Wie ben ik?Wat wil ik?Publicaties
Website Joost Smits, politiek actief in Lansingerland (ZH)
Home  >  Publicaties  >  Inhoud artikel

Klik hier om te abonneren op de gratis nieuwsbrief

Naar bovenkant scherm

Dubbele lastenverzwaring dreigt in Lansingerland

vrijdag 25 mei 2012 - Politici en bestuurders zijn zů overtuigd van hun eigen nut en noodzaak, dat ze denken dat de burger daar ook voor wil betalen. En als de burger al heeft betaald, nog wat bijstort. Deze week ging het gerucht dat zelfs de VVD de lokale lasten zou willen verzwaren, maar dat wordt ontkend. De PvdA vindt bezuinigingen hetzelfde als lastenverzwaring. Ondertussen doet niemand aan risicobewaking.

Eerst maar dat laatste. Wat zijn de feiten?

* In Lansingerland als groeigemeente wordt sociale woningbouw gefinancierd met leningen. Die goedkoper zijn als de overheid garant staat. Zelfde gebeurt in groeigemeenten als Zoetermeer en Houten.

* Onze woningbouwcorporatie kan op basis van WOZ-waarde voor 400 miljoen lenen, maar dat is niet realistisch. Zie mijn artikel over de Kadernota. Lansingerland geeft maximaal voor 100 miljoen euro gemeentegarantie, waar Rijk dan 100 miljoen garantie bij zet. Dus: onze corporatie kan voor max. 200 miljoen lenen.

* Volgens de Jaarrekening 2011 (blz. 127 van de PDF, of genummerde blz. 125) heeft onze corporatie inmiddels voor 222 miljoen euro geleend. Stel dat het omvalt, dan draait Lansingerland op voor 122 miljoen (Rijk zal puur in de contracten kijken, die gaan tot 100 miljoen).

* Er is een project in Parkzoom 2 (waar Huis de Haas staat) waar onze corporatie samen met Bouwfonds en een woningbouwcorporatie uit Zoetermeer zou gaan bouwen, waaronder 60 sociale woningen. De Zoetermeerse corporatie wil zich terugtrekken.

* Naar verluidt vraagt onze corporatie een paar ton van gemeente Lansingerland om de bouwgrond te bekostigen en het deel van de Zoetermeerse corporatie over te nemen.

Dat kan onze corporatie toch alleen doen door ook een deel van het project van de Zoetermeerse corporatie te financieren? Door de huidige lening van 222 miljoen nog verder te laten stijgen? Uit het Jaarverslag 2010 van onze corporatie blijkt namelijk dat ze gemiddeld bijna 70% van de bedrijfswaarde van hun verhuureenheden leent. Ze willen het geld snel hebben, en er zou geen raadscommissievergadering over komen.

Ben ik nou simpel? Als raad zou je toch vragen om een uitgewerkt nieuw plan, met daarin uitgelegd hoe de financiering plaatsvindt, hoe de garantstelling zich ontwikkelt, en waar het geld vandaan komt met Bouwfonds, en hoe het zit met de grondwaarde voor sociale woningbouw. Dat kan in een dag, laten we zeggen een week, vooruit twee weken, op 2 A4-tjes op papier worden gezet?
Het is niet voor niets dat Lansingerland zo in de problemen zit. Dat is door dit soort geklooi, of niet? De besluitvorming is gelukkig nog niet rond, dus wie weet breien ze het nog recht.


Dan de lastenverzwaring. We hebben al te maken met een landelijke gelegenheidscoalitie die lastenverzwaring steunt, ten gunste van het behoud van een veel te grote overheid. Maar ja, dat onderwerp is voor de eenvoudige Lansingerlandse liberaal te veel omgeven met allerlei randvoorwaarden om veel aan te kunnen veranderen. In die armoede mogen we nog blij zijn dat er in ieder geval gewerkt wordt richting eerst 3% begrotingstekort en daarna begrotingsevenwicht. Al schijnt de houdbaarheid van het akkoord niet veel verder te reiken dan september 2012.

In de Kadernota 2011 (op blz. 28) oppert het college de mogelijkheid van lastenverzwaring. Onder auspiciŽn van de VVD-wethouder van FinanciŽn. Ook van andere kanten hoorde ik dat men rekening houdt met verhoging van de onroerende zaak belasting (OZB). Per email ontkent de VVD-fractievoorzitter dat.

De PvdA neemt als enige politieke partij wekelijks de moeite om uitleg te geven over de standpunten en politieke ontwikkelingen. Meestal met een kordate en adequate analyse. Maar als het over geld gaat, raken ze het spoor bijster. Dat kun je ze niet aanrekenen, het is de aard van het beestje.

Deze week staan er weer een aantal misverstanden in de nieuwsbrief, waarvan ik er drie zal behandelen. Alleen al omdat de PvdA dit blog weer eens noemt. Hartstikke leuk, maar ik ben niet hun tegenspeler, en er zijn meer inwoners met een blog die niet aan bod komen.

* "De gemeente heeft geen schuld aan de huidige financiŽle problemen." Dat was al eerder ontkracht. Het begin van de problemen ligt eind jaren 80 in de gemeente Bergschenhoek. Maar begin deze eeuw zijn er onverklaarbare beslissingen genomen, die nooit gecorrigeerd zijn. En nog in 2007 en 2008 werd doorgegaan met foute besluitvorming (Wilderszijde 2) toen, zoals de PvdA zelf zegt, de kredietcrisis al toesloeg. Wie gaat er nou verantwoording afwijzen voor keuzes uit 2007 en 2008? Belangrijker nog: het is aannemelijk dat Wilderszijde NOOIT bebouwd gaat worden. Wat ik ervan begrijp: het was een verdienmodel, waarin al de nodige afschrijvingen hebben plaatsgevonden door de particuliere sector, en er zijn door de gemeente kortingen gegeven op andere bouwplannen (de projectpartners van Wilderszijde handelen ook in andere bouwplannen in Lansingerland) om die afschrijvingen mogelijk te maken. De bouwclaims zijn er, volgens mij, alleen om nog wat laatste losgeld te vangen in deze gijzelingssituatie. Dŗt zou de gemeente nou eens moeten onderzoeken. Van belang is dat de door de PvdA genoemde afboekingen onafwendbaar zijn, en daarmee eigenlijk volgens de wet zo spoedig mogelijk moet plaatsvinden. Men mag geen objecten meer op de balans hebben tegen hogere waarden dan ze hebben.

* "Of je bezuinigt of de lasten verhoogt, de rekening komt altijd bij onze inwoners terecht." Dat zou in een ideale situatie zo zijn. Als de overheid echt alleen beleid zou voeren waar de burger wat aan heeft. En dat is natuurlijk niet zo. Ik was ooit verantwoordelijk voor allochtonenbeleid, wat in de praktijk zo ongeveer neerkwam op 20 vrouwen die in verschillende programma's werden bediend met allerlei faciliteiten en activiteiten. Het geld ging vooral op aan die faciliteiten en uren van professionals, de allochtone vrouwen hoefden alleen op te komen dagen. Of dat ook in Lansingerland zo is, dat weten we niet. De Jaarrekening 2011 biedt geen inzicht in de effectiviteit van beleid. We zien eigenlijk alleen dat het geld op gaat. Net als de Rijksoverheid kun je in de gemeente nog heel veel meer wegsnijden zonder dat de burger in algemene zin er wat van merkt. Zo lang je het beheer van de buitenruimte laat doorgaan, de uitkeringen uitkeert, en de zorgtaken niet laat versloffen, kun je als overheid de knop ver terugdraaien. Terwijl bij lastenverzwaring elke inwoner direct wordt geraakt. En op sportgebied hadden we al gezien dat de inwoner van Berkel en Rodenrijs feitelijk de sportfaciliteiten van inwoners van Bergschenhoek en Bleiswijk subsidieert. Dat zou je kunnen corrigeren.

* "Eerdere bezuinigingen maakten dat ons gemeentelijke apparaat tot de allerkleinste van Nederland behoort. Daar zit geen rek meer in." Wow! De compacte overheid is in Lansingerland al bereikt. Hulde aan alle liberalen. En aan de PvdA. Die gebruikt immers de pluralis majestatis: "Dan kunnen wij als college en raad onderzoeken hoe uit deze impasse te raken." Aan dualisme doen sociaal-democraten blijkbaar niet in de eenheidsstaat. Maar natuurlijk zit er nog genoeg rek in. In de Kadernota noemde het college vooral de gebruikelijke maatregelen waarmee zielige weduwen en wezen worden getroffen. Ooit maakte ik mee dat in een bejaardenhuis vanwege bezuinigingen de koekjes bij de thee werden weggesaneerd. Een fractie van het budget dat elders gewoon werd weggesmeten.

Waar zou nog echt vlees op de botten zitten? Kijken we in de Jaarrekening 2011 eens op blz. 198 van de PDF (of genummerde blz. 196). Daar zien we het programma Economie en Glastuinbouw. Dat enorm explodeerde na het aantreden van onze burgemeester. Wat doen ze daar bijvoorbeeld? Nou, in 2008 ging onze burgemeester mee op een handelsreis naar China. Volgens punt 3c van de Memorandum of Understanding met het oogmerk een agropark in China te faciliteren (punt 3c). Zodat we nog meer landbouwproducten kunnen importeren uit China, in plaats van produceren in onze regio? Zal vast een leuk reisje zijn geweest. Meer over de avonturen van onze burgemeester in het profiel dat voor het eind van de maand zal verschijnen op het blog. Hoeveel kan de gemeente effectief sturen op economie en glastuinbouw, en moet dat bijna 7 ton kosten?

Een ander programma is Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Milieu. Als je de activiteiten bekijkt is dat vooral ambtelijk werk. Veel inhuur en externen gebruikt? Bijna 8 miljoen lasten. Beetje veel voor papierschuiven. Zeker met het door de PvdA geroemde kleinste gemeenteapparaat van Nederland.

Toch even naar Beheer Buitenruimte. Ik weet nog van collega-bestuurders die zeiden dat het ook weer niet zo'n harde sector is. Ook daar kun je nadere keuzes maken (waar, wat, hoe) zonder dat het algemene beeld verschuift. Er staan 21 miljoen aan lasten, dat is natuurlijk een hele grote emmer.

En uiteindelijk, er is pas echt genoeg gesneden als het saai wordt voor de raadsleden. Als er eigenlijk niets nieuws mogelijk is. Geen creatief ideetje uitvoerbaar is. En zo ver is het nog niet. Tot die tijd moeten ze zich in het Paleis op het Eiland maar behelpen met het toegewezen budget.

Uit de PvdA-nieuwsbrief gloort wel hoop: als straks de schuldenproblematiek is opgelost, hebben we een van de compactste lokale overheden van Nederland. Dan kunnen de lokale lasten superver omlaag. Als dat geen nieuwe kopers trekt?

Maar ik zal mij tot het uiterste verzetten tegen lastenverhogingen, totdat niet eerst iedere uitgaande cent is omdraaid, en elk argument is uitgewisseld. Deze Jaarrekening en Kadernota van kwaliteitsniveau "Prut" overtuigen zeker niet. Dan kies ik liever voor onder curatele stelling, zodat een onafhankelijke derde deze onbekwame gemeenteraad buiten spel zet, en gaat snijden, dan dat er niet gesneden wordt, en alleen de lasten verzwaard. Zoals de Kunduz-coalitie ook al doet.

De PvdA-nieuwsbrief is, op die misverstanden na, een heel redelijke analyse. Uiteindelijk is er gerede kans dat de inkomsten in 2013 tegenvallen, en de afschrijvingen van de bouwgronden (waar de Kadernota vaag over blijft) veel hoger. En dat ook na het wegsnijden van alle vet onvoldoende geld overblijft. Dat Lansingerland failliet is.

Dan zou het gesprek met Den Haag, waar de PvdA het over heeft, op de eerste plaats moeten gaan over het definitief afschrijven van Wilderszijde als bouwplan. Dat gebied is toch qua leefbaarheid ongeschikt om te bouwen. Dan ontstaat meer lucht.

Categorie: Lokaal

Klik hier om de link te volgen Meer hierover: Eerder artikel over dit onderwerp

Ik ben geïnteresseerd in uw mening:

Uw naam:

Uw e-mail adres:


        

 
Notities - Meest recente items

Lokale politiek - Meest recente items

Nationale/Europese politiek - Meest recente items

Epistels - Meest recente items

Archief

Interessante site
Deze Web site bestaat sinds juli 2000. Sinds november 2005 onder het domein "PolitiekActief.Net"

Copyrights, enz.: klik hier