[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
HomeOnderwerpenPublicatiesContactRSS

Wie ben ik?Wat wil ik?Publicaties
Website Joost Smits, politiek actief in Lansingerland (ZH)
Home  >  Publicaties  >  Inhoud artikel

Klik hier om te abonneren op de gratis nieuwsbrief

Naar bovenkant scherm

BING uiterst kritisch over wethouder en politieke omgeving

woensdag 24 oktober 2012 - De gemeente Lansingerland heeft zojuist het onderzoeksrapport over de wethouder Projecten openbaar gemaakt. De wethouder komt er slecht vanaf, evenals de politieke omgeving waarin hij zo kon handelen.

Dit onderzoek van bureau BING kwam tot stand na aanhoudende vragen van onafhankelijk raadslid Neeleman. Die onafhankelijk werd nadat collegepartij Leefbaar 3B hem zwijgplicht wilde opleggen, terwijl hij vragen had over het handelen van de wethouder Projecten. Neeleman kreeg zelfs een berisping van de burgemeester, mede vanwege vragen over een verslag van het college van Burgemeester en Wethouders, waar iets in stond over belangen van de wethouder Projecten. Deze berisping was m.i. niet volgens de regels. Zie ook dit eerdere artikel op het blog.

BING is niet mals. Over het Gezondheidscentrum Parkzoom:

"Naar onze mening heeft betrokkene in dit dossier er niet alles aan gedaan om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden en is hij onvoldoende open/transparant geweest ten aanzien van de bemoeienis van zijn architectenbureau in dit dossier. Daarmee heeft hij naar onze mening niet gehandeld in overeenstemming met de kernbegrippen van integriteit onafhankelijkheid en openheid/transparantie, zoals verwoord in de geldende gedragscodes. [...] Uit onderzoek is gebleken dat het grondmodel dat is opgesteld door het architectenbureau van betrokkene mede van invloed is geweest op de grondprijs van het gezondheidscentrum."

De PvdA verklaarde eerder dat Neeleman een aanklacht wegens smaad tegemoet zou kunnen zien als er niets aan de hand zou zijn. Wat zegt BING over de vragen van o.a. Neeleman:

"Naar onze mening is het voorstelbaar dat er later vragen c.q. twijfels zijn gerezen over de totstandkoming (en de hoogte) van de grondprijs en zijn wij van mening dat de schijn van belangenverstrengeling daadwerkelijk is ontstaan, nu gebleken is dat de grondprijs mede is bepaald door het grondmodel dat is ontwikkeld door zijn architectenbureau en betrokkene zich als bestuurder niet aantoonbaar afzijdig heeft gehouden van deelname aan beraadslaging en besluitvorming over dit dossier in bestuurlijke gremia."

Over de verbouwing van de monumentale boerderij voor de Rabobank:

"Doordat de collegestukken (vóór oktober 2011) hieromtrent niets vermelden, kan niet worden vastgesteld dat betrokkene zich in collegevergaderingen daadwerkelijk heeft onthouden van deelname aan de beraadslaging en besluitvorming, voor zover die betrekking hadden op de monumentale boerderij. Daardoor kan tevens niet worden vastgesteld of het handelen van betrokkene in overeenstemming is met artikel 3 van de gedragscode 2007; wij merken hierbij op dat het (financiële) belang van betrokkene (pas) vanaf oktober 2011 in een openbaar register staat vermeld, zodat het vermoeden bestaat dat artikel 3 van de gedragscode 2007 indertijd onvoldoende is nageleefd."

Ook andere onderwerpen komen aan de orde, waar de wethouder en het college op zijn zachtst slordig met de integriteitsafspraken zijn omgegaan. Zoals bij het Hippisch Park:

"Betrokkene was als wethouder RO tot 2007 portefeuillehouder van het Hoekse Park. Na 2007 is deze portefeuille overgedragen aan de toenmalig wethouder RO (2007-2010). Vanaf 2010 was de huidige wethouder RO verantwoordelijk portefeuillehouder, maar omdat deze zelf privébelangen had bij het Hoekse Park, heeft betrokkene het dossier weer overgenomen. Daarbij is volgens betrokkene een uitzondering gemaakt voor het hippisch centrum, dat volgens hem bij de huidige portefeuillehouder RO bleef. Deze afgesproken uitzondering is niet terug te vinden in collegestukken. De bij het dossier betrokken ambtenaren verklaren hiervan niets te weten en ook de huidig wethouder RO heeft de kennelijke uitzondering niet scherp op het netvlies. Niet duidelijk is geworden waarom deze uitzondering in de portefeuille niet is gecommuniceerd naar betrokken ambtenaren. De gang van zaken wekt de indruk dat de uitzondering pas is gemaakt, nadat over deze belangen raadsvragen werden gesteld."

Over Rottekade 35 is BING uiterst kritisch:

"Betrokkene heeft tegenstrijdige verklaringen afgelegd over zijn betrokkenheid bij dit dossier. In eerst
instantie ontkent hij dat hij de portefeuillehouder is geweest van dit dossier. Later verklaart hij dat hij het
dossier samen met een andere wethouder heeft behandeld, de toenmalig wethouder EZ (2001-2006). Deze
ontkent echter dat het dossier aan hem is overgedragen. [...]
Gelet op voornoemde e-mailcorrespondentie, met name de tweede e-mail van betrokkene, volgt naar onze mening dat betrokkene als wethouder heeft getracht het proces actief te beïnvloeden ogenschijnlijk ten gunste van de aanvrager van de bouwvergunning, in casu zijn architectenbureau namens rechthebbende. Daarmee heeft hij zijn privébelang (als eigenaar van een architectenbureau) vermengd met de belangen van de gemeente. Betrokkene heeft zich daarmee naar onze mening schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling."


Overige bevindingen van BING:

"Uit onderzoek is gebleken dat betrokkene sinds een jaar zijn voormalige woning, die al geruime tijd te koop staat, verhuurt aan een lokale projectontwikkelaar/aannemer van bouwbedrijf B. Met deze aannemer heeft betrokkene zowel een relatie vanuit zijn architectenbureau, als vanuit zijn rol als wethouder. Als directeur/eigenaar van het architectenbureau heeft betrokkene meerdere keren samengewerkt met deze projectontwikkelaar/aannemer. Als wethouder heeft betrokkene met deze projectontwikkelaar/aannemer onder meer te maken vanwege het feit dat deze projectontwikkelaar/aannemer, samen met andere partijen, ontwikkelrechten heeft in de gemeente Lansingerland. Deze ontwikkelrechten worden, ondanks de nadrukkelijk wens van de gemeente, niet uitgeoefend. Door privé zijn woning te verhuren aan deze projectontwikkelaar/aannemer, komt de onafhankelijkheid van betrokkene mogelijk in het geding. Gelet op het feit dat de wethouder zich ook zakelijk (als wethouder) dient te verstaan met deze projectontwikkelaar/aannemer, is het naar onze mening niet verstandig dat betrokkene zijn onverkochte woning verhuurt aan deze persoon. Privébelangen en zakelijke belangen kunnen zich hierdoor gaan verstrengelen en voor de buitenwereld kan dit een bepaalde schijn opwekken. Anderzijds kan ook gezegd worden dat het privé verhuren van zijn woning aan de projectontwikkelaar/aannemer, geen verhoogde kans op verstrengeling laat ontstaan, omdat reeds sprake was van een relatie van zijn architectenbureau. Betrokkene heeft het punt van verhuur van zijn woning aan de projectontwikkelaar/aannemer niet besproken in het college, althans daarvan is niet gebleken."

Tot slot: ik ben altijd terughoudend geweest op dit blog, omdat het over personen gaat. In dit geval een zeer vriendelijk man. Hij is bij mijn weten altijd open geweest over de combinatie "politiek" en "ondernemer". Anno 2012 (en ook 2011 en 2010) wordt daar scherper naar gekeken dan vroeger, en Lansingerland is geen dorpje meer. De burgemeester en de gemeenteraad (op één na) zijn mede schuldig aan het ontstaan van deze situatie rond de beminnelijke wethouder Projecten. Dat moeten ze zich goed realiseren. BING daarover:

"Hierbij moet worden opgemerkt dat betrokkene hierop kennelijk niet of nauwelijks is aangesproken door zijn medecollegeleden en/of andere betrokkenen. Pas nadat in de gemeenteraad hierover op enig moment vragen zijn gesteld, zijn de afspraken hieromtrent aangescherpt en is er meer aandacht voor het onderwerp gekomen."

Vooral de burgemeester past openlijke excuses aan raadslid Neeleman, en intrekking van de onterecht gegeven berisping. Zie ook dit eerdere artikel.

Categorie: Lokaal

Klik hier om de link te volgen Meer hierover: "Rapportage onderzoek wethouder", BING, 24 oktober 2012

Ik ben geïnteresseerd in uw mening:

Uw naam:

Uw e-mail adres:


        

 
Dossier HSL
 
Politieke Academie | Strategische data-analyses
 
Boeken: Permanente Campagne/Meer mensen naar de stembus
 
PolitiekActief.Net op Twitter

 
Notities - Meest recente items
31 december - Nieuwjaar, klimaat, burgerdividend en Lansingerland
5 maart - Campagnetijd

Lokale politiek - Meest recente items
28 december - Jaaroverzicht 2017

Nationale/Europese politiek - Meest recente items

Epistels - Meest recente items
1 november 2015 - Begroten tussen onkunde en onwil
9 juni 2014 - Over het uitsplitsen van samengestelde gegevens
2 juni 2014 - Over het mechanisme van verandering en stabiliteit bij verkiezingen
25 april 2014 - De onvermoede stabiliteit van de Rotterdamse verkiezingen
28 maart 2014 - Spookstemmen

Archief

Interessante site
[an error occurred while processing this directive]

Powered by Coranto

Deze Web site bestaat sinds juli 2000. Sinds november 2005 onder het domein "PolitiekActief.Net"

Copyrights, enz.: klik hier