[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
HomeOnderwerpenPublicatiesContactRSS

Wie ben ik?Wat wil ik?Publicaties
Website Joost Smits, politiek actief in Lansingerland (ZH)
Home  >  Publicaties  >  Inhoud artikel

Klik hier om te abonneren op de gratis nieuwsbrief

Naar bovenkant scherm

De spinnen en het web

dinsdag 10 april 2012 - Updated 23/4*** Afgelopen zaterdag legde het AD/Rotterdams Dagblad weer een puzzelstukje bloot. De krant interpreteert het als een kortingsregeling, en het zou de derde zijn die we vinden. De gemeente ontkent (natuurlijk). Hangt alles met alles samen? Laten we eens een web visualiseren.

Het AD/Rotterdams Dagblad publiceerde over een akte die ze vonden waarin het gezondheidscentrum op Parkzoom de grond kon verkrijgen voor slechts 120 euro per m2. Met als verplichting dat een tekening wordt gebruikt van het bedrijf van onze bouwwethouder. In die tijd was de grondprijs voor maatschappelijke voorzieningen toch zo tegen de 180 euro per m2. De gemeente verklaart dat de grond voor parkeerplaatsen voor 75 per m2 de deur uit mocht.

Een heel vreemd verhaal. Want ook al was er nog geen beleid, een jaar later motiveerde het college een besluit richting de raad over een gelijksoortige voorziening (school), in hetzelfde gebied, nog met dat parkeerplaatsen 212 euro per m2 inclusief btw moesten kosten, ofwel 178 euro ex btw. Zie blz. 2 van genoemde link onder "Eventuele besparing".

Er is nog een verschil tussen een gezondheidscentrum en een school: het zijn weliswaar "maatschappelijke voorzieningen", maar de ene is met winstoogmerk en de andere niet. Pijnacker/Nootdorp maakt dat onderscheid in beleid. Het gezondheidscentrum is volgens de Kamer van Koophandel een vennootschap tussen een huisarts en aannemersbedrijf en projectontwikkelaar Batenburg uit Bergschenhoek.

De verklaring van de gemeente staat in mijn beleving toch ook wat op gespannen voet met wat de gemeente eerder zei op vragen van raadslid Neeleman, bijvoorbeeld vraag 2. Vraag 3 en vraag 6 worden opeens ook interessant. Vragen die o.a. de PvdA overbodig vond, zeiden ze in de raadsvergadering van 29 maart.

Wie dit blog leest kan het ondertussen gaan duizelen. Wat zijn al die verbanden tussen al die bedrijven en personen als het gaat om grond? Omdat grond in onze gemeente vaak een rol inhoudt van Bouwfonds, dat onderdeel is van Rabobank, heb ik het volgende schema gemaakt dat de diverse op dit blog genoemde kwesties in kaart brengt. Met de nadruk op grond en Rabobank, dus.


Klik op het plaatje om het groter te zien

De bedoeling is nu even niet om iets te "bewijzen", of iemand te "beschuldigen", alleen om schematisch te beschrijven wat we al weten. Als er iets niet klopt, laat het weten. Als er iets ontbreekt, laat het ook even weten.

Ik heb voor het gemak de dienst Bubbl.us gebruikt. Die heeft wat beperkingen, maar we komen een eind. De belangrijkste actoren zijn geel, onderliggende actoren zijn lichtgroen, en bouwprojecten zijn donkergroen. Lijnen zijn verbanden, en pijlen tonen sturing. Sommige lijnen zouden pijlen moeten zijn, maar Bubbl.us wil ze niet altijd laten zien.

Belangrijk is dat in dit schema er niet een rechtstreeks sturend verband is tussen de bouwwethouder en de uitgevoerde bouwprojecten. Leek mij nuttig om even zo te stellen, omdat ik de indruk heb dat lezers denken dat PolitiekActief een agenda voert tegen deze of gene. Dat is niet zo: het gaat om het beschrijven van de achtergronden van de misère waarin we verzeild zijn geraakt.

Ook van belang is dat onze burgemeester geen bescheiden tiepje is die op de achtergrond de gebruikelijke burgemeesterstaken uitvoert. Volgens Rijnmond Business van februari dit jaar (deze link verwijst waarschijnlijk naar een volgende editie zodra die verschijnt, maar kijk tot die tijd op blz. 37) staat hij op de 22ste plaats van meest invloedrijke mensen in onze regio. Informateur en oud-premier Ruud Lubbers staat drie plaatsen lager, en minister Ivo Opstelten zelfs 9 plaatsen lager.

Vanmorgen kreeg ik een mail met daarin een link naar dit artikel in het AD van 24 juni 2008 waarin staat dat hij in Monster raadslid was voor D66, in Westland wethouder voor Gemeentebelang Westland en zich aanmeldde voor de VVD vlak voor hij burgemeester werd in Lansingerland. Een van de laatste zaken die hij als wethouder in Westland deed was de verkoop van CAIW aan Bouwfonds, stond ook in het mailtje, met link naar dit artikel.

De onderdelen van de grootste projectontwikkelaar BBGZ stonden regelmatig in de Heraut vermeld. Zie met foto en spelvaut BWGZ dit artikel en dit artikel.

Voor de betrokkenheid van Zondag Ontwikkeling bij de brede school in Meerpolder, zie deze presentatie.

Het bedrijf P. van dhr. M is op dit moment in onderzoek, vandaar de afkortingen. Zie ook dit eerdere artikel o.a. voor de reden waarom ik de namen afkort. De bij dit bedrijf in het schema genoemde bouwplannen hebben hun eigen webpagina's, zie hier en hier. Ik vertel dus niets nieuws.

Terrena schrijft op de website behalve veel Rabobanken ook veel "plaatsen van samenkomst" voor het Apostolisch Genootschap te hebben gerealiseerd. Over de kerk ("plaats van samenkomst") in Tilburg heeft het Brabants Dagblad een artikel geschreven.

Het is dus niet de bedoeling om wie dan ook te kort te doen hiermee, en laat weten als dat wel zo is, dan herstel ik dat zsm. Het schema wordt aangevuld naarmate er meer informatie binnenkomt en de tijd voortschrijdt. Dan hebben we een houvast over wat bij wat hoort.

***Update 11/4: pijl tussen Terrena en gezondheidscentrum toegevoegd, op basis van dit artikel. "Gerealiseerd" veronderstelt meer dan alleen een tekening. Terrena schrijft zelf: "Wij zijn sterk in het proces om onze ontwerpen tot realisatie te brengen. Waar mogelijk verzorgen we het complete bouwmanagement."

Verder is Parkzoom 1 toegevoegd, volgend uit dit artikel op de site van de gemeente.

***Update 12/4: Rabobank Bergschenhoek toegevoegd.

Betrokkenheid burgemeester bij CAIW veranderd in een pijl, in verband met deze informatie. President-commissaris lijkt mij voldoende reden voor een pijl. Al deze pagina's heb ik natuurlijk als backup opgeslagen.

Op die Kiwanis-site staan meer interessante zaken, zoals fotoreportages waarin het "old boys network" rond de benoeming van onze burgemeester zichtbaar wordt. Hier een voorbeeld van een foto. Via mail heb ik al het nodige ontvangen om het "old boys network" zo ver te tekenen dat het oud-collegeleden van Lansingerland omsluit (en hun bedrijfsbelangen). Meer tips zijn welkom.

Doel werd uitstekend geformuleerd in een mail die ik ontving: "Eigenlijk is het enige dat moet gebeuren, zorgen dat de belangen van burgers voortaan behartigd worden door iemand die er puur voor de belangen van burgers is."

Update 15:30 : bloglezer verwijst naar een van mijn favoriete series "Het Grote Complot" van de uitgestoten programmamaker Robbie Muntz. Bloglezer noemt de aflevering met Ben Knapen, vanaf 1:30. "Als er op het hoogste niveau zo over gedacht wordt, dan is het op lagere niveaus ook laagdrempeliger om wat dingen 'te combineren'." Oproep aan die bloglezer: open een GMail of andere account zodat we beter kunnen communiceren.

Een van mijn favoriete afleveringen is trouwens deze (rond 6:00), met Hans van den Broek, Minister van Staat, vader van prinses Marilène. Een dictatuur kan ook voor stabiliteit zorgen, zegt hij.

Maar alle gekheid op een stokje, een "complot" is een groot woord. Ik kan het even niet vinden, maar heb ergens een artikel over een glijdende schaal waarop complotdenkers zich kunnen begeven. Wel vond ik (in NRC Handelsblad van 16 mei 2008) het onderzoek van Dr. Patrick Leman, van de Royal Holloway University in Londen. Zijn conclusie: mensen hebben moeite te geloven dat uitzonderlijke en heftige gebeurtenissen niet altijd even uitzonderlijke en heftige oorzaken hebben. Iémand moet schuldig zijn. Die dingen gebéúren toch niet zomaar?

Het is zeker zo dat er "old boys networks" zijn, en dat in bepaalde situaties overheden onmachtig zijn zich te verzetten tegen inmenging door onverlaten, en dat als bestuurders teveel bezig zijn met "corporate affairs", ze de belangen van de burger uit het oog kunnen verliezen. En dat bestuurders er soms hele rare persoonlijke ideeën op na houden (waar Robbie Muntz mooi in grasduinde). Daar dient dan analyse om te kijken wat er echt aan de hand is, en hoe we problemen kunnen aanpakken. Let op: dit blog is eigenlijk heel saai! Wat niet wegneemt dat mijn indruk is dat Lansingerland nogal erg wordt beïnvloed door "corporate affairs", waaraan kleine lokale baasjes naar het lijkt ook veel lippendienst betuigen. In betere tijden noemde onze PvdA dat nog "groot kapitaal". De huidige PvdA-wethouder "maakte zich tijdens het commissiedebat erg boos over de wijze waarop 'Het groot kapitaal over de hoofden van de mensen in Lansingerland zijn zakken vult'".

Daar is zeker in deze tijden verzet mogelijk vanuit de bevolking, buiten slapende volksvertegenwoordigingen om. Zie mijn paper over "Guerillapolitiek", vorig jaar op het Politicologenetmaal in Amsterdam.

***Update 16:20: gevonden, op de "crackpot index" moet je niet te hoog willen scoren. En zie artikel van Robbert Dijkgraaf in NRC Handelsblad van 14 februari 2009: "Dat is een puntenschaal waarmee je eenvoudig het revolutionaire karakter van je ontdekking kunt vaststellen. Zo krijg je bijvoorbeeld 5 punten als je Feynman verkeerd spelt of een woord met enkel hoofdletters schrijft, 10 punten als je je werk een paradigmaverschuiving noemt, 20 punten als je eigenlijk een Nobelprijs verdient of een vergelijking naar jezelf vernoemt (de wet van Dijkgraaf), 30 punten als Einstein in zijn latere jaren jouw vinding eigenlijk probeerde te bereiken en 40 punten als er een samenzwering van het establishment bestaat om je werk tegen te houden."

Bereken het zelf hier.

***Update 13/4, 16:35: Raadslid Neeleman reageert: "Dag meneer Smits, burgemeester was na publicatie in Algemeen Dagblad, van verkoop grond met korting en retouropdracht voor wethouder op Twitter, enkele dagen stil (vakantie).
Hij pakt het goed aan denk ik als ik zijn tweets bekijk, Op 11 april training over Awb 2:4 over vooringenomenheid en persoonlijk belang wethouders bij besluiten. Daarna op 12 april gelijk doorgepakt met [voor naam klik link], voor zijn oude woning aan de Rottekade 23 heeft de wethouder persoonlijk de schetsen gemaakt voor een nieuwe woning en heeft college daarna vergunning verstrekt.
Ik zie het onderzoek voor vernietiging van vergunning (Awb 2:4) en terugbetaling van het schetsontwerp.(art 363 strafr) wellicht nog verschijnen."


***Update 14/4, 12:45: een bloglezer wijst op deze tekst van Van Waning, die de Brede School bouwde in Meerpolder in het schema. Daar staat in dat de gemeente rechtstreeks verantwoordelijk is voor deze school, en niet BOOR. Opvallend is dat Van Waning beweert helemaal geen last te hebben van de crisis.

***Update 18/4: vandaag ontving ik per brief tips over de "BOOR-fraude". Er stond ook op de brief "Leefbaar Rotterdam". Ik ben geen lid van Leefbaar Rotterdam, maar van de VVD in Berkel en Rodenrijs. Ik heb de brief doorgegeven aan Leefbaar Rotterdam, en laten circuleren onder een paar mensen die er misschien meer mee kunnen. Ik zal de afhandeling proberen te volgen.

Aangezien de kliklijn van de gemeente Lansingerland niet bij een onafhankelijke instantie berust, maar bij de advocaat van de gemeente, is het begrijpelijk dat er enig wantrouwen is of wel alle tips zonder selectie vooraf meetellen in het onderzoek dat de gemeente is gestart. De gemeente had namelijk ook zelf een rol in dat wat wordt onderzocht, náást BOOR. Van BOOR is inmiddels het bestuur opgestapt. Onze gemeente beheert zelf de kliklijn...

Het track record van onze gemeente als het gaat om openheid en transparantie, en "eigen straatje schoonvegen" is immers niet best.

***Update 20/4, 17:35: Op verzoek van de woordvoerder van de Apostolische Gemeenschap in Tilburg heb ik dat stukje in dit artikel en het schema aangepast. Zoals op meerdere plaatsen vermeld is het niet de bedoeling meer te suggereren dan de verbanden met pijlen en lijnen aangeven. Al helemaal geen kwalijke zaken.

***Update 23/4: op gemeentelijke website staat een rapport over Hoekse Park. Daarin zijn gedeelten zwart gemaakt. Maar de tekst bleef digitaal leesbaar, en was geheel terug te vinden in Google. Het leverde een pijl op tussen Batenburg en Hoekse Park.

En een actieve bloglezer kwam onder andere met het verslag van de raadsvergadering van de Gemeente Westland uit januari 2008. Er staat: "de gemeenten hebben uitsluitend aan het Bouwfonds verkocht." Dat levert een lijn op tussen Van Vliet en Bouwfonds, omdat Van Vliet niet alleen president-commissaris van CAI Westland was, maar ook wethouder van Westland (overigens een logische combinatie gezien de historie van CAIW). Alleen een pijl tussen de gemeente Westland en Bouwfonds zou de relatie geen recht doen.

Categorie: Lokaal

Adobe Reader nodig Bijlage: Aan de grond: schema (327 kB)

Ik ben geïnteresseerd in uw mening:

Uw naam:

Uw e-mail adres:


        

 
Dossier HSL
 
Politieke Academie | Strategische data-analyses
 
Boeken: Permanente Campagne/Meer mensen naar de stembus
 
PolitiekActief.Net op Twitter

 
Notities - Meest recente items
31 december - Nieuwjaar, klimaat, burgerdividend en Lansingerland
5 maart - Campagnetijd

Lokale politiek - Meest recente items
28 december - Jaaroverzicht 2017

Nationale/Europese politiek - Meest recente items

Epistels - Meest recente items
1 november 2015 - Begroten tussen onkunde en onwil
9 juni 2014 - Over het uitsplitsen van samengestelde gegevens
2 juni 2014 - Over het mechanisme van verandering en stabiliteit bij verkiezingen
25 april 2014 - De onvermoede stabiliteit van de Rotterdamse verkiezingen
28 maart 2014 - Spookstemmen

Archief

Interessante site
[an error occurred while processing this directive]

Powered by Coranto

Deze Web site bestaat sinds juli 2000. Sinds november 2005 onder het domein "PolitiekActief.Net"

Copyrights, enz.: klik hier