[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
HomeOnderwerpenPublicatiesContactRSS

Wie ben ik?Wat wil ik?Publicaties
Website Joost Smits, politiek actief in Lansingerland (ZH)
Home  >  Publicaties  >  Inhoud artikel

Klik hier om te abonneren op de gratis nieuwsbrief

Naar bovenkant scherm

Raadsels aan de Rottekade

zondag 18 maart 2012 - Updated*** Dit blog probeert de hilariteit van bestuurlijke missers van de gemeente Lansingerland te laten zien. Mensen sturen van alles toe als onderwerp. Maar de besluitvorming rond Rottekade 120, die snap ik niet. Weet iemand meer?

Dhr. Van Vliet, woonachtig in het gebied van Rottekade 120, stuurde in februari een dringende mail naar de gemeenteraad, maar kreeg nauwelijks respons. Wel is het geagendeerd voor de Commissie Ruimte van morgen. Punt 5, geagendeerd door fractie Neeleman.

Hier de inhoud van de mail van dhr. Van Vliet uit februari:

----------------------

Geachte raadsleden,

Omstreeks 2010 wordt er een plan ingediend bij de gemeente Lansingerland voor de bouw van een woonhuis aan de Rottekade 120, gelegen tussen de Rottekade en de z.g. tussenboezem. Gekoppeld hieraan de bouw van een stal, gelegen tussen de tussenboezem en de Rottebandreef met een oppervlak van ca. 200 m2 (zie bijlage bestemmingsplan 31 maart 2010).

Op dit plan wordt door de provincie Zuid-Holland met twee brieven gereageerd. Omdat ik mij realiseer dat u als raadslid in tijdnood zult zitten, heb ik onderstaand de belangrijkste zaken uit deze brieven even weergegeven (zie event. de bijlagen).

In de brief van de provincie d.d. 4 juni 2010 geeft zij o.a. het volgende aan;
- In het streekplan RR2020 is de bouwlocatie aan de Rottekade 120 gelegen in een gebied dat is aangeduid als "Openluchtrecreatie of stedelijk groen".
- Op grond van het provinciaal beleid is het oprichten van agrarische bebouwing in het buitengebied voor hobbymatige activiteiten niet toegestaan.
- Wij verzoeken u dan ook het bestemmingsplan op deze punten aan te passen.

Om de bouw van de woning niet te vertragen wordt alsnog het bestemmingsplan aangepast (zie event. bestemmingsplan 29 juli 2010). Op deze plantekening is ook duidelijk zichtbaar dat deze woning voor een flink stuk uitgebouwd wordt in de tussenboezem waar blijkbaar Lansingerland
noch Schieland problemen mee schijnen te hebben. Het merkwaardige hier is, dat er ieder jaar mensen van Schieland langskomen om aan mijn kant van de tussenboezem ieder polletje riet uit uit het
water te trekken om de doorstroming maar niet te belemmeren.

Ondanks dit schrijven van de provincie geeft B&W in de Besluitenlijst van 18 oktober 2011 aan; "Besloten is in principe mee te werken aan de bouw van een dierenverblijf aan de Rottekade 120".

In de brief van de provincie d.d. 4 jan.2012 wordt o.a. het volgende gesteld;
- In onze vooroverlegreactie is ten aanzien van het dierenbedrijf opgemerkt dat deze binnen de lintbebouwing gerealiseerd moet worden danwel als onderdeel van de erfbebouwing behorende bij de woning.
- In dit geval is geen sprake van bebouwing die ondersteunend is aan de recreatieve functie.
- Voorts zijn wij van mening dat van honorering van uw verzoek onwenselijke precedentwerking uitgaat voor vergelijkbare gevallen.
- Geconcludeerd wordt dat het oprichten van agrarische bebouwing in het buitengebied voor hobbymatige activiteiten in strijd is met de PSV en de verordening ruimte.

Gezien het bovenstaande en eerdere affaires, vraag ik mij als burger van Lansingerland af hoe hoog het democratische gehalte is binnen de gemeente.

Wilt u als raadslid zo vriendelijk zijn om mij als inwoner van Lansingerland aan te geven op welke manier u als raadslid/partij naar deze zaak kijkt.

Met vriendelijke groet,

Martin van Vliet


----------------------

Van Vliet schrijft mij: "Hier gebeurt iets waar ik als eerzame burger van deze gemeente de vinger niet achter krijg. Ik vraag mij af wat de motivatie is van het college om deze bouw van een 'stal', ondanks twee zienswijzen van de provincie toch door te drukken." Hij heeft niet veel vertrouwen in een eerlijke en transparante besluitvorming.

Ik snap het ook niet. Onze gemeente legt regelmatig allerlei dringende en minder dringende adviezen naast zich neer, van Rekenkamer tot accountant, en dat snap ik ook niet. Dat het een zooitje is, dat is wel duidelijk. Toch is het een hele stap om zienswijzen van de Provincie zo pontificaal te negeren.

De diverse bijlagen bij dit onderwerp zijn:

* Raadsvoorstel 9 juli 2009

* Bestemmingsplan Rottekade 120, 31 maart 2010

* Zienswijze Provincie, 4 juni 2010

* Bestemmingsplan Rottekade 120, 29 juli 2010

* Besluitenlijst B&W, 18 oktober 2011, zie punt 6

* Brief Provincie, 4 januari 2012

Wie kan dhr. Van Vliet helpen om licht te werpen op deze kwestie?

Update 19-3: Raadslid Neeleman reageert per email:

"Mijnheer van vliet, het zijn moeilijke tijden, iedereen probeert wat bij te verdienen. Als u even de site van het bedrijf van de bouwwethouder er bij haalt dat ziet u dat hij oa een schetsontwerp heeft geleverd voor Rottekade 23. Vroeger verdween die bijdrage voor zo'n infoplan in de knip van de gemeente. Als de aanvrager bij uw probleemwoning nu gewoon een toegangsticket prive bij de wethouder heeft gekocht om doorgang te vinden wat is uw probleem dan ? Als individueel burger betaalt u hierdoor hooguit 10 euro meer OZB belasting maar door uw rechtgeaardheid helpt u wel de schnabbels van de wethouder om zeep. -(*, "

Categorie: Lokaal

Ik ben geïnteresseerd in uw mening:

Uw naam:

Uw e-mail adres:


        

 
Dossier HSL
 
Politieke Academie | Strategische data-analyses
 
Boeken: Permanente Campagne/Meer mensen naar de stembus
 
PolitiekActief.Net op Twitter

 
Notities - Meest recente items
31 december - Nieuwjaar, klimaat, burgerdividend en Lansingerland
5 maart - Campagnetijd

Lokale politiek - Meest recente items
28 december - Jaaroverzicht 2017

Nationale/Europese politiek - Meest recente items

Epistels - Meest recente items
1 november 2015 - Begroten tussen onkunde en onwil
9 juni 2014 - Over het uitsplitsen van samengestelde gegevens
2 juni 2014 - Over het mechanisme van verandering en stabiliteit bij verkiezingen
25 april 2014 - De onvermoede stabiliteit van de Rotterdamse verkiezingen
28 maart 2014 - Spookstemmen

Archief

Interessante site
[an error occurred while processing this directive]

Powered by Coranto

Deze Web site bestaat sinds juli 2000. Sinds november 2005 onder het domein "PolitiekActief.Net"

Copyrights, enz.: klik hier