Wie ben ik?Wat wil ik?Publicaties
Website Joost Smits, politiek actief in Lansingerland (ZH)
Home  >  Publicaties  >  Inhoud artikel

Klik hier om te abonneren op de gratis nieuwsbrief

Naar bovenkant scherm

Slappe knieŽn VVD kosten belastingbetaler 6 miljoen

woensdag 6 november 2013 - Update 21:15*** De Heraut beschrijft in een artikel hoe de gemeente 6 miljoen uitgeeft aan sociaal-democratische dromen, terwijl dat geld er niet is. De VVD toont slappe knieŽn, kan worden beticht van kiezersbedrog, en lost verwachtingen naar de VVD-leden niet in. De inwoners mogen het weer betalen. Wie de VVD daarop wil aanspreken kan dat doen op 23 november in de school in Westpolder. Update: VVD reageert: voorlopig gaat het om maar 12 woningen, en of er meer van 140.000 bij komen is zeer de vraag.

In De Heraut staat vandaag op blz. 3 een artikel over starterswoningen. In het oorspronkelijke coalitieakkoord stond: "Er worden woningen voor starters gerealiseerd waarbij de markt zijn werk moet doen (onder andere door MGE-constructies)." MGE is een vorm van verkoop door corporaties aan huurders, zie deze link.

In september 2011 werd een addendum getekend, zodat ook PvdA kon toetreden tot de coalitie. In dat addendum staat: "Het streven is om in overeenstemming met de marktvraag goedkope starterswoningen te bouwen (vanaf ca. 140.000 euro) door de grondprijzen van deze woningen meer in lijn te brengen met de grondprijzen voor sociale woningbouw. Uitgangspunt is dat de grondexploitatie niet verslechtert."

Twee weken geleden stond al in De Heraut dat die 140.000 euro een eigen leven is gaan leiden. Hoe kwamen ze bij dat bedrag? Dat legt PvdA uit op Twitter:


(Op vragen van bloglezers: PvdA verwijst naar krantenartikel waarin staat dat door huishouden met 1 kostwinner met modaal inkomen en zonder eigen geld max. geld voor een huis van 138.942 euro is te lenen bij Rabobank.)

Op zich is daar politiek niets mis mee. PvdA gaat voor zijn principes.

Waar wel wat mis mee is, is dat dit pakweg 6 miljoen euro kost. Het is twijfelachtig of voor 140.000 euro wel een huis kan worden gebouwd. Tenminste, onder de bestaande omstandigheden. 8 Jaar geleden berekende ik dat je vrijstaande eengezinswoningen van 1 ton kunt bouwen, en huurwoningen commercieel langdurig verhuren voor 200 euro. In 2012 was onze burgemeester op de radio bij Prem, en daar kwam aan de orde dat er iemand was gekomen om in Wilderszijde voor 80.000 euro woningen te bouwen. Dat werd naderhand ambtelijk platgeslagen, zo begreep ik.

Op woningen van 140.000 euro, anno 2013, in Lansingerland, moet volgens berekeningen van CDA, toch wel 20.000 euro per stuk worden toegelegd op de grondprijs. De Heraut citeert een eerder overleg en daarbij "liet de CU wethouder Weger al doorschemeren dat hij dat misschien ook wel zo zag en wilde hij toestemming voor een gevarieerder prijssegment."

Het gaat om 300 starterswoningen, dus 300x20.000 = 6 miljoen euro. Geld dat de gemeente niet heeft.

In de "Second Opinion grondexploitatiescenario's" van Bureau Stec uit september 2013 staat:

"We raden u aan om de woningen in uw scenario niet in een te goedkoop segment (onder 175.000 euro) te bouwen. In de markt bieden deze woningen momenteel goede afzetmogelijkheden, maar een blik op de toekomst geeft aan dat hier op de lange termijn minder vraag naar is, omdat:
1. Deze woningen vooral interessant zijn voor jongeren en starters op de woningmarkt. Deze groep groeit zeer beperkt t/m 2020 en blijft nagenoeg stabiel tussen 2020 en 2030 waardoor de toekomstige vraag opdroogt;
2. U door woningen aan te bieden onder 175.000 euro, concurreert met woningcorporaties die vanuit de Rijksoverheid worden gestimuleerd om hun woningbezit te verkopen.
U loopt dus het risico dat u woningen bouwt die over tien jaar niet langer courant zijn. Voorkom een overaanbod aan woningen. Op 1 januari 2013 stonden in uw gemeente 4.000 woningen in de planning. Dat is relatief veel in vergelijking met de vraag naar woningen. In de volgende paragraaf gaan we hier verder op in. Extra woningen toevoegen brengt een afzetrisico met zich mee."


Die second opinion was gemaakt in verband met de veranderde woningmarkt. Precies zoals de voorwaarde was in de coalitieakkoorden.

In het verkiezingsprogramma van de VVD voor zowel 2010-2014 als 2014-2018 staat dat ook de VVD starterswoningen wil. Bij de laatste ledenvergadering heb ik een amendement daarop ingediend, door toe te voegen ", mits niet gesubsidieerd door de gemeente".

De benoemde lijsttrekker zei toen dat ook woningen vanaf 175.000 euro "starterswoningen" zijn, tot zo ongeveer 220.000 euro. Die vallen buiten de kritiek van Stec, kunnen zonder subsidie worden gebouwd, en dat zijn de enige starterswoningen die de VVD bedoelt. Het amendement was daarom niet nodig, vond ik ook.

Dat is niet het enige probleem. Ook in het verkiezingsprogramma 2010-2014 vinden we de kop van hoofdstuk 3: "De VVD staat voor solide financieel beleid". De gemeenteschuld loopt alsmaar op, vanaf januari staat onze gemeente onder curatele van de provincie, Binnenlandse Zaken constateerde dat het geld al jaren als water eruit vliegt, er moest in 2012 4 maanden worden vergaderd om 2 miljoen voor een Zomerakkoord te vinden, en dan is er nu zo maar 6 miljoen voor de principekwestie (van de PvdA) van 140.000 euro, wat ook probleemloos 175.000 had kunnen zijn? Had dan uitstel met een paar maanden geforceerd, dan was de Provincie ervoor gaan liggen.

De Heraut schrijft dat de VVD dit geen crisis waard vond. Waarom niet? Er is 4 maanden onderhandeld over 2 miljoen, de OZB moet omhoog, en dan is 6 miljoen overbodig geld smijten geen crisis waard? In welke politieke context is dat geen crisis waard? Het is niet volgens coalitieafspraken, het is politiek spel van PvdA. Daar hoef je niet aan mee te doen, het is zelfs verstandiger er niet aan mee te doen.

Als u de VVD daarop wil aanspreken, kom dan op 23 november naar de Gouden Griffelschool in Westpolder. Zie de aankondiging op de site van de VVD Lansingerland. Ik zal er ook zijn, en we kunnen het dan met de wethouder hebben over dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken in een dieptescan van de gemeentefinanciŽn constateerde dat al veel te lang de gemeente een hoog uitgavenpatroon financierde met grondverkopen, maar nu die tegenvallen dat uitgavenpatroon niet is aangepast. Nu is ook de reserve opgesnoept. De bouwopgave heeft daar niets mee te maken, aldus Binnenlandse Zaken, en bovendien was dat een vrijwillige overeenkomst tussen de gemeente (en voormalige 3B-gemeenten) en de Stadsregio. Volgens de aankondiging wil de wethouder de sprookjes volhouden die door onze bestuurders al sinds jaar en dag worden verteld, en aantoonbaar onwaar. Ik kom ook!

De kinderen mogen intussen, volgens de de aankondiging, een spaarpot maken, en die staat vast symbool voor de belastingaanslag die vooral VVD-kiezers mogen betalen nu de gemeente er niet in slaagt het uitgavenpatroon aan te passen.

Update 21:15***: De fractievoorzitter van VVD reageert, in zeer volledige vorm. Ik vroeg en kreeg toestemming dat te plaatsen. Zodat iedereen nu weet hoe e.e.a. was bedoeld. Ik plaats verder geen commentaar. De fractievoorzitter legt het goed uit, denk ik. We moeten ervan uitgaan dat de rest van de gemeenteraad dit net zo heeft begrepen.

"Met belangstelling heb ik je artikel over het zwichten van de VVD gelezen. In de basis is je berekening correct. In het geval dat de gemeente 100 woningen zou bouwen en het verschil in grondopbrengsten 60.000 euro per woning negatief zou zijn is de 6 miljoen correct.

Echter op dit moment bouwt de gemeente geen 100 starterwoningen ŗ 140.000 euro, maar 12 woningen in de Oranjebuurt. De afspraak die is gemaakt in het addendum op het coalitieakkoord waaraan je refereert is letterlijk:

'Het streven (!!) is om in overeenstemming met de marktvraag goedkope starterswoningen te bouwen (vanaf ca 140.000 euro)door de grondprijzen meer in lijn te brengen met de grondprijzen van sociale woningbouw. Uitgangspunt is dat de grondexploitatie niet verslechtert.'

Dit houdt in dat er alleen maar woningen van 140.000 euro gebouwd kunnen worden als hier ook woningbouw van boven de 220.000 euro of meer tegenover staat. De reden is dat anders de grexen verslechteren. (JS: grexen zijn de grondexploitaties)

Daarbij is het geen gegeven dat we goedkopere starterswoningen gaan bouwen maar zoals de wethouder in de laatste raadsvergadering ook aangaf dat we een inspanningsverplichting zijn aangegaan.

De VVD heeft ook aangeven in haar stemverklaring bij een motie over de starterswoning en in lijn met het addendum geen verslechtering van de grexen hierbij te accepteren. De VVD zal er dan ook bovenop blijven zitten om dit in de gaten te houden. Wij kunnen namelijk in de huidige situatie geen verslechtering gebruiken, sterker nog hebben alle gelden nodig om in te lopen op de schuld. Subsidie op huizen is dan ook niet in lijn daarmee.

Concreet bouwt de gemeente zoals gezegd op dit moment alleen maar 12 starterswoningen in de Oranje buurt van 140.000 euro en is er geen sprake van een verslechtering van de grexen van 6 miljoen euro. Veel meer starterswoningen van 140.000 euro zullen er ook niet bijkomen aangezien aannemers de exploitatie niet rond krijgen. Ze moeten dan ook veel duurdere woningen daarbij bouwen die op dit moment niet verkopen.

Wat de VVD betreft ligt het alleenrecht van starterswoningen niet bij de 140.000 euro, maar valt een woning van 175.000 net zo goed onder starterswoningen en is minder concurrerend voor sociale woningbouw. Ook de rapporten van de STEC geven dit aan als gewenste ondergrens."

Categorie: Lokaal

Klik hier om de link te volgen Meer hierover: Eerder artikel over dit onderwerp

Ik ben geïnteresseerd in uw mening:

Uw naam:

Uw e-mail adres:


        

 
Notities - Meest recente items

Lokale politiek - Meest recente items

Nationale/Europese politiek - Meest recente items

Epistels - Meest recente items

Archief

Interessante site
Deze Web site bestaat sinds juli 2000. Sinds november 2005 onder het domein "PolitiekActief.Net"

Copyrights, enz.: klik hier