Wie ben ik?Wat wil ik?Publicaties
Website Joost Smits, politiek actief in Lansingerland (ZH)
Home  >  Publicaties  >  Inhoud artikel

Klik hier om te abonneren op de gratis nieuwsbrief

Naar bovenkant scherm

Vinex-geld een brug te ver?

vrijdag 10 augustus 2012 - Updated*** Onze gemeente doet alsof de Vinex zo'n loden last was en is. Eerder liet ik zien dat er toch echt vingerafdrukken op de Vinex staan. Inmiddels is er nog een overtuigend hoofdstuk toe te voegen, met betrekking tot de brug van het gemeentehuis.

Wie even kwijt is hoe het ook alweer zat met de vingerafdrukken op de Vinex, leze bijv. dit. Het komt erop neer dat de besluitvorming rond de bouwopgaven van de gemeenten werd gesmeerd met vrij besteedbaar geld. Waar de meeste gemeentelijke middelen vast liggen, was dat extra geld zeer welkom voor (politieke) profilering.

Kan ik gelijk een ander verhaal noemen dat ik hoorde. De voormalige gemeente Bergschenhoek zou namelijk niet veel profijt hebben gehad van het extra geld. Het was ooit de bedoeling een waterplas aan te leggen in Wilderszijde onder de eerste Vinex-opgave. De grond die uit die kuil kwam, zou dan kunnen dienen als een goedkope ophoging van de overige Vinex-wijken in Bergschenhoek. Toen de waterplas niet doorging, was dat een enorme kostenpost, omdat die andere wijken nog steeds moesten worden opgehoogd, maar de kuil voor de waterplas niet werd gegraven. Bij de kosten van die ophoging viel het Vinex-geld in het niet. Aldus het verhaal.

Nu de laatste ontwikkelingen. In februari 2012 ontving de gemeente een rapport dat ze had besteld over de rechtmatigheid van de nieuwbouw van het gemeentehuis. Pas afgelopen week ging het rapport naar de gemeenteraad. Met daarin ook opmerkingen aangaande de Jaarrekening 2011. Zoals: "Het is onzeker of het installatieadvies voor het project nieuwbouw gemeentehuis Lansingerland in 2007 terecht niet Europees is aanbesteed. Van de uit de opdracht voortvloeiende lasten t/m 2011 ad 350.000 euro is het hierdoor onzeker of deze rechtmatig tot stand zijn gekomen."

Mosterd na de maaltijd, en onherstelbaar. De gemeente schrijft: "Deze onzekerheid is binnen de goedkeuringstolerantie van de accountant gebleven." En meer woorden maakt ze er niet over vuil. De tolerantie waarmee de Jaarrekening ernaast mag zitten van onze bestuurders is namelijk 4 en een half miljoen euro. Staat in het rapport in voetnoot 1. Het is maar een voetnoot.

Als we het voor onze gemeente typische bestuurlijk verantwoordelijkheidsgevoel hebben, dan is een andere kwestie minstens zo interessant.

Het rapport: "In 2010 en 2011 zijn uitgaven gedaan voor de aanleg van bruggen rondom het gemeentehuis. De uitgaven voor deze bruggen worden ten laste gebracht van het krediet Boterdorpseweg en hiermee de reserve Boterdorpseweg. Uit de Raadsbesluiten met betrekking tot de Boterdorpseweg valt niet op te maken dat deze bruggen ten laste van het krediet Boterdorpseweg en hiermee de reserve Boterdorpseweg worden aangelegd. Hiermee is het onzeker of deze uitgaven rechtmatig zijn."

Ok, en hoe lossen we dat op? Het rapport: "Het directielid wat zitting heeft in de stuurgroep nieuwbouw gemeentehuis heeft aangegeven dat de raad via de jaarrekening 2011 over het bovenstaande wordt ge´nformeerd om hiervoor alsnog formeel goedkeuring te laten geven."

En: "Wij zijn van mening dat de kosten van het bouwrijp maken onlosmakelijk met het bouwen van het nieuwe gemeentehuis zijn verbonden"

Eind goed, al goed? Nee, want kijk eens op genummerde blz. 180 van de Jaarrekening (of 182 van de PDF):

"Reserve Boterdorpseweg (incl. bomen)
Doel: Deze reserve is gevormd vanuit de ontvangen lumpsum Vinex ter dekking van de Boterdorpseweg. Ten laste van deze reserve komen ook de kosten van de bij de rotonde in de Boterdorpseweg aan te leggen nieuwe bushalte, evenals de kosten van de bruggen die leiden naar het gemeentehuis."


Lees ik het nou goed? Is Vinex-geld, bestemd voor de Boterdorpseweg ingezet voor bruggen die helemaal niet uitkomen op de Boterdorpseweg, maar voor de slotbruggen van het Paleis op het Eiland? Onlosmakelijk met het bouwen van het nieuwe gemeentehuis verbonden? En het Bergschenhoekse Vinex-geld is blijkbaar nog niet op, en prima inzetbaar voor het dure Paleis?

In augustus 2012 wordt alsnog de gemeenteraad om een oordeel gevraagd over dit akkefietje, terwijl de Jaarrekening 2011 al is afgesloten? Vinden we dit kundig boekhoud- en bestuurswerk? Of is het de bekende "bestuurskracht"?

***Update 11-8, 20:30. Een bloglezer weet meer over die tolerantie van 4,5 miljoen. Hij wijst op Staatsblad 68 uit 2001. Daarin staat dat als je een specifiek onderzoek doet, wat hier aan de hand is, een marge van 1% (rechtmatigheid) geldt, en 3% onzekerheid als percentage van het onderzochte deelgebied.

In het rechtmatigheidsrapport wordt de deelverantwoording afgelegd over de bouw van het gemeentehuis. En dan ook nog over eerste deel, niet over hele bouw. Over 20 miljoen is de onrechtmatigheidtolerantie dan 2 ton en de onzekerheidstolerantie 6 ton.

"Gek hŔ?", schrijft de bloglezer. In elke andere gemeente wel, denk ik.

Categorie: Lokaal

Klik hier om de link te volgen Meer hierover: Eerder artikel over dit onderwerp

Ik ben geïnteresseerd in uw mening:

Uw naam:

Uw e-mail adres:


        

 
Notities - Meest recente items

Lokale politiek - Meest recente items

Nationale/Europese politiek - Meest recente items

Epistels - Meest recente items

Archief

Interessante site
Deze Web site bestaat sinds juli 2000. Sinds november 2005 onder het domein "PolitiekActief.Net"

Copyrights, enz.: klik hier