[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
HomeOnderwerpenPublicatiesContactRSS

Wie ben ik?Wat wil ik?Publicaties
Website Joost Smits, politiek actief in Lansingerland (ZH)
Home  >  Publicaties  >  Inhoud artikel

Klik hier om te abonneren op de gratis nieuwsbrief

Naar bovenkant scherm

Vrijwillige woningbouw

dinsdag 18 december 2012 - De PvdA Lansingerland maakt er een punt van dat Lansingerland veel woningen bouwde. Naar verhouding meer dan Amsterdam. Wat op het conto van de afgetreden wethouder Projecten zou moeten worden geschreven. "Wij zijn heel benieuwd welke media dit bericht zullen overnemen." Bij deze.

Het begon allemaal zo prachtig. In 1995 werd in Bergschenhoek de eerste paal in het kader van de Vinex geslagen.

Het artikel achter de link is bij het opschonen van het archief van De Heraut verdwenen, en was daarna nog geruime tijd via de Google cache te raadplegen.

De VIerde Nota Ruimtelijke Ordening eXtra was opgesteld door het Ministerie van VROM in 1991. Men was er hier tamelijk tevreden over.

In 2006 werd er zelfs een feestje gehouden, in het Theater aan de Schie. Volgens dit artikel uit De Heraut van 1 februari 2006. Men zag een nieuwe opgave, in het kader van Vinac, niet als problematisch. Vinac overlapte Vinex deels, nog niet gebouwde woningen uit Vinex gingen in Vinac over.

Het geld dat als smeerolie meekwam met de bouwopgaven, 65 miljoen euro voor Lansingerland, is met plezier opgemaakt, onder andere aan een brug voor het gemeentehuis. Dat is een traceerbare uitgave, de rest van het geld is "gewoon" verdwenen.

De bouwopgaven uit dat artikel uit 2006 in de Heraut lezend was Lansingerland in 2011 wel uitgebouwd. Voor wat betreft de opgaven van het Rijk. Zelfstandig had Lansingerland er nog veel plannen bij verzonnen. In 2010 resteerde een taak van enkele honderden, terwijl er bouwgrond beschikbaar was gemaakt door Lansingerland en de voormalige gemeenten Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk voor 7.500 woningen.

Elke bouwproductie uit 2011 is dus "vrijwillig", behalve dan de molensteen van de overschatte bouwvoorraad. En die was verzonnen door de bestuurders en het lokale bedrijfsleven zelf, waar de vertrokken wethouder Projecten naar eigen zeggen van 1995 tot 2012 deel van uitmaakte.

Daar komt bij dat op de grote bouwterreinen de zaak niet vlot loopt. Wilderszijde ligt helemaal stil op de aanleg van het park na. In Meerpolder hadden in 2012 213 woningen gebouwd moeten worden, wat terug is gebracht naar 112. In Westpolder hadden er 80 moeten worden gebouwd in 2012, actualisatie is 18.

Volgens een overzicht dat de gemeenteraad kreeg waren voor 2011 en 2012 500 woningen gepland, en voor 2013 tot en met 2020 jaarlijks 550. Dat is teruggebracht naar 350 voor 2012, 300 voor 2013, 400 voor 2014 en 2015, 450 voor 2016, daarna jaarlijks 550. Met lagere verwachtingen over de opbrengsten.

Het zelfstandig uitbreiden van een al enorme (ook zelf zo afgesproken) bouwopgave met nog meer woningen en bouwgrond trekt een flinke wissel op de gemeentelijke financiŽn.

We mogen ervan uitgaan dat de zeer recent vertrokken wethouder Projecten betrokken was bij de plannen van de gemeente om de dalende lijn van de bouwvoorraad opnieuw te laten stijgen:


Figuur uit mijn boek

De lichtbruine zone komt uit de Begroting 2013-2016 in de versie van 4 oktober. Die lijn breekt en stijgt licht bij 2012. De donkerbruine zone komt uit de 2 dagen vůůr de raadsbehandeling uitgereikte "wijziging", en laat de bouwvoorraad vanaf 2011 weer toenemen.

Men zegt dat de gemeente van plan is om zelf projectontwikkelaartje te gaan spelen, en woningen van landbouwgrond tot sleuteloverdracht te gaan produceren. De balans-versie van 8 november laat zowel stijging van de bouwgrond zien, als een niet-gespecificeerde stijging van vaste activa die logischerwijs alleen past bij de categorie "woningen".

Maar ja, in Lansingerland is niets logisch. Het rare is dat de afgelopen jaren nieuwe projectjes rondom de grote, stilliggende, bouwterreinen plaatsvonden. Op stroken grond die voorheen niet waren voorzien voor woningbouw. Of ongeschikt zijn, zoals bij Caleido. Ik vind het ook raar dat daarbij wordt samengewerkt met ontwikkelaars die tevens partner zijn in de grote, vertraagde, bouwprojecten. En opmerkelijk is dat een van die ontwikkelaars ook nog wordt aangeduid met "B." in het integriteitsrapport, dat aanleiding was voor het vertrek van de wethouder Projecten.

De gemeente Lansingerland laat weten dat de bouwproductie van de door de PvdA genoemde "350 woningen" zich als volgt verdeelde:

"Op basis van de dit jaar geregistreerde (en nog te registreren) opgeleverde woningen bij het CBS, komen we op een totaal van 412 woningen. Dit kan iets lager worden, omdat het afhankelijk is of alle meldingen en het registreren nog in dit jaar kan worden afgehandeld."

Parkzoom: 124
Meerpolder: 169
Westpolder/Bolwerk: 19
Rodenrijse Zoom: 30
De Tuinen: 6
Bergschenhoek overig 18 (waaronder Stolk)
Berkel overig 4 woningen
Bleiswijk 27 (De Plaats Noord)

(Deze cijfers stemmen niet geheel overeen met wat ik hierboven schreef, wat te maken zou hebben met het niet overeenstemmen van het kalenderjaar van CBS en de gemeentelijke grondexploitaties die van september 2011 tot september 2012 gaan.)

Naar verhouding is dat meer dan Amsterdam. Maar wat wil dat zeggen? Misschien zijn Lansingerland en Amsterdam onvergelijkbaar? Misschien denkt Amsterdam veel beter na? Misschien let de gemeenteraad van Amsterdam beter op? Misschien heeft Amsterdam zich naar verhouding niet zo'n grote molensteen om de nek gehangen? Misschien kregen bestuurders die eigen bedrijf en politiek vermengden eerder een seintje van collega's en raad dat het wel eens voor de gemeenschap verkeerd zou kunnen aflopen?

Categorie: Lokaal

Klik hier om de link te volgen Meer hierover: Eerder artikel over dit onderwerp

Ik ben geïnteresseerd in uw mening:

Uw naam:

Uw e-mail adres:


        

 
Dossier HSL
 
Politieke Academie | Strategische data-analyses
 
Boeken: Permanente Campagne/Meer mensen naar de stembus
 
PolitiekActief.Net op Twitter

 
Notities - Meest recente items
31 december - Nieuwjaar, klimaat, burgerdividend en Lansingerland
5 maart - Campagnetijd

Lokale politiek - Meest recente items
28 december - Jaaroverzicht 2017

Nationale/Europese politiek - Meest recente items

Epistels - Meest recente items
1 november 2015 - Begroten tussen onkunde en onwil
9 juni 2014 - Over het uitsplitsen van samengestelde gegevens
2 juni 2014 - Over het mechanisme van verandering en stabiliteit bij verkiezingen
25 april 2014 - De onvermoede stabiliteit van de Rotterdamse verkiezingen
28 maart 2014 - Spookstemmen

Archief

Interessante site
[an error occurred while processing this directive]

Powered by Coranto

Deze Web site bestaat sinds juli 2000. Sinds november 2005 onder het domein "PolitiekActief.Net"

Copyrights, enz.: klik hier