[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
HomeOnderwerpenPublicatiesContactRSS

Wie ben ik?Wat wil ik?Publicaties
Website Joost Smits, politiek actief in Lansingerland (ZH)
Home  >  Publicaties  >  Inhoud artikel

Klik hier om te abonneren op de gratis nieuwsbrief

Naar bovenkant scherm

College Lansingerland controle kwijt over financiŽn

dinsdag 14 mei 2013 - Updated 15/5*** De afgelopen weken werden de geruchten bevestigd dat de gemeente Lansingerland in zeer zwaar weer is beland. Het goede nieuws is dat de gemeenteraad zich nu meer voor de centjes gaat interesseren dan vroeger. Dat is nodig, want de ambtelijke organisatie maakt er een zooitje van, terwijl het college het niet begrijpt. Het is maar de vraag of de provinciale toezichthouders, die nu een begrotingsscan doen, de juiste cijfers voor ogen krijgen. Of de gemeenteraad het debat openlijk aandurft is te betwijfelen.

Dit blog is een hobby, dus het kan soms even duren voor er een stuk verschijnt. In de pen zit een langer stuk over de financiŽle problemen.

De aanleiding is wat er gebeurde op de Ledenvergadering van de VVD. Een paar weken eerder had ik aan de gemeente gevraagd of er nog een integrale begroting gaat verschijnen. Er is nu alleen een Begroting 2013-2016, waar twee dagen vůůr de raad een nieuwe balans bij verscheen. Die klopt niet met de rest van de begroting: andere vorderingen, ander werkkapitaal, andere algemene reserve, andere solvabiliteit, kortom, grote verschillen op cruciale onderdelen. Er zou dus intern bij de gemeente een "geheime" versie van de begroting moeten zijn, die past bij dat ene blaadje met de balans.

De gemeente antwoordde op 26 maart in de trant "sorry, die zetten we nog online, fijn dat je het signaleert". Ook goed. Maar op de ALV van 24 april was er nog niets te vinden. Tijdens de vergadering hield de VVD-wethouder FinanciŽn het gebruikelijke kletspraatje over dat de gemeente "geconfronteerd" was met tegenslagen, en echt echt echt helemaal niks kon doen aan de financiŽle problemen. Zo staan er natuurlijk dagelijks ook een aantal bij het loket Schuldhulpverlening van de gemeente.

Ik heb toen daar bezwaar tegen gemaakt en gezegd dat de gemeente zich moest schamen, een rijke en goed opgeleide bevolking heeft, en dat de schulden zijn ontstaan omdat de gemeente al het geld verbrast. Grondbedrijf buiten beschouwing latend geeft Lansingerland per inwoner meer uit dan vergelijkbare gemeenten, en dat is natuurlijk vragen om problemen. Als het grondbedrijf daarnaast averij oploopt heb je dubbele problemen.

Bij het weggaan schoot ik de wethouder nog even aan (gewoon een menselijk gebaar, niet met een geweer). Hij vond het allemaal niet zo leuk, had ik de indruk, en hij was het er niet mee eens. Tja, cijfers liegen niet. En de "geheime" Begroting 2013-2016 kon ik gewoon opvragen bij de gemeente. Inmiddels staat die trouwens online. De oude balans heb ik ter vergelijking hier gezet.

Wat hebben ze gedaan? Ze hebben die nieuwe balans gewoon in de oude tekst geplakt. De paragraaf over de kasgeldlimiet op blz. 178 is gewoon blijven staan, ook al is er nu een grotere vlottende schuld. Sterker nog, in de nieuwe balans is de gemeente opeens illiquide geworden (op basis van het quick ratio, omdat de voorraden van de gemeente niet binnen 1 jaar liquide kunnen worden gemaakt). Banken doen dan, bij bedrijven, veel moeilijker over het verstrekken van geld). De gemeente zou niet eens meer met zichzelf zaken moeten doen, omdat Lansingerland niet voldoet aan de eigen aanbestedingseisen (blz. 13).

Maar er staat geen woord over in de tekst, vanzelfsprekend omdat die uitging van een liquide gemeente. En geen woord over de plotselinge verschuiving van miljoenen aan grond in exploitatie.

De wethouder vond dat bij het jas aantrekken allemaal geen verschil maken. Het was gewoon hetzelfde.

Nu we het toch hebben over het prutsen aan cijfertjes, bij het schrijven van mijn boek bleken regelmatig cijfers te veranderen. In de Begroting 2013-2016 staan onder de kop "Jaarrekening 2011" (uit voorjaar 2012) andere cijfers dan in die jaarrekening zelf. Terwijl het toch gewoon zou moeten gaan om de eindstand van 31 december 2011. Ik hoor dat in de nieuwe Jaarrekening 2012 de cijfers over 2011 ook weer afwijken. Daar kom ik later op terug. En de cijfers die bij het CBS worden doorgegeven over Lansingerland wijken ook weer af. Vandaar dat ik in het boek steeds ben uitgegaan van de laatste versie.

Het is dus maar zeer de vraag welke cijfers de provinciale toezichthouders te zien krijgen nu ze de begrotingsscan maken. Het college is niet alles verwijtbaar, al is "je bent de controle kwijt" toch wel aanzienlijk. Ze stellen niet die financiŽle stukken op, mag ik aannemen. Het zijn ambtelijke knutselaars die maar wat in elkaar draaien, zonder daar door gemeentesecretaris en college op te worden aangesproken. Tot nu toe keek de gemeenteraad toch maar met een half oog. Bij een collegepartij als de PvdA ontbreekt zelfs een fractiespecialist FinanciŽn.

Sommige raadsleden, zoals de fractievoorzitter van Leefbaar 3B, geloven nog steeds in de oude verhaaltjes. Hoor zijn exposť op RTV Lansingerland. Immers, de gemeente koopt voor weinig bouwgrond, rijdt er een keer met een tractor overheen, en, poef, bij toverslag is de grond "in exploitatie" genomen, en gaat de boekwaarde een paar keer over de kop. Dan worden er ambtenarenuren op weggeschreven, en de rest wordt verbrast in dure contracten met externen, bouwsubsidies, en kortingen. Die discussie is bij de gemeente altijd geheim. In het openbaar wordt alleen gediscussieerd over bezuinigingen op sport, cultuur en maatschappij. In het geheim wordt overigens nog steeds grond bijgekocht, maar daar hoor je de fractievoorzitter van Leefbaar 3B niet over, want hij is gehouden aan die geheimhouding. Met de ene hand wordt het verenigingsleven afgeknepen, en met de andere hand wordt het tienvoudige uitgestrooid over enkele bedrijven, die goede contacten hebben op het gemeentehuis. Aldus is het mij verteld. Zie ook punt 7 op blz. 165 van de Begroting.

Het probleem ontstaat als de fantasiewaarde waarvoor de gemeente de grond als "in exploitatie" op de balans heeft gezet te hoog blijkt, en het geld niet is gereserveerd maar verbrast. Dan moet ergens dat geld vandaan komen. Daar is het college en de gemeenteraad al wel uit: hogere lasten, minder diensten. Nee, de grondaankopen, subsidies en kortingen voor die bouwbedrijven, die blijven in stand. In het geheim, dus dat mogen we niet weten. Onze gemeente is rijk genoeg om de financiŽle problemen in 7-10 jaar af te bouwen, maar dan moet het wŤl ten koste gaan van de gemeentelijke partners, de daarin betrokken ambtenaren, en de collegeleden, en die discussie wordt niet gevoerd.

Een goed voorbeeld is Bleizo. De grond is eigenlijk "tussenpudding", waar je niets mee kan. Geen nood, Lansingerland koopt er grond. De waarde stijgt door de operatie. Dat geld wordt verbrast door bijv. hoge kosten van het management. Vervolgens komt er niets tot stand dan luchtkastelen. De grond moet de werkelijke waarde weer krijgen, en waar moet dat geld dan vandaan komen?

En u hoort de fractievoorzitter van Leefbaar 3B er niet over.

Ernstig is dat de accountant niet wil tekenen voor de Jaarrekening 2012. De gemeente is wel erg diep gezonken. Gaat ons gekozen stemvee in de gemeenteraad wel instemmen waar de accountant het niet doet? Instemmen met dubieuze financiŽle constructies, dubieuze leningen, dubieuze Jaarrekeningen, en dubieuze Begrotingen zoals ze al jaren doen?

Gelukkig kan de burgemeester in het huis-aan-huisblad in hetzelfde artikel halverwege gewoon lekker over iets anders beginnen. Hoe zou dat toch komen dat het bedrijfsleven zo graag hier naartoe komt? En zou dat al het bedrijfsleven zijn, of alleen die met goede contacten met bijv. de portefeuillehouder Economische Zaken? Ik stel maar een vraag hoor.

Dat wordt overigens niet op prijs gesteld. Iemand stelde een hele rij vragen onder dat interview op de site van RTV Lansingerland. En die zijn allemaal weggehaald. Terwijl de redactie op de site eerst beloofde het er met de burgemeester in de uitzending over te hebben.

Zonder de suggesties in die vragen volledig te onderschrijven zal ik ze dan maar hieronder herhalen. Iemand stuurde ze naar mij door.

Binnenkort meer.


==============

Uit de cache van Google. Namen door mij afgekort. In de pers komen een aantal hiervan de komende jaren ook aldus voor, naar mijn verwachting, en dan kunnen we vast wennen. De suggesties onderschrijf ik niet altijd, ik kopieer dit uit het oogpunt van vrijheid van meningsuiting, en het debat dat de gemeenteraad kennelijk niet wil voeren. JS

Waarom?

"4 mei 2013 om 18:22

Even om de "journalisten" te helpen.

Waarom zijn ze zoveel projecten tegelijk gestart?

Waarom is Wilderzijde zo groot gemaakt, terwijl er slechts een verplichting lag om een zeer kleine hoeveelheid woningen te ontwikkelen?

Is er werkelijk een wurgcontract gesloten met Rabo Bouwfonds en zo ja waarom?

Klopt het dat de projectontwikkelaar mag bepalen wanneer zij gaat bouwen, al is het over 10 jaar?

Klopt het dat deze kan wachten tot de prijzen hoog zijn?

Klopt het dat burgers tot die tijd de lasten dragen?

Klopt het dat we van de deal afgekund hadden? Waarom is dat niet gebeurd?

Klopt het dat er zakelijke belangen speelden tussen bestuurders van de gemeente Lansingerland en de Rabobank en/of Rabo bouwfonds?

Zouden deze zakelijke belangen op een of andere manier de besluitvorming beinvloed kunnen hebben?

Klopt het dat oud-wethouder Den U. trots was op zoín 10 Rabobank vestigingen waaraan zijn bedrijf heeft mogen meebouwen?

Klopt het dat (raadsleden) H., B., B-Q en ten K. in de vertrouwenscommissie zaten voor de eerste burgemeestersbenoeming?

Klopt het dat Van V. net NA zijn aantreden als burgemeester toevallig juist een deal van 110 miljoen sloot met Rabo Bouwfonds CIF mbt. CAIW?

Klopt het dat A. V. van CAIW aan het AD vertelde dat pas rond het vertrek van Van V. naar Lansingerland voor het eerst over verkoop van CAIW aan Rabo Bouwfonds CIF gesproken is?

Klopt het dat Van V. als adviseur betaald is voor het maken van de deal? Hoeveel precies?

Hoelang heeft hij betalingen van CAIW ontvangen? Is of was hij aandeelhouder? Wat zijn zijn andere financiele belangen?

Klopt het dat Van V. daarna binnen no-time zijn nieuwe dorp op de schop liet gaan voor Reggefiber dat daarna aan KPN verkocht is?

Klopt het dat KPN ook CAIW van Rabo Bouwfonds wilde kopen?

Klopt het dat er ook glasvezel in de 380 kV meeloopt?

Klopt het dat Van V. bij het hoogspanningsstation in Wateringen betrokken was?

Klopt het dat de 380 kV voor de Greenport zeer belangrijk was?

Klopt het dat aan de bevolking gemeld is dat zij steeds meer elektriciteit gaan gebruiken?

Klopt het dat het verbruik in Nederland al 10 jaar min of meer stabiel is?

Klopt het dat de Rabobank ongeveer 7 miljard euro aan leningen op kassen heeft uit staan?

Klopt het dat Van Mierlo de bouwer was van de Westpolder en Gouden buurten?

Klopt het dat oud-wethouder Den U. de Rabobank in de Lier bouwde met Van Mierlo en ook wethouder VINEX was?

Klopt het dat Van V. lid was van Kiwanis een businessclub in het Westland waar ook de directeur van Van Mierlo destijds in zat?

Klopt het dat in die businessclub ook dhr. R. en dhr. K. zaten?

Klopt het dat beide heren de burgemeester naar Lansingerland gevolgd zijn?

Heeft HRMspecialisten en/of FlexHRM en/of HRMlegal ooit voor de gemeente gewerkt? Zo ja, welke omzet?

Hoeveel is gemiddeld per m2 betaald voor de landbouwgrond van Wilderszijde?

Klopt het dat een aantal bedrijven niet weg wilde en verplicht weg moest?

Klopt het dat het bedrijf Van der Spek gedraaid is en verder ongeveer op dezelfde locatie ligt?

Klopt het dat het gemeentehuis ongeveer 600 euro per inwoner kost?

Klopt het dat de architect van het gemeentehuis dezelfde architect is als de architect van de prestigieuze Hermitage in Amsterdam?

Klopt het dat de voorzitter van de Hermitage toevallig als advocaat Van V. bijstond als wethouder economische zaken in Westland aangaande realisatie van het hoogspanningsstation bij Wateringen?

Klopt het dat zij samen het idee juridisch verdedigbaar vonden om het bouwwerk geen bouwwerk te noemen, maar een staketsel zodat geen procedure gevolgd hoefde te worden?

Klopt het dat Van Gelder Groep betrokken is bij de bouw van een kolencentrale op de Maasvlakte?

Klopt het dat Commissaris van de Koningin F. commissaris was bij dit bedrijf?

Klopt het dat de Boterdorpseweg opnieuw aangelegd is door de Van Gelder groep?

Klopt het dat oud Bouwend Nederland voorzitter Elco B. ook enige tijd het fail project Bleizo geleid heeft?

Klopt het dat in Bleizo nog altijd kantoren gepland worden, terwijl 25% van de kantoren in Zoetermeer leeg staat?

Klopt het dat Loek H. voorzitter van de Greenport is?

Klopt het dat de Rabobank ongeveer 7 miljard euro aan leningen op kassen heeft uit staan?

Klopt het dat de provincie honderden hectaren oude onrendabele kassen heeft uitgekocht tegen ongeveer 1 miljoen euro per hectare?

Klopt het dat Van V. tijdens zijn burgemeesterschap een deal heeft gemaakt in Ridderkerk mbt. ongeveer 90 hectare aan kassen die uitgekocht zijn?

Klopt het dat de burgemeester bij zijn aantreden in de Heraut vertelde dat hij in de Stadsregio wilde om de stem van Lansingerland te laten horen?

Klopt het dat Van V. Ridderkerk heeft gedreigd met een grenscorrectie als de dorp niet akkoord zou gaan met de volle 100 ha ontwikkeling?

Klopt het dat het dorp zelf liever 30 ha zou ontwikkelen? Is alle grond in Ridderkerk inmiddels verkocht?

De lijst kunnen we nog 2x zo lang maken. B. is zelf mede schuldig en dat hoor je in zijn hoge overslaande stem, hij weet het zelf ook. Jammer, we hebben allemaal op hem gestemd in het vertrouwen dat hij iets zou veranderen."Er stond een reactie van de redactie onder:

Redactie:
"6 mei 2013 om 13:31

Bedankt voor deze vragen, we hebben ze doorgespeeld naar de burgemeester voor onze wekelijkse rubriek aan het roer. We gaan ze gewoon stellen en we hopen dan op antwoorden komende vrijdag! Of we ze allemaal in 10 minuten krijgen, betwijfelen we, maar we gaan er zoveel mogelijk laten beantwoorden."


En op 9 mei waren de vragen van de site verdwenen...


***Update 15/5: Een bloglezer reageert:

"Vind het behoorlijk komisch, dat er nu wordt verwezen naar commentaar van fractievoorzitters VVD en PvdA. Bij de oorspronkelijke reacties stond onderaan de vragen, dat de burgemeester vrijdags zou reageren bij RTV Lansingerland in een radio uitzending. Niet alle kritische vragen zouden aan de orde komen, daarvoor was de tijd te kort. Heb nog gezocht naar commentaar van burgemeester, maar heb het niet gevonden."

Een andere bloglezer stuurt een mopje in. De namen heb ik weer afgekort:

Raadslid J-P B., wethouder W. ten K. en E. van V. hebben weer eens geheim overleg. Vraagt J-P aan E.: "Hebben we nu bijna al onze doelen bereikt voor de Lansingerlandse bevolking?" Zegt E.: "Nee, het wordt nog veel erger voor ze."

Categorie: Lokaal

Adobe Reader nodig Bijlage: Brief Gemeente Lansingerland over ontbrekende begroting, 26 maart 2013 (61 kB)
Klik hier om de link te volgen Meer hierover: Eerder artikel over dit onderwerp

Ik ben geïnteresseerd in uw mening:

Uw naam:

Uw e-mail adres:


        

 
Dossier HSL
 
Politieke Academie | Strategische data-analyses
 
Boeken: Permanente Campagne/Meer mensen naar de stembus
 
PolitiekActief.Net op Twitter

 
Notities - Meest recente items
31 december - Nieuwjaar, klimaat, burgerdividend en Lansingerland
5 maart - Campagnetijd

Lokale politiek - Meest recente items
28 december - Jaaroverzicht 2017

Nationale/Europese politiek - Meest recente items

Epistels - Meest recente items
1 november 2015 - Begroten tussen onkunde en onwil
9 juni 2014 - Over het uitsplitsen van samengestelde gegevens
2 juni 2014 - Over het mechanisme van verandering en stabiliteit bij verkiezingen
25 april 2014 - De onvermoede stabiliteit van de Rotterdamse verkiezingen
28 maart 2014 - Spookstemmen

Archief

Interessante site
[an error occurred while processing this directive]

Powered by Coranto

Deze Web site bestaat sinds juli 2000. Sinds november 2005 onder het domein "PolitiekActief.Net"

Copyrights, enz.: klik hier