[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
HomeOnderwerpenPublicatiesContactRSS

Wie ben ik?Wat wil ik?Publicaties
Website Joost Smits, politiek actief in Lansingerland (ZH)
Home  >  Publicaties  >  Inhoud artikel

Klik hier om te abonneren op de gratis nieuwsbrief

Naar bovenkant scherm

Wethouder informeert raad niet correct over second opinion

dinsdag 12 juli 2016 - Vorige week speelde zich een tamelijk angstaanjagend tafereel af in onze gemeenteraad. De raad vroeg om veiligheid, kreeg alleen te horen over veiligheidsnormen, maar ook waarschijnlijk foute informatie van de D66-wethouder.

Vorige week behandelde de gemeenteraad het bestemmingsplan van het station van Bleizo. Dat liep naar verwachting af: de raad negeerde de gevaren, want ze wilden dat station gewoon en dat hadden ze al lang beslist (zo zei Christenunie).

De webcast staat hier, vanaf tijdcode 3:06:22.

De gemeenteraad vroeg om veiligheid (tijdcode 3:15:05), wat niet aan de orde is. Het is per definitie een risicogebied met een knooppunt van buisleidingen met gevaarlijke stoffen, treinverbindingen, tramverbinding, snelweg en er liggen niet-ontplofte bommen. Vanwege die gevaarlijke stoffen roept de gemeente het Besluit externe veiligheid buisleidingen aan en moet het bestemmingsplan aan een aantal eisen voldoen van onderzoek.

Het is er gevaarlijk en niet zo veilig als algemeen in onze gemeente, maar de gemeenteraad moet zelf de afweging maken of het "te gevaarlijk" is of "veilig genoeg". De veiligheidsnormen zijn een aantal jaren geleden heel ver terug gebracht om die zelfstandige afweging voor gemeenten mogelijk te maken.

In principe is het vergelijkbaar met dat mensen gaan kamperen op de vangrail in het midden van een snelweg en zelfstandig de afweging maken "Het is hier veilig genoeg". Gemeenteraden mogen dat zo.

De wethouder zei overigens nergens dat het "veilig" zou worden, wat de gemeenteraad vroeg, maar dat het veiligheidsrisico "nog nog minder" zou worden door de plannen. Op tijdcode 3:22:45 vertaalt hij de vraag als "Voldoet Bleizo aan de veiligheidseisen". Maar dat was de vraag niet. Die veiligheidseisen zijn immers heel ruim, om de bevoegdheid van de gemeenteraad te laten ontstaan.

De aangeleverde stukken overigens bevatten geen bouwplannen die ook maar wettelijk toegestaan zouden zijn (bouwen op buisleiding mag niet), maar de wethouder gaf te verstaan dat er blijkbaar nog nieuwere versies waren dan wat de gemeenteraad ontving. Want alles was in orde. Hoe de gemeenteraad hun afweging dan moet doen zonder correcte stukken is de vraag.

Omdat ik de indruk had dat de gemeenteraad helemaal niet op de hoogte was van hun taak tot die afweging, en de wethouder van D66 in de vergadering een hele verhandeling ging houden over gewone bestemmingsplannen (tijdcode 3:23:10) en het specifieke van de risico-afweging aan de gemeenteraad onthield, heb ik wel een brief gestuurd met het verzoek dat de volgende keer toch beter te doen. Het is al de zoveelste keer. We hebben hier nu eenmaal als tuindersgemeente in de Randstad veel buisleidingen overal liggen, en met de bouwdrift kom je nogal eens in de buurt. De raadszaal staat te dicht op een gevaarlijke gasleiding, de nieuwe VMBO-school op Wilderszijde moest daar ook te dicht tegenaan om veilig te zijn, en we hadden dit aan de hand bij Caleido.

Ik had het daar verder bij gelaten.

Wel was er nog een puntje van de second opinion van RIVM. De Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) moet bij gevaarlijke bouwplannen altijd worden ingeschakeld. Hun advies zat niet eens bij de stukken voor de raad. Er stond in dat de gemeente een second opinion moest vragen aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Daar kreeg de wethouder dus een vraag over. Op tijdcode 3:37:30. De wethouder zegt dat RIVM niet zelf berekeningen maakt, maar wel berekeningen controleert. Hij zegt:

"Wij hebben de uitgangspunten van onze berekeningen voorgelegd aan RIVM, dus dat is zowel na alle inputgegevens die we hebben gebruikt als zowel de rekenmethodiek en de RIVM heeft de gekozen rekenmethodiek onderschreven en ook de input. Dus de second opinion waar iedereen het over heeft, die is er."

Daarna volgt nog het (on)nodige gehakketak, en de wethouder geeft een verkeerd beeld van wat hij zelf had moeten doen, waar niemand op reageert incl. de raadsvoorzitter.

Maar dan vraagt Wij! Lansingerland klip en klaar op tijdcode 3:29:28: "Die toetsing door de RIVM, die heeft reeds plaatsgevonden." De wethouder: "Dat is correct, exact."

Nou, die willen we dan ook wel eens zien.

Wat was ook alweer de aanleiding? VRR schreef:

"De QRA (risico-berekening) voor de CO2-leiding bij het bestemmingsplan geeft andere uitkomsten met betrekking tot het plaatsgebonden risico en groepsrisico van deze leiding, ten opzichte van de eerdere rapportage van Tebodin. Geadviseerd wordt om door het RIVM een second opinion uit te laten voeren op de rapportage van de bij het bestemmingsplan gevoegde risicoberekening van de CO2-leiding. Afhankelijk van de uitkomsten van een second opinion kan dit ook invloed hebben op het inzicht over de zelfredzaamheid van personen en de mogelijkheden voor de bestrijdbaarheid van incidenten door de hulpdiensten."

Wat willen we daarin lezen? Het RIVM dat de rapportage van de risicoberekening van het bestemmingsplan beoordeelt. En vervolgens willen we zien wat daarvan de invloed is op de zelfredzaamheid van slachtoffers van een calamiteit en de bestrijding van incidenten door hulpdiensten.

De gemeente stuurde vandaag alleen een memo van de opsteller van de risicoberekening van 31 maart 2015 met daarin citaten van RIVM. Die is natuurlijk belanghebbend dat hun werk niet onderuit wordt gehaald, maar laten we nu even aannemen dat het volledig is. RIVM schrijft volgens Arcadis:

* We zijn bezig een methodiek op te stellen. Daarvan is een conceptversie eind 2015 klaar.

* "Het doorrekenen van CO2-leidingen geeft vaak problemen, maar dat heeft een wiskundig verklaring. In het verleden hebben wij diverse organisaties aangepaste parameterbestanden gestuurd. Ga s.v.p. na of deze bestanden intern bij Arcadis bekend zijn."


Met andere woorden:

* Het eerste is nog geen second opinion. Die zou pas enigszins kunnen volgen met die conceptmethodiek van eind 2015. Is die gemaakt?

* Het tweede is alleen een handreiking. Stel je gaat naar de dokter. Die zegt: "U heeft nog 2 weken te leven". Je gaat naar een tweede dokter voor een second opinion. Die zegt: "Heeft u uw temperatuur wel opgenomen?" Is dat het dan?

Hieruit blijkt niet dat RIVM ook maar de rapportage heeft gezien zoals die is gemaakt. Ook is er geen woord over de gevolgen voor slachtoffers en hulpdiensten.

Kortom, als dit alles is, is er dus geen second opinion. Als dit niet alles is, willen we de rest. Als die er niet is, dan heeft de wethouder gelogen.

Natuurlijk zal hij wel zeggen dat het is als met al die andere stukken die de gemeenteraad had moeten hebben: ze bestaan, alles is in orde, en u heeft ze niet nodig.

Een nieuw dieptepunt voor ons bestuur. En ook nog eens door D66. Dat geeft zwaar te denken. Zeker omdat het nu niet gaat over een raadszaal die van ons toch best mag ontploffen (als er niemand in zit natuurlijk). Na de woningen op Caleido, de VMBO-school op Wilderszijde is het negeren van de risico's voor onze inwoners en daarover verkeerd informeren met betrekking tot een vervoersknooppunt een enormiteit.

Categorie: Lokaal

Adobe Reader nodig Bijlage: Brief van Arcadis met citaten RIVM (375 kB)
Klik hier om de link te volgen Meer hierover: Eerder artikel over dit onderwerp

Ik ben geïnteresseerd in uw mening:

Uw naam:

Uw e-mail adres:


        

 
Dossier HSL
 
Politieke Academie | Strategische data-analyses
 
Boeken: Permanente Campagne/Meer mensen naar de stembus
 
PolitiekActief.Net op Twitter

 
Notities - Meest recente items
31 december - Nieuwjaar, klimaat, burgerdividend en Lansingerland
5 maart - Campagnetijd

Lokale politiek - Meest recente items
28 december - Jaaroverzicht 2017

Nationale/Europese politiek - Meest recente items

Epistels - Meest recente items
1 november 2015 - Begroten tussen onkunde en onwil
9 juni 2014 - Over het uitsplitsen van samengestelde gegevens
2 juni 2014 - Over het mechanisme van verandering en stabiliteit bij verkiezingen
25 april 2014 - De onvermoede stabiliteit van de Rotterdamse verkiezingen
28 maart 2014 - Spookstemmen

Archief

Interessante site
[an error occurred while processing this directive]

Powered by Coranto

Deze Web site bestaat sinds juli 2000. Sinds november 2005 onder het domein "PolitiekActief.Net"

Copyrights, enz.: klik hier