[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
HomeOnderwerpenPublicatiesContactRSS

Wie ben ik?Wat wil ik?Publicaties
Website Joost Smits, politiek actief in Lansingerland (ZH)
Home  >  Publicaties  >  Inhoud artikel

Klik hier om te abonneren op de gratis nieuwsbrief

Naar bovenkant scherm

PolitiekActief.Net Jaaroverzicht 2011

zondag 25 december 2011 - Ooit kwamen op dit blog een stuk of 10 artikelen per jaar. Er waren ook maar 10 lezers. Inmiddels is er een hele community ontstaan van lezers die actief bijdragen, zijn er pakweg 2.000 lezers, en hebben sommige verhalen een hele serie blogposts. Voor wie het allemaal niet meer kan volgen, of nog eens wil zien wat er allemaal gebeurde dit jaar: Tijd voor een Jaaroverzicht!

Media

Hoewel het blog in mijn perceptie niet is veranderd, is de wereld dat wel. "Gewone" media putten uit online media, en mijn blogje wordt gezien als online medium. Nationale televisie, nationale radio, en kranten gebruikten de informatie. Er werden zelfs Kamervragen gesteld met daarin een link naar PolitiekActief.Net.

Hogesnelheidslijn

Typisch aan de hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Rotterdam is dat er bij de planvorming veel aandacht was voor de geluidsoverlast. Er werd een maximum vastgelegd voor de gemiddelde geluidsproductie per jaar. Dat is niet zo bij andere infrastructuur, zoals snelwegen, Schiphol, Rotterdam Airport, andere spoorlijnen.

Drie jaar geleden, in december 2008, werden de eerste klachten besproken in de politiek. In 2009 verscheen het eerste rapport (van TNO) waarin stond dat de dienstregeling mogelijk niet een heel jaar gereden zou kunnen worden. En dit jaar augustus moest ook de minister toegeven dat de afgesproken norm werd overschreden. Opeens verscheen in november een rapport, door Lloyd's Register Rail Europe B.V., dat de minister al in januari 2011 in handen had, gebaseerd op een bureaustudie van TNO van nog eerdere datum. Uit dat Lloyd's rapport blijkt er heel wat aan de hand te zijn met de geluidsschermen. Verder is er uit af te leiden dat de delegaties van de gemeente Lansingerland voor de mal zijn gehouden over zaken die het ministerie al lang wist.

Of het er mee te maken heeft weten we niet, maar vlak voor Sinterklaas zette iemand een kruiwagen op de rails, waar een Fyra (geen echte hogesnelheidstrein) tegenop reed.

In december ging plotseling de burgemeester praten met de minister zelf, en kwam niet terug met harde afspraken, maar met vage beloftes. Hij lijkt er zelf Radio Rijnmond tevreden over. De dienstregeling wordt in 2012 nog verder opgevoerd, en er zouden vanaf februari nieuwe treinen beschikbaar komen, die bovendien harder rijden dan in de aannames in het onderzoeksrapport dat constateerde dat normen werden overschreden. Volgens de minister gaat ze maar op één punt maatregelen treffen, en wordt er pas in april gemeten of het wat uitmaakt. Omwonenden kunnen in 2012 meer herrie verwachten dan ooit. Gelukkig woon ik op ruime afstand.

Bestaande regelgeving wordt niet nageleefd. De VVD heeft als enige partij een hard ultimatum gesteld: de herrie moet eind 2011 afgelopen zijn. Nog 6 dagen te gaan... Of gebeurt er dan gewoon niets? Wel heeft de VVD een debat geregeld in januari of februari. De PvdA heeft geregeld dat de gemeente Lansingerland er zijn verhaal mag doen. Maar ja, gezien het verleden... De ook uitgenodigde vrouw of man van de Milieudienst Rijnmond DCMR zal het moeten doen dan.

Alles eens op een rijtje horen? In november interviewde RTV Lansingerland mij. Dat is hier te downloaden.

Integriteit

Een van de Lansingerlandse raadsleden heeft het aangedurfd om de lokale machten uit te dagen. Vooral door vragen te stellen. Eerst werd hij uit zijn partij gezet, daarna berispt door de burgemeester, vervolgens probeerde men zijn vragen (en dus ook de antwoorden) geheim te houden. Besluiten van het college werden van de gemeentesite afgehaald, en later (soms gewijzigd) teruggeplaatst. Men stelde voor het reglement van orde zo aan te passen dat moties minder snel in behandeling worden genomen, en later in het jaar werd het raadslid bijna letterlijk afgezeken in de raad. Mooi als een raad opereert als een peer group, maar ze doen het eigenlijk nauwelijks tegen echte bedreigingen, zoals de HSL, de A16/A13-verbinding, projectontwikkelaars, Rotterdam Airport, enz.

Het geval wil dat de Lansingerlandse bouwwethouder ook bezoldigd directeur is van een architectenbureau, en daar eveneens bezoldigd directeur bouwmanagement. Later bleek dat hij tevens eigenaar is van dat bedrijf. Het bedrijf opereert in zaken waar de gemeente handhaver van vergunningen en veiligheid is. De gemeenteraad vergadert zelfs over stukken die zijn geschreven door het bedrijf van de wethouder, en waar hij actief participeert in de vergadering.Er was dus maar één raadslid van de 31 die dat vreemd vond. Bovendien zijn er nogal wat rare zaken te vinden, zoals Provinciale stempels die op losse papiertjes bij plankaarten zitten.

Inmiddels is er een onderzoek gedaan door het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING), op grond waarvan de burgemeester de bouwwethouder aan de ketting heeft gelegd. Nader onderzoek zou logischerwijs uit de conclusies moeten volgen, maar of de geesten daar al rijp voor zijn is nog even de vraag. Raadsleden zouden een short list aan besluiten kunnen indienen. En anders zijn er nog andere onderzoeksinstituten. Of de burgemeester voor zijn vele missers nog excuses gaat maken aan het eenzaam strijdende raadslid zullen we misschien in 2012 meemaken.

Voor de duidelijkheid: er is door BING geen foul play geconstateerd. De bouwwethouder is al sinds minstens 2006 duidelijk over de combinatie van ondernemer en politicus. Dat artikel in de Heraut stond hier maar is onlangs verwijderd. Gelukkig kunnen we het nog lezen in de cache van Google.

Mij interesseert meer het ontwijkende gedrag van de andere politici en bestuurders dan de bouwwethouder, die tamelijk helder is. En, in deze tijd van bouwcrisis zie ik liever een ervaren vrouw of man op die plek, dan een onderwijzer, ambtenaar of huisvrouw die als wethouder op zo'n post wordt geparachuteerd.


Grotere kaart weergeven
Bouwwethouder op de kiek door Google bij zijn bedrijf, loop met de cursortoetsen rond en zie meer actiefoto's

Financiën

Eind vorig jaar stond de wereld in brand. In Lansingerland tenminste, want de begroting zou mogelijk niet sluiten, en de gemeente zou onder curatele komen. De Commissaris der Koningin opperde openlijk een fusie met Pijnacker-Nootdorp. De community rond het blog schreef het discussiestuk De Toekomst van Lansingerland. Dat haalde een uitzending van KRO Brandpunt, met sterverslaggever Aart Zeeman. Ze kwamen zelfs opnames bij mij thuis maken.


Foto: JS (klik op de foto voor grote versie met onderschrift)

Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.

Snel doorspoelen? 1:00 (inleiding) en 4:25 (bij mij thuis)

Eind 2011 is de situatie opeens veel rooskleuriger, terwijl er feitelijk niets is veranderd. De gemeente verzint een knappe Münchhausen-truuk, waarbij de gemeente zichzelf aan de schoenveters uit het moeras trekt. Voor het eerst moet ik een externe expert vragen de zaak te duiden. De truuk blijkt een tikkende tijdbom. De gemeenteraad gaat - kritisch nadenken is niet hun sterkste punt, denk aan het "peer group"-gedrag - gewoon akkoord. Maar de accountant en taxateur hebben, voor zover bekend, tot op heden nog niet hun handtekening gezet. Het ligt nu bij de Provincie. Als dat zo doorgaat krijgt de Jaarrekening 2012 straks in 2013 ook geen goedkeuring.

Veiligheid

Bouwen staat in Lansingerland voorop. Ook vlakbij de vele gevaarlijke pijpleidingen die er liggen. Uniek is een "death zone" (letaliteitszone) over de wijk Rodenrijse Zoom. Woningen die meer kans maken op een fakkelbrand (blz. 11 van die link) in tuin of slaapkamer, dan op een miljoen in de Staatsloterij. Dat is echt ongebruikelijk. Het is niet de zone waar misschien je ruiten eruit vliegen, of er as neerdaalt in je tuin. Die zone komt erna. De letaliteitszone is de zone waar doden vallen bij een calamiteit.

Dit jaar presteerde de gemeente het om starterswoningen naast een Defensie-pijpleiding te leggen, met de speeltoestellen er zelfs bovenop. Adviezen van de Veiligheidsregio Rotterdam werden in de wind geslagen. De gemeenteraad stemde in, en de fractievoorzitter van een van de collegepartijen vond het zelfs een voorbeeld van bestuurskracht. Bovendien werd de besluitvorming achterstevoren gedaan. Dus eerst woningen verkopen, en daarna pas het bestemmingsplan, de ondernemer die in het gebied een transportbedrijf had uitkopen, en daarna de veiligheid.

Merchandising

Dit jaar was er merchandising. Niet echt, want er stond geen PolitiekActief.Net op. Wel waren er items verkrijgbaar. Allereerst een prijs voor de Beste Kamervraag: een mooie fles Rodenrijs (uit Zuid Afrika). De vraag waar gelinkt werd naar het blog kwam niet in aanmerking voor de prijs, overigens. Kamervragen worden anoniem gesteld, maar partijen als PvdA, VVD en CDA willen (soms vertrouwelijk) wel kwijt welke ze hebben gesteld. Vreemd is dat alle aanwijzingen en getuigenverklaringen wijzen op de PvdA als winnaar van de wijn, terwijl de PvdA glashart ontkent de betreffende vraag te hebben gesteld.

Later dit jaar was er de gezamenlijke inkoop van een t-shirt "Doe zelf eens normaal man!".Ik hield er mooi een shirt en een mok aan over.

Mythbusters

Op dit blog vind ik het leuk verhaaltjes van autoriteiten te controleren op waarheidsgehalte. Een soort "mythbusting", dus. Daarom was ik erg blij de gelegenheid te hebben de echte Mythbuster, Adam Savage, te ontmoeten bij het verkrijgen van zijn doctorstitel:


Dr Adam Savage and I, een bewogen moment

De majesteit liep er ook rond. Maar ik wist niet wat ik moest zeggen. Toch ook memorabel.Onderzoek

Begin oktober werd ik aangesteld als onderzoeker in dienst van de Universiteit Twente. Onderzoek naar verkiezingen dat al een tijdje loopt. In juni was ik daarvoor te gast bij
Prem Radhakishun
.


Foto: NTR

Toonzetting

Het blijft wonderlijk. Dit blog bestaat nu al sinds 2000, en het is allemaal hobbywerk. De community helpt om onderwerpen aan te dragen. Dan moet je soms ook luisteren als er onrust ontstaat over de wijze van berichtgeving. Ik schreef een stukje "Stem PvdA in 2014", omdat de PvdA een veel betere strategie lijkt te hebben dan andere partijen in de HSL-kwestie. Dat bleek als een rode vlag te werken op passanten, niet vaste lezers van het blog, en erop te wijzen dat er een enorme aversie is tegen de Partij van de Arbeid. Er waren ook wat andere kwesties van lezers die vonden dat het blog soms partijpolitiek getint is, namelijk pro-VVD. Vaak stukjes waarin verbaal de PvdA ertussen wordt genomen. Om niet bij te dragen aan aversie tegen welke politieke groepering dan ook is het "redactiestatuut" aangescherpt. In het vervolg blijven (dis)kwalificaties van partijen achterwege, behalve als ze rechtstreeks relevant zijn.

Fijne Kerstdagen en een Gelukkig 2012

Categorie: Notities

Ik ben geïnteresseerd in uw mening:

Uw naam:

Uw e-mail adres:


        

 
Dossier HSL
 
Politieke Academie | Strategische data-analyses
 
Boeken: Permanente Campagne/Meer mensen naar de stembus
 
PolitiekActief.Net op Twitter

 
Notities - Meest recente items
31 december - Nieuwjaar, klimaat, burgerdividend en Lansingerland
5 maart - Campagnetijd

Lokale politiek - Meest recente items
28 december - Jaaroverzicht 2017

Nationale/Europese politiek - Meest recente items

Epistels - Meest recente items
1 november 2015 - Begroten tussen onkunde en onwil
9 juni 2014 - Over het uitsplitsen van samengestelde gegevens
2 juni 2014 - Over het mechanisme van verandering en stabiliteit bij verkiezingen
25 april 2014 - De onvermoede stabiliteit van de Rotterdamse verkiezingen
28 maart 2014 - Spookstemmen

Archief

Interessante site
[an error occurred while processing this directive]

Powered by Coranto

Deze Web site bestaat sinds juli 2000. Sinds november 2005 onder het domein "PolitiekActief.Net"

Copyrights, enz.: klik hier