Wie ben ik?Wat wil ik?Publicaties
Website Joost Smits, politiek actief in Lansingerland (ZH)
Home  >  Publicaties  >  Inhoud artikel

Klik hier om te abonneren op de gratis nieuwsbrief

Naar bovenkant scherm

Politici roepen op tot raadsenquête naar financiële problemen Lansingerland

vrijdag 11 oktober 2013 - Update 12/10*** Vorige week donderdag heb ik huidige, vorige en toekomstige politici gevraagd om gezamenlijk een ingezonden brief te sturen met een oproep tot een raadsenquête. Die brief is nu verstuurd. Hier is het verslag van de totstandkoming.

De naar AD/Rotterdams Dagblad en De Heraut ingezonden brief staat in bijlage hieronder.

Er is grote commotie onder de bevolking over de beoogde lastenverhogingen, en de bezuinigingen op dienstverlening. De Heraut liet afgelopen woensdag zelfs weten dat er een hele postzak aan brieven binnenkwam.

De afgelopen weken was het nodige in het nieuws over de problemen van onze gemeente. Toch blijven enkele politici wijzen naar de crisis, naar het Rijk, naar de Vinex-opgave als oorzaak, en willen ze vooral niet terugkijken naar hoe het zo gekomen is.

De Paus zei onlangs (ik citeer uit de column van Frits Abrahams in NRC van 9 oktober): "Maar ze (de curie, het pauselijk bestuursapparaat) heeft een probleem: ze is Vaticaan-centrisch. (...) Deze Vaticaan-centrische visie verwaarloost de wereld om ons heen. Ik deel die visie niet, en zal alles doen om haar te veranderen."

Wil het Lansingerlandse bestuursapparaat het vertrouwen terugwinnen, en draagvlak krijgen voor moeilijke oplossingen, dan is, lijkt mij, een analyse nodig van waar het mis ging. Zelf kon ik onderzoeken dat het niet de Vinex-opgave is, maar eerder de wijze van begroten.

Men kan lovend zijn over de burgemeester, die zogenaamd de 7e plaats van Lansingerland op de lijst van vriendelijkste MKB-gemeenten mogelijk maakte, maar weet dat daar een prijskaartje aan hangt: "Gemeenten die kans willen maken op de titel MKB-vriendelijkste gemeente moeten aantoonbaar werk maken van een MKB-vriendelijk beleid. Het terugdringen van regeldruk, matigen van ozb-tarieven en andere lokale lasten zijn hier onderdeel van." (uit Dichtbij, vet is van mij). Lansingerland als belastingparadijs? Valt dat kostenplaatje positief of negatief uit voor de inwoners, die met bezuinigingen en lastenverhogingen te maken krijgen, en weten dat Lansingerland al jaren in de top van de duurste gemeenten van Nederland verkeert?

Er zijn dingen die ik niet kan onderzoeken, in verband met (al dan niet terechte) geheimhouding. De raad kan dat wel zelf doen.

In Binnenlands Bestuur stond in mei:

"Sommige gemeenten hebben jarenlang de waarde van hun grond voor veel te hoge bedragen in de boeken gezet. Er werd niet met een actuele of reële waarde gerekend, maar met een verwachtingswaarde: de waarde die men dacht dat de grond bij verkoop weleens zou kunnen opbrengen. Speculatie noemen we dat. Daarmee werd kunstmatig financiële ruimte gecreëerd en werden onomkeerbare stappen gezet in de gemeentelijke uitgaven."

Dat zou de kern kunnen zijn van een raadsenquête. D66 had (dat had ik niet opgepikt, maar ze mailden het gelukkig) bij de Kadernota ook al verzocht om een raadsenquête. Dat voorstel haalde het niet. Zie hier het verslag in de Heraut, en hier het verslag van de vergadering (blz. 10).

Het onderwerp van de raadsenquête van D66 was erg breed. Het lijkt mij dat het beperkt moet blijven tot een zo klein mogelijk onderwerp dat kostenefficiënt niet op een andere manier kan worden onderzocht.

Dus ik heb alle fractievoorzitters apart een mail gestuurd, dat wat mij betreft de tekst helemaal vrij is, en dat vooral er niets in de brief mag staan dat partijen zal weerhouden te ondertekenen. Dit gaat om waarheidsvinding, niet om politiek. Het moest een ingezonden brief zijn om ook de nieuwe partijen in staat te stellen te ondertekenen. De brief zou eind deze week naar AD/Rotterdams Dagblad en De Heraut gaan. Vandaag dus.

Van de fractievoorzitters van VVD, PvdA, Leefbaar 3B en Partij tot Behoud Huis de Haas ontving ik taal noch teken. PvdA blokte mij gisteren op Twitter. Ik ben geen fervent twitteraar, maar heb PvdA toch laten weten restrictiever om te gaan met het schrijven van tweets op hun tijdlijn. Bij onafhankelijk bloggen hoort ook respect voor de diverse lokale verkiezingscampagnes. En ik waardeer de grote communicatie-inzet van onze sociaal-democraten.

GroenLinks en ChristenUnie lieten weten dat ze vinden dat zo'n debat in de raad thuishoort, en dat ze mee zullen doen aan een debat erover. Waarop ik reageerde dat er nog geen debataanvraag ligt. En hoe kun je een debat hebben over iets dat nog niet is onderzocht?

CDA had een eigen plan: ze gaan artikel 37-vragen stellen. Dat is ook nuttig, en dienstbaar aan een eventueel vervolg. Het raadsdebat met GroenLinks en ChristenUnie kan dan gaan over de uitkomsten van de CDA-vragen. Ik waardeer de inzet van CDA dus positief, ook al ondertekenen ze niet de brief.

D66 schreef positief te staan tegenover een raadsenquête, maar wilde eerst de brief zien.

Maandagmiddag kregen alle fractievoorzitters de concept-brief. Er kwamen geen negatieve reacties.

Op donderdagavond kregen alle fractievoorzitters, en enkele oud-politici, de brief met de namen eronder van de mensen die voorstander waren van de raadsenquête. Daarop liet D66 weten: "We ondersteunen zoals je weet de oproep tot een raadsenquete. We zijn het alleen niet eens met je stellingname en woordkeuze in de brief."

De naam van D66 is dus weer doorgehaald. Van de oud-politici reageerde er één.

Het is dus niet zo dat alleen "de nieuwe politiek" een onderzoek wil. D66 wil dat ook, en CDA heeft actief en zelfstandig nieuwe stappen gezet naar waarheidsvinding.

Leefbaar 3B en PtbHdH zijn eigenlijk ook "nieuwe politiek", en die reageren niet eens op email.

Update 12/10***: CDA heeft de schriftelijke vragen opgestuurd. De meeste antwoorden denk ik te weten, maar een aantal weet ik niet. Al met al heel goed om dit eens op een rijtje te krijgen. De vragen zijn hier te lezen.

Categorie: Lokaal

Adobe Reader nodig Bijlage: Ingezonden brief over raadsenquête (96 kB)
Klik hier om de link te volgen Meer hierover: Eerder artikel over dit onderwerp

Ik ben geïnteresseerd in uw mening:

Uw naam:

Uw e-mail adres:


        

 
Notities - Meest recente items

Lokale politiek - Meest recente items

Nationale/Europese politiek - Meest recente items

Epistels - Meest recente items

Archief

Interessante site
Deze Web site bestaat sinds juli 2000. Sinds november 2005 onder het domein "PolitiekActief.Net"

Copyrights, enz.: klik hier