Wie ben ik?Wat wil ik?Publicaties
Website Joost Smits, politiek actief in Lansingerland (ZH)
Home  >  Publicaties  >  Inhoud artikel

Klik hier om te abonneren op de gratis nieuwsbrief

Naar bovenkant scherm

Nu te koop in Lansingerland: bouwgrond voor dumpprijzen

vrijdag 18 oktober 2013 - Update 19/10*** Iedereen is blij met de verkoop van het grootste stuk bedrijventerrein aan een groothandel sinds ooit. Een pluim op de hoed van de portefeuillehouder. Of wordt een grootwinkelbedrijf gefêteerd met dumpprijzen, met een paar miljoen aan kosten voor de gemeenschap?

In gemeenten is de gemeenteraad het hoogste orgaan. Die controleert, en stelt een dagelijks bestuur in om de dagelijkse bedrijfsvoering af te handelen. Eén lid van dat dagelijks bestuur wordt door de Koning benoemd, en zit daar om de integriteit te bewaken, en te signaleren als er besluiten worden genomen die niet door de beugel kunnen. In Lansingerland heeft die Kroon-benoemde bestuurder ook wethouderstaken, maar die wil hij na de verkiezingen wel kwijt. Een verslag daarover heeft collega-blogger Lansingerland.info online gezet.

De gemeenteraad is dus ook verantwoordelijk voor grondprijzen. Gemeenten moeten vervolgens delegeren aan de colleges van B&W, wel zo handig, omdat op grond van artikel 160, lid 1, sub e van de Gemeentewet het college verantwoordelijk is voor de uitgifte van onroerende zaken.

Maar er zijn gemeenten waar de raad de kaders vaststelt, en de bandbreedte waarin het college kan opereren (zoals Barendrecht), en als het college daarbuiten wil, dan moeten ze het de raad vragen. Er zijn ook gemeenten waar het college de kaders vaststelt, en bij afwijking daar zelf een gemotiveerd besluit over moet nemen. De slager die zijn eigen vlees keurt. Zoals, u raadt het misschien al, Lansingerland. Zie hier de hier geldende Kaderbrief Grondprijzen. Het is dus niet zo dat één bestuurder zelf de prijzen kan veranderen; daar moet vooraf een besluit toe worden genomen.

Verder weten we dat Lansingerland onlangs werd verkozen tot de op 6 na MKB-vriendelijkste gemeente van Zuid-Holland. Niet van Nederland, alleen van deze provincie. Zie de ranglijst hier.

Vorige week schreef ik dat die verkiezing een prijskaartje heeft. In Dichtbij staat: "Gemeenten die kans willen maken op de titel MKB-vriendelijkste gemeente moeten aantoonbaar werk maken van een MKB-vriendelijk beleid. Het terugdringen van regeldruk, matigen van ozb-tarieven en andere lokale lasten zijn hier onderdeel van."

Met de lokale lasten voor particulieren horen we tot de top van Nederland, er zijn plannen om de OZB voor particulieren met 10% en meer te verhogen, dus hoe zit het met de regels?

Een groothandel komt bij de gemeente langs om grond. De prijs volgens de door het college vastgestelde Kaderbrief Grondprijzen op bedrijventerrein Oudeland is volgens punt 5: 265 euro per m2 voor een zichtlocatie, of 237,50 per m2 voor niet-zichtlocaties.

Business Rijnmond publiceert wat er is betaald: 8 miljoen euro voor 38.500 m2. Dat is dus 207,79 per m2.

De geplande locatie zou hier zijn, en dat is geen zichtlocatie.

De korting komt dan neer op 14,3%. 38.500 m2 zou 9.143.750 euro moeten kosten, en kon nu voor 8 miljoen weg, dus dat is 1,14 miljoen euro korting. Meer dan de hele geplande OZB-verhoging voor particulieren in 2014 opbrengt. Die betalen dus, plagend gezegd, de korting aan de groothandel.

Dat is nog niet alles. Ik rijd regelmatig langs die locatie, en volgens mij is daar nog niets aan infrastructuur aangelegd. Ons college heeft de raad verzocht om een extra budget: "Om deze partij te accommoderen wordt een beperkt deel van de wegenstructuur in fase 2 aangelegd. [...] De vervangende oplossing is gevonden door nog een klein deel van de toekomstige werken in fase 2 in de tijd naar voren te halen. Het gaat daarbij om de aanleg van een fietspad met oversteek, de aanleg van extra wegtraject en het bouwrijp maken van drie kavels."

Wat het mag kosten: "Geheime Bijlage 2: kostenberekening extra werkzaamheden Oudeland Fase 2"

We weten wel dat het aan de raad wordt "voorgelegd omdat
het gevraagde krediet de 200.000,- euro overstijgt."
En, "Wat wijzigt is dat de kosten in de tijd naar voren worden gehaald. Dit heeft een negatief rente effect. Dit leidt tot een verslechtering van de netto contante waarde van de grondexploitatie met circa 20.000,- euro."

Dan moeten we bij die rente toch al gauw denken aan 3-4 ton aan kosten, hoewel zo'n fietspad-oversteek (tunneltje) alleen al 3-4 ton kost. Het lijkt erg voordelig gebudgetteerd. Ik schrijf voor het gemak even 1 miljoen aan bijkomende kosten, om de "partij te accommoderen". Dat is dan inclusief de rentekosten.

De gemeente schrijft dan wel dat die rentekosten worden bijgesteld, omdat fase 2 van Oudeland goedkoper zou worden, maar dat betekent alleen dat we anders ook geld zouden besparen, waarvan nu 20.000 euro weglekt.

De "naar voren gehaalde" kosten zouden anders ook worden gemaakt, maar tellen nu weer mee in de alsmaar oplopende investeringen. Voor wie zich nog afvraagt waarom de financiën zo zijn ontspoord.

De verkoop van de grond aan de groothandel kost daarmee 1,14 miljoen euro aan korting op de grondprijs, plus 3 ton-1 miljoen aan "accommodatiekosten". Laten we dat afmaken op 2 miljoen euro aan onvoorziene kosten voor de samenleving. Een kwart van de grondprijs.

Liep Oudeland dan zo goed? Nee, de looptijd is tot 2040, en pas 30% zou zijn verkocht. Volgens het recente rapport van de Rekenkamer zouden alle inkomsten voorbij de horizon van 20 jaar moeten worden afgeschreven. Dat komt voor Oudeland neer op 25 miljoen euro. Het zou beter zijn om eerst fase 1 af te maken, en dan pas fase 2.

Is deze verkoop de grootste verkoop? Nee, in 2010 werd door een andere wethouder 12 hectare verkocht, goed voor ca. 1.500 werknemers.

Of daar ook een kwart aan onvoorziene kosten bij werden gemaakt betwijfel ik. Maar toen was Lansingerland dan ook niet de op 6 na MKB-vriendelijkste gemeente van Zuid-Holland.


Nu nog de vraag: is er tijdig een collegebesluit genomen? Ja, maar dat is geheim. Het zou wel de nodige onderbouwing bevatten. Als ik meer weet over wat erin staat kom ik hier terug. De portefeuillehouder, die bij de verkiezingen dat werk neerlegt, is qua gevolgde procedure gedekt.


Is er verder nog iets op te merken? Ik heb eerder vermeld dat besluiten van ons college vaak zijn verbonden met Greenport/glastuinbouw en Rabobank. Er moet een bezorgcentrum komen op Oudeland. En wat voor deal heeft Rabobank met de groothandel? Zie Distrifood van februari dit jaar.

Verder zou je wat kunnen zeggen over verrommeling van het landschap als grond in de ramsj wordt verkocht. Over solide financiën, over goede planning, over het belang van eerlijke regels, enz. Want ik neem aan dat andere bedrijven nu ook een korting van 14,3% kunnen krijgen in Oudeland, dat niet eerst Fase 1 moet worden verkocht, maar gewoon alles bouwrijp wordt gemaakt als de klant dat vraagt, op kosten van de Lansingerlandse OZ/Belastingbetaler? Waarom betaalt de klant dat niet? Of de deal kan zijn dat in ruil voor het betalen van de vraagprijs de gemeente die kosten voor zijn rekening neemt?

Er wordt wel eens gezegd, zoals vandaag in de PvdA-nieuwsbrief: "Met de kennis van nu kijken wij heel anders aan tegen de genomen besluiten". Meestal als dooddoener om geen verantwoordelijkheid te nemen voor gemaakte fouten. Hoe zit het met besluiten van 1 week geleden? Zou de raad met de kennis van nu nog zo enthousiast zijn over de verkoop van grond aan de groothandel?

Dit stuk is geschreven met een gematigder toonzetting, wat de leesbaarheid/verteerbaarheid zou moeten vergroten.

Update 19/10***: Lees ook het artikel van Lansingerland.info.

Update 19/10***: Lezer verwijst naar het Bestemmingsplan Bedrijvenpark Oudeland. Daar staat op blz. 87 (of 102 van de PDF):

"11.3 Realiseringstempo
Het ligt in de bedoeling de tweede fase van het plangebied, westelijk van de N471 te ontwikkelen tegen de klok in. Daarbij zal eerst het noordelijke deel en later het zuidelijke deel worden gerealiseerd. Een en ander hangt samen met de grond posities in het westelijk deel van het
plangebied."


De lezer wijst erop dat de groothandel komt in het zuidelijk deel, en ontwikkeling tegen de klok in is ver te zoeken.

Categorie: Lokaal

Klik hier om de link te volgen Meer hierover: Eerder artikel over dit onderwerp

Ik ben geïnteresseerd in uw mening:

Uw naam:

Uw e-mail adres:


        

 
Notities - Meest recente items

Lokale politiek - Meest recente items

Nationale/Europese politiek - Meest recente items

Epistels - Meest recente items

Archief

Interessante site
Deze Web site bestaat sinds juli 2000. Sinds november 2005 onder het domein "PolitiekActief.Net"

Copyrights, enz.: klik hier