Wie ben ik?Wat wil ik?Publicaties
Website Joost Smits, politiek actief in Lansingerland (ZH)
Home  >  Publicaties  >  Inhoud artikel

Klik hier om te abonneren op de gratis nieuwsbrief

Naar bovenkant scherm

CDA brengt gemeente Lansingerland in gevaar

zondag 7 december 2014 - Het CDA, de partij die de verdwenen wethouder FinanciŽn aanstelde, beweert dat de achtergehouden brief van de Provincie over de deplorabele staat van de gemeentefinanciŽn gewoon tijdig beschikbaar was. Bewijs wijst op het tegendeel. CDA streeft alleen het eigen verkiezingsprogramma na en gooit het beetje autonomie van onze gemeente te grabbel.

Op Facebook schrijft CDA dat de VVD: "verweet wethouder niet voldaan te hebben aan de actieve informatieplicht. Dat is een harde beschuldiging en gezien de feiten een merkwaardig standpunt. Ten eerste omdat de brief ruim voor de behandeling van de begroting in het speciaal voor raadsleden gebouwde RaadsInformatieSysteem (RIS) stond, bij de ingekomen brieven."

Lees het hier.

Ik heb daar navraag naar gedaan. PvdA zette in de nieuwsbrief afgelopen vrijdag iets over het "laten bergen in een uithoek van ons raadsinformatiesysteem".

Allereerst doen we onderzoek naar de brief zelf. Er staat op dat de brief op 20 oktober is verzonden en op 21 oktober ontvangen.

Hoewel het te vervalsen is, geven digitale kenmerken van de PDF een zekere indruk over de proces. Volgens de PDF-kenmerken is de digitale scan gemaakt op 21 oktober 2014 om 9:34:17 en daarna niet meer gewijzigd. Geavanceerdere nadere kenmerken in de PDF wijzen op hetzelfde. Hoewel te vervalsen wijst dit erop dat de brief inderdaad na ontvangst gelijk is gescand.

Stond de brief in de rubriek "Ingekomen stukken" op Intranet? Ik ontving overzichten van die rubriek, die per maand steeds worden aangemaakt. Er staan brieven van na 20 oktober op het overzicht van oktober, maar niet deze brief. De brief staat ook niet in het overzicht van november. En de brief staat niet in een loglijst van actueel nieuws (diverse binnenkomende stukken achter elkaar). Ik plaats die overzichten niet online, omdat de vertrouwelijkheid en openbaarheid niet gedefinieerd zijn.

Verder blijkt uit betrouwbare bron bij de gemeente dat er twee versies van de brief zijn. Een voor het college, en een voor de raad. Helaas plaatst het college zijn afschrift ook niet bij de commissie voor de gezamenlijke begrotingsbehandeling op 28 oktober. Het college plaatste zijn versie ook niet bij de stukken op de raadskalender voor de begrotingsbehandeling op 6 november. De wethouder zegt in de commissievergadering van 28 oktober niets erover, ook niet na aandringen van VVD. De wethouder zegt in de raadsvergadering voor de begroting van 6 november wederom niets. Uit de gemeente komt de mededeling dat het niet op de lijst actuele stukken op het raadsinformatiesysteem heeft gestaan.

Samenvattend:

* CDA levert geen bewijs voor de stelling dat "ruim voor de behandeling van de begroting in het speciaal voor raadsleden gebouwde RaadsInformatieSysteem (RIS) stond, bij de ingekomen brieven".

* De brief was wel ontvangen en ingescand, in tweevoud, op 21 oktober 2014. Een voor de raad en een voor het college.

* De in alle vormen absente wethouder FinanciŽn maakte er bij diverse gelegenheden geen melding van, gaf de brief niet door, of de strekking van de kritische houding van de toezichthoudende provincie.

* De brief stond niet bij de ingekomen brieven op het raadsinformatiesysteem, niet op de raadsagenda's van 28 oktober of 6 november, kwam niet langs als "nieuws" op de loglijst.

Daaruit, en uit de uitlatingen van het CDA op Facebook en de buitengaats verkerende CDA-wethouder op 3 december, moeten we concluderen dat:

* CDA houdt vast aan het eigen verkiezingsprogramma, waar in staat dat "de opdrachtgevers van de VINEX (provincie, landelijke overheid) verantwoordelijk zijn voor de financiŽle problemen die het gevolg zijn van de onuitvoerbaarheid van die opdracht." Bij gevolg is er dan geen urgentie het huiswerk serieus te nemen dat de gemeente Lansingerland door de Provincie is opgelegd om de financiŽn gezond te maken.

* Toen er nog een CDA-wethouder van FinanciŽn was, afkomstig van bouwbedrijf Volker Wessels, hield die zich doof voor signalen en brieven van de Provincie over de urgentie de aanwijzingen van de toezichthouder op te volgen.

* Daarmee heeft CDA de gemeente in groot gevaar gebracht. Het beetje autonomie dat de gemeente heeft, als onder toezicht geplaatste gemeente, is te grabbel gegooid.

* De raad is misleid om te denken dat de gemeente met de Begroting 2015 een acceptabele stap naar herstel zou zetten.

* CDA blijkt geen coalitiepartij, maar uitsluitend een misplaatst eigenbelang na te streven.

Categorie: Lokaal

Adobe Reader nodig Bijlage: Brief van Provincie Zuid-Holland betr. beslissing Voorjaarsnota 2015 en kadernota 2014 (857 kB)
Klik hier om de link te volgen Meer hierover: Eerder artikel over dit onderwerp

Ik ben geïnteresseerd in uw mening:

Uw naam:

Uw e-mail adres:


        

 
Notities - Meest recente items

Lokale politiek - Meest recente items

Nationale/Europese politiek - Meest recente items

Epistels - Meest recente items

Archief

Interessante site
Deze Web site bestaat sinds juli 2000. Sinds november 2005 onder het domein "PolitiekActief.Net"

Copyrights, enz.: klik hier