VVD Lansingerland
HomeOnderwerpenPublicatiesContactRSS

Wie ben ik?Wat wil ik?Publicaties
Website Joost Smits, politiek actief in Lansingerland (ZH)
Home  >  Publicaties  >  Inhoud artikel

Klik hier om te abonneren op de gratis nieuwsbrief

Naar bovenkant scherm

Het rollende geld van Zoetermeer

donderdag 19 juni 2014 - Wat mogen we blij zijn met de buurman met de diepe zakken in Zoetermeer. Die betaalt voor mooie voorzieningen op onze gemeentegrens, en straks maken ze nog een paar miljoen over ook! Hoezo? Is een half jaartje wachten voor de gemeenteraden niet een voorwaarde?

In het onderstaande artikel moeten we wat slagen om de arm houden, want anders dan van Glasparel in Waddinxveen is er van Bleizo geen marktonderzoek bekend. Klik op item 18, Markttoets hier voor dat marktonderzoek van Glasparel. Zie hoe diverse onderwerpen worden vergeleken met regionale trends en behoeften, vooral blz. 10, en verder.

Van Bleizo is bekend dat de gemeenten erin gingen zonder marktonderzoek. Aldus de Rekenkamer Lansingerland, die is ingesteld om onafhankelijk de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid te onderzoeken.

Wel zijn er wat onderzoekjes geweest, zoals een geheim onderzoek van Buck Consultants uit 2012, dat aangeeft dat een aantal vierkante-meter-oppervlakken groter zijn ingeschat dan haalbaar. In het blad Zoetermeerse Zaken stond erover:

"Dit onderzoek door BUCK Consultants International kijkt vooral naar combinatiebezoeken, bezettingsgraad van het openbaar vervoer en naar de exploitatie van Bleizo als geheel. BCI vergelijkt drie scenario’s: als het FOC op Bleizo wel of niet komt, of als het elders komt."

Het probleem met die werkwijze komt het best tot uiting in de "scenario's" die de gemeenteraad van Lansingerland op 19 december 2013 besprak: het gaat nu vooral om aantallen vierkante meters van zus of zo, zonder dat duidelijk is of daar vraag naar is, wat de gangbare prijs is, hoe de ontwikkeling is, enz.

Maar goed, er is nu in ieder geval een definitief besluit dat er een station komt. Daarvan is bekend dat het 80 miljoen euro kost. Hoewel, op Radio Rijnmond zegt de Lansingerlandse wethouder (die van VolkerWessels) na zich te hebben versproken (op tijdcode 1:39):

"Dat gaat om eh ruim 100 miljoen eh 120 miljoen en nog wat."

En daarna zegt hij dat de gemeente Lansingerland en Zoetermeer niets bijbetalen, en dat alles komt uit de grondexploitatie van de gemeenschappelijke regeling Bleizo.

Maar dat is toch wel wat gortig. Volgens de folder Bleizo is het maar 90 hectare. Als je 80 tot 120 miljoen overslaat op 90 hectare grond, is dat meer dan 1 miljoen per hectare. Volgens de Kaderbrief Grondprijzen van Lansingerland doet een vierkante meter bedrijfsgrond ongeveer 235 euro voor niet-zichtlocaties. Per vierkante meter Bleizo is 80 miljoen euro 88,89 euro waardeverandering, en 120 miljoen euro 133,33 euro per m2.

Aannemelijker is dat de Lansingerlandse wethouder alleen spreekt over de vier miljoen die volgens Omroep West werden opgebracht door de regeling Bleizo. De Stadsregio's Haaglanden en Rotterdam betalen daarvan 50-55 miljoen. Het Rijk dus 12 miljoen. Blijft 13,5 miljoen over. Daarvan is 9,5 miljoen voor Zoetermeer, en 4 miljoen voor de twee partners van Bleizo.

Het verschil tussen 80 en 120 miljoen zou kunnen zitten in de exploitatie van het station, waarvoor de gemeenten garant staan. Maar dat weten we dus nog niet.

De exploitatie valt uiteen in twee delen: de exploitatie van het gebouw en de omgeving (schoonmaken, beveiliging, onderhoud) en de kosten van het laten stoppen van een trein. Als er meer dan 1750 reizigers per dag opstappen kost dat laatste niets, is het minder dan verwacht, dan krijgt NS geld, en dat geld is weer bestemd voor het Rijk, in de concessie van het hoofdrailnet. De regio Haaglanden betaalt jaarlijks 5,5 miljoen hiervoor aan NS.

Dinsdag zei Bleizo dat er binnen nu en een half jaar twee belangrijke spelers zich gaan vestigen op Bleizo. Die naar verwachting ook rond 2018 operationeel zijn. In persberichten is dat niet herhaald. Wel opvallend is dat een aantal jaren geleden twee grote spelers niet voldoende werden geacht.

2018 Is bovendien te laat voor de nationale schaatsbaan. Die in Heerenveen is al medio 2016 klaar. De bouw is daar inmiddels vergeven aan bouwbedrijf Ballast Nedam.

Lansingerland zit er dus gunstig in, al spreken we wel van grondspeculatie door de gemeenschappelijke regeling Bleizo. Immers, de 4 miljoen kosten van de bouw worden al uitgegeven aan de bouw van het station, vóórdat de grond daadwerkelijk met winst is verkocht. Als uiteindelijk er alleen een station staat, zonder gebruikers, en de grond moet worden afgeschreven, komt die 4 miljoen keihard weer terug.

Opvallend zijn de diepe zakken van Zoetermeer. Er moeten twee schaatshallen komen, in plaats van één zoals in Heerenveen. AD/Zoetermeer wist daarover op 6 juni te vertellen dat de 1,1 miljoen schaatsers die het Transportium
voorrekende, door een rapport van KNSB/NOC*NSF "zeer ambitieus" werd genoemd. Die bonden houden het, na een benchmark door een onafhankelijk instituut, op ruim 400.000 recreatieve schaatsers per jaar (blz. 8), en misschien wat meer als De Uithof in Den Haag sluit.

En daar is ook een interessante vergelijking. De Uithof beweert dat alle schaatsbanen draaien op subsidie. Als De Uithof sluit is dat vanwege de teruggeschroefde subsidie. Door die subsidie waren tonnen voor ijshockey mogelijk, en kortingen voor schaatsers. Zonder die subsidie is het niet op te brengen voor verenigingen. Aldus de directeur van De Uithof op 23 mei 2014 tegen Omroep West.

Zoetermeer, en de regio Haaglanden, geven ons dus vele cadeaus. Zowel een groot deel van de bouw van het station, als de jaarlijkse kosten om er door NS dagelijks een aantal treinen te laten stoppen, als subsidie voor twee grote schaatshallen vlakbij Bleiswijk.

Het pretpark AdventureWorld ligt wat lastiger, dat is namelijk voorzien op grondgebied van Lansingerland, volgens de antwoorden op schriftelijke vragen van GroenLinks Zoetermeer. Daarvan deed de burgemeester van Zoetermeer heel lyrisch, dat het zo goed als zeker zou zijn, maar dat is nog niet zo ver, en er is nog geen vierkante meter grond verkocht. De komst van een station zal de financiers zeker helpen overtuigen. De nieuwssite ProfNews wist dat grootbanken er geen geld in willen steken, omdat de locatie verkeerd is. Er is 100-110 miljoen euro mee gemoeid.

En het mooiste is, als die twee grote spelers definitief zijn, en ze de grond kopen, vloeit dat geld naar de twee partners, Lansingerland en Zoetermeer. De schaatsbaan is wat definitiever, zeker als de Uithof na de zomer dichtgaat, dus dat is meteen kassa! Door de investeringen van Zoetermeer in een station en langjarige subsidies in de schaatsbaan krijgt Lansingerland de nodige miljoenen bijgeschreven van het megaproject op Zoetermeers gebied. Als Adventureworld doorgaat krijgt Zoetermeer natuurlijk ook geld van dit Lansingerlandse project, maar de Lansingerlandse investering is veel kleiner, en er is ook geen langjarig risico. Behalve dan in de nog onverkochte percelen.

Kortom, dankzij het rollende geld van Zoetermeer ziet de toekomst van Lansingerland er inderdaad zonnig uit. Het gaat ons miljoenen opleveren, door de miljoenen die zij investeren.

Er is één maar. Stel nou dat die schaatsbaan de grond niet meteen wil betalen, of een deel van de grondprijs kwijtgescholden wil krijgen, aangezien het kostenplaatje niet duurzaam is. Dan hebben Lansingerland en Zoetermeer geen poot om op te staan. Ze hebben dan al geïnvesteerd in het station, en die schaatsbaan moet wel doorgaan.

En als de schaatsbaan die korting en uitgestelde betaling krijgt, dan wil AdventureWorld dat natuurlijk ook. Ook daar kunnen Lansingerland en Zoetermeer geen nee tegen zeggen, want, ja, dat station, hè.

Het kan daarom geen kwaad om het zonnetje aan het schijnen te houden, en nu nog geen besluit te nemen over het station in de gemeenteraden. Voor de investeerders maakt het niet uit, want het is nu ook definitief. Maar ze moeten het komende jaar éérst tekenen dat ze de grond betalen. En het was toch allemaal heel zeker? Dan kan dat halve jaartje er wel bij. Zeker Zoetermeer heeft daar belang bij.

Categorie: Lokaal

Klik hier om de link te volgen Meer hierover: Eerder artikel over dit onderwerp

Ik ben geïnteresseerd in uw mening:

Uw naam:

Uw e-mail adres:


        

 
Dossier HSL
 
Politieke Academie | Strategische data-analyses
 
Boeken: Permanente Campagne/Meer mensen naar de stembus
 
PolitiekActief.Net op Twitter

 
Notities - Meest recente items
31 december - Nieuwjaar, klimaat, burgerdividend en Lansingerland
5 maart - Campagnetijd

Lokale politiek - Meest recente items
28 december - Jaaroverzicht 2017

Nationale/Europese politiek - Meest recente items

Epistels - Meest recente items
1 november 2015 - Begroten tussen onkunde en onwil
9 juni 2014 - Over het uitsplitsen van samengestelde gegevens
2 juni 2014 - Over het mechanisme van verandering en stabiliteit bij verkiezingen
25 april 2014 - De onvermoede stabiliteit van de Rotterdamse verkiezingen
28 maart 2014 - Spookstemmen

Archief

Interessante site
LibreOffice: het multiplatform en meertalige office alternatief
LibreOffice: het multiplatform en meertalige office alternatief

Powered by Coranto

Deze Web site bestaat sinds juli 2000. Sinds november 2005 onder het domein "PolitiekActief.Net"

Copyrights, enz.: klik hier