[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
HomeOnderwerpenPublicatiesContactRSS

Wie ben ik?Wat wil ik?Publicaties
Website Joost Smits, politiek actief in Lansingerland (ZH)
Home  >  Publicaties  >  Inhoud artikel

Klik hier om te abonneren op de gratis nieuwsbrief

Naar bovenkant scherm

Burgemeester: bouwwethouder mag geen privé-zaken meer doen in Lansingerland

donderdag 15 december 2011 - Update 16/12*** Eergisteren werden de resultaten van het integriteitsonderzoek van de wethouders bekend. Het was vertrouwelijk. Vandaag kon het Algemeen Dagblad publiceren met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur. De gemeente heeft het advies gekregen dat de bouwwethouder geen privé-zaken meer mag doen in Lansingerland. De burgemeester laat weten erop toe te zien dat de bouwwethouder zich daaraan houdt.

*** Update 21:10: een alerte lezer constateert dat het vertrouwelijke rapport vanmorgen om 10:36 door de gemeente online is gezet. ***

Dit is een dossier met een lange geschiedenis. Ooit werd het (nu) onafhankelijke raadslid Neeleman uit de coalitie-partij Leefbaar 3B gezet (mede) vanwege zijn vragen over de dubbele pet van de bouwwethouder. Die is zowel bezoldigd directeur van een architectenbureau, als directeur bouwmanagement ("projectontwikkelaar") als wethouder Projecten. Hij combineert dat openlijk al vele jaren. In 2006 stond in de Heraut: "Op 7 maart 1995 had Bergschenhoek de primeur. Onder het toeziend oog van minister De Boer en staatssecretaris Tommel werd de eerste paal in het kader van de Vinex geslagen. In die beginperiode was de [huidige wethouder] als ondernemer en als raadslid al zeer actief bezig met alles wat met ruimtelijke ordening en woningbouw te maken had." (vet is van mijn hand)

Leefbaar 3B wilde dat Neeleman 3 maanden geen contact had met burgers, met pers en met de griffie van de gemeenteraad. Daar moest hij een contract voor tekenen. Strijdig met het hele idee van raadslidmaatschap, en met de belofte of eed die raadsleden afleggen. Het lijkt mij de enige reden waarom iemand als onafhankelijk raadslid verder zou moeten gaan, in plaats van te vertrekken en de zetel ter beschikking te stellen.

Neeleman kreeg na zijn herpositionering fikse tegenwind. Zo liep hij een berisping op van de burgemeester, die niet blijkt te voldoen aan de inhoudelijke eisen. Neeleman mocht een motie pas indienen als de hele raad daarover instemde, een bestuurlijke noviteit. Dat wilde het college zelfs nog even verankeren in het Reglement van Orde, tot ze zich realiseerden dat het wel héél raar zou zijn. Normaal gesproken mag een raadslid altijd een motie indienen.

Een paar maanden geleden spande de coalitie van VVD, Leefbaar 3B, ChristenUnie en PvdA nog samen om achter de rug van Neeleman een raadsdebat over zijn doorlopende vragen te organiseren. In die vergadering gaf de burgemeester gelegenheid aan de coalitie om Neeleman uitgebreid af te zeiken. De Heraut herhaalde dat nog eens in een hoofdredactioneel commentaar op 5 oktober (zie de reactie van de Heraut onderaan).

Maar al tijdens die raadsvergadering begon het beeld te kantelen. D66 stelde voor een financieel belangenregister (opnieuw) in het leven te roepen, en zei een onderzoek door het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) geen overbodige luxe te vinden. Dat register leverde vervolgens nog meer vragen op. En een BING-onderzoek volgde, waarvan eergisteren de resultaten vertrouwelijk bekend werden.

Het verhaal gaat dat de Heraut de tekstversie van het diskwalificerende artikel over raadslid Neeleman, dat hier zou hebben gestaan, offline heeft gehaald. De Heraut ontkent dat (zie de updates onderaan).

Het BING-onderzoek was een zogenaamde quick scan. Dat betekent dat er niet diep op de materie wordt ingegaan. De paragrafen met het advies over de herbenoemde VVD-wethouder en nieuwe PvdA-wethouder zijn 2-3 regels lang (van de PvdA-wethouder naar verluidt, dat heb ik niet gezien). Voor de bouwwethouder (ChristenUnie) waren zijn pakweg 30 regels nodig.

Wat er in staat? Dat mogen we alleen weten met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur. Het Algemeen Dagblad deed dat. Wat de rare situatie oplevert dat nu de hele wereld mag vertellen over de kwestie, behalve de raadsleden van Lansingerland, die gebonden zijn aan de vertrouwelijkheid. En dat we alleen de samenvatting kennen van het Algemeen Dagblad.

BING adviseert dat de bouwwethouder "zich geheel afzijdig houdt ten aanzien van de activiteiten door [zijn bedrijf] binnen de gemeente Lansingerland". De wethouder krijgt het advies om openheid te blijven geven, en bij onzekerheid hulp te vragen en zaken vast te leggen. Dan zouden bij adequate naleving voldoende maatregelen genomen zijn om belangenverstrengeling te voorkomen. Overigens is dat ook mijn mening over deze kwestie. Juist aan die openheid ontbrak het. De gemeente gaf zelfs een persverklaring af die bijna zeker onwaarheden bevat, en de bouwwethouder deed dat zelf ook, naar mijn mening, tegen het Algemeen Dagblad. Dat ging over het actief deelnemen aan een aantal vergaderingen (commissie, raad, burgemeester en wethouders) over een onderwerp waar het bedrijf van de wethouder onderliggende stukken voor schreef. Het zogenaamde "Kulck-gate". Gemeente en wethouder ontkennen de actieve deelname. Geluidsopnamen, getuigenverklaringen, en stukken wijzen op het tegendeel.

Opmerkelijk is dat de wethouder tegen BING verklaart dat "sinds de zomer van 2011 een raadslid onwaarheden aan het verkondigen inzake mogelijke belangenverstrengeling met betrekking tot zijn belang bij [zijn bedrijf]". Dat is vreemd. Raadslid Neeleman voldoet slechts aan zijn plicht om het college te controleren en vragen te stellen. Conclusies trekt hij niet of nauwelijks. Het is juist de wethouder en het college die, naar mijn mening, onwaarheden vertellen, of zaken verborgen houden. De vragen van Neeleman dateren immers al van begin 2011.

De burgemeester heeft in een schriftelijke reactie aan het Algemeen Dagblad laten weten dat hij actief op de naleving gaat toezien, en dat de wethouder uitvoering moet geven aan het advies.

Via de tamtam blijkt bovendien dat de wethouder zelf ook wel doorheeft dat het niet in orde is. Mij is verteld dat de bouwwethouder geen nieuwe termijn ambieert. Hij gaat dus uiterlijk in 2014 weg. In het BING-rapport staat dat de wethouder zelfs 50% eigenaar is van het bedrijf waar hij directeur is. "Hij geeft tevens aan dat hij voornemens is om zijn bestuursfunctie bij dit bedrijf neer te leggen en om al zijn aandelen aan de bedrijfsleider te verkopen. Hij heeft daartoe een toetredingsovereenkomst gesloten met de betreffende bedrijfsleider. Deze verkoop zal in twee delen plaatsvinden: eind 2011 zal hij de eerste 50% van de aandelen die hij in zijn bezit heeft overdragen aan de bedrijfsleider en eind 2012 de overige 50% van zijn aandelen. De [wethouder] geeft aan dat hij drie jaar geleden al de intentie had om zijn aandelen te verkopen, maar dat dit door de slechte economische situatie bemoeilijkt werd. Hij vertelt voorts dat hij deze verkoop reeds heeft meegedeeld aan zijn fractie en aan de coalitiepartijen." Over openheid gesproken... Het lijkt mij een raar verhaal, want zelf zou ik nooit zo'n langjarig winstgevend aandeel verkopen voor een tijdelijk baantje als wethouder.

Inmiddels heeft raadslid Neeleman alweer nieuwe vragen gesteld. Zo bleek het bestemmingsplan van het bouwplan waarvoor onder andere het Huis de Haas gesloopt moest worden niet voorzien te zijn van de provinciale stempels. Die zaten er los bij op papiertjes. En is er veel te vragen over een manege.

Het is duidelijk dat alleen maar zeggen dat je open gaat zijn niet betekent dat alle kwestieuze zaken sinds 1995 zo maar duidelijk zijn. Alleen al dat dit rapport eerst vertrouwelijk is voor de gemeenteraad, en niet voor lezers van het Algemeen Dagblad, maakt weer een potsierlijke indruk. De gemeente moet alleen kwesties vertrouwelijk verklaren die dat ook zijn volgens de Wet Openbaarheid van Bestuur. Anders is de tekst "Vertrouwelijk" niets anders dan een uitnodiging met dikke letters "Spannend stuk, dit moet je opvragen en lezen".

De burgemeester mag in deze kersttijd best eens terugkijken op alle blunders en onregelmatigheden die onder zijn verantwoordelijkheid en door hem persoonlijk zijn begaan richting raadslid Neeleman. En minstens schriftelijk de eerdere berisping herroepen. Anders staat deze serie wanklanken straks lelijk in het publieksjaarverslag dat hij in 2012 moet uitbrengen over dit jaar. Tenzij de openheid ook dan weer te grabbel wordt gegooid.

Update 16/12, 15:30 : De Heraut reageert:

"Allereerst hanteren wij in De Heraut geen hoofdredactioneel commentaar. Deze rubriek wordt om beurten gevuld door verslaggevers en ondergetekende. En wat betreft de opmerking dat wij dit commentaar d.d. 5 oktober jl. van onze website zouden hebben gehaald, merk ik op dat dit niet het geval is. Het heeft er niet als los artikel op gestaan.
Niet alle artikeltjes in de Heraut staan los op de site. Dit is per week afhankelijk van degene die de website vult. De gehele krant staat er wel altijd op.

Dus ik kan je geruststellen, wij halen niet als het ons al dan niet beter uitkomt een artikel of commentaar van onze website."

Categorie: Lokaal

Klik hier om de link te volgen Meer hierover: Eerder artikel over dit onderwerp

Ik ben geïnteresseerd in uw mening:

Uw naam:

Uw e-mail adres:


        

 
Dossier HSL
 
Politieke Academie | Strategische data-analyses
 
Boeken: Permanente Campagne/Meer mensen naar de stembus
 
PolitiekActief.Net op Twitter

 
Notities - Meest recente items
31 december - Nieuwjaar, klimaat, burgerdividend en Lansingerland
5 maart - Campagnetijd

Lokale politiek - Meest recente items
28 december - Jaaroverzicht 2017

Nationale/Europese politiek - Meest recente items

Epistels - Meest recente items
1 november 2015 - Begroten tussen onkunde en onwil
9 juni 2014 - Over het uitsplitsen van samengestelde gegevens
2 juni 2014 - Over het mechanisme van verandering en stabiliteit bij verkiezingen
25 april 2014 - De onvermoede stabiliteit van de Rotterdamse verkiezingen
28 maart 2014 - Spookstemmen

Archief

Interessante site
[an error occurred while processing this directive]

Powered by Coranto

Deze Web site bestaat sinds juli 2000. Sinds november 2005 onder het domein "PolitiekActief.Net"

Copyrights, enz.: klik hier