[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
HomeOnderwerpenPublicatiesContactRSS

Wie ben ik?Wat wil ik?Publicaties
Website Joost Smits, politiek actief in Lansingerland (ZH)
Home  >  Publicaties  >  Inhoud artikel

Klik hier om te abonneren op de gratis nieuwsbrief

Naar bovenkant scherm

Vrijplaats Hergerborch

zaterdag 18 juni 2016 - Updated*** Lansingerland neemt haar deel in de morele verplichting vluchtelingen op te vangen. Welke afspraken zijn daar eigenlijk over? En in hoeverre kunnen we vertrouwen op het nakomen van die afspraken? Krijgen we schietcursussen van de gemeente? Update: de financiering is weer heel bijzonder. Update 2: de Vriendenrepubliek Lansingerland is weer in beeld. Update 3: nuancering verkoopwaarde bibliotheekpand

Vanmorgen stond een vreselijk artikel in Algemeen Dagblad. De van oorsprong Griekse (niet dat het wat toe doet) Tania Kambouri is straatagente en ziet een enorme toename van geweld in gebieden waar jonge moslimmannen de gastvrije Duitse bevolking honds behandelen. De Duitse bevolking koopt veel meer wapens omdat de politie ze niet kan beschermen. Ze schreef er een bestseller over. Journalisten en beleidsmakers behandelen haar als een mascotte en gaan over tot de orde van de dag.

Het is een lastige discussie. Nederland profiteert van open grenzen, we willen als beschaafd land mensen helpen die in de penarie zitten, en het rondreizen met asielzoekers met bussen zoals vorig jaar aan de hand was: dat soort mobiele gevangenissen zijn mensonwaardig.

De parabel van de barmhartige Samaritaan gaat al snel niet meer op. Dat ging over dat hooghartige snobs een slachtoffer van een geweldsmisdrijf aan zijn lot overlieten, maar een Samaritaan (destijds een geminacht volk) zich om de man bekommerde en naar zijn verwondingen omzag. Dat betekent niet dat de Samaritaan de man een inkomen gaf, en uitnodigde om zijn hele familie ook te laten inwonen op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid. Het is ook niet aannemelijk dat het slachtoffer de Samaritaan uitkafferde, zijn dochter bedreigde, of de Samaritaan zijn normen oplegde.

Het is belangrijk om maat te houden naar redelijkheid. Als de maat democratisch wordt bepaald, wat een groot goed is, dan moeten we ook kijken naar hoe de uitvoerders van die afspraken zich vervolgens houden aan die afspraken.

Vorig jaar november ging het al gelijk mis. Er zouden 72 uur vluchtelingen in de Sterrenhal komen. Dat werden uiteindelijk 9 dagen, van 10-18 november, dat de hal niet gebruikt kon worden door ons. Voor teruggave van teveel betaalde contributies moesten we ons maar melden bij de sportverenigingen, zo zei de gemeente mij. Dat heb ik niet gedaan, ik denk niet zoals zij, immers.

Het bleek trouwens ook helemaal niet om alleen vluchtelingen te gaan. "Asielzoekers" is een betere omschrijving.

Ik vroeg toen om wat dat de belastingbetaler niet allemaal kostte. Geen antwoord. Op 2 februari 2016, 11 weken later, vroeg ik het weer. Op 9 februari zei de gemeente dat ze dat nog aan het uitzoeken waren. In Pijnacker-Nootdorp bleek hetzelfde geintje in De Viergang een kwart miljoen te hebben gekost, zo bevestigde de gemeente in mei.

Deze week nog maar eens nagezocht. Het blijkt dat de gemeente in maart inderdaad een kostenopgave heeft gemaakt. Daar is weinig ruchtbaarheid aan gegeven, het staat in het overzicht van brieven en memo's. Je moet op die bladzijde zoeken op de term "vluchtelingen", want onze gemeente vindt asielzoekers blijkbaar niet spannend genoeg.

Ik ga nog vragen om de breakdown per kostenpost, om te weten wie nou welk bedrag uit de ruif trok. Bijv. er staat "inkomstenderving" van de Sterrenhal begroot. Hoezo? Wij kregen geen contributie terug. Heeft Optisport geld terug gekregen voor de 9 dagen dat de hal niet beschikbaar was? Hebben verenigingen dat terug gekregen van Optisport?

Bij "Overig" staat 3.000 euro. O.a. voor "persoonlijke verzorging". Is dat zoiets als de zonnebril van Wouter Bos?

Er staat in de documentatie dat het nadeel van 11.694,37 zou terugkeren in de Jaarrekening. Dat kan ik niet vinden. Zo "op orde" is de Jaarrekening blijkbaar niet.

Het lijkt peanuts, maar het ging om 80 personen en in principe 2x72 uur dus 6 dagen. De vergoeding van COA bedroeg in die tijd 40 euro per persoon per nacht. VNG vond 100 euro per persoon per nacht veel redelijker. De bedragen werden later inderdaad aangepast. Uit de COA-post in het gemeentedocument blijkt dat hier 100 euro per persoon per nacht is betaald (80x6x100=48.000).

Wij betaalden dus 134,78 per persoon per nacht. Een overschrijding van 237% van het oorspronkelijke COA-bedrag (waaronder de opvang was opgezet) en een overschrijding van 35% van het redelijke bedrag van VNG.

Zoals met alles kan onze gemeente niet maat houden. Als je 40 euro geeft nemen ze 134,78 uit je hand. Of het nu om de afvalheffing gaat, de onroerendezaak belasting of de tarieven voor sporthallen (alleen graties voor "vluchtelingen").

Onze ouden van dagen moesten maar eens weg uit Hergerborch, zodat er nu asielzoekers in kunnen komen. Zo gezegd, zo gedaan.

De gemeente is er blij mee. Op de site: "Tijdelijke huisvesting van asielgerechtigden in Hergerborch. Eindelijk is het dan zover!" We konden bijna niet meer wachten, zweet in de handen! Het is knuffelen geblazen. Of zoiets.

Hoe zat dat ook alweer? Er zouden allemaal gezinnen in komen wonen, volgens de wethouder van de ChristenUnie. Stond in augustus in 3B-Krant. Want we zijn nu eenmaal een gezinsgemeente. In december werd dat herhaald in De Heraut.

Inmiddels is dat allemaal dus weer helemaal niet waar. Er komen 40 jonge werkloze mannen naar Hergerborch. Die komen bovenop 140-148 die we door het Rijk verplicht moeten huisvesten, verspreid over de gemeente.

In de gemeenteraad werd hoog opgegeven van een buddy systeem. Wie daarop googlet vindt vooral hoogdravende uitspraken van goedbedoelende linkse mensen. Er worden vooral voor vluchtelingen buddies gezocht. Blijkbaar hebben die goedbedoelende linkse mensen andere dingen te doen dan zich ervoor aan te melden.

Wie weet nog welke linkse goedbedoelende mensen onze eigen werklozen begeleidden naar werk en opleiding tijdens de crisis van 2008-2014? Dan zetten we die eens in het zonnetje. De dienstdoende wethouder van het moment beweert dat ze zo 5.000 vrijwilligers kan inzetten hiervoor. Toch mooi! (wie gelooft dit?)

Coalitiepartij D66 vindt het in ieder geval een geweldig idee. "Eindelijk extra opvang asielgerechtigden". Niet 40, maar zelfs 60 lieve aardige vrolijke asielzoekers.

Die zullen wel zijn geschrokken van De Heraut van deze week. De drie (!) betaalde krachten van Vluchtelingenwerk zeggen: "Wij waren verrast en weten niet wat er met een Buddysysteem wordt bedoeld en hoe er wordt gedacht over de organisatie van dit systeem. We zitten er dubbel in."

Over de kosten van de operatie kan ik niets vinden. PvdA suggereert dat dat maar uit de begroting moet komen: "Dat hiermee kosten gemoeid zijn is onontkoombaar. De concept jaarrekening van 2015 laat zien dat deze ruimte er is." Vanuit de Lansingerlandse praktijk moet dus voor elke euro aan kosten een opslag van 237% worden gerekend.

Dan nog de kwestie van de wachtlijsten voor sociale woningen. Er wordt gedaan alsof er in Nederland een onhoudbare situatie is omdat er veel te weinig sociale woningen zijn. Dat is niet zo. Nederland heeft juist een enorme hoeveelheid sociale huurwoningen. En een heel kleine particuliere huursector. Waardoor mensen blijven wonen in sociale huurwoningen. Ook Lansingerland heeft te maken met beperkte doorstroming.

Uiteindelijk zit het probleem niet in de sociale woningen, maar in de enorme instroom van jonge mannen die blijkbaar allemaal gezinnen hebben die ook nog eens moeten overkomen uit verre exotische buitenlanden. Maar die zich in onze voor hen vreemde cultuur niet staande kunnen houden, geen passend diploma hebben, en zich dus geen koopwoning kunnen veroorloven. En daarom moeten we volgens sommigen woningen bij bouwen op onze kosten, en die mensen voorrang geven op wachtlijsten. Dat laatste is lastig. Als Rotterdam de voorraad sociale woningen laat afnemen (en dat zijn ze aan het doen), en die bewoners vragen in Lansingerland naar woonruimte, dan kan het zo maar zijn dat "onze" nieuw gebouwde woningen worden gevuld met Rotterdammers, dan asielzoekers en dan pas onze eigen mensen.

Lansingerland had nog de ambitie om in Hergerborch ook andere starters te huisvesten die al lang op de wachtlijst staan. Daar hoor ik niets meer van.

Hoewel ons gemeentebestuur en -raad steeds de wens uitspreekt dat de wachtlijst voor sociale woningen niet zal stijgen, kan iedereen snel uitrekenen dat die met ongeveer een jaar toeneemt. Ik heb dat vorig jaar november al gedaan.

Kortom:

* Lansingerland neemt veel meer asielzoekers op dan nodig
* Dat zijn niet gezinnen maar vooral jonge werkloze mannen
* Er is vooralsnog geen zicht op een buddy systeem
* Er komt geen extra (behalve de normale aanwas aan sociale huurwoningen) huisvesting voor onze eigen langdurige woningzoekenden, alleen voor asielzoekers
* De wachtlijst voor onze sociale huurwoningen stijgt met 1 jaar
* De kosten voor al deze geintjes worden tot 237% van het budget overschreden

Dan om terug te komen op het artikel in Algemeen Dagblad, heb ik de volgende vragen:

* is de conciėrge met politie qua geweldsinstructie en bemensing opgewassen tegen de 40-60 werkloze mannen die in Hergerborch gaan wonen? NB: het gaat niet om de aanname dat deze mannen gewelddadig zijn, het gaat om wat in het artikel staat en om of onze politie daar tegen opgewassen is.

* wat gebeurt er als er misstanden ontstaan in en rond Hergerborch (openbaarheid, lik op stuk, dader aanpakken ipv slachtoffer)?

* gaat de gemeente alle werklozen in Lansingerland gelijkwaardig begeleiden naar werk en (aanvullende) opleidingen?

* komt er nou een buddy systeem of niet, en is dat er voor alle langdurig werklozen?

* per wanneer? hoeveel aanmeldingen zijn er al binnen?

* moeten omwonenden zich bewapenen? komt er in het kader van cultuur subsidie voor schietcursussen? bijv. op de schietbaan waar in eerste instantie asielzoekers hun vaardigheden mochten aanscherpen?

***Update 20:00: Er is nieuws over hoe de opvang van asielzoekers in de Hergerborch nu wordt gefinancierd. Dat is niet in een openbare bron te vinden, dus ik zou zeggen: check het bij uw bevriende raadslid. Hier de ingekomen informatie:

Onze woningbouwcorporatie 3B Wonen doet de huisvesting van de asielzoekers in Hergerborch. Die hebben vaker contact met de reclassering om ex-gedetineerden te plaatsen. Prima zaak, overigens. In dit geval is dat onderdeel van het pakket, volgens mijn bron. Er komen 12 ex-gedetineerden naast 40 alleenstaande asielzoekers met een huismeester in Hergerborch te wonen.

De totale huisvestingsopgave is 140 via het Rijk, plus 60 wens-asielzoekers dus totaal 200 personen (exclusief gezinshereniging). In de Voorjaarsnota is geregeld om 18 sociale appartementen op de lokatie van de oude bibliotheek aan de Notaris Kruytstraat te realiseren.

Dat pand is volgens de Commissie Samenleving van april 2015 door onze SVHW (die alle panden taxeert) ingeschat op 1.080.000 euro. Nu komt de truuk: de boekwaarde volgens de gemeente is 0 euro. Tja, we hebben twee handige wethouders in ons college die wel raad weten met vastgoed en projectontwikkeling...

Er is al eerder 3 ton bezuinigd op de bibliotheek, dat geld wordt nu ingezet voor de asielzoekers. Het pand van 0 euro wordt door 3B Wonen en een met een bepaalde politieke partij goed bekende lokale aannemer (raad zelf maar) verbouwd tot 18 asiel-appartementen.

De kosten onder de streep: 3 ton (bezuiniging bibliotheek) plus 1,08 miljoen (voor niks weggegeven pand).

Bedenk verder dat 18 sociale appartementen nog te weinig zal zijn.

***Update 02:00: Info komt binnen die kan verklaren waarom de raad dit zo doet. Natuurlijk kan dat komen door ideologische overtuigingen, door een hartgrondig geloof dat het belangrijker is iets te doen voor die arme zielen die moeten vluchten in plaats van de eigen inwoners die het zo goed hebben en die dit best allemaal kunnen betalen voor jan en alleman. Het kan ook komen door persoonlijke contacten met de mensen die hier goed aan verdienen. Of door politieke banden, coalitieafspraken, enz.

Zie de commissievergadering over de Toekomstvisie sociaal-cultureel vastgoed in april 2015. In het raadsstuk staat op blz. 9 een tabel waaruit blijkt dat het pand Notaris Kruytstraat een WOZ-waarde heeft van 1,057 miljoen euro, een boekwaarde van 0 euro en een verkoopwaarde van 270.000. Let ook op de verantwoordelijke wethouder en zijn partij. "Dit pand heeft geen boekwaarde, waardoor verkoop een boekwinst oplevert." Ja, dan wel. "Er lijken voldoende kansen te zijn om het gebouw met de huidige bestemming te verkopen." Tuurlijk. Wie wil nou niet een pand kopen van meer dan 1 miljoen met 750.000 euro korting? "We stellen voor het pand te verkopen."

Kijken we nu in de Kadernota, die afgelopen dinsdag werd besproken. Zie blz. 10 onderaan:

"Voor de bibliotheek aan de Notaris Kruytstraat in Bergschenhoek is een partij geselecteerd, die op die
plek (sociale) woningen gaat ontwikkelen. De gemeente legt het openbaar gebied aan. Daarvoor moeten incidenteel kosten worden geraamd. Tevens is een prijs afgesproken met de ontwikkelende partij. Ook deze opbrengst wordt geraamd. Per saldo zal dit een voordeel voor de gemeente opleveren van 145.000 euro."


Als eenvoudig raadslid denk je dan "mooi", hebben we 145.000 euro verdiend. Terwijl dus eigenlijk een pand van meer dan een miljoen voor een habbekrats wordt weggegeven voor 18 asielzoekers. Terwijl er 140+60 te huisvesten zijn. Wordt daar ook zoveel voor uitgetrokken? Wordt er zoveel uitgetrokken voor onze jeugd, onze ouderen, onze verenigingen? Nee, tuurlijk niet. Want die "partij" in boven geciteerd stukje, dat is niet zo maar een ontwikkelaar. Die kennen we heel goed op dit blog, en sommige politici in onze gemeenteraad kennen die nog wat beter. We zitten midden in de Vriendenrepubliek Lansingerland, immers.

***Update 19/6, 13:15: Een lezer reageert met een nuance. Veel dank daarvoor. Dit roept op tot onafhankelijk onderzoek, bijvoorbeeld door de Provincie. Ik verwijs naar de (mogelijk) vergelijkbare kwestie met de Turks-Limburgse politicus van afgelopen week. Hier de ingezonden bijdrage:

=============
Ik ben geen taxateur, dus ik weet niet of [naam lokale ontwikkelaar] de juiste prijs betaalt voor het bibliotheekgebouw. Ik ga daarbij af op wat de deskundigen vinden. Ik wil wel attenderen op enkele complicerende factoren.

Bij de waardebepaling wordt rekening gehouden met sloopkosten. Verder worden op het terrein sociale huurwoningen gebouwd, wat betekent dat er een maximum zit aan de huuropbrengst. Bij nieuwbouw legt de gemeente door een lagere grondprijs ook toe op sociale huurwoningen. Ten derde zegt de WOZ-waarde in dit geval niet zo veel over de marktwaarde. Bij woningen wel maar bij niet-woningen is de WOZ-waarde gelijk aan de vervangingswaarde – die hoger is -, zie artikel 17 lid 3 van de WOZ (zie hier). Waarom de wet dat zo bepaalt weet ik niet, maar je kunt dus niet op de WOZ-waarde afgaan bij een niet-woning.

De boekwaarde is de verkrijgingswaarde minus de afschrijvingen, maar mag niet hoger zijn dan de marktwaarde. Dat de boekwaarde van sommige gebouwen nul is kan verschillende oorzaken hebben. Het kan komen doordat er een bijdrage van derden is. Die mag afgetrokken worden van de boekwaarde volgens het BBV. Verder werd in het verleden door de gemeentes op grond afgeschreven. Dat is niet logisch en de gemeente Lansingerland doet dat ook niet, maar misschien deed Bergschenhoek dat destijds wel. De boekwaardes zijn door Lansingerland bij de fusie gewoon overgenomen. Je mag boekwaardes namelijk niet zo maar verhogen.

Bovenstaande is niet bedoeld om met je in discussie te gaan over gelijk of ongelijk, maar om aan te geven dat zaken wel eens wat ingewikkelder zijn dan ze lijken.

=============

***Updates 21-6:

Twee aanvullingen vandaag:

* Er komen elk jaar een paar dozijn ex-gedetineerden in onze gemeente wonen, wat een normaal verschijnsel is. Of deze mensen ook in Hergerborch komen wonen is onbekend. Blijkbaar is men ervan uitgegaan dat met de huisvestingsopgave en schaarste het aannemelijk zou zijn dat dan "dus" ex-gedetineerden in Hergerborch zouden komen wonen. Daar is verder geen bewijs voor.

* De waarde van het pand Notaris Kruytstraat van iets meer dan 1 miljoen is gebaseerd op de bestemming "maatschappelijke voorziening". Als die bestemming wordt opgehoogd naar particuliere woningen dan zou de taxatie hoger uitpakken.

Categorie: Lokaal

Klik hier om de link te volgen Meer hierover: Eerder artikel over dit onderwerp

Ik ben geïnteresseerd in uw mening:

Uw naam:

Uw e-mail adres:


        

 
Dossier HSL
 
Politieke Academie | Strategische data-analyses
 
Boeken: Permanente Campagne/Meer mensen naar de stembus
 
PolitiekActief.Net op Twitter

 
Notities - Meest recente items
31 december - Nieuwjaar, klimaat, burgerdividend en Lansingerland
5 maart - Campagnetijd

Lokale politiek - Meest recente items
28 december - Jaaroverzicht 2017

Nationale/Europese politiek - Meest recente items

Epistels - Meest recente items
1 november 2015 - Begroten tussen onkunde en onwil
9 juni 2014 - Over het uitsplitsen van samengestelde gegevens
2 juni 2014 - Over het mechanisme van verandering en stabiliteit bij verkiezingen
25 april 2014 - De onvermoede stabiliteit van de Rotterdamse verkiezingen
28 maart 2014 - Spookstemmen

Archief

Interessante site
[an error occurred while processing this directive]

Powered by Coranto

Deze Web site bestaat sinds juli 2000. Sinds november 2005 onder het domein "PolitiekActief.Net"

Copyrights, enz.: klik hier