[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
HomeOnderwerpenPublicatiesContactRSS

Wie ben ik?Wat wil ik?Publicaties
Website Joost Smits, politiek actief in Lansingerland (ZH)
Home  >  Publicaties  >  Inhoud artikel

Klik hier om te abonneren op de gratis nieuwsbrief

Naar bovenkant scherm

Stichting Stop Geluidsoverlast nu ook naar de rechter

maandag 21 juni 2010 - De Stichting Stop Geluidsoverlast uit Lansingerland is nu ook tot de slotsom gekomen dat de overheden mooie praatjes hebben, maar uiteindelijk niets doen. Tijd om te stoppen met thee drinken, en waar te maken wat al in november was aangekondigd: "we stoppen de treinen".

Na alle gepraat, noodzakelijk om tot het einde te proberen in gemoedelijkheid het probleem uit de wereld te helpen, zit er nu niets anders op.

De Stichting op de website: "In de brief van 4 juni jl. aan de gemeente Lansingerland doet de minister van VenW harde toezeggingen over de te hanteren norm van 57 dB(A) uit het Tracébesluit. Uit het meetonderzoek van DCMR blijkt dat, zelfs als er per direct wordt gestopt met het rijden van de Traxxen, de norm in 2010 wordt overschreden. Klik hier voor het rapport. Aanvullende maatregelen zijn derhalve noodzakelijk om de toezegging van de minister waar te maken. [...]

Nu onomstotelijk vaststaat dat de norm wordt overschreden, is het de stichting een doorn in het oog dat de overheid geen enkele wijziging in de dienstregeling wil doorvoeren. Het ministerie van VenW maakt samen met de gemeente Lansingerland nieuwe meetplannen terwijl de treinen gewoon doorrijden. Sterker nog: het is de bedoeling van de overheid dat binnenkort de dienstregeling wordt geïntensiveerd en dat de snelheid wordt verhoogd hetgeen nog meer geluidsoverlast zal betekenen. De stichting vindt dat er eerst maatregelen moeten worden genomen om aan de normen te voldoen. Pas als daaraan is voldaan, kan er gedacht worden aan een uitbreiding van de dienstregeling."


De (zogenaamde) volksvertegenwoordigers en bestuurders van de Gemeente Lansingerland wisten niet hoe snel ze van het aangekondigde kort geding af moesten komen. Ook Leefbaar 3B, die zich vóór de uitverkiezing tot bestuurspartij nog zo profileerde op het onderwerp. Op 4 juni ontving de gemeente de brief van de minister, en dezelfde dag ging er al een persbericht uit: "De toezeggingen van de minister geven de gemeente Lansingerland het vertrouwen dat, in goede samenwerking, tot een oplossing van de geluidsproblematiek van de HSL-Zuid zal worden gekomen. Daarom laat de gemeente Lansingerland de minister in een brief weten voor dit moment af te zien van een kort geding." Niet eerst overleg met experts, of met de omwonenden.

In de Heraut stond al eerder dat de dames en heren in de gemeenteraad zo ontzettend blij waren met de toezeggingen. Het zou niet zinvol meer zijn een kort geding te houden. Er zou opnieuw worden gemeten, en getest met de nieuwe Fyra, de echte hogesnelheidstreinen.

Maar ja, hoe gaat dat, op 14 juni mailde het Ministerie van Verkeer en Waterstaat met een bewoner: "Wat betreft de test met de Ansaldo Breda treinen hoor ik deze week wanneer dit op hoge snelheid gaat plaatsvinden. Ik vermoed dat dit in Lansingerland pas gaat plaatsvinden na 1 september en dat de eerste testen op het zuidelijk tracé gaan plaatsvinden." Het zuidelijk tracé ligt tussen Rotterdam en Breda. Letterlijk op de lange baan, maar de uitbreidingen van de dienstregeling gaan gewoon door.

Omwonenden kunnen beter vasthouden aan de feiten over de HSL. De Stichting Geen Gehoor uit Rijpwetering, die al langer bezig is met een juridisch traject via de rechtsbijstandsverzekeringen, schetste op 17 juni nog eens de huidige situatie: 50 treinen per dag, zowel Fyra als Thalys op een snelheid van 160 km per uur.

De eindsituatie zal zijn: 192 Treinen per dag, dit is 12 treinen per uur.

* AnsaldoBreda V250 op 250 km per uur
* Thalys op 300 km per uur

Zij hebben de eindsituatie door bureau Peutz opnieuw laten doorrekenen, met als aanname dat de Ansaldo qua geluidsproductie gelijkwaardig is aan de Thalys.

Hiervoor is uitgegaan van het meetpunt Hoogmade aan de Boskade achter het geluidsscherm (meetlocatie uit de TNO-rapporten).

Op dit punt is destijds reeds een verhoogde grenswaarde afgegeven van Lden 58 dB en Letmaal van 60 dB(A).

Bij een gemiddelde snelheid van 285 km per uur worden er overschrijdingen berekend van respectievelijk 3,7 en 3,9 dB(A). (elke 3 dB meer is een verdubbeling van het geluidsniveau).

Om binnen genoemde grenswaarden te kunnen blijven zal de dienstregeling dan moeten worden teruggebracht tot 43% (meer dan de helft).

De Stichting Geen Gehoor: "Hieruit kunnen we tevens concluderen dat de geluidsschermen kwalitatief in elk opzicht onvoldoende zijn om dat bulderende geluid tegen te houden, terwijl we ook nu al de conclusie kunnen trekken dat de trillingen in de reeds ons bekende huizen zich ook iedere 5 minuten zullen gaan manifesteren."

Conclusie voor alle omwonenden van de HSL: klaag niet meer over het dalen van de waarde van uw woning, of over tekort aan nachtrust. Sluit u aan bij de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL en/of bij de Stichting Geen Gehoor, en doe er wat aan!

Categorie: Lokaal

Adobe Reader nodig Bijlage: Sommaties van de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL (431 kB)
Klik hier om de link te volgen Meer hierover: Het hele "Dossier HSL"

Ik ben geïnteresseerd in uw mening:

Uw naam:

Uw e-mail adres:


        

 
Dossier HSL
 
Politieke Academie | Strategische data-analyses
 
Boeken: Permanente Campagne/Meer mensen naar de stembus
 
PolitiekActief.Net op Twitter

 
Notities - Meest recente items
31 december - Nieuwjaar, klimaat, burgerdividend en Lansingerland
5 maart - Campagnetijd

Lokale politiek - Meest recente items
28 december - Jaaroverzicht 2017

Nationale/Europese politiek - Meest recente items

Epistels - Meest recente items
1 november 2015 - Begroten tussen onkunde en onwil
9 juni 2014 - Over het uitsplitsen van samengestelde gegevens
2 juni 2014 - Over het mechanisme van verandering en stabiliteit bij verkiezingen
25 april 2014 - De onvermoede stabiliteit van de Rotterdamse verkiezingen
28 maart 2014 - Spookstemmen

Archief

Interessante site
[an error occurred while processing this directive]

Powered by Coranto

Deze Web site bestaat sinds juli 2000. Sinds november 2005 onder het domein "PolitiekActief.Net"

Copyrights, enz.: klik hier