EerlijkWonen.nl - TE HUUR: Moderne woning, 200 Euro per maand
HomeOnderwerpenPublicatiesContactRSS

Wie ben ik?Wat wil ik?Publicaties
Website Joost Smits, politiek actief in Lansingerland (ZH)
Home  >  Publicaties  >  Inhoud artikel

Klik hier om te abonneren op de gratis nieuwsbrief

Naar bovenkant scherm

Wijze oud-bestuurder reageert op kwestie asielzoekers

woensdag 11 november 2015 - Updated*** Dit blog staat open voor beargumenteerde bijdragen van anderen. Hieronder de reactie van Rinus Bodbijl. Hij was in de vorige periode wethouder voor Leefbaar 3B. Ik lees altijd graag zijn visie. Hieronder, dus. Update: reactie van een bloglezer.

Beste Joost,

Ik heb behoefte op je artikel te reageren omdat ik het tendentieus vind. Daardoor worden er naar mijn mening allerlei verwijten naar de vluchtelingen gemaakt, waaraan zij part noch deel hebben, of worden zij direct of indirect gekoppeld aan ongemakken die buiten hun schuld zijn ontstaan. Dit voedt bepaalde groeperingen in onze samenleving, die een eerlijke discussie over de vluchtelingenproblematiek en het -beleid onmogelijk maken. We hebben daarover al veel voorbeelden gezien of over gelezen. Het gevolg is dat een klein deel van de bevolking zijn mening aan de meerderheid oplegt. En daarmee dreigen we in de situatie te komen waarvoor vaak de vluchteling is gevlucht: dictatuur.

Het is niet de schuld van de vluchtelingen dat zij in Nederland zijn.

Het feit dat de vluchteling een crimineel heeft ingeschakeld om (uiteindelijk) naar Nederland te komen, kan je hem naar mijn mening niet verwijten en is ook niet strafbaar. Welke wet heeft hij overtreden?

Het is een grondrecht om je veilig in je verblijf te voelen. In Nederland is daar zelfs een hele organisatie voor opgericht (Veilig Thuis). De vluchteling komt uit een omgeving waar hij zich niet op straat durft te begeven, omdat de kogels om z'n oren vliegen, maar thuisblijven is ook geen optie, want er kan elk moment een bom op zijn huis vallen. Als er geen legale uitweg is en je niet zelf weet hoe je naar een veilig gebied kan komen, dan moet je anderen inschakelen en minder legale middelen gebruiken. Heel eenvoudig: vergelijk het met het inschakelen van een beunhaas als je de rekening van een ondernemer niet kan betalen en de klus niet zelf kan uitvoeren. Die mensensmokkelaar is wel tien graden erger, maar in essentie is het vergelijkbaar.

Dat degene die niet echt vluchteling is,terug moet naar het land van herkomst, ben ik helemaal met je eens. Maar dan wel onder de voorwaarde dat de procedure kort en krachtig moet zijn. Iemand vijf jaar of langer in het ongewisse laten, vind ik onmenselijk.

Het is niet de schuld van de vluchtelingen dat zij naar Lansingerland komen.

De vluchteling komt naar Europa omdat het hier veilig is. Geef ze eens ongelijk als je weet in welke omstandigheden zij gewoond hebben. Daarna worden zij verdeeld over Europa en komen ze dus ook naar Nederland.

In Nederland worden ze vervolgens van tijdelijke opvang naar tijdelijke opvang gezonden. Nederland brengt de vluchteling daarvoor weliswaar niets in rekening, maar feitelijk vind ik dat gezeul bijna even verwerpelijk als het werk van de mensensmokkelaar. Er wordt daarmee misbruik gemaakt van de afhankelijkheid van de vluchteling, die het daarom gelaten over zich heen laten komen. Je hoefde geen helderziende te zijn om te hebben kunnen zien dat er een stroom vluchtelingen zou komen.

Het is niet de schuld van de vluchtelingen dat het gemeente bestuur fouten heeft gemaakt.

Ja, het is onbehoorlijk van de gemeente om pas zo laat de sportverenigingen in te lichten.
Ja, de gemeente moet nog veel rekeningen met de inwoners vereffenen.
Ja. de verenigingen behoren gecompenseerd te worden.

Maar je artikel wekt de indruk dat je dit (ook) de vluchteling verwijt. De vluchteling wordt niet boven de inwoner gesteld. Wat krijgt de inwoner niet en welke rekening wordt er niet vereffend, door de komst van de vluchteling? Naar mijn mening suggereer je hier ten onrechte een causaal verband.

Het is onbehoorlijk dat de verenigingen zo laat geÔnformeerd zijn. Nog onbehoorlijker vind ik het dat de gemeente niet spontaan een alternatieve locatie heeft toegekend. Hoe voorspelbaar is het dat er niet gesport kan worden als er vluchtelingen gehuisvest worden in de sporthal. Kennelijk kent het gemeentebestuur de uitdrukking "Regeren is vooruitzien" niet.

Dat de verenigingen, bij gebrek aan compensatie in natura, dus financieel gecompenseerd behoren te worden, ben ik weer helemaal met je eens.

Het is niet de schuld van de vluchtelingen dat er niet gesport kan worden.

Ja, het is inderdaad verschrikkelijk dat er een week niet gesport kan worden in de hal.

Maar is dit leed vergelijkbaar met het leed dat we ledigen met het beschikbaar stellen van de sporthal?
Ik vind van niet. Het alternatief is dat de vluchteling op straat slaapt en verblijft. Misgunnen we hem het gebruik van de sporthal zo erg, dat we ons wekelijks sportuurtje "met recht opeisen"?

Gegeven de huidige situatie, siert het de sporter als hij zijn verlies sportief aanvaardt. Wat dat betreft heb ik respect voor de stellingname van Omnisport 2B in de Ėmail aan de gemeente.

Het is niet de schuld van de vluchtelingen dat het gemeentebestuur deze beslissing heeft genomen.

Ja, de gemeente had ook andere en betere beslissingen kunnen nemen.

Toen ik hoorde van de tijdelijke opvang binnen Lansingerland, dacht ik gelijk dat de gemeente ook voor een meer substantiŽle bijdrage aan de opvang van vluchtelingen had kunnen kiezen. Hierover heb ik me al vaker publiekelijk uitgelaten. Is het angst om de discussie aan te gaan, dat daarover gezwegen wordt? Is dit het gevolg van de negatieve sfeer die rond dit onderwerp hangt. Wint daardoor de schreeuwende minderheid, wint hier de dictatuur? Ik hoop van niet.

De groep Vluchtelingen wordt vaak negatief benaderd: de aangeboden goederen zijn "not new". Maar hoe vaak is de vluchteling dankbaar dat hij spullen krijgt of Łberhaupt hier mag zijn. Ik zie ook de stijgende aanhang van PVV-achtige (politieke) organisaties, ook in Lansingerland. Maar als het om een individuele vluchteling gaat, dan voeren we massaal actie om uitzetting te voorkomen. De discussie moet daarom meer over het individu gaan en minder over de groep, alleen dan is het mogelijk maatwerk te leveren.

Natuurlijk sluit ik mijn ogen niet voor de gevolgen van de komst van vluchtelingen. Maar, om met een bekende voetballer te spreken: "Elk nadeel heb z'n voordeel", oftewel: je moet de voordelen uitlichten en daarvan profijt trekken.

Waarom geen braakliggende bouwgronden met hoge rentelasten gebruiken voor de bouw van een contingent goedkope woningen, waarin ook een aantal vluchtelingen (statushouders) gehuisvest kunnen worden. De bouwlasten kunnen dan deels bekostigd worden vanuit het landelijk budget voor vluchtelingen (kostenreductie) en Lansingerland hoeft minder rente te betalen (lastenvermindering). En dan heb ik het nog niet eens over de gevolgen voor de plaatselijke economie en (sport)verenigingsleven.

Met vriendelijke groet
Rinus Bodbijl

+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

Mijn reactie: Dank, Rinus. Je mening waardeer ik. We zijn het zelfs op een aantal punten eens.

Even waar we minder eens zijn:

* Vluchtelingen in nieuwbouwlocaties leek mij in eerste instantie ook een goed plan. Immers, het Rijk geeft in dat geval 100 euro per asielzoeker per week. Als je er 3.000 zou opvangen in een soort Nieuw Carthago (na gebruik plat te gooien want voldoet niet aan milieueisen) op Wilderszijde, dan is dat 3.000 maal 100 maal 52=15,6 miljoen euro per jaar. Daarvan moet je spartaanse woningen neerzetten, met een schooltje erbij, wat beveiligers, een winkeltje met humus van Lansingerlandse kikkererwten, en je kunt de crisistax goedmaken op sport en cultuur voor de inwoners van Lansingerland die nog lijden onder de malversaties van vorige gemeentebesturen.

Ik heb het daar met een paar raadsleden over gehad, en die waren er niet zo blij mee. Kortweg creŽer je je eigen sharia-driehoek. Je zal maar vrouw, christen of homo zijn. Geen kans op integratie. Het gratis geld van het Rijk lacht bestuurders toe. Zie bijv. dat de nieuwe VVD-wethouder in Pijnacker-Nootdorp op blz. 62 van De Heraut eveneens eurotekens in de ogen krijgt bij het denken aan asielzoekers op leegstaande bouwlocaties. Ik denk eerder aan het boek over sociaal-economische segregatie van onder anderen mijn collega Wouter van Gent van de UvA. Als je zo'n wijk bouwt, bevorder je segregatie, omdat (heel in het kort) gelijksoortige mensen graag bij elkaar wonen. Dat is ook de basis van mijn eigen verkiezingsonderzoek. We helpen die mensen niet met zo'n aparte wijk.

* Ik betwijfel of de vluchteling vaak is gevlucht voor dictatuur. Dat kan ik nergens uit halen. Ze vluchten voor oorlogsgeweld en voor onderdrukking door andere bevolkingsgroepen. Of de vluchtelingen de Nederlandse vorm van democratie accepteren is nog maar helemaal de vraag bovendien. Behalve de vluchtelingen is er nog een grote groep die alleen graag een beter leven wil. Hartstikke prima, maar hoe willen ze dat bereiken in de meritocratie die Nederland is met een hoog ontwikkelde diensteneconomie en weinig industrie? Ik zie dat hooguit voor enkelen gebeuren.

* Het is zeker wel de schuld van de asielzoekers dat zij in Nederland zijn. Veilig waren ze al eerder, ze wilden meer, ze kozen Nederland. Of ze betaalden criminelen die ze hiernaartoe brachten. Ze moesten zich registreren in de landen aan de buitenrand van Europa. Ze kozen ervoor die regel in de wind te slaan. Als je naar AustraliŽ of Amerika wil kom je flink op de koffie als je denkt naar eigen inzicht te handelen. Als wij als inwoners van Lansingerland dat doen krijgen we problemen met de overheid. Als asielzoekers het doen mogen wij een sporthal vrij maken. Dat deugt niet. Nog afgezien van dat een onbekend deel (zullen we zeggen 40%) geen vluchteling is.

In Nederland zijn heel veel organisaties opgericht die iets aardigs doen met asielzoekers, zoals Veilig Thuis, maar dat kunnen we allemaal wel. Stel dat ik een organisatie opricht "Lekker weer dicht bij huis". Welk recht van spreken geeft dat? Onderdeel van de miljardenindustrie, hartstikke leuk voor die mensen, krijgt toch geen subsidie? Of wel?

* De meeste asielzoekers in het verleden kregen al vrij snel te horen dat ze terug moesten. Dan wachten ze het eind van de eerste bezwaartermijn af en gingen in bezwaar. Dan kregen ze weer "nee" te horen. Dan wachten ze de eerste beroepstermijn af, en gingen in beroep. Dan kregen ze weer "nee" te horen. En dan was er nog een mogelijkheid voor een appŤl op de bewindspersoon. En zo lang wisten ze zogenaamd "niets". Ondertussen procedeerden door de belastingbetaler betaalde advocaten er lustig op los. Uiteindelijk bleven uitgeprocedeerden actie voeren. Die procedures zijn flink ingekort, maar door de enorme instroom moeten we niet denken dat het nu sneller gaat. Ik vind niet dat we opnieuw het eerste "nee" moeten zien als "ik weet het nog niet". Als iemand de procedure nu oprekt naar zeven, acht, tien jaar, dan is dat niet mijn probleem. Nee is nee, weg ermee.

* Nee, het is niet de schuld van de asielzoeker dat hij komt te slapen in onze sporthal. De malligheid over het gesleep met asielzoekers van hot naar her, waarvan iedereen kan zien dat het een keer gaat vastlopen, daar schreef ik al eerder over. Wat doe je als in het voorjaar ook het circuit van rondbussen vol zit? Vaste opvang in sporthallen? En als die ook vol zitten? Bij GroenLinks, PvdA en andere supporters thuis? En als die ook vol zitten? Een keer komt het moment dat vol vol is. Waarom dan dat uitstellen tot alle rek en draagvlak weg is?

* Het gevolg is dat een klein deel van de bevolking zijn mening aan de meerderheid oplegt. Helemaal eens. Een klein deel van de bevolking stelt daden, sleept asielzoekers zonder goede selectie door het land, confisqueert sporthallen, dringt zijn mening op, en het enige dat de Nederlander daar tegenover kan zetten zijn woorden. Geen daden. En straks bij verkiezingen de stem. Zoals de burgemeester van Weert terecht zei (tijdcode 1:20). Die kleine minderheid doet feitelijk niets voor de asielzoekers. Die zitten een jaar vast tot de procedure begint, die nog een jaar duurt, en daarna dreigt voor de grootste groep terugkeer en voor een groot deel van de blijvers levenslang de bijstand. Statistieken uit het verleden wijzen dat uit.

* Zoals een dominee het uitlegde: het verhaal van de barmhartige Samaritaan ging niet over een Samaritaan die een grote groep mensen die onwelgevallig, onsympathiek of vijandig tegenover Samaritanen stond in zijn huis liet slapen zonder zicht op een betere toekomst. Het ging om een vertegenwoordiger van een door de meerderheid verachte bevolkingsgroep die zich bekommerde om een slachtoffer van een geweldsmisdrijf. Dat is ware barmhartigheid. Al zou het in overeenstemming met de parabel zijn als PvdA-leden ieder een asielzoeker even opkalefaterden en daarna hun weg vervolgden. De opvang is er als superlatief bij verzonnen.

* Landen als de Verenigde Staten willen dat je een sponsor hebt als je je bij de grens meldt. Dat lijkt mij een mooi model. Als die asielzoeker-knuffelaars zelf met have en goed verantwoordelijk worden voor de geknuffelden. Nee, natuurlijk, ze schuiven het op het bord van anderen.

* Het is gemakkelijk grote woorden te gebruiken en anderen te betrekken in jouw gevoel van rechtvaardigheid en daden te stellen waar anderen dan niets tegen mogen doen behalve protesteren. Uiteindelijk worden die nieuwkomers gehuisvest, gevoed en gefinancierd uit dezelfde pot die door Nederlanders wordt gevuld en waar de al bestaande zwaksten van onze samenleving mee worden gehuisvest, gevoed en gefinancierd. De werkenden brengen niet opeens meer geld naar de vetpot. Gedachteloos handelen is dus asociaal.

***Update 12-11: Een bloglezer reageert:

"Ik denk dat je aan je laatste zin kunt toevoegen dat je momenteel ziet dat onnodig tweespalt in de maatschappij ontstaat.

Juist de zwaksten in de samenleving zijn de afgelopen jaren hard geraakt door bezuinigingen, mensen waar voorheen de PvdA voor opkwam toen leden van die partij nog niet openlijk geld van straatkrantverkopers ontvreemdden.
Middelbare en bovenmodale babyboomers, vaak met een tweede huis of camping in het buitenland, kunnen makkelijk solidair zijn met andermans middelen, hun raakt het hooguit voor een paar honderd euro, waar ze er links en rechts nog wel wat van hebben liggen. Eenzelfde of vaak hogere bijdrage wordt verwacht van de laagstbetaalden die nu werken en die door wanbeleid toch al geconfronteerd worden met onnodig hoge huren en belastingen. Een andere groep die de rekening krijgt zijn ongetwijfeld Nederlandse ouderen uit de laagste inkomenscategorieŽn, niet zelden van allochtone afkomst. Als je "de boel bij elkaar wilt houden" moet je redelijke haalbare en vooral complete oplossingen bieden en niet met mensen blijven slepen. Voorbeeld Pijnacker is tekenend voor een zogenaamd goede oplossing, waar duizenden vrijwilligers voor zijn ingezet in slechts enkele weken tijd, zie link.

Van voor naar achter van links naar rechts, ik heb een tante uit Marokko en die komt hiep hoi, zo zal het misschien in de tourbus klinken in andere talen. "Voor de meeste vluchtelingen is de Spartahal in Schagen de vijfde sporthal waar ze moeten bivakkeren. Na registratie in Ter Apel (Groningen) ging het naar een sporthal in Brielle (Zuid-Holland). Daarna verbleef de groep nog in sporthallen in Pijnacker, Monnickendam, Zwaag en vanaf zaterdagavond dus Schagen. Onder de 180 vluchtelingen zijn zo'n zestig kinderen.Ē, aldus link.

180 mensen, 5 misschien wel 6 sporthallen, duizenden goedbedoelende vrijwilligers, steeds 72 uur, vaak verlengd met nogmaals 72 uur en elke week 1800 erbij, een steeds groter rondreizend circus dat meestal uiteindelijk in een gevangenis zoals in Alphen aan den Rijn eindigt.

De vluchtelingen lijken het volgende speeltje van de netwerken, het leidt prima af van de door ze veroorzaakte problemen en sommigen zien in vluchtelingen zelfs een oplossing voor hun eigen problemen zonder zich de vraag te stellen of de expansiedrift van gemeenten en bedrijven in de wereld misschien zijdelings en heel indirect iets te maken heeft met de huidige vluchtelingenproblematiek. Wethouder Abee van Greenportexpansie afgelopen week weer in China? Ze zijn er niet voor de mensen.

En verder moeten we het ook niet groter maken dan het op dit moment is, het gaat tot dusver slechts om tijdelijke opvang voor een week of minder. Het geeft de "hulpverleners" een goed gevoel, dat is ook wat waard en die mensen zijn weer een week onder dak."


Waarvan akte! Dinsdag gaan ze weer naar de volgende opvang. De helft van de tijd (72 uur ofwel 8 dagen) zit er weer op. Waar de tienduizenden euri zijn die de gemeente voor dit feestje krijgt? Zullen we waarschijnlijk nooit weten. Kijken wie er straks met een nieuwe auto het plein voor het gemeentepaleis opdraait!

Iemand vroeg gisteravond nog "wat heb jij dan voor oplossing". Alsof dat er wat toe doet. Hier dan een voorzet:

Stop de instroom. Plaats de asielzoekers op een vaste plek in niet te grote groepen, ver van de bewoonde wereld (zoals bij eerdere asielstromen). Vang niet alle instroom op in sporthallen. In andere landen ervaren de asielzoekers ook dat als ze massaal de rijkere Noordeuropese landen binnenvallen, ze dan in de buitenlucht moeten overnachten. Van die algemene aanpak hoeft Nederland niet af te wijken. Scheidt de vluchtelingen en de asielzoekers. Wie zich door criminelen heeft laten smokkelen verder dan het eerste veilige land is geen vluchteling. Plaats de door asielzoekers bedreigde subgroepen (christenen, homo's, alleengaande vrouwen) in veilige opvang. Handhaaf een strak Nederlands regime, waar ruimte is voor persoonlijke religiebeleving, maar niet voor groepsdwang. Raddraaiers linea recta naar uitzetcentra.

Categorie: Lokaal

Klik hier om de link te volgen Meer hierover: Eerder artikel over dit onderwerp

Ik ben geïnteresseerd in uw mening:

Uw naam:

Uw e-mail adres:


        

 
Dossier HSL
 
Politieke Academie | Strategische data-analyses
 
Boeken: Permanente Campagne/Meer mensen naar de stembus
 
PolitiekActief.Net op Twitter

 
Notities - Meest recente items
31 december - Nieuwjaar, klimaat, burgerdividend en Lansingerland
5 maart - Campagnetijd

Lokale politiek - Meest recente items
28 december - Jaaroverzicht 2017

Nationale/Europese politiek - Meest recente items

Epistels - Meest recente items
1 november 2015 - Begroten tussen onkunde en onwil
9 juni 2014 - Over het uitsplitsen van samengestelde gegevens
2 juni 2014 - Over het mechanisme van verandering en stabiliteit bij verkiezingen
25 april 2014 - De onvermoede stabiliteit van de Rotterdamse verkiezingen
28 maart 2014 - Spookstemmen

Archief

Interessante site
Roomba vacuuming Robot
Roomba vacuuming Robot

Powered by Coranto

Deze Web site bestaat sinds juli 2000. Sinds november 2005 onder het domein "PolitiekActief.Net"

Copyrights, enz.: klik hier