[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
HomeOnderwerpenPublicatiesContactRSS

Wie ben ik?Wat wil ik?Publicaties
Website Joost Smits, politiek actief in Lansingerland (ZH)
Home  >  Publicaties  >  Inhoud artikel

Klik hier om te abonneren op de gratis nieuwsbrief

Naar bovenkant scherm

Pilotfase HSL wassen neus

donderdag 5 april 2012 - Hoewel vorig jaar werd geconstateerd dat de HSL te veel herrie maakt, bedong de Minister nieuw uitstel met een pilotfase. Uit antwoorden op Kamervragen blijkt de Minister al te weten wat er uit komt. VVD-raadslid Bal komt met haar gebruikelijke constructieve suggesties om te krijgen wat nodig is: "HSL=Heel Snel Langzamer". Update: de Kamer wordt verkeerd geļnformeerd.

In de Spits van 29 maart stond een artikel over de nieuwe AnsaldoBreda-treinen. Er worden in ieder geval machinisten opgeleid. Maar er zijn ook problemen. De testmanager "sluit 'gebruiksbeperkingen' niet uit. In de praktijk zou dat betekenen dat op sommige stukken geen 250 gereden mag worden. Alle tijdwinstschema's kunnen dan weer op de schop. Daarnaast zijn er nog wat 'kinderziektes' die moeten worden opgelost." Spits schrijft dan ook de Nederlandse Inspectie Leefomgeving en Transport (voorheen Verkeer en Waterstaat) en de Belgische tegenhanger nog niet volledig toestemming hebben gegeven. De V250 waar Spits in meereed stond niet in de dienstregeling. En telt daarom ook niet mee in het bepalen van de overschrijding van de geluidsnorm.

De Stichting Geen Gehoor uit Rijpwetering heeft aan het ministerie gevraagd om een duidelijke planning wanneer de V250-treinen zullen rijden, maar er is nog geen antwoord binnen.

Omdat er nu testritten worden gereden kan er wel worden gestart met een meetprogramma. Dat blijkt uit antwoorden op Tweede Kamervragen, gesteld door VVD, CDA en PvdA. Klik hier voor de antwoorden en vragen van VVD en CDA, en hier voor de antwoorden en vragen van de PvdA. Een samenvatting van het meetprogramma staat hier.

Bij antwoord 2 op de vragen van de VVD houdt de Minister op zich correct een slag om de arm vanwege het weer. Maar het is ook een escape voor nog langer uitstel. Diverse specialistische bureaus als TNO, Peutz en Lloyd's hebben reeds aangegeven dat de geluidsschermen niet voldoen en onvoldoende zijn in diverse opzichten. Waarom zo lang wachten als reeds bekend is dat het niet klopt?

Antwoord 3 levert keiharde informatie op. De Minister: "Afhankelijk van de mate waarin de snelheid wordt verlaagd en voor welke treinen een snelheidverlaging wordt doorgevoerd zal de geluidbelasting op woningen lager zijn." Die is in de knip!

Op vraag 4 komt een ontwijkend antwoord. De vraag is volgens mij gericht op het jaargemiddelde. Zo van "kun je 2,5 dB(A) besparen op het jaargemiddelde op de gevels van de woningen door langzamer te rijden". En zo de norm van 57 dB(A) te halen. En het antwoord is dat er per passage minder herrie is. Hoe werkt dat uit op de gevels in het jaargemiddelde? De vraag is dus niet beantwoord. Wel lijkt eruit te volgen dat Thalys-treinen nog veel langzamer moeten gaan rijden om echt de 57 dB(A) te halen, en dat past bij eerdere constateringen van Bureau Peutz (onder andere).

Antwoord 5 levert alleen een bevestiging op van wat we al weten: "De pilot zal inzicht verschaffen in de kosten en de geluideffecten van aanvullende geluidmaatregelen." En een Dak op de Bak wordt niet onderzocht. Uiteindelijk is het alleen uitstel van executie, natuurlijk...

De vragen van de PvdA lijken meer informatie te oogsten. Duidelijk wordt dat de Minister veel verwacht van het ingehuurde bureau M+P. Maar waar baseert ze dat op? Wat M+P zegt is in tegenspraak met eerdere rapporten van TNO, DCMR (al die uit 1998/1999), en niet onbelangrijk het rapport van Lloyd's. Daarin spelen geluidsschermen de hoofdrol, zijn ze het meest effectief, en ook nog het goedkoopst. Over doelmatig gesproken... Maar er is dus een tweede programma waarin TNO de geluidsschermen onderzoekt. Of je er daarmee bent, is nu niet te zien. Er is iets aan de hand met de schermen waardoor ze niet goed werken, dat is al veel vaker vastgesteld. Dat zal TNO dan ook (opnieuw) concluderen. Het ligt er dus aan of TNO de ruimte krijgt om te schrijven dat ze verhoogd of helemaal vervangen zouden moeten worden. Wat ondanks dat schermen het meest kosteneffectief zijn, ook een dure oplossing is. En, als je schermen hoger maakt, en er een dak op legt, dan...

Bij antwoord 2 probeert de Minister om onze gemeente in het pak te naaien: "De voorgestelde maatregelen zijn besproken met de diverse betrokken partijen (ProRail, TNO en gemeente Lansingerland) en zijn naar verwachting het meest effectief." Ik ga ervan uit dat de gemeente Lansingerland hiertegen zal protesteren, want ze worden in het pak genaaid. Er is hier raadsbreed een motie aangenomen (ingediend door raadslid Bal van de VVD, met het CDA en de coalitie, zie de site van de VVD, zie hier de motie van 23 februari), en een tweetal brieven verstuurd door de gemeente aan de Minister en Tweede Kamer (brief van 6 maart en brief van 23 maart). Wat een Haags dedain om daar zo overheen te walsen, en de gemeente aan de foute kant van de streep te trekken!

Het genoemde rekenmodel in antwoord 2 kan interessant zijn, zo lang het maar objectief is, en niet gericht op kostenbesparing van de overheid. Hoeveel tijd gaat hier nu weer mee verloren? Zo'n model moet ook nog worden geijkt, immers.

Bij het antwoord op vraag 3 komt, met dank aan de PvdA, de aap uit de mouw. De minister gaat al uit van de werking van de maatregelen, terwijl de pilot nog loopt. Is de reductie voldoende om aan de eisen te voldoen? Op basis waarvan constateert ze dat? Of is er wel reductie, maar niet voldoende, en moeten we wachten op een nieuwe pilot in 2013 of 2014?

Dit speelt de juridische actie door de Stichting Geen Gehoor uit Rijpwetering in de kaart. De Staat kan zich steeds minder verweren met dat het probleem is onderkend en er door middel van metingen aan wordt gewerkt om het geheel goed in beeld te krijgen.

Burgemeester en betrokken wethouder van die andere HSL-gemeente in onze contreien, Kaag en Braassem, hebben kortgeleden een gesprek gehad met ProRail en een ambtenaar van het ministerie. In dit gesprek heeft het ministerie aangegeven dat er geen gewone NS-treinen op het HSL-spoor komen te rijden, evenmin als vrachttreinen.

In de nieuwsbrief meldde Geen Gehoor uit Rijpwetering dat ze van de PvdA Kaag en Braassem als waardering voor al hun werk een donatie hebben ontvangen.

Hoe gaat de Lansingerlandse politiek hiermee om? Behalve de sterke wekelijkse nieuwsbrief van de PvdA was de gemeenteraad al flink aan de bak met de bovengenoemde motie en het onder druk zetten van het lethargische college om tot actie te komen.

Het is van belang (ondanks de Haagse beledigingen) niet te zurig te worden en met opgeheven hoofd de problemen te analyseren, een punt aan de horizon te zetten, en daarnaartoe te werken. Dat is het specialisme van VVD-HSL-woordvoerder Bal. Ze stelt daarom in nieuwe vragen een werkrichting voor: alle kaf tussen het koren wegblazend is het enige dat nu zeker is dat snelheidsverlaging snel tot een oplossing leidt. Zoals de Minister ook toegeeft. Alleen dan is er kans dat alsnog in 2012 de norm van 57 dB(A) wordt gehaald.

Benieuwd of de gemeenteraad en het college deze winststrategie zullen omarmen.

Update 17:30. Per mail wordt erop gewezen dat dat "in het pak naaien" helemaal raar is, omdat op 23 maart de gemeente aan de Minister schrijft:

"Ook uw reactie betreffende de te nemen maatregelen roept grote twijfel op ten aanzien van een adequate en effectieve aanpak zoals eerder is toegezegd. U stelt dat aanpassing van de schermen op dit moment niet voor de hand ligt volgens M+P. Echter de motivatie hiervoor ontbreekt in de brief. Door de maatregel van het aanpassen van de schermen niet in de pilot mee te nemen, wordt het onmogelijk om de effectiviteit van deze maatregel te beoordelen en te vergelijken met de overige maatregelen uit de pilot. Dit is een gemiste kans en doet ook geen recht aan de gedane toezegging om zorgvuldig te bezien welke maatregelen getroffen kunnen en moeten worden. Wij verzoeken u daarom met klem deze maatregel alsnog mee te nemen in de pilot."

De beantwoording van vraag 2 van de PvdA is dus eigenlijk misleiding van het parlement!

Categorie: NatioEuro

Adobe Reader nodig Bijlage: Vragen raadslid Bal, 5 april 2012 (76 kB)
Klik hier om de link te volgen Meer hierover: Eerder artikel over dit onderwerp

Ik ben geïnteresseerd in uw mening:

Uw naam:

Uw e-mail adres:


        

 
Dossier HSL
 
Politieke Academie | Strategische data-analyses
 
Boeken: Permanente Campagne/Meer mensen naar de stembus
 
PolitiekActief.Net op Twitter

 
Notities - Meest recente items
31 december - Nieuwjaar, klimaat, burgerdividend en Lansingerland
5 maart - Campagnetijd

Lokale politiek - Meest recente items
28 december - Jaaroverzicht 2017

Nationale/Europese politiek - Meest recente items

Epistels - Meest recente items
1 november 2015 - Begroten tussen onkunde en onwil
9 juni 2014 - Over het uitsplitsen van samengestelde gegevens
2 juni 2014 - Over het mechanisme van verandering en stabiliteit bij verkiezingen
25 april 2014 - De onvermoede stabiliteit van de Rotterdamse verkiezingen
28 maart 2014 - Spookstemmen

Archief

Interessante site
[an error occurred while processing this directive]

Powered by Coranto

Deze Web site bestaat sinds juli 2000. Sinds november 2005 onder het domein "PolitiekActief.Net"

Copyrights, enz.: klik hier