[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
HomeOnderwerpenPublicatiesContactRSS

Wie ben ik?Wat wil ik?Publicaties
Website Joost Smits, politiek actief in Lansingerland (ZH)
Home  >  Publicaties  >  Inhoud artikel

Klik hier om te abonneren op de gratis nieuwsbrief

Naar bovenkant scherm

Vreemde verschillen in beheers- en beleidsbegroting

dinsdag 27 oktober 2015 - Updated 17:50*** Vanavond vergadert de raadscommissie over de diverse uitvoeringsprogramma's. Daar staan cijfers in die niet lijken te corresponderen met andere stukken en met de Meerjarenbegroting. Probeert het college ambtenaren een vrijbrief te geven voor voortzetting onmatig uitgavebeleid?

Vroeger hadden gemeenten een begroting waarin zowel beleid als uitvoering werden getoond: een beleids- en een beheersbegroting in één. Omdat dat aanleiding gaf voor veel uitvoeringsvragen in de gemeenteraden (de spreekwoordelijke spijkers van het buurthuis) is dat in de loop der tijd gescheiden. Er is een beleidsbegroting met de politieke keuzes waar de gemeente zich mee bezig gaat houden, en een beheersbegroting voor de ambtelijke organisatie hoe het wordt uitgevoerd. Het gaat natuurlijk om hetzelfde geld. Al kan het voorkomen dat geld is gereserveerd in de beleidsbegroting, niet helemaal wordt opgemaakt in het jaar waar het voor staat, en dan later nog doorloopt.

Inmiddels is er door de gemeente de Meerjarenbegroting 2016-2019 gepresenteerd; het beleidsdeel dus.

Voor vanavond staan een aantal beheersbegrotingen op de agenda. Wie de diverse teksten naast elkaar houdt ziet rare verschillen. Ik zal er een aantal hier noemen, maar niet allemaal want het zijn er best veel.

1. Zie de Meerjarenbegroting 2016-2019, 3.3.5 Groen, blz. 113. Daar staat 3,71 miljoen voor 2017 als beschikbaar geld. Zie de tabel onderaan genummerde blz. 2 (blz. 6 van de PDF) van het Beheerplan Groen. Daar staat 3,86 miljoen voor 2017 als uit te geven geld.

2. Zie dat in het Raadsvoorstel op blz. 3 voor Beheerplan Wegen 4.177.747 euro aan geld beschikbaar is. Terwijl in het stuk over dat Beheerplan in Tabel 13 op genummerde blz. 29 (of 31 van de PDF) staat dat er 4.241.619 euro moet worden uitgegeven. En dat zonder de VTA-kosten mee te rekenen (apparaatskosten om het plan te kunnen maken en uitvoeren, de kosten voor voorbereiding, toezicht en administratie, zeg maar een miljoen extra).

3. Voor het Beheerplan spelen staat in het raadsstuk (tabel onderaan blz. 4) begroot 2016: 375.156. In het Beheerplan Spelen (bovenaan blz. 17) staat benodigd: 659.774 euro. Dat is dus 3 ton meer dan begroot.

4. Ook voor civiele kunstwerken (o.a. bruggen) is dat verschil er. Er worden bedragen van 557.036 en 849.047 genoemd, dus samen 1,4 miljoen. Terwijl ongeveer 1 miljoen is begroot, dus een verschil van 4 ton.

5. Bij het beheerplan groen gaat het om 3 ton. (3.970.901 - 3.686.071)

Alle agendastukken voor vanavond staan hier.

Het college heeft daar wat uit te leggen, zeker als ze zo hard roepen dat het verscherpte toezicht van de Provincie in 2016 zal verdwijnen. Dat is niet zo als langs de weg van de beheersbegroting geld wordt uitgegeven dat niet wordt gedekt door de beleidsbegroting. Daar heeft het nu alle schijn van.

Eigenlijk had de griffie dit moeten signaleren. Die horen te zorgen dat de stukken voor de raad eenduidig zijn, en de ambtelijke organisatie aan te sporen helder te presenteren. Een meer pro-actieve rol voor de griffie (daarom zijn ze immers opgericht) is wenselijk.

Update 17:50*** De commissievergadering begint om 20:00, maar er zijn allemaal nieuwe beheerstukken verschenen. Of de raadsleden willen tekenen bij het kruisje? Mij gaat het niet lukken om alle verschillen na te zoeken. Wie wel?

Er zijn gemeenten die wel eens iets raars hebben. Lansingerland hoort niet bij die selecte groep... Vindt de Provincie dit geen toezicht waard???

Categorie: Lokaal

Klik hier om de link te volgen Meer hierover: Eerder artikel over dit onderwerp

Ik ben geïnteresseerd in uw mening:

Uw naam:

Uw e-mail adres:


        

 
Dossier HSL
 
Politieke Academie | Strategische data-analyses
 
Boeken: Permanente Campagne/Meer mensen naar de stembus
 
PolitiekActief.Net op Twitter

 
Notities - Meest recente items
31 december - Nieuwjaar, klimaat, burgerdividend en Lansingerland
5 maart - Campagnetijd

Lokale politiek - Meest recente items
28 december - Jaaroverzicht 2017

Nationale/Europese politiek - Meest recente items

Epistels - Meest recente items
1 november 2015 - Begroten tussen onkunde en onwil
9 juni 2014 - Over het uitsplitsen van samengestelde gegevens
2 juni 2014 - Over het mechanisme van verandering en stabiliteit bij verkiezingen
25 april 2014 - De onvermoede stabiliteit van de Rotterdamse verkiezingen
28 maart 2014 - Spookstemmen

Archief

Interessante site
[an error occurred while processing this directive]

Powered by Coranto

Deze Web site bestaat sinds juli 2000. Sinds november 2005 onder het domein "PolitiekActief.Net"

Copyrights, enz.: klik hier