Ahmed Aboutaleb - Nederlands bestuurder
HomeOnderwerpenPublicatiesContactRSS

Wie ben ik?Wat wil ik?Publicaties
Website Joost Smits, politiek actief in Lansingerland (ZH)
Home  >  Publicaties  >  Inhoud artikel

Klik hier om te abonneren op de gratis nieuwsbrief

Naar bovenkant scherm

De risico's van Bleizo

dinsdag 24 juni 2014 - Update*** In een informatiebrief aan de gemeenteraad goochelt het college met cijfers. Daardoor wordt een onjuist beeld geschetst. Er staat niet in dat door de komst van het station Lansingerland 6,25 miljoen extra moet bijdragen de komende jaren. Hoezo?

De informatiebrief staat hier.

Leefbaar 3B kraaide dit weekend al dat door de komst van station Bleizo 3,5 miljoen euro werd bespaard.

Laten we even teruggaan naar januari 2013. Toen kreeg de raad een (in die tijd was dat vanzelfsprekend) vertrouwelijke presentatie "Dit is Bleizo".

Ook in die tijd verscheen aanvullende info van het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Bleizo. Daar staat een aantal malen "vertrouwelijk" op, maar bij navraag zegt de griffie "Het door u genoemde document betreft een openbaar stuk. Bekrachtiging van de geheimhouding was derhalve niet aan de orde."

Dat is dan weer grappig, want het openbare stuk staat nergens op internet. Bij deze dan.

Lezen we punt f in dat mooie openbare stuk met aanvullende informatie:

"De scenario’s waarbij sprake is van de realisatie van een station hebben een substantieel groter financieel tekort dan de scenario’s zonder station. Ter informatie: dit is het gevolg van wel of geen bijdrage van ca. 13 miljoen euro vanuit de grondexploitatie Bleizo aan de Vervoersknoop (reserveringen in de vastgestelde grondexploitatie voor combibrug en kwaliteitsbijdrage)."

En daarom was terecht de beslissing in december 2013:

"Voorzichtigheid in financieel opzicht"

Gaan we nu naar de brief van vorige week.

Daarin staat onderaan bladzijde 2 dat het altijd de bedoeling was dat het station Bleizo zou worden betaald uit de meer waard wordende grond. Grondspeculatie noemde ik dat vorige week, omdat de winst wordt genomen vóórdat de grond daadwerkelijk met winst is verkocht. En dat is natuurlijk nog maar de vraag. Dat vonden de politici ook wel, en werd overwogen om die grondspeculatie te schrappen, aangezien de grond geen winst zou opleveren.

Dat is nog zacht gezegd. De "aanvullende informatie" laat in de tweede rij van de tabel op bladzijde 3 forse verwachte verliezen zien. Zelfs met station, zelfs met 15.000 vierkante meter kantoren (wie bouwt er nog kantoren bij al die leegstand), zelfs met Factory Outlet Center (dat niet doorgaat).

Maar goed, er is toen, volgens de brief van vorige week, afgesproken dat Zoetermeer garant zou staan voor 12,5 miljoen. Aandachtsstreepje vier op bladzijde 3 laat zien dat nu met Zoetermeer is afgesproken dat ze in de nieuwe situatie, met dat station, de eerste winst mogen krijgen uit zowel Bleizo als het project Hoefweg. In de informatiebrief staat ook dat Zoetermeer daar waarschijnlijk naar kan fluiten, omdat Bleizo op zijn best neutraal sluit, en Hoefweg met hooguit 5 miljoen winst.

Maar dan klopt er iets niet op bladzijde 1 van de brief. Daarin wordt namelijk verondersteld dat de Gemeenschappelijke Regeling Bleizo alsnog 13,5 miljoen bijdraagt. En die kan dus niet uit de grondexploitatie komen.

De conclusie moet dus zijn dat Zoetermeer en Lansingerland 13,5 miljoen euro bijdragen aan station Bleizo via de gemeenschappelijke regeling, wat nergens wordt gecompenseerd. Omdat de partijen ieder 50% risico dragen, moet Lansingerland dus 6,25 miljoen (uitgaande van de risicostelling van 12,5 miljoen) vinden in de Begrotingen van de komende jaren.

Dat is nog allemaal afgezien van het feit dat het station er alleen komt omdat de regio en de gemeenten alle risico's dragen. Door al een paar jaar bestaand beleid mag iedereen die ervoor dokt gewoon een station krijgen, zo lang de NS maar wordt gecompenseerd. En NS mag dat station ook voorbij rijden als dat beter uitkomt. Dat stond al in de brief van de staatssecretaris.

Lansingerland dokt dus zes-en-een-kwart miljoen voor een enorm station in niemandsland waar verder geen levensvatbare projecten worden verwacht, en waar de trein voorbij mag rijden. Behalve als Zoetermeer ook zes-en-een-kwart miljoen dokt, aanvullende risico's neemt, en onder andere een megaschaatshal jaarlijks financiert. En dan nog zijn er niet genoeg reizigers voor het station, omdat de bezoekersaantallen flink worden overschat volgens onafhankelijke rapporten.

Benieuwd welke diensten voor onze burgers er moeten verdwijnen om dit mogelijk te maken. En met hoeveel de lokale lasten moeten stijgen.

***Updated 20:50: Lees nog even een stuk van september 2013 op Lansingerland.info over hoe de grondprijs mede zo duur is geworden door de verhuizing van Tennet. Dat heeft dus nu gemiste opbrengsten tot gevolg.

Categorie: Lokaal

Klik hier om de link te volgen Meer hierover: Eerder artikel over dit onderwerp

Ik ben geïnteresseerd in uw mening:

Uw naam:

Uw e-mail adres:


        

 
Dossier HSL
 
Politieke Academie | Strategische data-analyses
 
Boeken: Permanente Campagne/Meer mensen naar de stembus
 
PolitiekActief.Net op Twitter

 
Notities - Meest recente items
31 december - Nieuwjaar, klimaat, burgerdividend en Lansingerland
5 maart - Campagnetijd

Lokale politiek - Meest recente items
28 december - Jaaroverzicht 2017

Nationale/Europese politiek - Meest recente items

Epistels - Meest recente items
1 november 2015 - Begroten tussen onkunde en onwil
9 juni 2014 - Over het uitsplitsen van samengestelde gegevens
2 juni 2014 - Over het mechanisme van verandering en stabiliteit bij verkiezingen
25 april 2014 - De onvermoede stabiliteit van de Rotterdamse verkiezingen
28 maart 2014 - Spookstemmen

Archief

Interessante site
Autotuin
Autotuin

Powered by Coranto

Deze Web site bestaat sinds juli 2000. Sinds november 2005 onder het domein "PolitiekActief.Net"

Copyrights, enz.: klik hier