Jan Pronk - betrokken en vasthoudend
HomeOnderwerpenPublicatiesContactRSS

Wie ben ik?Wat wil ik?Publicaties
Website Joost Smits, politiek actief in Lansingerland (ZH)
Home  >  Publicaties  >  Inhoud artikel

Klik hier om te abonneren op de gratis nieuwsbrief

Naar bovenkant scherm

Winstnemingen van Lansingerland over onze rug

donderdag 16 juni 2016 - Ons gemeentebestuur vindt zichzelf erg geweldig. Mooi (dure?) infographics in de krant. Ze gaan de lasten omlaag brengen omdat de financiŽn op orde zijn, zeggen ze. Is dat wel een eerlijk verhaal?

Lansingerland hoort bij de duurste gemeenten van Nederland wat betreft de lokale lasten. Tegenwoordig is dat vooral onroerendezaakbelasting (OZB) die flink is verhoogd door het financiŽle wanbeleid. Niet dat het veel oplevert of dat de gemeente met de opbrengst de schuldenberg omlaag brengt, nee, het is eigenlijk niet meer dan een pesterijtje.

Dat lijkt erg, dat een gemeentebestuur de inwoners zo plaagt, maar het kan erger. Tot juli 2015 haalde Irado ons afval op, en daar was van bekend dat die heel duur was. Er werd met de gemeente constant met Irado onderhandeld om de prijs omlaag te brengen, maar dat wilde Irado niet (zo werd verteld) en dus werd Irado buiten de deur gewerkt bij het nieuwe contract vanaf 2015. Dat ging naar Van Gansewinkel.

Wat er niet bij werd verteld, en wat ook niet wordt gezegd over Van Gansewinkel, is dat de gemeente zelf die kosten kunstmatig hoog houdt.

Het verhaal heeft een heel simpele kant. Het eenvoudige verhaal is als volgt:

"Onze gemeente heft BTW over de afvalophaal. Dat geld krijgen ze later terug van het Rijk. Dat geven ze niet terug aan de burger."

Het gaat om ongeveer een miljoen euro per jaar in onze gemeente.

Desgevraagd heeft de gemeente dat uitgelegd en ik heb wat naspeuringen gedaan. Nu wordt het verhaal ingewikkelder, maar het simpele verhaal blijft staan. Dus wie dat wil mag ophouden met lezen.

De BTW-teruggaaf komt uit een regeling van het Rijk die wordt gefinancierd uit een verlaging van het Gemeentefonds. Dus: het is eigenlijk geld waar Lansingerland al gewoon recht op had. Dat ze dus ook vrij mogen besteden.

Als de gemeente geen BTW zou heffen, dan zou ze de compensatie niet krijgen en dus minder geld krijgen dan waar de gemeente recht op heeft.

Alle gemeenten doen dit (zo is mij verteld), dat is in de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) zo afgesproken. Lansingerland doet dus niet iets ongebruikelijks of illegaals.

Wat in dat verhaal ontbreekt is dat wij als inwoners nog steeds een miljoen per jaar te veel betalen. Wij dachten dat Irado te duur was, en dat het een goede zaak was dat Irado werd vervangen door Van Gansewinkel, en dat we heel blij moeten zijn dat ons gemeentebestuur de lasten omlaag gaat brengen (overigens gaat de gemeenteraad daarover) maar we worden gewoon bij de neus genomen.

Omdat er winst wordt gemaakt over de afvalophaal terwijl de tarieven eigenlijk kostendekkend moeten zijn moeten die tarieven omlaag. De afspraak in de VNG om dat zo te doen als het nu gaat doet er niet veel toe. Dat de VNG het Rijk erop heeft aangesproken dat deze omweg moet worden opgeheven, omdat inwoners nu te veel betalen, doet er ook niet toe.

Als ons gemeentebestuur zichzelf zo geweldig vindt, dan kunnen ze zelfstandig de tarieven al omlaag brengen. Dat we dan minder krijgen uit het Gemeentefonds doet er minder toe dan dat de inwoners het verschil bijpassen.

De gemeente zou ook kunnen besluiten de schuldenberg af te lossen, eerlijk te zijn over de renterisico's, het domme station in een leeg weiland bij Bleizo niet te bouwen, de toekomstige opbrengsten van bedrijventerreinen als Hoefweg in te zetten voor lastenverlaging of schuldreductie in plaats van vage projecten van vriendjes, enz. Dat is vast te veel gevraagd.

Minder dure advertenties met ongeloofwaardige sprookjes, dat helpt ook.

Oproep aan de gemeenteraad: breng de tarieven omlaag en laat de inwoners niet betalen voor gemeentewinsten.

Categorie: Lokaal

Klik hier om de link te volgen Meer hierover: Eerder artikel over dit onderwerp

Ik ben geïnteresseerd in uw mening:

Uw naam:

Uw e-mail adres:


        

 
Dossier HSL
 
Politieke Academie | Strategische data-analyses
 
Boeken: Permanente Campagne/Meer mensen naar de stembus
 
PolitiekActief.Net op Twitter

 
Notities - Meest recente items
31 december - Nieuwjaar, klimaat, burgerdividend en Lansingerland
5 maart - Campagnetijd

Lokale politiek - Meest recente items
28 december - Jaaroverzicht 2017

Nationale/Europese politiek - Meest recente items

Epistels - Meest recente items
1 november 2015 - Begroten tussen onkunde en onwil
9 juni 2014 - Over het uitsplitsen van samengestelde gegevens
2 juni 2014 - Over het mechanisme van verandering en stabiliteit bij verkiezingen
25 april 2014 - De onvermoede stabiliteit van de Rotterdamse verkiezingen
28 maart 2014 - Spookstemmen

Archief

Interessante site
Roomba vacuuming Robot
Roomba vacuuming Robot

Powered by Coranto

Deze Web site bestaat sinds juli 2000. Sinds november 2005 onder het domein "PolitiekActief.Net"

Copyrights, enz.: klik hier