[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
HomeOnderwerpenPublicatiesContactRSS

Wie ben ik?Wat wil ik?Publicaties
Website Joost Smits, politiek actief in Lansingerland (ZH)
Home  >  Publicaties  >  Inhoud artikel

Klik hier om te abonneren op de gratis nieuwsbrief

Naar bovenkant scherm

Lansingerlands Zomerakkoord

woensdag 20 juni 2012 - In deze tijden van financiŽle problemen komt het CDA met een voorstel voor een Lansingerlands Zomerakkoord. De PvdA sluit zich aan, en ook de andere fracties staan er positief tegenover. Wat zou het Zomerakkoord kunnen omvatten?

Het eerste dat ik hoorde van het Zomerakkoord was via de onvolprezen nieuwsbrief van onze PvdA. Die geeft ook de credit: de bron is oppositiepartij CDA. Lees hier de aanzet van het CDA.

De PvdA meldt dat de Kadernota (eerder hier besproken) alweer is bijgesteld. Ik neem aan naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen, zoals te lezen in deze brief van het college.

De PvdA: "Ging de oorspronkelijke Kadernota er nog vanuit dat de jaren 2013 en 2014 er nog redelijk gunstig uit zouden zien en dat de financiŽle klappen pas in 2015 en 2016 te verwachten zijn, de bijgestelde Kadernota schetst nu een heel ander beeld. Ook in 2013 zal er sprake zijn van een fors tekort van ongeveer 1 miljoen euro. Naar het zich laat aanzien zal het tekort in 2014 meevallen maar in 2015 en 2016 zullen wij toch weer zo'n 1 miljoen euro op ons gemeentelijke huishoudboekje tekort komen."

De PvdA is niet overtuigd dat het daarbij blijft: "Er tikken vele financiŽle bommetjes onder de gemeentelijke financiŽn. Wij zetten ze alle acht op een rijtje: mogelijk verdere negatieve ontwikkeling uitkering uit gemeentefonds vanaf 2013, verdere kortingen op doeluitkeringen, blijft Eneco dividend op dezelfde hoogte als nu voorzien, bieden de jaarrekeningen 2013-2016 voldoende speling om de contante waarden van het grondbedrijf financieel te regelen, moet ons weerstandsvermogen eigenlijk niet met 10 miljoen euro omhoog om onze risico's op het grondbedrijf te kunnen afdekken, welke nieuwe autonome tegenvallers zijn er nog op de uitvoering van de WMO te verwachten, alle in ontwikkeling zijnde beheersingsprogramma's ten spijt. En dan zijn er natuurlijk de gigantische risico's die ons grondbedrijf met zich brengt en het grote schuldenlast waarvoor wij ons gesteld zien. "

Dat grondbedrijf is de grootste zorg, daar lekt het meeste geld weg. Toch moet je het voorlopig doen met het beschikbare geld, en zo herverdelen dat de begroting sluitend blijft.

Het CDA suggereert "klein bier" en toekomstige vergezichten. Een geeft mogelijkheden voor 2013: "FinanciŽle ruimte zoeken, zoals eigen vermogen creŽren (moeten aandelen tegen verkrijgingswaarde op de balans?) en investeringsplannen tegen het licht houden (mobiliteitsplan en beheerplannen)."

De PvdA komt met een verder uitgewerkt voorstel dat wat mij betreft politieke scheidslijnen meteen overbrugt:

"Wat ons betreft is starten met een structureel te bezuinigen bedrag van 1 miljoen euro dus gewenst waarbij van jaar tot jaar wordt bezien of dit bedrag moet worden aangepast. Voordeel van deze aanpak is ook dat daarmee ons financiŽle meerjarenbeeld 2013-2016 op dit moment financieel sluitend is. Het jaar 2013 kan dan gebruikt worden om het te bezuinigen bedrag feitelijk te effectueren. Dat geeft het college even lucht om zorgvuldig aan de slag te gaan."

Prima. En ze hebben zelfs al een idee hoe dat dan verder moet:

"Voor ons moet het in eerste instantie om de volgende uitgavenposten gaan: investeringsprogrammaís temporiseren (waaronder de uitvoering van het Mobiliteitsplan), snijden in beheer- en onderhoudsprogrammaís en terugbrengen van de vastgoed portefeuille van de gemeente door afstoten van gemeentelijke gebouwen en bij elkaar herhuisvesten van organisaties die nu gesubsidieerd gebruik maken van gemeentelijk vastgoed. Niet bezuinigen op: armoede en minimabeleid, de uitvoering van de WMO en het ambtelijke apparaat dat al tot de allerkleinste in Nederland behoort, vinden wij."

Het is verder aan de gemeenteraad, maar ik zou ermee kunnen leven. Al valt er over dat ambtelijk apparaat wel wat te zeggen. Voor een goede boekhouding moet je kunnen rekenen. En daar zijn ze niet sterk in. We hadden al dat ze zich voor de risicoberekening van Caleido een factor 10 vergisten (ze wisten niet wat een hectare was), ze vergisten zich 100 miljoen in de Begroting 2012 voor de garantstelling voor onze woningbouwcorporatie, en nu blijken ze zich weer een factor 10 te hebben vergist bij de leges. Daardoor moet de gemeente een ton terugbetalen aan bedrijven en particulieren die ze te veel hadden laten betalen.

Verder toont de PvdA groot realisme:

"Overigens is onze overtuiging dat, om de problemen van het grondbedrijf op te lossen, onze gemeente het niet meer alleen af kan. De omvang van deze financiŽle last is te groot voor onze beperkte Lansingerlandse schaal. Onze lobby richting Den Haag moet intensiever en confronterender samen met 60 andere lotgenoten in Nederland worden opgezet."


Deze realistische aanpak van de PvdA, grotendeels zelfs niet politiek gekleurd, zou brede navolging moeten krijgen. Al moeten we het CDA bedanken om Łberhaupt over het Lansingerlands Zomerakkoord te zijn begonnen.

Als ik twee oplossingsrichtingen mag toevoegen?

* De eerste ontleen ik aan wat ik van raadslid Neeleman hoorde. De Lansingerlandse problemen hebben te maken met de grote bouwopgave. De komende jaren zullen gemiddeld hooguit 500 woningen per jaar worden gebouwd, zei de projectwethouder in februari. Maar wat is eigenlijk de "bouwopgave"? Immers, de verplichtingen onder Vinex en opvolgers liepen in 2010 af. Er zijn afspraken met de Stadsregio, maar hoe hard zijn die? Is het niet zo dat de "bouwopgave" alleen nog verband houdt met de gronden waarop bouwclaims zijn vergeven? Ik kwam tegen dat er nog ongeveer 8.000 woningen "moeten" worden gebouwd. Zou je er 500 per jaar bouwen, dan duurt dat 16 jaar. Dat is niet realistisch. Wat is de werkelijke bouwopgave? Dan kan de grond die niet nodig is anders worden bestemd, zoals ook het CDA voorstelt.

* In verband daarmee, zoals eerder gezegd, het valt te betwijfelen of Wilderszijde echt een bouwplan is. Of alleen een financiŽle constructie waar gemeente en projectontwikkelaars elkaar in de houdgreep houden. Maar waar nooit zal worden gebouwd. Het deel Wilderszijde 2 is immers onder dubieuze omstandigheden toegevoegd, en het deel Wilderszijde 1 is door het niet verplaatsen van het vliegveld ingehaald door de realiteit. Wilderszijde heeft juist te maken met intensiever vliegverkeer in de toekomst, de HSL, de verbrede N209, en drukker verkeer op de Boterdorpseweg. Daar kun je met goed fatsoen geen woningen neerzetten, behalve onder clausules zoals voor Zestienhovense Polder, waar kopers tekenen voor overlast, maar dan wel prijsverlagingen bij horen. Niet iets waar je als Lansingerland nu op in moet zetten. Het betreft hier bijna 3.000 woningen die je zou moeten afvoeren uit de bouwopgave. Al is Wilderszijde "uit exploitatie" gehaald, het zit nog op de balans, en als eind dit jaar de taxatie van de grond tegenvalt, moet er worden bijgestort in de voorzieningen op de balans die gebaseerd zijn op waardestijging van de grond met 5%. Daar zou je als Lansingerland in de lobby naar Den Haag op in moeten zetten: hoe krijgen we Wilderszijde helemaal uit de balans, en de bouwclaims eraf. Verkoop het als tuinbouwgrond, of als grond voor exploitatie van bamboe voor energieopwekking, of voer voor de dieren van Blijdorp.

Ik wens CDA en PvdA veel succes met het Lansingerlands Zomerakkoord!Categorie: Lokaal

Ik ben geïnteresseerd in uw mening:

Uw naam:

Uw e-mail adres:


        

 
Dossier HSL
 
Politieke Academie | Strategische data-analyses
 
Boeken: Permanente Campagne/Meer mensen naar de stembus
 
PolitiekActief.Net op Twitter

 
Notities - Meest recente items
31 december - Nieuwjaar, klimaat, burgerdividend en Lansingerland
5 maart - Campagnetijd

Lokale politiek - Meest recente items
28 december - Jaaroverzicht 2017

Nationale/Europese politiek - Meest recente items

Epistels - Meest recente items
1 november 2015 - Begroten tussen onkunde en onwil
9 juni 2014 - Over het uitsplitsen van samengestelde gegevens
2 juni 2014 - Over het mechanisme van verandering en stabiliteit bij verkiezingen
25 april 2014 - De onvermoede stabiliteit van de Rotterdamse verkiezingen
28 maart 2014 - Spookstemmen

Archief

Interessante site
[an error occurred while processing this directive]

Powered by Coranto

Deze Web site bestaat sinds juli 2000. Sinds november 2005 onder het domein "PolitiekActief.Net"

Copyrights, enz.: klik hier