Wie ben ik?Wat wil ik?Publicaties
Website Joost Smits, politiek actief in Lansingerland (ZH)
Home  >  Wat wil ik
Naar bovenkant scherm

Onderdelen:
Inzet | Uitgangspunten | Beginselen

Wat wil ik: Beginselen

VRIJHEID

Ieder mens is gesteld op zijn vrijheid. De overheid dient de individuele vrijheid te respecteren. In het praktisch politiek handelen van de VVD betekent dit dat wetgeving en lastendruk permanent kritisch getoetst worden op hun nut en noodzaak.

VERANTWOORDELIJKHEID

In een staat met volstrekte vrijheid gaat het recht van de sterkste gelden. Dit wordt door liberalen afgewezen. Vrijheid kan slechts worden beleefd in een besef van verantwoordelijkheid. Als de mens de gevolgen van zijn daden niet meer wil of hoeft te dragen, verliest hij zijn menselijke waardigheid.

VERDRAAGZAAMHEID

Vrijheid kan alleen worden beleefd als afwijkend opvattingen worden gerespecteerd. De staat heeft zich dan ook te onthouden van inmenging in politieke, religieuze of andere persoonlijke levensopvattingen. Voorwaarde daarbij is uiteraard dat deze opvattingen niet leiden tot aantasting van de democratische rechtsstaat.

GELIJKWAARDIGHEID

Alle mensen zijn gelijkwaardig. Dit betekent dat iedereen in gelijke situaties hetzelfde behandeld dient te worden. Klassejustitie en vriendjespolitiek tasten de rechtsstaat aan en worden door de VVD verworpen.

SOCIALE RECHTVAARDIGHEID

Ons land kent een prachtig sociaal stelsel. Dit is opgebouwd uit angst voor een herhaling van de crisis van de jaren dertig. Sociale rechtvaardigheid wil echter niet zeggen dat de staat een verzekeringsmaatschappij is, waar alle ongemakken automatisch verzekerd zijn. De eigen verantwoordelijkheid van de individu dient bij de opbouw en in standhouding van een sociaal zekerheidsstelsel centraal te staan.

Klik hier om de volledige liberale beginselverklaring te lezen.

Op 3 september 2004 werden "20 liberale punten voor het manifest 2005 van een liberale V.V.D." aangeboden aan de V.V.D.-Commissie Liberaal Manifest 2005. Ik was een van de 12 opstellers. Klik hier voor meer over deze 20 punten.

 
Notities - Meest recente items

Lokale politiek - Meest recente items

Nationale/Europese politiek - Meest recente items

Epistels - Meest recente items

Archief

Interessante site
Copyrights, enz.: klik hier