VVD Rotterdam
HomeOnderwerpenPublicatiesContactRSS

Wie ben ik?Wat wil ik?Publicaties
Website Joost Smits, politiek actief in Lansingerland (ZH)
Home  >  Publicaties  >  Inhoud artikel

Klik hier om te abonneren op de gratis nieuwsbrief

Naar bovenkant scherm

De Vriendenrepubliek Lansingerland

dinsdag 23 juni 2015 - Als de gemeente Lansingerland in conflict is met een particulier wordt geen middel geschuwd, zo lijkt het. Opnieuw blijken vertrouwelijke gegevens online te staan. Ook de Ombudsman boog zich al eens over zo'n zaak, maar tot vorige week mochten we dat niet weten. Hoe anders gaat de gemeente met haar "vrienden" om? Wat krijgen die? Hoe ver reikt hun politieke invloed? Hoe democratisch zijn ze?

Gisteren kreeg ik via de site "WieIsMal.nl" (die nog niet officieel open is) een melding. In maart 2014 zette de gemeente Lansingerland van een particulier waar een conflict mee was de volledige resultaatrekening van zijn onderneming online.

U kunt stellen dat tegenwoordig de gemeente helemaal geen stukken meer online zet, en dat dit dus "oud" is. Dat neemt niet weg dat de gemeente kan worden verweten strategisch en tactisch voordeel te hebben van dit soort lekken richting bezwaarmakenden en toekomstige bezwaarmakenden. Bovendien kwam de melding naar aanleiding van een (geanonimiseerde) uitspraak van de Raad van State van 3 juni 2015. Door te googelen kwam de resultaatrekening te voorschijn op de site van de gemeente. De gemeente had dus ook zelf de verantwoordelijkheid kunnen nemen en eens kijken wat er online was gezet over de tegenpartij. Ik heb het gisteren gemeld aan de gemeenteraad en het is inmiddels offline gehaald, zodat dit stukje kon worden geschreven.

Is dit gewoon een foutje dat wel eens voorkomt? Nee. Op 6 augustus 2014 stuurde de Nationale Ombudsman een rapport naar de gemeenteraad: "Verzoekster klaagt erover dat de gemeente Lansingerland informatie uit haar bijstandsdossier over haar woonsituatie heeft verstrekt aan haar verhuurder, woningbouwcorporatie 3B Wonen. Verder stelt de Nationale ombudsman uit eigen beweging onderzoek in naar de wijze waarop de gemeente de klacht heeft behandeld."

De Ombudsman stelde die mevrouw in het gelijk. Twee zinnen uit de uitspraak zeggen alles over onze gemeente:

"* De klacht [...] gegrond, wegens schending van het vereiste dat grondrechten, in dit geval het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, moeten worden gerespecteerd.
* Dat de gemeente na de informele klachtbehandeling verzoekster niet heeft gewezen op de mogelijkheid van formele klachtbehandeling is niet behoorlijk, wegens schending van het vereiste van fair play."
(vet door mij toegevoegd)

Zo, zo, niet zo mooi. En wat vond de gemeenteraad daarvan? Eh, de griffie vorige week:

"(16-06-2015)
Bijgaand plaatsen wij twee documenten van oudere datum. Door een omissie in het document-systeem hebben deze twee stukken de griffie pas vandaag bereikt. Ondanks de gedateerdheid vinden wij dat ze alsnog onder de aandacht van de raad gebracht dienen te worden.

Wij zullen de collegebrief ook, alsnog, bij de brieven en memo's van 2014 publiceren en het rapport van de Nationale Ombudsman opnemen bij de ingekomen stukken voor de raad van 9 juli a.s. ."
(vet door mij toegevoegd)

Die ingekomen stukken, kunnen wij die ook lezen? Nee. De vaste pagina van de ingekomen stukken hield in september op. Klik hier. Als wij als burgers zoiets willen weten zijn we afhankelijk van websites, betaalde media en de (overigens uitstekende) huis-aan-huisbladen.

Als klagende burgers en afhankelijke burgers vijanden zijn van de gemeente, hoe gaat de gemeente dan om met de "vrienden"? We weten natuurlijk hoe onze gemeenteraad voor een van bouwbedrijf Volker Wessels afkomstige CDA-wethouder de regels buigt.

Meer voorbeelden?

Een van de andere hierboven door de griffie bedoelde stukken betreft de gunning van de WP2-school (dat is niet de "woestijnschool"). In het stuk aan de raad, van 17 juli 2014: "Op 14 maart 2014 informeerden wij u schriftelijk U14.03042) dat wij starten met de aanbesteding voor de bouw van de Westpolder 2 school (WP2). Op 24 april 2014 heeft u ingestemd met de financiŽle dekking van de structurele kapitaallasten van deze school (BR1400134). In deze brief informeren wij u over ons definitieve gunningsbesluit."

Dus niet.

Ander voorbeeld, dat ook in juli 2015 zal worden gepubliceerd. In april 2013 werd in het geheim besloten om grond voor de bouw van 28 appartementen in De Tuinen Oost in Bleiswijk te verkopen met een korting van 244.000 euro. De overweging was dat het anders mogelijk niet door zou gaan. De gemeente nam daarmee alle kosten op zich. Evenwel, met een andere financieringsconstructie zouden de bezwaren van de projectontwikkelaar mogelijk kunnen worden weggenomen, en die zouden slechts 80.000 euro kosten. Dat is verder niet naar buiten gebracht. De gemeenteraad is echter vergeten de geheimhouding te bekrachtigen, vandaar dat het openbaar is.

De projectontwikkelaar heeft zelf gepubliceerd over de bouw van de appartementen, "dankzij de zeer goede samenwerking met de gemeente Lansingerland".

Ze melden daarin dat een ander bedrijf uit Bleiswijk de bouw feitelijk ging doen. Die zetten dat op hun website.

Na de verkoop ontstond een mooi schimmenspel, waarin blijkt dat blijkbaar er toch nog wat ruimte zat. De suggestie is dat de gemeente de grond te goedkoop weg gaf. De oorspronkelijke onderhandelingspartner van de gemeente verkocht aan het Bleiswijkse bouwbedrijf en die verkocht aan de uiteindelijke gebruikers van de woningen. Zie deze vragen.
(Spelletje van de gemeente: het kan zijn dat u melding krijgt dat de pagina niet beschikbaar is. Zet de cursor in de adresbalk en druk op Enter, dan komt het alsnog op het scherm...)

Nogmaals, de intentie van het gemeentebestuur en de gemeenteraad was dat we dit nooit zouden weten.

Hoe kijken de mensen achter dat Bleiswijkse bouwbedrijf eigenlijk aan tegen de gemeenteraad en het college? Hoe beoordelen ze bouwwethouders die na een kritisch Bing-rapport opstappen, en hoe raadsleden die de integriteit van college en raad aan de kaak stellen? Dat is te lezen op de website van collegepartij Leefbaar 3B, de eerste reactie.

De ene hand wast de andere?

Categorie: Lokaal

Klik hier om de link te volgen Meer hierover: Eerder artikel over dit onderwerp

Ik ben geïnteresseerd in uw mening:

Uw naam:

Uw e-mail adres:


        

 
Dossier HSL
 
Politieke Academie | Strategische data-analyses
 
Boeken: Permanente Campagne/Meer mensen naar de stembus
 
PolitiekActief.Net op Twitter

 
Notities - Meest recente items
31 december - Nieuwjaar, klimaat, burgerdividend en Lansingerland
5 maart - Campagnetijd

Lokale politiek - Meest recente items
28 december - Jaaroverzicht 2017

Nationale/Europese politiek - Meest recente items

Epistels - Meest recente items
1 november 2015 - Begroten tussen onkunde en onwil
9 juni 2014 - Over het uitsplitsen van samengestelde gegevens
2 juni 2014 - Over het mechanisme van verandering en stabiliteit bij verkiezingen
25 april 2014 - De onvermoede stabiliteit van de Rotterdamse verkiezingen
28 maart 2014 - Spookstemmen

Archief

Interessante site
Autotuin
Autotuin

Powered by Coranto

Deze Web site bestaat sinds juli 2000. Sinds november 2005 onder het domein "PolitiekActief.Net"

Copyrights, enz.: klik hier