Wie ben ik?Wat wil ik?Publicaties
Website Joost Smits, politiek actief in Lansingerland (ZH)
Home  >  Publicaties  >  Inhoud artikel

Klik hier om te abonneren op de gratis nieuwsbrief

Naar bovenkant scherm

Nieuwe ronde in Haagse spelletjes met de HSL

vrijdag 31 augustus 2012 - ***Updated 3/9 OPGEVOLGD DOOR BETERE VERSIE*** In juli ging een nieuwe wet van start, die meer herrie op de hogesnelheidslijn mogelijk maakt. De afspraken over het geluid zijn daarmee naar het tweede plan verdrongen. De geluidskaart van het Rijk is een nieuwe ronde in de Haagse spelletjes.

Onderstaande informatie is grotendeels verouderd. Lees het verbeterde artikel hier.

Wie dacht dat het dossier van de HSL-herrie op z'n eind liep heeft het mis. Allereerst is er de nieuwe Wet Swung. Sinds die in juli van kracht is geworden is de handhaafbare norm van de HSL van 57 dB(A) naar 68 dB (ofwel 70 dB(A)) gestegen: een vertwintigvoudiging van de geluidsdruk. De Tweede Kamer en Ministers hadden dan wel toegezegd dat de HSL-afspraak van 57 dB(A) geregeld zou kunnen worden in die wet, middels een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), maar dat is tot nu toe niet gedaan. Kamerleden faciliteren daarmee de herrie. Zowel rechter als minister als Kamerleden betwijfelden overigens of de met de HSL afgesproken norm handhaafbaar zou zijn. Dat zou worden geregeld met de Wet Swung, die dus alleen regelt dat het geluidsplafond van de HSL niet 57 dB(A) is, maar 70 dB(A).

Maar dat is voor het Rijk niet voldoende. Na eerdere geluidskaarten door mijzelf en de gemeente Lansingerland komt het Rijk opeens met een geluidskaart die volstrekt niet in overeenstemming is met de eerdere meetresultaten. Het lijkt op een weergave van de oorspronkelijke geluidsafspraken. Maar ja, die kloppen niet, daar is nou net alle trammelant om begonnen.

Bij de start van Swung kon ik de bij de Wet horende geluidskaart nog niet vinden. Maar de PvdA Lansingerland signaleerde via Twitter dat-ie nu online staat. Klik hier. Let dus op: alles wat geel is gaat boven geluidsafspraken van de HSL (55 dB of 57 dB(A)) uit. Alles wat paars is (en een randje rood daarlangs) gaat boven de Wet Swung uit. In werkelijkheid lopen de gele gebieden veel verder over de bebouwing.

De enige winst met de nieuwe kaart is dat het "mijn" kleuren volgt. Dus geel vanaf 55 dB. Een tijdje geleden (blz. 5 van de PDF) begonnen Rijksgeluidskaarten pas met geel vanaf 60 db, en kleurden gebieden die de HSL-geluidsafspraken overtraden (vanaf 55) groen.

Let er verder op dat dit alleen de herrie van de HSL weergeeft. In mijn kaart en de gemeentelijke geluidskaart was ook de cumulatie opgenomen door de provinciale wegen, Rotterdam-The Hague Airport, snelwegen. Op mijn kaart stonden bovendien de industriezones, wat de gemeente is vergeten.

Het laatste wat ik hoorde was dat de Thalys wordt ingemeten op 240 km/uur (kruissnelheid en vermoedelijke werkelijke snelheid bij onze inwoners 300 km/uur, topsnelheid rond 350 km/uur) en de nieuwe V250 op 210 km/uur (topsnelheid 250 km/uur, zoals de naam al zegt, en dat is ook de verwachte kruissnelheid bij onze woningen). Daarmee wint het Rijk pakweg 3 decibel, ofwel een halvering van de geluidsdruk.

Van belang voor de gemeente en omwonenden is dat de komende 5 jaar een doorlopend meetprogramma blijft bestaan, zoals er ook rond de geluidsproblemen van de Calandbrug was. Daarmee kunnen de leugens en leugentjes die nu aan de hand zijn worden aangepakt.

En wat is nou mooier dan in deze verkiezingstijd de 57 dB(A)-afspraak vast te laten leggen?

Nog een puntje: er is door de burgemeester geklaagd dat een van de coalitiepartijen een brief over de HSL had laten lekken naar TV Rijnmond. De brief bevatte allemaal fouten, zegt de burgemeester, en was een concept dat nooit had mogen uitlekken. Aan de brief zelf is dat overigens niet te zien, en bij onze gemeente komen fouten in groten getale voor. De voortdurende geheimhouding van van alles en nog wat, ook al heeft het geen verband met de uitzonderingen in de Wet Openbaarheid van Bestuur, maken het ook al niet gemakkelijk om te onderscheiden wat echt geheim is, wat concept is, en wat onwelvallig is. Kortom: hulde aan die coalitiepartij die de openheid in praktijk brengt die het college niet wenst te geven. Als de coalitiepartij het wenst dan zet ik de naam hier nog even bij. Het is immers verkiezingstijd!

***Update 16:45. De PvdA Lansingerland zegt dat het bericht over de uitgelekte brief niet klopt, en dat er meer zal staan in het weekbericht van volgende week van de PvdA. Volgens de PvdA is een en ander in het Presidium besproken. Dat is toch een besloten vergadering? Nog 7 nachtjes slapen. Spanning ten top! Lijkt Goede Tijden, Slechte Tijden wel!

***Update 23:40. De Stichting Stop Geluidsoverlast HSL is ook verbaasd over deze geluidskaart. Er is gebeld, en ze werden eerst doorgestuurd naar het ministerie van VROM, dat al 2 jaar niet meer bestaat. Toen naar het Ministerie van Infrastructuur en Milieu "de veroorzaker (samen met Prorail) van het geluid". De slager die zijn eigen vlees keurt?

Volgens de Stichting had op de kaart heel Berkel geel en rood moeten zijn, omdat TNO officieel heeft vastgesteld dat in 2010 in Berkel de geluidsbelasting 56,7 dB was. En sinds die tijd is het veel erger geworden, door de drukkere dienstregeling en hogere snelheden. Ook aan de Bergschenhoekse kant werd meer dan 57dB gemeten!

***Update 2/9, 15:45*** Ik hoor dat er consternatie is over wat op dit blog staat. Ik zegt al een tijdje dat de wet Swung ook op de HSL van toepassing zou zijn,en dat er veel hogere plafonds gelden. De correspondent:
"Vorige week is er een voorlichtingsbijeenkomst over deze wet geweest voor college, raadsleden en anderen.
Daar vertelde een geluidsdeskundige van de DCMR met nadruk dat de wet Swung niet gold voor de HSL.
Dit was bij wet, men gelooft in 1998 vastgelegd. Het was dus NIET mogelijk de 57 dB norm te verhogen!
"De Minister (ook de vorige)en andere deskundigen gaan hier ook altijd vanuit, dus ik geloof niet dat we ons hier ongerust over moeten maken."


Mijn reactie:

In de Tweede Kamer en door de Ministers van V&W en VROM is altijd gesproken over het regelen van de 57 dB(A)-grens van de HSL bij het ingaan van de Wet Swung. Er is ook laatst nog op aangedrongen dat voor de HSL het zou blijven bij 57 dB(A). In contacten met het Rijk en een rechtszaak werd steeds gezegd "we kunnen niet handhaven, want we moeten wachten op de Wet Swung". En die Wet regelt voor spoorwegen een maximum van 68 dB (of 70 dB(A)), tenzij er via een AMvB een lager maximum is vastgesteld. Voor de HSL is dat niet zo. Zie ook dit artikel in De Heraut.

En dan nog, laten we het interpretatie noemen, voor de HSL blijft de norm dan 57 dB(A) (of 55 dB), maar voor de handhaving is de grens 70 dB(A) (of 68 dB).

Alle verdere uitleg, memories van toelichting bij regelgeving, eerdere correspondentie en een passage uit het arrest uit 1999 had ik al een keer op het blog gezet. Klik hier.

Graag hoor ik welke geluidsdeskundige dat was, en welke wet uit 1998 zij of hij bedoelt.

***Update 21:35*** Men bevestigt tot nu toe: 57 dB(A) is alleen de voorkeursnorm. De harde norm is 68 dB, of 70 dB(A). Het ligt aan het Ministerie of ze al dan niet willen handhaven. En aan de Minister, dus. Daar kun je op vertrouwen, of niet. Wat gebeurt er als een burger naar de rechter stapt? Kijkt die naar de 57 dB(A), of naar de 70 dB(A)? Wat als ProRail zich niet neerlegt bij de voorkeursnorm? Vragen, vragen. Ik hoop snel antwoorden te hebben.

En: dit is een onderwerp waar ik graag ongelijk heb, dus stuur commentaar!

Categorie: NatioEuro

Klik hier om de link te volgen Meer hierover: Eerder artikel over dit onderwerp

Ik ben geïnteresseerd in uw mening:

Uw naam:

Uw e-mail adres:


        

 
Notities - Meest recente items

Lokale politiek - Meest recente items

Nationale/Europese politiek - Meest recente items

Epistels - Meest recente items

Archief

Interessante site
Deze Web site bestaat sinds juli 2000. Sinds november 2005 onder het domein "PolitiekActief.Net"

Copyrights, enz.: klik hier