Ahmed Aboutaleb - Nederlands bestuurder
HomeOnderwerpenPublicatiesContactRSS

Wie ben ik?Wat wil ik?Publicaties
Website Joost Smits, politiek actief in Lansingerland (ZH)
Home  >  Publicaties  >  Inhoud artikel

Klik hier om te abonneren op de gratis nieuwsbrief

Naar bovenkant scherm

Puzzel over Collegebelangen

donderdag 5 mei 2011 - Update*** De bedoeling van dit blog is om enigszins amuserend te vertellen over wat er zoal gaande is in de lokale politiek van Lansingerland. De laatste maanden kwamen er puzzelstukjes binnen die zich centreren rond een van de wethouders. Hier de puzzel, zonder oplossing.

Het blog gaat niet over personen, en zeker niet in negatieve zin. Toch is er aanleiding om de onderstaande documenten bij elkaar te brengen. Maar ik presenteer niet de oplossing. Dat is aan de officile controleur van Burgemeester en Wethouders: de gemeenteraad.

Vanzelfsprekend heb ik persoonlijk mijn bedenkingen, reden om het op het blog te zetten. Ik laat de naam van de wethouder met opzet weg in dit artikel. Via de opgeslagen zoekresultaten van Google kan die heel lang iemand achtervolgen en hinderen. Want het kan best zijn dat onderstaande schouderophalend wordt ontvangen. En dan nog, als de coalitiefracties allemaal de handen vast houden, en de wethouder blijven steunen, is er niets aan de hand.

Het gaat niet om sic semper tyrannis, want ik ken de wethouder als een joviale en vriendelijke man. Het gaat ook niet om quod erat demonstrandum, want het is mogelijk dat onderstaande puzzelstukjes helemaal niet bij elkaar horen. Jan Hus, die met zo veel koopzondagen in Nederland wordt geerd, sprak ooit pravda vtěz, maar in het hoofd van de lezer kan een verhaal ontstaan dat niet conform de werkelijkheid is. Vandaar dat ik het laat bij de losse documenten. Het is aan de gemeenteraad om al dan niet dit nader te onderzoeken. Elke conclusie die de lezer trekt is voor haar/zijn rekening.

Een eerste concept van deze blogpost is op 19 april in vertrouwelijkheid voorgelegd aan een aantal betrokkenen en bloglezers, en de betreffende wethouder. Daarop kwam een en ander aan commentaar, maar geen belet. Wel nieuwe bijdragen. Daarna is een tweede concept naar de groep gestuurd in de avond van 3 mei. Weer kwamen er wat nieuwe bijdragen, commentaar, en weer geen belet.

Wel werd ingebracht dat iemand aan de stoelpoten van de wethouder aan het zagen is, via PolitiekActief.Net. Dat zou zo maar kunnen. Toch is het te bar om te stellen dat onderstaande alleen een constructie is. Tenzij over elk lid van het college dit soort "constructies" mogelijk zijn, want dan zwijg ik stil. Laat ik vooropstellen dat onderstaande is gevormd na de bijdragen van meerdere correspondenten, plus zaken die ik zelf vond. In plaats van die stoelpoten is het beter te veronderstellen dat meerdere mensen zich zorgen maken over de taakuitvoering van de Gemeente Lansingerland. Als dat raadsleden zijn, dan is het conform hun eed of belofte om dat te onderzoeken en beoordelen.

Alle stukken hieronder zijn openbaar, of (ooit) gepubliceerd (geweest) door een overheidsorganisatie, of verkregen via een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).

Zou iemand mij met enige regelmaat geheime, besloten, of gevoelige gemeente-informatie sturen, zonder of met beperkte maatschappelijke relevantie, dan zou ik die persoon daarop aanspreken, en uiteindelijk de burgemeester informeren. Het "WikiLeaks van Lansingerland"-verhaal is leuk verzonnen door Mark Blankenstein van RTV Lansingerland, maar het is niet mijn streven door onverantwoorde publicaties het functioneren van de overheid te frustreren.

Tot zover dit lange voorwoord, de bijsluiter.

Dan de presentatie van bijdragen:

1. Vorig jaar maart zijn alleen de drie "nieuwe" wethouders door BING aan een integriteitsscan onderworpen.

2. Een van de, niet onderzochte, wethouders is volgens de site van de gemeente bezoldigd directeur bij een architectenbureau. Volgens de home page van de website van dat architectenbureau is de wethouder zelfs de helft van de directie. Mij is verteld, maar dat heb ik niet kunnen checken, dat in de statuten van het bureau zou staan dat alle uitgaande post/mail door beide bestuurders wordt getekend/gezien.

3. In 2006 was er een kwestie van een legionellabesmetting in een wellness-center in Bleiswijk. Dat leidde tot het aftreden van een wethouder van de VVD. Er zou dus een zekere gevoeligheid te verwachten zijn bij het college. In april 2009 stuurde de Provincie een brief (zie het aangestreepte gedeelte), met daarin opmerkingen over allerlei voorzieningen die zijn aangebracht in dat wellness-center zonder de provincie daarvan op de hoogte te stellen. Dat is geconstateerd in september 2004 en juni 2008. Echter, er zijn notulen uit april 2007 (zie het aangestreepte gedeelte) waarin, in verband met een calamiteit, wordt gesteld dat het wellness-center over alle vergunningen beschikt. Hoe dat te rijmen? De wethouder maakte toen ook deel uit van dat college. Sterker, voor niet minder dan 8 aanpassingen in 2006 aan dat wellness-center was zijn mede-directeur van het architectenbureau de gemachtigde voor de aanvraag van de bouwvergunning. Volgens de gemeentewebsite is sinds 2008 het toezicht op voorzieningen als waarvan hier sprake is veel meer een verantwoordelijkheid van de gemeente geworden, dan van andere toezichthoudende instanties. Telefonisch is door de accountmanager van de VROM-inspectie bevestigd dat inzake gemeentelijke bestemmingsplannen en handhavingsbeleid de VROM-inspectie een stap terug doet en dat er een grotere taak voor de gemeenteraad komt.

4. Wegens de specifieke detaillering laat ik een scan van de brief achterwege, die in mijn bezit is, waarin staat dat er "van rechtswege" bouwvergunningen zijn verleend aan het wellness-center, bij brief van 27 januari 2011. Het ging erom dat de gemeente niet "binnen de daarvoor gestelde termijn" een besluit had genomen. Hoe zit het met de zorgvuldige afweging in dit geval?

5. Op het blog ("Censuur", post van 13/3), via Twitter en via mail (aan de burgemeester, op 12/3) had ik al eens geconstateerd dat er wat aan de hand is met de besluitenlijst van B&W van 11 januari 2011. De pagina was eerst een tijdje leeg, op de kop na. "B&W besluitenlijst 11-01-2011" stond er, en daarna niets meer. Toen ik dat signaleerde was de pagina een tijdje zelfs helemaal offline. De andere pagina's van B&W waren er wel. De besluitenlijst die nu online staat is volgens de Eigenschappen van de PDF gemaakt op 16 maart 2011. Maar, vastgesteld op 18 januari 2011, staat erin. En wat is nou raar? De inhoud klopt niet met een andere versie die ik in bezit heb. Er is een punt van de lijst verdwenen. Betreffende het wellness-center. Hier is wat discussie over onder de meelezers van het concept van deze blogpost, omdat de "originele" versie niet die zou zijn die op de website stond, maar een vertrouwelijk stuk is. Dan blijft de maatschappelijk relevante vraag waarom de precieze bedragen van een subsidie aan de Marokkaanse stichting wl openbaar worden gemaakt, en al die andere details in de andere besluitpunten, terwijl het zinnetje "aangehouden voor overleg met de portefeuillehouder" vertrouwelijk moet blijven. Vooral omdat de portefeuillehouder niet aanwezig was bij dat agendapunt. Ik snap er niets van. Verder is mij verteld dat op de gemeentelijke website eerst wel de hele besluitenlijst stond, inclusief het vertrouwelijke punt, tot de aangepaste versie werd gefabriceerd.

6. Op 1 december 2010 ging punt 6 van de Commissie Ruimte over een monumentale boerderij. Het architectenbureau, waarvan de wethouder een van de twee directeuren is, had een plan van aanpak ingediend, voor de opdrachtgever, een grote bank. Zie het YouTube filmpje met passages uit de Commissie Ruimte.Er zijn twee zaken opmerkelijk aan dat overleg over punt 6 van de agenda:

a. De wethouder nam deel aan de beraadslagingen. Volgens getuigen zowel met lichaamstaal (afkeurende gebaren richting PvdA-woordvoerder), als mondeling op de achtergrond, als formeel als wethouder. De laatste twee zijn te horen op de geluidsopname.

Bij de VNG (blz. 13, of blz. 7 van de PDF) vind ik onder nevenfuncties en integriteit wethouders" een doorverwijzing naar "handreiking integriteit van politiek ambtdragers".
Daar staat bij 2.2.3. dat het een verboden handeling is "om een derde te vertegenwoordigen of te adviseren die met het bestuursorgaan een bepaalde overeenkomst sluit". Omdat het onderwerp van punt 6 van de agenda gemaakt was door het bedrijf waar de wethouder ook directeur was, zou te verwachten zijn dat hij f in de notulen zou laten opnemen dat er mogelijk sprake zou zijn van belangenverstrengeling en hoe dat was opgelost, f op geen enkele wijze zou deelnemen aan het overleg, f niet aanwezig zou zijn.

b. In de commissie werd een opmerking gemaakt over de ruimte die werd gelaten aan de aanvrager. Het plan van aanpak had er in januari moeten zijn, en werd pas in juli ingediend. Zoveel tijd zou een gewone burger niet worden gegeven, is de suggestie.

De vraag:
* Heeft de wethouder juist gehandeld?

* Is aan de indiener van het plan voor de boerderij meer tijd gegeven dan aan een gewone burger?

***Update 8/5: Een correspondent wees op de Gedragscode voor collegeleden van Lansingerland. Wat valt erin op: artikel 9 ontbreekt. Wat zou daarin hebben gestaan? Nemen we de gedragscode voor de raadsleden erbij. Aha, die verloopt langs dezelfde lijnen. En artikel 9 is ... Sancties. Bovendien schijnt de versie van de gedragscode voor de collegeleden uit 2007 nooit te zijn vastgesteld door de raad. Zie laatste zin op blz. 1 van dit document.

Categorie: Lokaal

Ik ben geïnteresseerd in uw mening:

Uw naam:

Uw e-mail adres:


        

 
Dossier HSL
 
Politieke Academie | Strategische data-analyses
 
Boeken: Permanente Campagne/Meer mensen naar de stembus
 
PolitiekActief.Net op Twitter

 
Notities - Meest recente items
31 december - Nieuwjaar, klimaat, burgerdividend en Lansingerland
5 maart - Campagnetijd

Lokale politiek - Meest recente items
28 december - Jaaroverzicht 2017

Nationale/Europese politiek - Meest recente items

Epistels - Meest recente items
1 november 2015 - Begroten tussen onkunde en onwil
9 juni 2014 - Over het uitsplitsen van samengestelde gegevens
2 juni 2014 - Over het mechanisme van verandering en stabiliteit bij verkiezingen
25 april 2014 - De onvermoede stabiliteit van de Rotterdamse verkiezingen
28 maart 2014 - Spookstemmen

Archief

Interessante site
Houten PC's van Mastera Mebeli
Houten PC's van Mastera Mebeli

Powered by Coranto

Deze Web site bestaat sinds juli 2000. Sinds november 2005 onder het domein "PolitiekActief.Net"

Copyrights, enz.: klik hier