Wie ben ik?Wat wil ik?Publicaties
Website Joost Smits, politiek actief in Lansingerland (ZH)
Home  >  Publicaties  >  Inhoud artikel

Klik hier om te abonneren op de gratis nieuwsbrief

Naar bovenkant scherm

Minister: dienstregeling HSL op losse schroeven

vrijdag 18 februari 2011 - Woensdagavond 19:00 werd bekend dat, zoals we al vermoeden, reeds in december de meetresultaten van de V250-treinen beschikbaar waren. Dat zijn de treinen die eigenlijk in 2006, en voorlopig gepland voor eind 2011, moeten gaan rijden op de HSL.

Zoals gebruikelijk is het TNO rapport weer voorzien van een in eerste instantie sussend briefje, en ontbreekt een en ander in het TNO rapport (hieronder in bijlage).

Wat weten we nu:

* Blz. 2 van de brief: "Voor de uiteindelijke dienstregeling (met de in het TracÚbesluit voorziene aantal treinen) staat nog niet vast of deze gereden kan worden zonder overschrijding van de grenswaarden voor het geluid." De treinen maken zˇ veel herrie, dat op dit moment, nu de business case wordt gemaakt, niet zeker is of de oorspronkelijke plannen doorgang kunnen vinden. Lijkt mij problematisch. En dan houden ze waarschijnlijk nog niet eens rekening met de bottleneck bij Bergschenhoek.

* Ook op blz. 2: "Voor een juiste beoordeling van de geluidruimte en de effectiviteit van de geluidschermen zullen er immissiemetingen moeten worden uitgevoerd op de genoemde locaties waarbij zowel de Thalys als de V250 met hoge snelheid passeren." Immissiemetingen zijn metingen op een bepaalde locatie, en worden be´nvloed door landschap, geluidsschermen, enz. Dit in tegenstelling tot emissiemetingen, die aantonen hoeveel herrie een trein uitstoot.

* De minister wil die metingen pas in het najaar uitvoeren. Dat is onnodig uitstel, en bovendien krijg je dan opnieuw het smoesje dat het weer tegenzit, zoals deze keer ook. Kijk gewoon even in de wet. Het Reken- en Meetvoorschrift, art. 4.5: "verdient het uit kostenoverweging en gelet op de betrouwbaarheid van de methode aanbeveling zoveel mogelijk de rekenmethode toe te passen." (blz. 10). Nou, en daar is al wat over bekend, in dit rapport van 13 december 2010, dat dus al 2 maanden ligt te verstoffen.

* In het TNO rapport schrijft men dat men zoekt naar een optimale combinatie om te meten. Een testtrein die nog niet in de normale dienstregeling heeft gereden met supergladde wielen (blz. 21), op een supergladde baan. De wet zegt over de berekeningswijze in paragraaf 3.4 (blz. 19) dat die extreme situatie in de praktijk onderhouden moet kunnen worden. Wat betekent dat: meer hinder 's nachts door slijpen van de rails, en meer onderhoud aan de wielen van de treinen. Het ene trekt een wissel op het draagvlak onder de omwonenden, en het andere moet men even meetellen in business case. Beste exploitant: je mag straks niet alle treinen laten rijden, maar je moet extra slijpen (en vergunningen daarvoor krijgen van de betreffende gemeenten) en steeds je wielen afdraaien.

Wat weten we niet:

* Bijlage C ziet er leuk uit, maar geeft alleen een indruk van "representatieve" metingen (blz. 13). Naar de mening van TNO of naar de mening van de opdrachtgever? De volledige database moeten we maar eens opvragen. Voorbeeldje waarom? TNO schrijft dat de Thalys rijdt in meerdere configuraties, waarbij meer en minder gestroomlijnde rijtuigen worden gebruikt (blz. 7). Welke "representatieve" meting is nu in Bijlage C terecht gekomen?

* De minister schrijft dat "TNO aanvullende immissieberekeningen [heeft] uitgevoerd voor de locaties bij Hoogmade en Lansingerland. Hieruit blijkt dat de geluidbelasting bij de dienstregeling voor het kalenderjaar 2011 binnen de in het TracÚbesluit genoemde voorkeursgrenswaarde dan wel de eerder verleende hogere waarden blijft." Die berekening willen we wel eens zien, want het is tegenspraak met alle voorgaande rapporten, inclusief die van TNO. Ook al is de Traxx trein met afgeschreven rijtuigen stiller gemaakt, er rijden er veel meer dan in 2009 en 2010. Het is niet voldoende om het te beweren, beste minister, want we geloven het niet meer. En we laten het narekenen.


Tenslotte: een mogelijke correctie op mijn eigen beweringen. Ik schreef steeds dat de AnsaldoBreda V250 een budgettrein is van een verouderd type. Een zogenaamde "getrokken trein", terwijl het tegenwoordig toe gaat naar treinen met gedistribueerde aandrijving. Op blz. 7 schrijft TNO: "Het V250-treinstel bestaat uit acht 4-assige rijtuigen, met vier aangedreven rijtuigen (verdeelde aandrijving)" Dat lijkt erop dat ik het verkeerd had. Wel een budgettrein, maar gedistribueerde aandrijving? Wie vertelt meer?

***Update 19/2

Een correspondent verwijst naar dit document. Daarin staat de configuratie van de Albatros V250: mAk+AD+mAB+B+B+mB+B+mBk. "m" staat voor "motorrijtuig". Dus vier motorrijtuigen. De andere letters kunt u opzoeken in het genoemde document.

Hoe vergelijkt zich dit met andere "EMU"-treinen? Wikipedia: "Being quieter than DMUs and locomotive-drawn trains, EMUs can operate later at night and more frequently without disturbing residents living near the railway lines."

Voorbeelden zijn de AGV, de ICE3, en de Shinkansen.

Is de V250 van die klasse, of niet?

Categorie: NatioEuro

Adobe Reader nodig Bijlage: TNO, "Geluidemissiemetingen aan V250 en Thalys treinen op HSL Rheda- en ballastspoor", 13 december 2010 (998 kB)
Klik hier om de link te volgen Meer hierover: Eerder artikel over dit onderwerp

Ik ben geïnteresseerd in uw mening:

Uw naam:

Uw e-mail adres:


        

 
Notities - Meest recente items

Lokale politiek - Meest recente items

Nationale/Europese politiek - Meest recente items

Epistels - Meest recente items

Archief

Interessante site
Deze Web site bestaat sinds juli 2000. Sinds november 2005 onder het domein "PolitiekActief.Net"

Copyrights, enz.: klik hier