Wie ben ik?Wat wil ik?Publicaties
Website Joost Smits, politiek actief in Lansingerland (ZH)
Home  >  Publicaties  >  Inhoud artikel

Klik hier om te abonneren op de gratis nieuwsbrief

Naar bovenkant scherm

Polderpopulisme en de harde werkelijkheid

zondag 3 november 2013 - Leefbaar 3B en PvdA koppelen het vertrek van de burgemeester aan populisme, of aan de media. Zelf ben ik voor de tweede keer geblokt door de PvdA. Alleen een sterke, benoemde, niet weg te sturen leider, zou voor de oplossing kunnen zorgen. Inmiddels is de dieptescan van Binnenlandse Zaken ontvangen. De praatjes over de Lansingerlandse problemen van bestuurders en raadsleden van de afgelopen jaren blijken onwaar.

Leefbaar 3B op hun website: "Het is echt jammer dat deze burgemeester nu Lansingerland verlaat. Dat er mogelijk een relatie is met de in Lansingerland al maar harder wordende politieke en journalistieke, vaak ongenuanceerde, werkelijkheid kan niet worden uitgesloten."

Daarna gaat Leefbaar 3B snel over tot de orde van de dag.

PvdA niet. Die willen een sterke leider, die niet snel kan worden weggestuurd (alsof een "gewone" burgemeester snel kan worden weggestuurd):

"Voor ons is een langdurig waarnemerschap door een sterke bestuurder bespreekbaar. Dat langdurige waarnemerschap moet een bestuurlijke situatie gaan creëren waarin een nieuw aantredend burgemeester niet vanaf de eerste werkdag, zoals nu, spitsroeden moet gaan lopen. Geen enkele top-bestuurder zal zich daar meer aan gaan wagen. Het grootste probleem voor Lansingerland is niet zozeer de financiele situatie (die lost een stabiel bestuur echt wel op) maar de voortdurend dreigende politieke instabiliteit. Die moet snel hersteld worden. Pas dan kun je bouwen aan financieel herstel. Anders wordt ook Lansingerland het paradijs van de populisten."

Op de PvdA-wens voor een sterke ondemocratische leider kreeg ik verontruste emails. Het is niet netjes om te verwijzen naar bruine periodes in de Europese geschiedenis, maar ik kreeg erg een herinnering aan de miniserie "The Rise of Evil", over de gebeurtenissen in de Weimarrepubliek. Laten we het hoofd koel houden, het kind niet met het badwater weggooien, en democratische spelregels behouden. Voor zover die van toepassing zijn met Kroonbenoemingen van bestuurders.

Schelden met "populisme" is toch een beetje selectief als je vervolgens roept om een sterke leider. Net als de PvdA in weekbericht 41 (van 2012, ik heb een archief op disk) vond dat we beter af waren met ondemocratische organen als de Stadsregio en Metropoolregio. Sinds afgelopen week ook weer niet met de Stadsregio, omdat die ons de bouwopgaven "door de strot had geduwd".

Ik heb sinds het moreel reveil van PvdA een paar weken geleden besloten terug te gaan naar de oorsprong van dit blog en daar verder geen oordeel over te vellen. Dat kunnen lezers zelf wel. In deze tijden verzuurt een blog anders snel, en dat bevordert niet de leesbaarheid en verteerbaarheid. Wat PvdA signaleerde, maar mij gelijk blokte, omdat de recente schrijfsels blijkbaar niet door de beugel konden. Terwijl ik toch ook niets kan veranderen aan de geciteerde gemeentelijke stukken?

En dan nog, PvdA heeft ze dan allemaal offline gehaald, mijn archief bevat bijv. het weekbericht van 17-22 september 2007, waarin staat:

"Verdrietig was dat Leefbaar 3B woordvoerder de bezwaren die door de hele raad geuit werden over zijn stemmingmakerij ten opzichte van het college heel soepel wegwuifde. Hij vond dat overdreven en achtte zich voor het overige niet aangesproken omdat niet hij maar anderen de kachel hadden aangemaakt. Een cartoon van Leefbaar 3B op de website van Leefbaar 3B waarop het college voor dief werd uitgemaakt, was niet zijn verantwoordelijkheid en een appél uit de raad om de discussie toch vooral inhoudelijk en politiek te voeren zonder op de man te spelen en stemming te maken, ging volledig aan hem voorbij. De vermoorde onschuld en een klassiek voorbeeld van populisme waarbij de plicht tot moraliteit vooral bij de ander wordt gelegd en men zich volledig en grenzeloos vrij voelt bij het eigen optreden. Jammer!"

Dat waren nog eens tijden! De populisten uit 2007 zijn vrienden in 2013. Misschien kunnen de Nieuwe Democraten Lansingerland ook een goede vriend worden van PvdA! Bij goed gedrag, dan.

Geblokt worden op Twitter is erg lastig. PvdA_LL verschijnt niet meer in de tijdlijn, ik word dus feitelijk gehinderd in de vrije informatievoorziening. Dat ik ze niet meer mag retweeten is meer hun probleem. PvdA was een volger, waarom is ontvolgen niet genoeg? Dan zien ze mijn gekwetter niet meer, maar ik heb er verder geen overlast van. Ik begreep dat een D66-lid hetzelfde lot was beschoren, en het lijkt erop dat de kritische nieuwe journalist van De Heraut op de watchlist staat van de rode gedachtenpolitie PvdA.

Van mij mag PvdA denken en zeggen wat ze willen, al mag ik graag wijzen op inconsistenties. In de meest recente nieuwsbrief staat:

"Mensen moeten soms kiezen als er een nieuwe uitdaging voorbij komt. Ewald van Vliet heeft zijn hart, behalve bij het openbaar bestuur, ook bij het onderwijs liggen. Dus wij begrijpen zijn besluit en wensen hem heel veel succes toe in zijn nieuwe baan."

Hartstikke aardig allemaal, maar ik dacht dat PvdA altijd zo tegen hoge salarissen was van allerlei managers. Het salaris van een voorzitter van het college van bestuur in het voortgezet onderwijs komt niet ten goede aan dat onderwijs. Het is hartstikke leuk dat onze burgemeester een nieuwe uitdaging vond, dat opeens een nieuwe job voorbij kwam, en vast minder leuk dat de grote jongens hem pestten (of wat mag ik begrijpen van Leefbaar 3B en PvdA), feit is dat Lucas Onderwijs goed betaalt (blz. 31 van het Jaarverslag 2012):

"Eind 2011 is voor het eerst een cao voor bestuurders in het voortgezet onderwijs afgesloten. De Raad heeft besloten dat de bestuurders zich aan deze cao dienen te houden. Het salaris van de bestuurders valt binnen de grenzen van deze cao. Het maximum van de in de cao opgenomen salariëring blijft binnen de grenzen die de minister van OCW heeft aangegeven."

Binnen het maximum? Vertel meer? De Onderwijsbestuurdersvereniging daarover: "Het sectoraal bezoldigingsmaximum van het voorgezet onderwijs bedraagt 180.346 euro euro (index 2012). Het hoogste beloningsbedrag in de CAO Bestuurders VO bedraagt 155.173 euro. De werkgeversbijdrage aan het pensioen bedraagt 15,33% van 155.173 euro = 23.788 euro. De maximale totale bezoldiging voor een bestuurder in het Voortgezet Onderwijs bedraagt derhalve 155.173 + 23.788 = 178.961 euro. De CAO bestuurders VO hanteert tot 2013 de nullijn." O, wel de nullijn. Ik zou de hele weg naar de pinautomaat lopen te huilen. Nee, fout, geen insinuaties.

Het is toch al moeilijk om uitgaven precies op waarde te schatten. Eindelijk is de dieptescan binnen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Provincie Zuid-Holland. Die constateren dat onze gemeente door eigen schuld in de problemen is gekomen, een gat in de hand heeft, en de oorzaak van de schuld vooral zit in het opdrogen van de grondverkopen, die blijkbaar het vorstelijke uitgavenpatroon financierden. De laatste jaren had er al lang moeten worden ingegrepen, maar onze gemeente deed het alleen wat cosmetisch, en sneed niet in eigen vlees. De Vinex-opgave was geen factor daarin, en bovendien was dat een eigen keus. Ik kom later nog met een uitgebreidere analyse, en heb op Twitter een paar dingetjes samengevat.

De gemeente maakt onder andere geen goede afwegingen bij de keuze tussen tijdelijke en vaste huisvesting voor scholen, volgens de dieptescan. Dat is niet eens geld dat we zouden kunnen beschouwen als "geld voor onderwijs", maar gewoon onbesuisdheid. PvdA gebruikt dezelfde argumenten als de spreekwoordelijke klant van de schuldhulpverlening: "Mijn kinderen hebben dan misschien niet meer elke dag warm eten, een abonnement op een sportvereniging en schoolboeken, maar wel een mooie flatscreen, spelcomputer, en vakanties naar verre oorden." Of in de woorden van PvdA: "Coalitie moet zich zeker schamen voor al die mooie scholen, parken, sportvelden, wegen, speelplekken, bibliotheken, zwembad, stations etc."

Zullen we het de kinderen vragen? Nee, want die krijgen gewoon een strengere pleegvader en pleegmoeder! En als je erover schrijft op Twitter, dan moet je zonder warm eten naar boven! O, wacht, dat geld was toch al op.

Want wat met dat populisme hier? Om te beginnen: wie had er allemaal kritiek op onze gemeente het laatste jaar:

* De Rekenkamer (burgemeester had beter moeten opletten, en raad voorlichten over Bleizo)
* Provinciale Staten (Factory Outlet Center op Bleizo is een slecht idee)
* De accountant (Jaarrekening 2012 voldoet niet aan de eisen)
* De Commissaris van de Koning (burgemeester heeft teveel petten op)
* Bing (wethouder verstrengelde belangen)
* Binnenlandse Zaken/Provincie Zuid-Holland (gat in de hand, problemen zelf veroorzaakt)

Algemeen Dagblad/Rotterdams Dagblad en De Heraut schrijven daarover. Inwoners lezen daarover, praten daarover, en schrijven erover op de social media. Soms wat indringender, sommigen wat indringender. Maar mogen we alsjeblieft? We moeten er toch ook voor dokken? Nu blijkt dat de verhaaltjes van E. van Vliet, Den Uil, Ten Kate, Van Dijk, Bovens in de diverse media feitelijk niet kloppen. Dat ze maar wat zeiden om hun eigen straatje schoon te vegen. Als echte populisten?

We moeten dat niet alleen PvdA en Leefbaar 3B verwijten. Die schrijven het gewoon openlijk. In het niet-gepubliceerde concept-verkiezingsprogramma van de VVD stond dat onze gemeentefinanciën gezond zijn! Waarop een mede-lid mij mailde of dit wel de versie was van dit jaar. Ik heb een amendement ingediend, dat werd ondersteund door de vergadering, en nu is het eruit. PvdA en Leefbaar 3B hebben blijkbaar niet zulke leden, of de democratische grondslag om misvattingen op te ruimen. Voor wie zich wel eens afvraagt waarom ik lid ben van de VVD: daarom dus.

Ik blijf het met PvdA eens dat persoonlijke aanvallen zonder onderbouwing achterwege moeten blijven. Maar als je onderbouwing hebt dat een bestuurder op één en dezelfde dag zowel "in zijn eigen tijd", als "in de baas zijn tijd" betrokken is met zaken met een van de grootste vastgoedfirma's van het land, dan mag dat gewoon worden gezegd!

Persoonlijk vind ik trouwens dat we het helemaal niet zo slecht hebben getroffen met onze bestuurders. Ik heb op Twitter Bodbijl, Boedhoe, Kampinga, Ten Kate, Braak, D. van Vliet genoemd. Van Dijk was nog vrij nieuw toen hij onzin debiteerde op RTV Lansingerland, die weet nu welke ambtenaren hij moet vervangen.

De problemen van Lansingerland zijn niet opgelost met het vertrek van bestuurders, maar met een andere manier van werken van bestuur, raad en ambtenarij. De schuldvraag kan op details interessant zijn, maar op grote lijnen is de oorzaak belangrijker. Die door Binnenlandse Zaken nu helder voor is geschoteld. En (geluk bij een ongeluk) overeenkomt met wat u de laatste jaren op dit blog kon lezen.

Dank aan het Ministerie daarvoor, en dank aan de community van PolitiekActief.Net om dat niveau te bereiken!

Categorie: Lokaal

Klik hier om de link te volgen Meer hierover: Eerder artikel over dit onderwerp

Ik ben geïnteresseerd in uw mening:

Uw naam:

Uw e-mail adres:


        

 
Notities - Meest recente items

Lokale politiek - Meest recente items

Nationale/Europese politiek - Meest recente items

Epistels - Meest recente items

Archief

Interessante site
Deze Web site bestaat sinds juli 2000. Sinds november 2005 onder het domein "PolitiekActief.Net"

Copyrights, enz.: klik hier