Wie ben ik?Wat wil ik?Publicaties
Website Joost Smits, politiek actief in Lansingerland (ZH)
Home  >  Publicaties  >  Inhoud artikel

Klik hier om te abonneren op de gratis nieuwsbrief

Naar bovenkant scherm

Valkuilen om eensgezind te werken aan oplossing HSL

zaterdag 29 september 2012 - De regelgeving over de maximale herrie van de HSL is dan wel geregeld, de exploitant spoort lustig door. Er is grote onduidelijkheid over de snelheid waarop de treinen nu rijden of later zullen rijden.

Na regelgeving komt altijd een langjarig gevecht om de clubs die de oorzaak waren van die nadere regelgeving in hun hok te knuppelen. Het is gebruikelijk dat exploitanten hun best doen zo voordelig mogelijk voor de dag te komen, bijvoorbeeld door vrachttreinen minder zwaar te beladen, vliegtuigen een klein beetje anders te laten vliegen, of passagierstreinen iets langzamer te laten rijden, als ze worden ingemeten. Later worden de vrachttreinen dan weer zwaarder, de vliegtuigen vliegen weer rechttoe rechtaan, en de passagierstreinen rijden keihard.

Enigszins problematisch is dat ProRail, twee handen op één buik met de veroorzaker van de herrie, wettelijk is aangewezen als beheerder, en bij de veroorzaker aan de bel moet trekken als die meer herrie veroorzaakt dan toegestaan.

De PvdA Lansingerland vraagt zich al minstens twee wekelijkse nieuwsbrieven af hoe hard de treinen eigenlijk rijden. ProRail vertelt via de Stichting Stop Herrie HSL dat er drie treinen rijden: de Fyra V160 (de opgeleukte oude intercity), de Fyra V250 (de nieuwe Albatros) en de Thalys (die op 300 rijdt). De cijfers geven de maximumsnelheden aan. De treinen zullen door optrekken en afremmen bij Lansingerland niet de maximumsnelheid rijden, maar voor de Thalys betreft het "hier slechts een paar kilometer minder". De V160 en V250 rijden gewoon plankgas.

Ons geachte college van Burgemeester en Wethouder laat weten: "Tijdens een ambtelijk overleg op 6 september met het ministerie van I&M is gebleken dat de snelheden uit het Tracebesluit ter hoogte van Lansingerland niet worden gehaald. De snelheden waarmee is/wordt gemeten, zijn de snelheden waarmee ook in de eindsituatie wordt gereden. Dat betekent dat in de eindsituatie langzamer wordt gereden dan in het Tracebesluit is voorzien."

In de nieuwsbrief van gisteren weet de PvdA nog meer: "De directievoorzitter van NS-Hispeed bracht het bericht in de wereld dat 'De precieze snelheid echter waarmee deze treinen door uw gemeentegrenzen rijdt, kan variëren. Namelijk komende vanuit Rotterdam in de richting van Amsterdam zal een trein op snelheid moeten komen en komende vanuit de richting Amsterdam naar Rotterdam zal tijdig snelheid minderen om zo met de juiste snelheid het conventionele spoor richting Rotterdam Centraal Station op te gaan.'"

De treinen worden ingemeten op 240 km/uur voor de Thalys en 210 km/uur voor de V250. Het lijkt erop dat ProRail, het Ministerie van I&M, en ons college samen het de exploitant HSA/NS-HIspeed niet te lastig willen maken. Al valt te betwijfelen of ook met deze snelheden de beoogde dienstregeling gaat passen.

Terecht stelt de PvdA: "Wanneer de ene spoor-partij roept dat de snelheid van de HSL begrensd zal worden en de ander dat dit niet het geval zal zijn, dan voedt je van rijkswege het wantrouwen van de omwonenden. Wie moeten zij nog geloven? Als je al boos bent dan wordt je van rijkswege op je wenken bediend. Bovendien schep je eigen valkuilen om eensgezind te werken aan de oplossing. Niet de te nemen geluidswerende maatregelen en de voortgang staan dan niet centraal maar de voortdurende discussie over wat waar en wat niet waar is en wie wel en wie niet te vertrouwen is. Dat schiet niet op. Daarmee breng de geluidsoverlast niet terug. En daar was het nou net om begonnen!"

In een verslag van de Heraut scheidt Edith Bal (VVD) op de manier die we vaker zagen hoofd- en bijzaken: ze wil niet alleen dat Kamerleden weer eens komen kijken hoe het erbij staat, maar ze ook uitnodigen "permanente metingen uit te voeren. Zij was van mening dat alles veel te lang duurt en vroeg zich af hoe hard Lansingerland nog aan de bel moet blijven trekken voordat een dossier, dat al vanaf 2008 is ingezet, aan een positief einde komt. Op deze manier zal de beantwoording de werkelijkheid achterhalen. In het verleden gemaakte afspraken bieden ook bij de kwestie van de 'HSL' geen garantie voor de toekomst, was haar conclusie."

Door minstens vijf jaar door te meten kan worden vastgesteld wat de kern is: hoeveel herrie maken die dingen, en past dat binnen de afspraken. Zodat ProRail geen smoesjes meer heeft om NS-HIspeed met de wet in de hand te houden aan die afspraken.

Categorie: NatioEuro

Klik hier om de link te volgen Meer hierover: Eerder artikel over dit onderwerp

Ik ben geïnteresseerd in uw mening:

Uw naam:

Uw e-mail adres:


        

 
Notities - Meest recente items

Lokale politiek - Meest recente items

Nationale/Europese politiek - Meest recente items

Epistels - Meest recente items

Archief

Interessante site
Deze Web site bestaat sinds juli 2000. Sinds november 2005 onder het domein "PolitiekActief.Net"

Copyrights, enz.: klik hier