in Lansingerland (ZH)
Home  >  Publicaties  >  Inhoud artikel

Klik hier om te abonneren op de gratis nieuwsbrief

Naar bovenkant scherm

Gemeente spoor bijster in puzzel collegebelangen

maandag 23 januari 2012 - De gemeente Lansingerland heeft al sinds 2007 gedragscodes betreffende de belangenverstrengeling van burgemeester en wethouders, maar maakt daar naar eigen zeggen pas sinds 25 november 2010 werk van. Maar ja, met zo'n bedrijvig college is het nog een hele puzzel. En dan klopt het niet meer.

Hoekse Park is zo'n puzzeldossier. Hier zijn twee wethouders met belangen. De wethouder Projecten in het hippisch centrum, en de wethouder Ruimtelijke Ordening in de Kooilaangronden. Ze zijn elkaars vervanger.

De wethouder Ruimtelijke Ordening nam niet deel aan vergaderingen over de Kooilaangronden, zo bleek eerder toen de (enige tijd verdwenen) besluiten over 2010 weer online kwamen. Volgens de gemeente moesten we dat zien als een melding van belangenverstrengeling.

Dat de wethouder Projecten belangen had in het hippisch centrum bleek pas bij de herstart van het Financieel Belangenregister.

Er is een verband tussen de twee onderwerpen, zoals bijv. te lezen in de notulen van 25 augustus 2010 (blz. 6). De gronden aan de Kooilaan zijn verworven in verband met sportplannen in het Bergschenhoekse deel van het Hoekse Park achter het industrieterrein Weg en Land.

Het onafhankelijk raadslid Neeleman stelt vragen om de invloed van belangenverstrengeling op besluitvorming helder te krijgen. Het zijn vragen, waarop het antwoord ook "nee" kan zijn. Uit de gestelde vragen kun je dus geen conclusie trekken. Maar dan moet wel de onderbouwing kloppen.

Op 10 januari kreeg hij antwoord op vragen. Hoewel het jaar 2012 alweer bijna een maand gevorderd is, is de gemeente nog niet in staat gebleken brieven uit januari op de site te zetten. Daar eindigt de informatievoorziening in december 2011. Gelukkig kreeg ik een kopietje van de eerste bladzijde.

Wat is er nou raar, volgens mij?

1. De gemeente schrijft dat vanaf 25 november 2010 "nadrukkelijk uitvoering [is] gegeven aan deze gedragscode". Een beetje een smoesje, omdat ook in de gedragscode Collegeleden 2007, door college vastgesteld op 29 januari 2008 in art. 3.b stond: "Een bestuurder maakt tijdig kenbaar dat hij (financiŽle) belangen heeft bij gelegenheden waarover besluitvorming aanstaande is". Als "publiek" kwamen we pas achter een belang met het hippisch centrum toen het Financieel Belangenregister werd herstart.

2. Blijkbaar is de gemeente gevoelig voor eventuele invloed van de bouwwethouder op het bestemmingstraject van Hoekse Park. De gemeente gebruikt een expliciete formulering om te zeggen dat de bouwwethouder pas enkele dagen vůůr de behandeling op 16 juni 2010 in de gemeenteraad portefeuillehouder werd, en dat hij dus geen invloed had op het bestemmingstraject. Maar de Provincie stuurde op 15 april al een brief aan de bouwwethouder over dit onderwerp. De laatste zin van de Provincie is overduidelijk: "Wel verneem ik graag schriftelijk van u hoe mijn bovenstaande opmerkingen in het definitieve plan worden verwerkt." (vet is door mij toegevoegd)

3. Burgemeester en Wethouders vergaderden op 29 juni 2010 over Hoekse Park. Het bestemmingstraject was blijkbaar nog niet helemaal afgerond. Want, het gaat in de besluitenlijst om de portefeuillehouder te machtigen nog een aantal zaken te veranderen, in verband met het ontwikkelen van een aantal woningen. Om nou te voorkomen dat de gemeente zegt "de bouwwethouder nam niet deel aan de beraadslagingen, maar dat noteerden we toen nog niet" hier een stukje uit de interne besluitenlijst. Let op dat er "openbaar: ja" op staat. Ik doe dus niets verkeerd.

4. Zoals gezegd zei de gemeente mij eerder dat de registratie van belangen verliep via het al dan niet noteren van deelname aan de vergaderingen van het college. Dan denk ik: het zij zo. In de vergadering van 21 december 2010 ging het ook over Hoekse Park: "garantstelling grondverwerving". Er staat boven dat de bouwwethouder niet aanwezig was. Dus niets aan de hand? Nee, want in de interne besluitenlijst staat dat hij gewoon portefeuillehouder is. Ik wijs erop dat erbij staat: "vertrouwelijk: nee". Zo blijkt die uitspraak dat de openbare besluitenlijsten voldoende zijn voor het beoordelen van belangenverstrengeling toch niet voldoende!

5. De gemeente schrijft: "Om misverstanden te voorkomen stellen wij dat geen enkel collegelid een financieel belang heeft in het hippisch centrum. Het is wel zo dat [het bedrijf waar de bouwwethouder eigenaar van is] een opdracht voor het hippisch centrum uitvoert." Volgens mij heb ik een financieel belang als mijn bedrijf ergens een opdracht uitvoert, en is dat bij wethouders anders?


Raadslid Neeleman stelde vorige week nieuwe vragen om een en ander opgehelderd te krijgen.

Categorie: Lokaal

Klik hier om de link te volgen Meer hierover: Eerder artikel over dit onderwerp

Ik ben geïnteresseerd in uw mening:

Uw naam:

Uw e-mail adres:


        

 
Notities - Meest recente items

Lokale politiek - Meest recente items

Nationale/Europese politiek - Meest recente items

Epistels - Meest recente items

Archief

Interessante site
Deze Web site bestaat sinds juli 2000. Sinds november 2005 onder het domein "PolitiekActief.Net"

Copyrights, enz.: klik hier