Ahmed Aboutaleb - Nederlands bestuurder
HomeOnderwerpenPublicatiesContactRSS

Wie ben ik?Wat wil ik?Publicaties
Website Joost Smits, politiek actief in Lansingerland (ZH)
Home  >  Publicaties  >  Inhoud artikel

Klik hier om te abonneren op de gratis nieuwsbrief

Naar bovenkant scherm

Vragen aan college over dubbelrol wethouder

dinsdag 13 september 2011 - Fractie Neeleman in de gemeenteraad heeft openbare vragen gesteld over de dubbelrol van een van de wethouders. Eerdere vragen vielen onder door de Raad afgedwongen geheimhouding.

Natuurlijk kijken we uit naar de beantwoording van de vragen van Neeleman, maar er is toch ook wel sprake van "de vraag stellen is hem beantwoorden".

Neeleman refereert aan uitspraak LJN AV3899 betreffende een bouwplan van Rabobank 3B Hoek. Daarin wordt het hoger beroep gegrond verklaard: "Het college dient een nieuw besluit te nemen met inachtneming van deze uitspraak. Daarbij kan tevens worden bezien of de verkeersaantrekkende werking van het kantoor, gelet op de functie die het vervult voor nabijgelegen vestigingen en op hetgeen daarover door appellant ter zitting is gesteld, aanvaardbaar is."

Neeleman vraagt waarom daar geen sprake van is in het raadsstuk 2010/99. Dat raadsstuk werd vergezeld van een brief, gemaakt door het architectenbureau waarvan de wethouder directeur is. Het gaat om een project van Rabobank Zuid Holland Midden. Aan de beraadslagingen van de commissie nam de wethouder actief deel, zoals eerder op dit blog in een YouTube filmpje te horen.

Neeleman's toelichting is lezenswaardig. Onder andere: "Tussen commissievergadering en raadsvergadering van december 2010 werden tekeningen aan de raadsleden verstrekt met o.a. een grafische onderbouwing van het voorstel. Waaruit vooralsnog blijkt dat een wethouder een zakelijk belang, in de functiewijziging voor de Rabobank uit het raadsvoorstel, heeft."

De wethouder "Projecten" is volgens de gemeente zowel bezoldigd directeur van de architectentak van zijn bedrijf, als van het bouwmanagement. Hij was ook al wethouder Projecten in de vorige raadsperiode. Bij zijn herbenoeming is de integriteit niet onderzocht door het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING).

Welke openbare stukken zijn nog meer interessant? Bijvoorbeeld de "Toelichting achtergronden plan Centrum Bergschenhoek" van 11 januari 2011. De gemeente schrijft over een korting van 1 miljoen Euro die is vergeven aan Bouwfonds (Rabo Vastgoed) op het project Parkzoom.

Verder wordt in dat stuk gerept van een verband tussen het plan Parkzoom en het centrumplan van Bergschenhoek. Onder andere wat betreft een boete van 3,57 miljoen Euro aan Rabo Vastgoed, waarvan de gemeente oordeelde dat het beter is die niet te innen.

Aan Parkzoom kleeft bovendien de verkeerde berekening van de geluidsbelasting van de HSL. In de vragen 12 en 13 die vorige week zijn ingediend door de Tweede Kamer, wordt gesteld dat misschien de gemeente Lansingerland aansprakelijk moet worden gesteld voor alle daaruit voorkomende schade. De gemeente Lansingerland heeft schriftelijk toegegeven die fouten te hebben gemaakt. De gemeente Kaag en Braassem vond het nodig de eigen gemeenteraad hierover te informeren. Voor alle achtergronden en links, zie het artikel van vorige week.

Het architectenbureau van de wethouder was overigens ontwerper van het regiokantoor van Rabobank in Bergschenboek.

Neeleman stelt met zoveel woorden de onwenselijke invloed van de wethouder met de dubbelrol op de marktwerking ter discussie. Het zogenaamde "level playing field". Dat gaat om eerlijk spel, waarbij het niet zo kan zijn dat een gemeentebestuur één partij zou bevoordelen ten opzichte van een andere. Dat zou de VVD aan moeten spreken, vanuit de liberale beginselen. Nog in juni 2011 stelde de woordvoerder Mededinging in de Tweede Kamer vragen over dit onderwerp aangaande betaalbaar internet. Volgens Neeleman gebruikte de fractievoorzitter van D66, die andere liberale partij in de gemeenteraad, de term een paar maanden geleden met betrekking tot een ander onderwerp.

Neeleman is zo vriendelijk het verband met de in dit artikel genoemde "bestuurlijke foutjes" nog achterwege te laten. Misschien een volgende keer?

We wachten de beantwoording van de vragen van Neeleman af.

Categorie: Lokaal

Klik hier om de link te volgen Meer hierover: Eerder artikel over dit onderwerp

Ik ben geïnteresseerd in uw mening:

Uw naam:

Uw e-mail adres:


        

 
Dossier HSL
 
Politieke Academie | Strategische data-analyses
 
Boeken: Permanente Campagne/Meer mensen naar de stembus
 
PolitiekActief.Net op Twitter

 
Notities - Meest recente items
31 december - Nieuwjaar, klimaat, burgerdividend en Lansingerland
5 maart - Campagnetijd

Lokale politiek - Meest recente items
28 december - Jaaroverzicht 2017

Nationale/Europese politiek - Meest recente items

Epistels - Meest recente items
1 november 2015 - Begroten tussen onkunde en onwil
9 juni 2014 - Over het uitsplitsen van samengestelde gegevens
2 juni 2014 - Over het mechanisme van verandering en stabiliteit bij verkiezingen
25 april 2014 - De onvermoede stabiliteit van de Rotterdamse verkiezingen
28 maart 2014 - Spookstemmen

Archief

Interessante site
Houten PC's van Mastera Mebeli
Houten PC's van Mastera Mebeli

Powered by Coranto

Deze Web site bestaat sinds juli 2000. Sinds november 2005 onder het domein "PolitiekActief.Net"

Copyrights, enz.: klik hier