[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
HomeOnderwerpenPublicatiesContactRSS

Wie ben ik?Wat wil ik?Publicaties
Website Joost Smits, politiek actief in Lansingerland (ZH)
Home  >  Publicaties  >  Inhoud artikel

Klik hier om te abonneren op de gratis nieuwsbrief

Naar bovenkant scherm

HSL Nieuwstelex - Minister draait over HSL *** Kamerlid in Bergschenhoek voor beantwoording vragen HSL *** Schriftelijk inbreng 26 januari online *** Nieuwe geluidskaarten

dinsdag 24 januari 2012 - De Minister overweegt grootschalig verlenen hogere geluidswaarden *** Op 30 januari kunt u vragen stellen aan VVD-Kamerlid Charlie Aptroot *** De gemeente heeft de schrifteljike (sic!) inbreng voor 26 januari online gezet *** Inbreng Tweede Kamer online *** Nieuwe geluidskaarten op 31 januari *** Stichting Stop Geluidsoverlast stuurt open brief aan wethouder *** CDA wil niet meer wachten

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

24/1 De Minister heeft de vragen bij de 29e voortgangsrapportage beantwoord. Ze zit nu zo in de penarie dat het zwaarst moet wegen wat het zwaarst is: de financiële belangen van de exploitant van de HSL.

Zie antwoord 15. De 57 dB(A)-norm is opeens geen norm meer die te handhaven valt. Het is een "voorkeursnorm".

Dat is op zich correct. Maar niet in de praktijk van de situatie van de HSL. Bij de aanleg werd er veel werk gemaakt om onder die norm te blijven, omdat anders aanpassingen aan woningen zouden moeten worden gedaan. En omdat de Tweede Kamer moeilijk zou gaan doen als pakweg 1.000 woningen moesten worden aangepast in verband met de spoorlijn.

Nu zegt de Minister: "Van deze norm kan op basis van de huidige wetgeving worden afgeweken door het verlenen van een hogere waarde. Dit is ook ten tijde van het Tracébesluit langs de HSL-Zuid gebeurd. In de wet- en regelgeving zijn hierover voorschriften opgenomen. Doelmatigheid speelt bij deze eventuele afwijking een belangrijke rol."

Kortom: als het te duur wordt om de spoorlijn zo stil te maken als ooit beloofd, dan verhogen we voor 1.000 woningen de norm wel. Zodat alles weer voldoet aan de regelgeving.

Geluidsschermen zijn te laag aangelegd, met verkeerde aannames (niet absorberend als ze onder een hoek zouden worden geplaatst), maar de omwonenden moeten het falen van de overheid nu bekopen. Als de treinen maar blijven rijden, desnoods leeg.

De minister vergeet voor het gemak dat het binnenklimaat van woningen in alle gevallen ongeveer 35 dB, of 37 dB(A), mag zijn. Zo goedkoop als ze er af denkt te komen, zal het niet gaan. Nog afgezien van dat de spoorlijn naar verwachting straks overschrijdingen kent tussen 9 en 12 dB(A), met een navenant aantal getroffen bewoners.

Zie ook het overzicht van beloftes hier.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

24/1 Op 30 januari is VVD-Kamerlid Charlie Aptroot om 20:00 in de bibliotheek van Bergschenhoek om vragen te beantwoorden over de geluidsproblemen van de HSL.

Hij is al langer bezig met dit onderwerp. Het eerste TNO-rapport uit 2009 kwam mede door zijn aandringen tot stand. Bij een eerder werkbezoek eiste hij dat de herrie voor het eind van het jaar zou zijn afgelopen. In november stelde hij het probleem nadrukkelijk aan de orde, wat zelfs de nieuwsbrief van de PvdA Lansingerland haalde. Aptroot zorgde ervoor dat er nader overleg kwam met de gemeente Lansingerland. Hoewel de PvdA dan weer mede-aanstichter is van de Ronde Tafelgesprekken van komende donderdag in de Tweede Kamer.

In het persbericht zegt Aptroot: "De uitkomsten van de metingen en berekeningen komen overeen met de aanhoudende klachten van de inwoners van Lansingerland. Het is nu zaak niet weer onderzoek op onderzoek te stapelen maar nu snel extra maatregelen te treffen om de geluidsbelasting onder de afgesproken geluidswaarde te krijgen"

Gisteren is het overzicht definitief geworden van de afspraken rond de hogesnelheidslijn. Dat is hier te vinden. De belangrijkste punten:

* De lijn is berekend op 184 treinen per dag, maar de concessie 2009 en besluit ministerraad uit november 2011 laten dat oplopen tot boven 206

* Door de slechte geluidsschermen passen ook geen 184 treinen op het traject, binnen de geluidsnormen. Zo blijkt uit twee onderzoeken.

* En zelfs de dienstregeling 2012 zal tot grote overschrijdingen van de normen leiden (logisch: dienstregeling 2011 past niet, en 2012 is drukker)

* Normoverschrijding wordt per kalenderjaar berekend, dus ingrijpen is nu nodig om niet later tot een afgang te leiden

* Norm is belangrijk voor het binnenklimaat van de vele woningen naast de HSL: woonkamer, slaapkamer, kinderkamer. Als tevoren bekend was dat de HSL de norm zou overschrijden, waren aanpassingen nodig geweest aan de woningen.

* Een oplossing is mogelijk in 2 fasen.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

20/1 De gemeente heeft de schriftelijke inbreng voor het inspreken op 26 januari online gezet.

"Dak op de Bak" lijkt een compromistekst. Er staat: "De velen die wonen in de nabijheid van het HSL tracé ervaren het geluid van de HSL zo zeer als overlast dat zij inmiddels pleiten voor een “dak op de bak”." Alsof de gemeente alleen rapporteert wat er leeft in de samenleving waar ze zo af en toe eens een oog op werpen. Op zich correcte weergave van de verhouding van onze gemeente tot de samenleving. Maar wil je je zo afficheren in het parlement? Het wordt enigszins goedgemaakt op het eind. "Wij sluiten niet uit" dat een overkapping nodig is.

Al met al geeft het een zekere urgentie weer, maar of het een deuk in een pakje boter kan slaan? We zullen het donderdag horen.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

16/1 Volgens de gemeente worden op 31 januari nieuwe geluidskaarten gepresenteerd. Ik ben benieuwd of industrielawaai nu ook is meegenomen, want dat ontbrak in vorige versies. Ik had het de mensen van DCMR al eens gezegd.

De onderdelen van de geluidskaarten, die van toepassing zijn op het HSL-tracé, worden als bijlage bij de schriftelijke inbreng voor het rondetafelgesprek op 26 januari in de Tweede Kamer meegezonden. Evenals het GGD-rapport. Democratisch weer curieus dat eerst de Minister de kaarten krijgt, en dan pas de gemeenteraad.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

12/1 De Stichting Stop Geluidsoverlast HSL heeft een open brief gestuurd naar de HSL-wethouder van Lansingerland, door die geplaatst te krijgen op de voorpagina van De Heraut. In de brief wijst de Stichting erop dat geld voor de geplande minimale voorzieningen (ik neem aan een verwijzing naar de brief van de minister aan Lansingerland) beter besteed kan worden aan "een echt definitieve oplossing".

Fijntjes verwijst de Stichting naar de verkoopargumenten van woningen in Lansingerland, waar ook de gemeente op de eigen website mee schermt. Zoals "Geluidschermen en andere voorzieningen voorkomen dat bewoners last hebben van passerende treinen". De andere reclame-uiting "rustig gelegen in de landelijke luwte van het dorp" over Rodenrijse Zoom is door de gemeente inmiddels (wijselijk) offline gehaald, maar wel nog te vinden in de cache van Google en op mijn harde schijf. Voor wie later schadevergoeding wil eisen.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

4/1 Het CDA wil een effectieve en duurzame oplossing van de HSL/herrie. In een uitstekend stukje in De Heraut fileren de christendemocraten het probleem. De maatregelen, die de minister in een brief aan de gemeente noemt, vindt het CDA te traag, hap snap en zeker niet duurzaam. Aangetoond wordt dat ook dit jaar niets zal worden gedaan aan de herrie, behalve (nog meer) praten en meten.

Het CDA wijst op de doorsnijding tussen Berkel en Bergschenhoek door de spoorlijn, "met zijn bonte verzameling van masten en bovenleidingen, grondwallen en schermstraten". Dat "kom je verder nergens tegen". En: "De lelijke lappendeken van geluidswerende voorzieningen blijkt niet eens in staat om de overlast binnen de perken te houden."

Heel goed, CDA! Nu medestanders zoeken, en spijkers met koppen slaan.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

19/11 De minister heeft een brief over de spoorplannen voor de Tweede Kamer online gezet, voorzien van drie bijlagen.

Er staat in: "De integratie van het Hoofdrailnet en de HSL-Zuid zorgt er bovendien voor dat er nieuwe treindiensten kunnen komen die van zowel HSL-Zuid als het Hoofdrailnet gebruikmaken."

In de bijlage van het Ecorys-rapport staat vooral een marktbeschrijving. Waarin de situatie wordt beschreven van hogesnelheidstreinen en de ticketprijzen.

In het conceptbeleidsvoornemen van de onderhandse gunning staat: "De HSL-Zuid wordt toegevoegd aan het hoofdrailnet. Dit betekent dat de hoofdrailnetvervoerder vanuit het belang van de reizigers integrale treindiensten aan kan bieden die (deels) over de HSL-Zuid rijden. De reistijden binnen en buiten de Randstad worden hiermee verkort, waarbij een alternatief via conventioneel spoor moet blijven bestaan. Voorwaarde is dat dit geen extra infrastructurele maatregelen vergt."

Verder staat er de prachtige volzin: "In het proces van concessieverlening wordt bezien of aanvullende afspraken ten aanzien van milieu- en leefbaarheidsdoelstellingen in de concessie wenselijk zijn." (blz. 13/14) Uitstekende kans om de afspraak van max. 57 dB(A) op de HSL ook bij de exploitant vast te leggen.

Dus:

* NS krijgt de mogelijkheid om andere dan hogesnelheidstreinen over de HSL te leiden, maar niet de opdracht om dat te doen

* Het zit hem in boekhouden en marktsegmenten, niet in technische of operationele voorwaarden

* Als de geluidsmaatregelen van de HSL (volgens recente Kamerantwoorden gericht op geluid van hogesnelheidstreinen boven 160 km/uur) een beperking zijn, dan betaalt het Rijk niet mee aan de aanpassing daarvan

* Of: als de NS intercity treinen wil laten rijden over de HSL, dan is het geluidsplafond van 57 dB(A) een beperking, die niet opgerekt kan worden door andere geluidsschermen, ander spoor, enz.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

18/11 De Ministerraad is akkoord met de plannen voor de HSL, staat in een persbericht van de Rijksoverheid:

* De concessie voor de HSL wordt per 2015 beëindigd, en dus niet onmiddellijk. Pas dan wordt het hoofdspoornet samengevoegd met de HSL.

* De NS betaalt vanaf 2015 nog maar 101 miljoen per jaar voor de HSL, in plaats van 141 miljoen, zoals nu.

* Voor het hoofdrailnet betaalt de NS vanaf 2015 jaarlijks 80 miljoen euro, in plaats van 20 miljoen.

* Er gaan minder treinen over de HSL rijden: 4 in plaats van 5 vanaf 2015 in de daluren.

* Het treinkaartje mag niet 65% duurder zijn, maar slechts 30%.

* De NS moet op 5 spoorlijnen andere vervoerders toestaan, vanaf 2015.

* De hele operatie kost 390 miljoen euro, en we mogen blij zijn dat het niet 2,4 miljard kost. Jippie.

Deze constructie komt zeer overeen met wat De Telegraaf al publiceerde op 2 augustus 2011. En dat de gemeente Lansingerland online zette. Echt heel wonderlijk!

Maar, als op 2 augustus al zo veel bekend was van deze plannen in De Telegraaf, dan is de wethouder dubbel gepiepeld. Niet alleen aan het lijntje gehouden met onderzoeken die al bekend waren in het Lloyd's rapport, maar ook dat het plan van de conventionele treinen op de HSL toen al grotendeels op de rit stond. Maar ja, het stond op 11 augustus op de eigen website van de gemeente, dus de wethouder had er ook naar kunnen vragen.

Het filmpje van TV Rijnmond is dus ook een beetje "eigen schuld, dikke bult". Welke politieke partij spreekt het college op al dat geblunder aan?

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

18/11 De Stichting Stop Geluidsoverlast HSL is verbijsterd over de plannen met de HSL, staat in een persbericht.

De overschrijding van de geluidsnorm is een blokkade voor meer treinen op het HSL-spoor. De partij van de Minister, de VVD, wordt aangesproken: "De Minister schuift het nemen van maatregelen al enige jaren voor zich uit en lijkt het spoor bijster te zijn. Haar eigen partij heeft, bij monde van Tweede Kamerlid Charley Aptroot, toegezegd dat de geluidsoverlast voor het einde van 2011 opgelost zal zijn. Bovendien heeft voormalig Minister Eurlings steeds gezegd dat de inzet van de oude treinen een tijdelijke zaak zou zijn. Nu echter is zeer twijfelachtig geworden of de nieuwe Italiaanse treinen ooit wel geleverd zullen worden, waardoor het tijdelijk karakter verdwijnt."

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

18/11 De PvdA Lansingerland komt maar niet in een ritme, als het gaat om de HSL. Een ander kan zeggen dat de PvdA langzaam in een ritme komt. Het houdt niet over.

In de wekelijkse nieuwsbrief staat per saldo te veel een beschrijving van doodlopend regeringsbeleid, en te weinig een politiek statement. Coalitiepartij in Lansingerland en gedoog-oppositie in Den Haag, het is schizofreen.

De PvdA schrijft doodleuk dat we ons niet zorgen hoeven te maken dat er echt 4 Fyra's gaan rijden per uur, omdat er nu nog te weinig treinen daarvoor zijn. Mooi, denk je dan, want de gemiddelde dienstregeling over 2011 ging al over de norm, laat staan de dienstregeling van november 2011 als die over een heel jaar gereden zou worden.

Dan gaat de PvdA verder: "Om een en ander te compenseren, zullen er voorlopig extra conventionele Intercity’s worden ingelegd." Om aan die vier treinen te komen, in plaats van twee. En dan: "Het ligt voor de hand dat deze oplossing gekozen is omdat meer oude Fyra treinen met Traxx materiaal op gespannen voet zou komen te staan met de 57 dB(A) norm in onze Lansingerlandse bak."

En "gewone intercity-treinen" dan? Rijden die ook met afgeschakelde blokkenremmen, zoals specifiek toegestaan voor de Fyra? Nog afgezien dat de afgesproken norm al wordt overschreden, rijden die ook met regelmatig opnieuw gladgemaakte wielen? Waardoor de befaamde geluidsreductie met 11 dB(A) werd behaald? Hoe kun je nou bij een dienstregeling die deze maand bóven 57 dB(A) scoort nog andere treinen laten rijden, laat staan "gewone intercity-treinen"? De PvdA zwijgt stil. "Joost mag het weten", schrijven ze. Bij deze dan?

In de Tweede Kamer stelt de PvdA maar weer eens een reeks vragen, waarvan een aantal zo beantwoord kunnen worden uit de beschikbare overheidsinformatie. Een aantal vragen zijn dan wel weer interessant. Maar is het moment van vragen stellen niet al lang voorbij?

Wat de nieuwe week gaat brengen, vraagt de PvdA? We rekenen op de VVD, die zei dat de herrie eind 2011 opgelost zou zijn. Lijkt mij een uitstekend moment om met tijdschema te laten zien hoe op 31 december 2011 om 23:59 de HSL is gebonden aan maximaal 57 db(A).

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

19/9 De Stichting Stop Geluidsoverlast HSL uit Berkel en Rodenrijs laat weten de kwestie van de aangepaste dienstregeling (zie hieronder bij 16/9) te hebben doorgegeven in een brief aan wethouder De Paepe (Leefbaar 3B) van Lansingerland. Hij zou het standpunt meenemen in het overleg met het Ministerie.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

16/9 De Minister kan nog wel meer roepen over de HSL, kamerlid Aptroot kan wel zeggen dat de problemen op de HSL zijn opgelost in december 2011, vandaag laat NS weten de dienstregeling gewoon op te voeren in 2012.

"De nieuwe dienstregeling van NS voor 2012 biedt onze klant én snellere verbindingen én uitbreiding van het stadsgewestelijk en interregionaal vervoer in de westelijke Randstad. Dit wordt mogelijk door een groei naar volledige ingebruikname van de hogesnelheidslijn."

Let op: van de gemiddelde dienstregeling 2011 (met minder treinen in januari) is bekend dat de geluidsnormen werden overschreden op 1 meetpunt in Lansingerland, en bijna op 2 meetpunten. De dienstregeling van september 2011 is gemiddeld over een jaar genomen niet conform de afspraken. En NS gaat het nog verder opvoeren.

Zie het persbericht hier.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

8/9 VVD-Tweede Kamerlid Aptroot doet een harde belofte op de website van de VVD Lansingerland: vóór het eind van het jaar is er een oplossing voor de HSL.

Vanzelfsprekend heb ik veel vertrouwen in het Kamerlid en de minister, toevallig van dezelfde club als ikzelf. Maar omdat een echte oplossing heel kostbaar is, en het geld niet aan de bomen groeit, blijf ik even sceptisch. Blijft zo dat het wel degelijk mogelijk is om vóór het eind van het jaar het probleem op te lossen. Gaat meer om de politieke wil. En of de oplossing ook voor 2012 is.

De VVD publiceert ook de Kamervragen die Aptroot stelde. Prima vragen, al is vraag 1 te beantwoorden met "1 september 2011", en vraag 2 met deze link. Met de beschikbare gegevens kan ook de situatie in Lansingerland voldoende worden berekend om tot de definitieve dienstregeling in 2013 of 2014 geen overlast te veroorzaken.

Vraag 3 en 4 zijn keurig. Het lijkt alsof de titel van de publicatie een eigen interpretatie is van vraag 4 door de VVD Lansingerland.

De vraag waar de fles wijn op staat zit er niet bij. Gisteravond heb ik een mail gestuurd naar de Kamercommissie om te vragen of de gelukkige zich wil melden.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

8/9 RTV Lansingerland openbaarde vorige week interviews met VVD-Kamerlid Charlie Aptroot en de voorzitter van Geen Gehoor uit Rijpwetering Hein Schildt.

Die interviews kunt u downloaden in MP3-vorm als "torrent". U heeft een torrent-software nodig om dat te doen. Bijvoorbeeld uTorrent.

Klik hier voor het interview met Aptroot, en hier voor het interview met Schildt.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

6/9 De minister heeft nog geen idee hoe ze de problemen van de HSL gaat aanpakken, maar weet wel dat "parallel aan het zoeken naar oplossingen voor de HSA-problematiek het proces loopt om tot een toekomstige concessie voor het Hoofdrailnet te komen, en dat het tijd kost om deze complexe zaken naast elkaar af te wegen.

De oplossing van de HSL is dus verbonden aan het opnieuw aanbesteden. Wat de minister weinig voordelen oplevert, want ook de nieuwe exploitant moet aan de regels voldoen. Terwijl de geluidsschermen verkeerd zijn aangelegd.

Lees de brief aan de Tweede Kamer hier.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

2/9 Mede na vragen van een inwoner van Lansingerland heeft de gemeente eindelijk de nieuwspagina op de eigen website bijgewerkt.

De gemeente aan de burger (met spelvaut in de naam van de inwoner):

"Ik dank u voor uw e-mail waarin u de actualiteit, of feitelijk het gebrek hieraan van de HSL-nieuwspagina onder onze aandacht hebt gebracht. Uw opmerkingen hierover zijn volkomen juist.

Ik bericht u dat we dit vanmorgen met wethouder De Paepe hebben besproken, die aangaf er sterk aan te hechten dat de "informatie achterstand" op zo kort mogelijke termijn wordt hersteld.

We zullen hieraan zo spoedig mogelijk uitvoering geven. Dit betekent dat in ieder geval de laatste overzichten voor de commissie op de website worden geplaatst evenals de relevante brieven die wij van andere instanties hebben ontvangen en de relevante brieven van het college aan de gemeenteraad.

Nogmaals dank ik u voor uw oplettendheid en ik ga ervan uit dat deze situatie, gezien de interne afspraken die we hierover hebben gemaakt, niet meer voor zal komen."


Hoewel volgens De Heraut en klagende raadsleden de verantwoordelijke wethouder de boot vaak afhoudt als het gaat om reageren in dit dossier, blijken er bovendien de nodige brieven te zijn gestuurd.

Absoluut te complimenteren is het actief informeren van omwonenden van de HSL over de inbreuk op hun rechten door de HSL. Het is te hopen dat de gemeenteraadsleden het unieke feit van het actief informeren van burgers tot een praktijk zullen verheffen, en het college alle lof toezwaaien die ze hiermee toekomt!

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

1/7 Ook de PvdA heeft deze week, in een laatste doorwrochte bijdrage vóór de vakantie, een leesbaar stuk over de problemen met de geluidsschermen van de HSL. Ze hebben er weinig vertrouwen in dat het tot een beleidswijziging zal komen bij het ministerie. Als gewone burgers begrijpen we dat wel: bij dit soort dossiers trekt de gewone man altijd heel lang aan het kortste eind. Maar, nu is er nieuwe munitie voor de juristen. Het ministerie kan het beste nog redden wat er te redden valt. Het stug negeren van wat de omwonenden al sinds december 2008 zeggen ("de geluidsschermen deugen niet") leidt alleen tot grote financiële verliezen.

Lees het weekverslag van de PvdA hier.

Het is niet anders, we moeten de zomer door zonder dit soort kwaliteitsverslagen. Ze hebben het wel verdiend!

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

21/6 Misschien is het vervelend aan het worden, maar het gaat weer eens over de passage "Geluidschermen en andere voorzieningen voorkomen dat bewoners last hebben van passerende treinen" op de website van de gemeente. De Minister schrijft in de beantwoording van Kamervragen over de HSL bij vraag 77: "De huidige en toekomstige [...] normering bieden bewoners voldoende bescherming tegen spoorweggeluid, maar zullen niet leiden tot een dusdanig geluidniveau dat omwonenden geen enkele hinder van spoorwegen meer kunnen ervaren. Een dergelijke normering is in Nederland onbetaalbaar." Letterlijk klopt dat niet, want een normering kost niet meer dan de tijd om hem op te stellen en het papier om hem af te drukken. Maar de uitvoering en handhaving is onbetaalbaar.

De gemeente wekt vertrouwen om huizen te verkopen, met valse argumenten.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

22/4 De PvdA had vorige week in de nieuwsbrief ruim aandacht om uitermate kritisch (lees: kort bij de enkels afzagen) het functioneren van wethouder De Paepe (Leefbaar 3B) te kraken. In vijf punten beschrijft de PvdA "wat hij dit jaar tot nu toe “presteerde”". De aanhalingstekens zijn van hen.

In de nieuwsbrief van deze week blijkt er op 12 april een brief te zijn gestuurd door die stille wethouder. Die brief heb ik nog niet kunnen vinden. De PvdA: "Per brief van 12 april (dus pas twee maanden na ontvangst van de brief van de minister) informeerde het college de minister en de Tweede Kamer over het misleidende karakter van de brief van de minister van 16 februari."

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

12/4 RTV Rijnmond heeft een eerste bericht over de rechtszaak van vandaag over handhaving van de normen op de HSL: "Verkeersminister Schultz van Haegen kan vanaf januari boetes opleggen aan de NS en Prorail als de hogesnelheidstrein bij Lansingerland dan nog te veel geluidsoverlast veroorzaakt."

Er wordt niet bijgezegd wat "te veel geluidsoverlast" is. Of dat ook gaat over de afspraak van max. 57 dB(A), en/of over de afspraken van de specifiek vastgelegde geluidcontouren bij Bergschenhoek. Dat is wel iets om na te vragen!

Sowieso is het een rare gang van zaken. Normaal gesproken (zo staat het in de wet) is er een geluidsplafond. In dit geval 57 dB(A) gemiddeld voor de hele dienstregeling, en wat specifieke afspraken voor Bergschenhoek. Dan worden treinen gekozen, waarvan precies bekend is hoeveel herrie ze maken. Zodat je weet hoeveel treinen je kunt laten rijden.

Maar in dit geval geven metingen van TNO aan dat de treinen individueel te veel herrie maken, en is de eind-dienstregeling niet eens doorgerekend. Gaan ze gewoon rijden, en als het teveel herrie maakt, dan komt er een boete. Nogal omslachtig, wezenloos, en onnodig. Onwettig, zelfs. Bovendien krijg je dan elke paar weken opnieuw metingen om de geluidsoverlast te bepalen.

Kern van het probleem is dat niet de wettelijke procedure is gevolgd bij de HSL. Er zijn eerst zaken afgesproken in mooie procedures, en daarna is men iets heel anders gaan doen. En nu moet het gerepareerd met nieuwe wetgeving en boetes achteraf? Gewoon even tikkie terug, eerst alles goed doorrekenen, goedgekeurde treinen, en alleen rijden voor zover dat binnen de regels past.

Dáár mag de gemeente zich wel eens voor gaan inzetten. Een stuk efficiënter. Bestaande afspraken, bestaande regelgeving.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

10/4 Het mysterie van de snelle of langzame HSL lijkt opgelost. In China is er maar één HSL, de lijn tussen Wuhan en Guangzhou (bij Hongkong linksaf). Die komt niet door Shanghai. Wel is er een magneetzweeftrein over een traject van 30 km tussen Shanghai en de luchthaven. De maximale snelheid van de trein ligt op ongeveer 430 km/h, hetgeen na 3 minuten versnelling wordt bereikt. De laatste 3 minuten worden gebruikt voor het remmen.

Foto's van een HSL in Shanghai betreffen vrijwel zeker de magneetzweeftrein. Ik kreeg nieuwe foto's die daarop wijzen. Zie dit bestand. Eerst de twee foto's van de "hogesnelheidstrein", dan de foto's van de zweeftrein. Die overigens volgens de foto's zich niet beperkt tot 70 km/uur.

Of die nu 70 of 430 km/uur gaat, het is niet vergelijkbaar met de situatie van onze HSL. Wel bedankt voor de foto's. Het maakt alles duidelijker, en het zoeken naar goede voorbeelden elders is heel inspirerend.

Voorlopig houden we het op de suggestie van Leefbaar 3B om gewoon een maximum van 70 km/uur in te stellen op de HSL in Lansingerland. In lijn met de afspraken dat in Bergschenhoek de originele geluidscontouren moeten worden aangehouden.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

8/4 Leefbaar 3B heeft een goed idee: een maximumsnelheid van 70 km/uur op de HSL in Lansingerland. RTV Lansingerland heeft het nieuws.

Heel goed, Leefbaar 3B! Het is bovendien uitvoerbaar op grond van het bestemmingsplan en de bevoegdheden van de gemeente. Op 5 mei 2010 stond op dit blog een vergelijkbare suggestie: "De gemeente moet gewoon milieuambtenaren treinen laten aanhouden, proces verbaal opnemen, en eventueel overlast veroorzakende voertuigen in beslag nemen. Dat klinkt raar, en grappig (ik ga kijken!), maar wel de stand van de regelgeving. Het is het type regelgeving waar Verkeer en Waterstaat en VROM naar verwijzen. Gemeenten moeten dus niet bang zijn."

Meer op de site van Leefbaar 3B.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

8/4 VVD-raadslid Edith Bal vertelde woensdag dat Shanghai al aan 70 km/uur doet: "Onze minister van Financiën de heer de Jager was vorige week in Shanghai. Hij was behoorlijk positief over de Hogesnelheidslijn daar. Door bewoond gebied met 130 km per uur. Ik kan u aangeven toen ik er was ging het met 70 km door bewoond gebied. Het kan dus wel." HSL betekent volgens Bal "Heel Snel Langzamer". "De bewoners gedogen lang genoeg. Er mag ook iets voor terugkomen."

En we hebben foto's als bewijs! Foto 1 van dit bestand. China per HSL, hoe ziet dat uit? Nou zo (foto 2 van dit bestand.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

8/4 De PvdA schrijft in de wekelijkse nieuwsbrief dat ze hun Dossier HSL hebben bijgewerkt. Het staat hier.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

16/3 In de Heraut vandaag een oproep van de Stichting Geen Gehoor voor de juridische actie tegen de HSL. Zie hier.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

15/3 Met alle geweld over Caleido zouden we bijna vergeten dat de HSL-problematiek nog niet is opgelost. Verre van dat. Wat doet het college nu overduidelijk blijkt dat de nieuwe treinen niet voldoen aan de normen? En dus niet mogen rijden? Immers, treinen moeten eerst worden ingemeten. De V250 treinen zijn alleen ingemeten op snelheden boven 200 km/uur, en daar gaan ze over de normen heen. Ze mogen dus ook niet langzamer rijden, want dan moeten ze eerst daarvoor worden ingemeten, en dat is nog niet gebeurd.

Als vervolg op eerdere vragen (zie hieronder bij 25/2) stelt het CDA opnieuw relevante vragen. Heel goed, CDA, gewoon doorstomen met jullie raadswerk, en niet van het juiste spoor laten brengen! De vragen zijn mede interessant gezien de opstelling van de wethouder van Leefbaar 3B. Zie hieronder bij de tweede post van 25/2.

Het CDA benadrukt dat de mogelijkheid van overkapping serieus moet worden onderzocht, nu uit de SWOT-analyse blijkt dat de HSL een bedreiging vormt voor de leefbaarheid, het aanzicht, en de samenhang, nog afgezien van de geluidshinder. Zie ook de 3B Krant.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

26/2 Van de grote media trapt het Algemeen Dagblad vandaag af met een artikel dat het verband legt tussen het rijden met treinen, en de voorwaarden waaronder dat plaatsvindt. De andere media hebben het alleen over het vullen van de treinen, en dat is maar een deel van het verhaal.

Hoewel er een en ander valt op te merken over de inhoud van het artikel, is het een redelijke samenvatting van wat onder andere op dit blog al staat.

Een passage: "Volgens minister Schultz is nu nog niet te zeggen of de nieuwe treinen in 2012 de Europese geluidsnormen overschrijden. Daarvoor moet op het hele tracé een aantal dagen op hoge snelheid met het nieuwe materieel gereden worden," zegt haar woordvoerster. Bij de laatste meting was er volgens haar geen overschrijding. De minister heeft de Kamer beloofd in het najaar weer een meting te houden met meer treinen over een langere periode. "Pas als de resultaten daarvan bekend zijn, kan de geluidsbelasting in kaart worden gebracht en getoetst worden aan het Tracébesluit," zegt haar woordvoerster. Ook wijst zij erop dat leverancier AnsaldoBreda voor de oplevering van de treinen zal moeten aantonen dat deze treinen voldoen aan de Europese eisen."

De kern van het probleem:

1. Treinen moeten worden ingemeten. Dat is nu gebeurd, zo te zien, en die resultaten zijn buiten de maxima van de regels. Je kunt ze ook niet op lagere snelheden laten rijden, want dan moeten ze eerst daarop worden ingemeten, en zoals het eruit ziet voldoen ze dan ook niet aan de maxima bij die lagere snelheden. De nieuwe AnsaldoBreda V250 mag dus gewoon niet rijden, op geen enkele snelheid. De Thalys mag in ieder geval niet rijden bij 300 km/uur, en het is de vraag of die door de keuring komt op 160 km/uur. De voorlichter zegt dat AnsaldoBreda moet zorgen voor de keuring van de V250. Ik weet niet of dat waar is. Er moeten waarden komen in het Akoestisch Spoorboekje (Aswin). Zie onderaan blz. 1 van mijn eerdere onderzoekje.

2. Waar de voorlichter op doelt is de treinen een aantal malen laten rijden voor de gemiddelde geluidsbelasting van de hele dienstregeling. Zoals in het Reken- en Meetvoorschrift staat. Maar ook daar wijst alles erop dat ze te veel herrie maken bij een dienstregeling van 190 treinen. De huidige beperkte dienstregeling is al net over de rand. Je zou kunnen besluiten om minder treinen te laten rijden (maar op grond van 1 zijn er helemaal geen treinen!) of om de treinen langzamer te laten rijden (maar dan moeten ze eerst worden ingemeten èn voldoen aan de norm).

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

19/2 Het Algemeen Dagblad brengt het nieuws dat VVD en PvdA willen dat als de exploitant (HSA) van de HSL failliet gaat, de NS de overheid tot op de laatste cent terugbetaalt. NS vormt de belangrijkste partner in HSA. Had NS maar niet zoveel voor het contract moeten bieden, zeggen VVD en PvdA. Volgens VVD, PvdA en CDA moet ook met buitenlandse exploitanten worden gepraat als HSA failliet gaat.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

25/2 Het CDA in Lansingerland lijkt soms wat stilletjes in het geweld van de HSL. Maar vandaag kwam er heel interessante informatie over het slijpen van de HSL.

Dat is relevant, omdat uit het TNO rapport blijkt dat men de rails en de wielen heel glad wil slijpen, om extra goede waarden te krijgen. De wet schrijft voor dat dat mag, maar alleen treinen en rails zó worden onderhouden dat die situatie er altijd is.

Dus: méér slijpen, en meer vergunningen nodig. En daarom is het interessant wat de Gemeente Lansingerland ervan zegt. Dat doen ze alleen als je erom vraagt, dat deed het CDA dus. Bravo.

Een paar puntjes:

1. In tegenspraak op de brief van de Minister is volgens de Gemeente Lansingerland het Tracébesluit uitgewerkt.

2. Het slijpprogramma is nog onbekend. Zie de voornemens van de extra gladde rails? Gemeente gaat bij vraag 5 ervan uit dat er maar 1 of 2x per jaar wordt geslepen. Dat kan ze nog tegenvallen.

3. De tunnelbak is "voor een deel van absorberend materiaal gemaakt". O, dus niet reflectie van de schermen naar het westen van de schermen aan de oostzijde, wat TNO zei?

4. Het lawaai van het slijpen, 's nachts 55 dB(A), en voor de zekerheid voor 60 dB(A) vergunning verleend, telt niet mee in het gemiddelde van 57dB waarover een afspraak is met de minister.

5. "Volgens de DCMR is de bijdrage van het slijpgeluid aan de jaargemiddelde geluidbelasting vanwege het
treinverkeer op de HSL echter praktisch verwaarloosbaar." Gelukkig maar voor de omwonenden.

6. "In een situatie waarin nog geen metingen verricht zijn kan de politie beoordelen of het nodig is om in te grijpen." Moeten we dan 112 bellen (spoed) of 0900-8844‎ (ergens de week erna komen ze een keer kijken, of ze vergeten het). "In het uiterste geval kan de ontheffing worden ingetrokken en/of kunnen de slijpwerkzaamheden worden stilgelegd." We zullen zien (en horen).

7. "De meetmethode is niet opgenomen in de ontheffing. Voor de duidelijkheid had dit beter wel opgenomen kunnen worden. In de Circulaire bouwlawaai 2010 wordt echter voorgeschreven dat de geluidbelasting moet worden bepaald conform de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (1999)." Hee, interessant. Daaronder valt ook controle op pieklawaai. Wat voor de treinen zelf niet geldt (vallen niet onder industrielawaai, dus pieklawaai is geen punt), geldt dus wel voor het slijpen.

8. Omwonenden worden niet gewaarschuwd, anders dan via de pagina in de Heraut.

Een correspondent reageert: "Toen de eerste keer werd geslepen hebben alle omwonenden tot 400m. vanaf het tracé een brief van Prorail gekregen met de waarschuwing voor eventuele overlast. De gemeente geeft een draai aan het verhaal, maar de waarheid is het niet. Trouwens in het bestemmingsplan van HSL Bergschenhoek staat, dat de breedte van de zone aan weerszijden van het tracé 500m. bedraagt waarvoor de grenswaarde in acht moet worden genomen. Dus hoe je als college kan zeggen, dat binnen de 100m. zo weinig mensen wonen zodat er geen brieven nodig zijn, hoe verzinnen ze het daar op het gemeentehuis?"

Natuurlijk de rails worden geslepen, net als alle andere rails. Maar, als ze voor het daggemiddelde de rails extra glad willen slijpen, en 4, 6, 10 x per jaar 's nachts 55-60 dB(A) gaan rammelen, met reflecterende schermen...

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

25/2 Het altijd lezenswaardige weekverslag van de PvdA Lansingerland staat weer online. Actueel is de onwil van wethouder De Paepe (Leefbaar 3B) om de problematiek van de HSL serieus te nemen.

De PvdA: "Wat gaat het college ondernemen om de minister er toe te bewegen om het probleem van de niet goed werkende geluidsschermen nu direct aan te gaan pakken? Heeft het recente overleg (24 februari) met het ministerie van I & M in deze wat opgeleverd? Was de wethouder zelf aanwezig bij dit gesprek?
De wethouder had een ambtelijk medewerker afgevaardigd naar het overleg op het ministerie waarbij ook vertegenwoordigers van [de omwonenden uit Rijpwetering, Lansingerland en Breda] en mensen van DCMR en TNO acte de presence gaven. Voor hem, zo stelde hij, was het een technisch overleg waar zijn aanwezigheid als bestuurder niet nodig was want nog niet alle resultaten van de onderzoeken zijn binnen. Het was maar een deelrapport. De geluidsschermen hadden natuurlijk zijn aandacht."


Ja, ja, het TNO rapport waarbij de definitieve treinen werden ingemeten, en het rapport waaruit eindelijk klip en klaar blijkt dat de geluidsschermen bij onze gemeente niet deugen, dat zijn maar "deelrapporten"... Het lijkt de Tweede Kamer wel!

De PvdA "wees er op dat de reactie van de wethouder geen pas gaf: 'Het gaat nota bene om een officiële brief van de minister aan de Tweede Kamer die direct door de Kamer en de media is opgepikt. Dat kun je toch niet afdoen als een deelrapport waar je als wethouder niet persoonlijk mee aan de slag moet.' Dat zag de wethouder niet zo in."

Commentaar van de PvdA: "Dat zullen [...] al die boze inwoners die vorig jaar maart voor Leefbaar 3B kozen omdat die actief aan de gang zouden gaan met de bestrijding van de HSL overlast leuk gevonden hebben."

Gezegd moet zijn dat de houding van De Paepe (Leefbaar 3B) gewoon een continuering is van het beleid van het college toen de PvdA er nog in zat. Er is nog geen college geweest dat echt iets heeft gedaan aan de HSL, behalve onderzoeken, en afspraken maken met het Rijk. Die vervolgens niet worden nagekomen, maar ja, je moet dan als college niet blijven suffen. De omwonenden geen rust, dan ook geen rust in het college! En ook daar zorgt de PvdA voor, zie zo meteen de Curatele Telex.

Reactie van fractievoorzitter Blonk (Leefbaar 3B) via Twitter: "Beste Joost Smits, weth Henk de Paepe is heel serieus bezig tegen HSL-herrie. Jouw stelling dat hij onwillig is, is volkomen onjuist."

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

25/2 Afgelopen dinsdag zette RTV Rijnmond een animatie online die de problemen met de geluidsschermen laat zien.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

24/2 De drie stichtingen die belangen van de omwonenden van de HSL behartigen hebben gezamenlijk stekelige vragen ingediend naar aanleiding van de laatste brief van de Minister van Infrastructuur en Milieu.

Er zitten allerlei onregelmatigheden in de rapportages, en vooral in de samenvatting door de minister. Gebruikelijk in het HSL-dossier, maar niettemin iets om de vinger achter te krijgen. Waarom wordt bijv. de nieuwe hogesnelheidstrein steeds in categorie 8 benoemd, die toch is voor gewone treinen. Categorie 9 is voor hogesnelheidstreinen. Verder ontbreekt heel veel informatie die blijkbaar ten grondslag heeft gelegen aan nu onbegrijpelijke conclusies. Men denkt in twee weken de nodige antwoorden te krijgen.

Klik hier voor de vragen.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

23/2 Een halve week na Telegraaf en Volkskrant nu ook in de NRC een artikel over het aanstaande failliet van HSA. Het zou al vóór het eind van dit jaar zijn. Verder is het artikel weer de bekende oogkleppenversie, gericht op treintjes laten rijden. Geen enkel puntje over dat er op dit moment geen treinen beschikbaar zijn die binnen de regels hogesnelheidsvervoer over het traject mogen uitvoeren, dat sowieso een dienstregeling alleen heel beperkt zal mogen zijn, en dat er een belangrijke bottleneck is bij Bergschenhoek. Kortom: een redenering naar een doodlopend spoor.

De media snappen het niet, de Kamerleden leren het niet, en de bestuurders willen het niet snappen. Zoals dat gaat met doodlopend spoor: je loopt vanzelf op een stootblok. Jammer dat het veel geld gaat kosten, en veel overlast voor de omwonenden.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

18/2 De Telegraaf schrijft dat de HSL bijna failliet is: "Nog nooit hebben de spoorwegen zo'n groot verlies geleden op een project. Daarnaast is de belastingbetaler de dupe, want minister Schultz van Haegen rekende al op de 2,5 miljard die de NS in 15 jaar voor het gebruik van de lijn zou betalen."

De Volkskrant heeft ook een artikel. Een correspondent mailt dat interessant daarin is, dat de concessievergoeding die HSA moet betalen, nu nog met een ingroeiregeling wordt berekend. In 2013 moeten ze het volle pond betalen. Het te betalen bedrag is bovendien gerelateerd aan het aantal treinen, dat over het HSL tracé rijdt. Als de dienstregeling wordt uitgebreid, betekent het nog meer concessiekosten.

De minister zal vóór de zomer oplossingen aan Tweede Kamer presenteren: faillisement HSA, overdoen van concessie aan andere vervoerder of eventueel bijlappen van de overheid.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

17/2 Op 13 december stuurde ik de volgende brief naar een aantal raadsleden van Lansingerland. Er is nu nieuws, waarover dadelijk meer.

Beste raadsleden van Lansingerland,

Met de berichten over Boterdorp Zuidwest, en de beleving van de gemeente over de geluidswal, is er volgens een van de lezers van mijn blog een tegenstrijdigheid in het gemeentebeleid. Dit bericht gestuurd ter attentie van een aantal raadsleden van de gemeente Lansingerland. Kunt u helpen?

Waar gaat het om:

* Gemeente vond blijkbaar het "geplooid maaiveld" een goede bescherming van de bewoners in Boterdorp Zuidwest (zie de nieuwsbrief van de PvdA van vorige week, en de gemeentelijke correspondentie als geciteerd onderaan hier )

* Maar, aan de kant van de Componistenwijk zit er een "gat" in de wal. Zie de ingezonden opmerkingen op blz. 3 van dit.

De bloglezer heeft daar een vraag over, zie hieronder. Heeft u een idee hoe dit zit? Of worden brieven aan bewoners per definitie ontwijkend beantwoord, zodat iemand die ze naast elkaar legt ziet dat het niet klopt? Of is er een logische verklaring (welke)? De gemeente komt er zelf niet uit, volgens de correspondent, en hij heeft het meerdere keren gevraagd. Anders had ik de correspondent zelf naar de gemeentelijke organisatie verwezen.

De oplossing zal worden vermeld op PolitiekActief.Net. Als u het ergens op een site zet, of de gemeente heeft het ergens staan, dan verwijs ik natuurlijk daarnaar.

Dank voor uw hulp,
Met vriendelijke groet,

-----Oorspronkelijk bericht-----
Verzonden: maandag 13 december 2010 15:38
Aan: Joost Smits
Onderwerp: geplooide maaiveld/grondwal

Geachte heer Smits,

Zat net nog even uw blog te lezen over het zg. geplooide maaiveld m.b.t. Boterdorp Zuid-West. Ik heb zelf een aantal keer aan de gemeente gevraagd waarom de grondwal niet is doorgetrokken ter hoogte (en aan de kant) van de Componistenbuurt.

Steeds werd mij gezegd dat die wal daar helemaal niet voor bedoeld is.
Blijkbaar aan de andere kant wel.... De vraag is helpt het nu wel of helpt het nu niet. Blijkbaar geeft de gemeente toe dat het wel helpt. Als dat zo is, zou het toch een goedkope manier zijn omdat ook bij de Componistenbuurt even te verhelpen. Maar dat willen ze op de 1 of andere onduidelijke manier niet. Je krijgt drogredenen te horen zo van "het kan niet vanwege de watervoorziening"... Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Duiker_(kunstwerk) )

Op de (expres?) onduidelijke overzichtsplaatjes van de inrichting van landscheidingspark inclusief Zorobus gedoe wordt het al helemaal niet duidelijk.groeten,


U zou verwachten dat de mailbox vol liep met constructieve bijdragen. Nee, dat verwacht u niet. Onze gemeenteraad, die op wil gaan voor de prijs voor "De Beste Gemeente van Nederland", laat zoals we allemaal wel weten helemaal NIETS horen.

Dus gingen betrokken burgers zelf op onderzoek uit, zoals gebruikelijk in Lansingerland.

Volgens een van de ambtenaren was het niet nodig om akoestisch onderzoek te doen voor de wijk Boterdorp Zuidwest. Naar zijn zeggen heeft hij het bestemmingsplan van Boterdorp Zuidwest opgestuurd naar ministerie (we twijfelen of niet de provincie de overheid was naar wie bestemmingsplannen ter goedkeuring moesten worden gestuurd). Zij kregen niet de opdracht om alsnog akoestisch onderzoek te doen, dus hebben ze het niet gedaan.

Is dat een vreemd verhaal, of niet? Eigen interpretatie van de ambtenarij hoe om te gaan met de met regels vanuit het ministerie?

Het bestemmingsplan Boterdorp Zuidwest is inmiddels ook ingezien. Het bevat de zinsneden van het gemaaide plooiveld en schermen, dus niet nodig om akoestisch onderzoek te doen. De provincie heeft alleen goedkeuring gegeven in 1999 voor verhoging geluidsbelasting wegverkeer tot 55dB(A). Over Spoorlawaai is verder nergens iets te vinden.

Men heeft ook het bestemmingsplan HSL Bergschenhoek ingezien. Daar refereerde ik al eerder aan, omdat in het deelrapport 15 "Geluid en Trillingen" op blz. 28 staat dat de uitkomsten van "een nauwkeurige bepaling van de werkelijk te verwachten geluidbelasting noodzakelijk" zijn opgenomen in het Bestemmingsplan HSL-Bergschenhoek.

De ambtenaar wilde eerst het Bestemmingsplan Bleiswijk geven, maar daar had mijn correspondent geen trek in. De ambtenaar zei dat het bestemmingsplan alleen kon worden ingezien. Uit de twee bladzijdes die er nu openbaar zijn, blijkt niet echt veel aandacht voor een nauwkeurige bepaling van de geluidbelasting. Tijd om het hele rapport eens op te vragen. Wordt vervolgd!

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

2/2 Op dit blog is veel aandacht voor de techniek achter de HSL, de politiek, voor tabellen en rapporten. Lezers, en vooral de bestuurders onder hen, moeten niet vergeten dat het uiteindelijk allemaal om mensen gaat. Dhr. Bus van de Stichting GeenGehoor HSL Regio Breda (i.o.) stuurde dit artikel in, dat hij gepubliceerd wilde zien in landelijke media, maar wat tot op heden niet lukte. Voor PolitiekActief.Net is het heel nuttig deze uitstekend onderbouwde persoonlijke ervaringen naast de officiële rapporten te presenteren.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

9/1 De Gemeente Lansingerland heeft vergunning verleend voor het slijpen van de HSL spoorrails. 's Nachts. Tot 60dB(A). En die herrie telt niet mee in de gemiddelde geluidsbelasting van de HSL voor de afgesproken norm van 57dB(A). Dus: er mag 's nachts meer herrie worden gemaakt dan overdag...

Zie punt U10.56729 hier. En lees hier over het slijpprogramma.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

7/1 De PvdA Lansingerland schrijft over een brief van de minister van Infrastructuur en Milieu van 30 november. Er zou geen extra onderzoek nodig zijn om de gevolgen van het piek lawaai, dat door de HSL veroorzaakt wordt, te meten. De bestaande meetmethodes, die uitgaan van etmaal gemiddelden, voldoen naar het oordeel van het ministerie. Niet gebleken is dat de huidige meetmethoden niet effectief genoeg zijn om bijvoorbeeld ontwaakreacties vanwege de herrie te voorkomen. Was dit wel het geval geweest zijn dan zou er sprake van kunnen zijn om strengere, aanvullende piekregelgeving in de wetgeving op te nemen.

De PvdA reageert: "Deze uitspraak wordt overigens nauwelijks onderbouwd. Wij zijn dus heel benieuwd naar de reactie van het college die nog op zich laat wachten."

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

7/1 Verder presenteert de PvdA Lansingerland hun Schijf van 5 voor de HSL:

1. Officiële afgestemde resultaten van de door TNO en DCMR gedane metingen verschijnen in januari 2011. Het college moet scherp toezicht houden op de goede wederzijdse afstemming;
2. Hoe verhouden de resultaten van de gevelmetingen zich ten opzichte van de metingen aan de baan? Zijn er op dit punt afwijkingen te bespeuren die strijdig zijn met de aannames in het Tracé besluit? Zo ja, hoe gaan we hier dan mee om?
3. Wat gaat de V250 "doen" in de Lansingerlandse tunnelbak? En bij 250 km ipv 160 km p/u?
4. Mochten er geluidsproblemen aan de gevels geconstateerd worden, wordt het dan niet de hoogste tijd om de plaatsing en kwaliteit van de geluidsschermen nog eens goed onder de loep te nemen? Dat vraagt dan om scherp handelen en onderhandelen door het college.
5. Snelle realisering van de wet Swung.

Dat laatste zie ik niet als echt relevant voor de HSL in Lansingerland. Immers, de handhaving in de Wet Swung gaat pas spelen bij hogere waarden dan de 57dB(A) die voor het hele traject is afgesproken, en de geluidscontouren die specifiek voor Bergschenhoek zijn overeengekomen. Het steeds maar refereren aan de Wet Swung kan zelfs een vrijbrief worden om de herrie op te rekken tot de hogere waarden in die wet, in plaats van de voor ons gebied afgesproken waarden. Dat is het paard achter de wagen spannen.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

13/12 Het Financiële Dagblad weet dat de HSL-treindienst de hele looptijd van het contract (15 jaar) verliesgevend zal zijn. Op zich is dat schokkend. Toch lijkt het er meer op dat het een politiek spelletje is. Vorige week bij het overleg met de Tweede Kamer bracht de VVD in om geld terug te gaan vorderen van kortingen die aan het HSL-concern waren gegeven. Dan kun je het beste doen of je een kale kip bent.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

10/12 De nieuwsbrieven van de PvdA blijven lezenswaardig. Deze week: "Het is zeker dat bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van de wijk Boterdorp Zuid West er geen verplicht akoestisch onderzoek is gedaan naar de geluidseffecten van het toen nog in aanbouw zijnde HSL tracé. In de dossiers zijn ze niet te vinden en dat zit de bewoners hoog. Ook het gedraai van het college als het om een adequate reactie gaat, zit de mensen niet lekker. De wettelijke plicht tot zo'n akoestisch onderzoek wordt nu weg gewuifd met de opmerking dat deze noodzaak niet bestond omdat er "maatregelen getroffen zijn door de aanleg van een hoog grondlichaam (geplooid maaiveld)". Mooi natuurlijk maar wet is wel wet.
In haar drift om te bouwen heeft het bestuur van Lansingerland en haar voorgangers de nodige steekjes laten vallen als het om "eerlijke voorlichting aan de burger" gaat. We schreven het al eerder. Het zou dit college dat burgerparticipatie zo hoog in het vaandel heeft staan, sieren dat eens hardop te zeggen."
Wat moet je daar nog aan toevoegen?

Lijstje maken voor de nieuwjaarstoespraak van de burgemeester:

* Fouten gemaakt bij Parkzoom, Plaszoom, Boterdorp Zuidwest
* Bebouwing te dicht op gasbuis aan Meerweg
* Slechte voorlichting over letaliteitszone over Rodenrijse Zoom
* Ongeloofwaardige verkooppraatjes op de eigen website

Nog meer? Stuur tips.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

7/12 Volgens nog onbevestigde berichten zou blijken dat de nieuwe AnsaldoBreda V250-trein 6 dB teveel herrie maakt. Sinds 2008 razen geleasde "gewone" treinen met afgeschreven intercity-rijtuigen (met half afgeschakelde remmen) met 160 km/uur over de HSL. Naast de èchte hogesnelheidstrein Thalys. De definitieve treinen zijn van het type V250, geleverd door het Italiaanse AnsaldoBreda. Ze zijn flink vertraagd (zie hieronder). Tot nu toe zijn berekeningen gemaakt voor de geluidsbelasting van de HSL door te doen alsof de nieuwe trein evenveel herrie maakt als de Thalys. Of zelfs minder herrie. Helaas gaat in beide scenario's de leefkwaliteit "in het rood". De V250 zou de afgelopen maanden worden ingemeten, voor het cijferboekje dat de spoorwegen gebruiken voor het bepalen van de geluidsbelasting. Volgens de onbevestigde berichten maakt de nieuwe trein 6 dB méér herrie dan de Thalys. Het was al twijfelachtig (of onmogelijk...) dat ooit een volledige dienstregeling zou kunnen worden gereden, zoals ooit bedoeld voor de HSL. Maar nu ziet het ernaar uit dat dat ook de beleidsmakers het niet meer zien zitten.

Waar komt het door? Naar mijn mening 1. doordat ze te goedkope treinen hebben gekocht voor een prikje, niet eens echte "hogesnelheid" (want maar 250 km/uur ipv 300-350). Lada's ipv Mercedes. En 2. doordat in verband met de hoge kosten van de Groene Hart-tunnel de geluidsschermen reflecterend (klein, dun, laag, goedkoop) in plaats van absorberend (groot, dik, duur) zijn uitgevoerd. In het laboratorium bleken reflecterende schermen namelijk onder een bepaalde hoek absorberende eigenschappen te hebben. In de praktijk zijn ze gewoon reflecterend over het landschap...

Morgen is het overleg van de Kamercommissie. De meetresultaten van de V250 zouden vóór Kerst bekend worden. Vast niet morgen...

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

6/12 Geen Gehoor Breda heeft een eerste wapenfeit: een mooie overzichtelijke nota over de HSL problematiek. Met een paar nieuwe vondsten, zoals vindplaatsen in Nederlandse wetgeving van piekgeluid, en de aanbeveling de treinen 50 km/uur langzamer te laten rijden dan gepland. Lees het hier. Verder hebben ze een zeer lezenswaardige en actuele bijlage met een feitenoverzicht en verwijzingen naar diverse bronnen. Dat staat hier. De nota met aanbevelingen is verstuurd naar de diverse beslissers.

Ten behoeve van het overleg van de Kamercommissie overmorgen heeft de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL uit Berkel en Rodenrijs een brief ter ondersteuning gestuurd. De brief gaat vooral in op de afwijkende situatie in Lansingerland ten opzichte van Breda. Die brief staat hier.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

18/11 "ProRail maakt het de mensen makkelijk" staat in een artikel in Binnenlands Bestuur, verschenen op 15 oktober. Het doet net of Lansingerland een plattelandsdorpje is met allemaal domme boeren. Alsof de bevolking hier niet de laatste jaren in groten getale uit grotere steden naartoe is verhuisd. Maar er staan ook interessante dingen in voor onze ambtelijke planners. Daarom hier de link.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

17/11 In de Heraut staat een verhaal over de vergadering van de Tweede Kamer over de HSL op 8 december. Daar wordt teruggekomen op de melding dat de AnsaldoBreda-treinen pas volgend jaar worden geleverd. Dat wisten wij allemaal al heel lang, de minister waarschuwde er al voor bij de bestelling, maar het blijkt een grote verrassing voor het CDA. Gelukkig voor het CDA levert het de sleutels van de fabriek op, nu de treinen niet komen in 2010! Beloofd is beloofd.

PvdA_LL twittert dat CDA het wel zou willen als Ruud voor hen zou werken (zoals Heraut stelt) ipv voor PvdA.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

16/11 De Stichting Geen Gehoor uit Rijpwetering heeft sinds vandaag een zusje: Geen Gehoor Breda. Een en ander wordt in stelling gebracht om het net rond de HSL-club te sluiten.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

11/11 De behandeling van het Wetsvoorstel invoering Geluidproductieplafonds (SWUNG I) is op verzoek van de VNG uitgesteld. De behandeling was voorzien voor de week van 12 oktober 2010. De Tweede Kamer houdt nu eerst een technische briefing. Daarna besluit zij over de behandeling. Lees hier meer. En de bespreking op Geluidnieuws.nl.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

10/11 De financiële problemen van de gemeente kunnen nog groter worden als kopers van woningen in Lansingerland de Heraut van gisteren goed bewaren (of deze link opslaan in de lijst Favorieten).

De Heraut maakt er namelijk ook een punt van dat CDA'er Johan van der Burg vorige week retorisch vroeg: "Als je het akoestisch klimaat beoordeelt, zijn er dan weinig gebieden goed in Lansingerland?" Van der Burg zei het niet, maar de Heraut vult het goed aan: "Een schril contrast met de in Lansingerland zo graag geadverteerde landelijke rust." En u weet het: als je een product koopt waarvan de kwaliteit door de verkoper verkeerd is voorgesteld, dan krijg je je geld terug, of een flink bedrag terug in je hand. Het is de gemeente zelf immers die adverteert met gebleken onware beweringen.

De Heraut pikt niet alleen deze misinformatie op, maar ook het verkeerd informeren van de gemeenteraad: "De kaart geeft berekende geluidswaarden, en is daarmee niet maatgevend voor de door omwonenden ervaren overlast. [...] De geluidskaart geeft daarmee, in strijd met wat de gemeente in haar aankondiging suggereerde, juist voor de HSL geen goed beeld."

Overigens mag ook de gemeenteraad wat aan de PR doen. Het begrotingsdebat dat live op de radio was, daar heeft de dienstdoende journalist wel wat goede "aandachtspunten" bij...

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

8/11 Van de PvdA Lansingerland kreeg ik afgelopen vrijdag het geheel bijgewerkte "Herrie in Lansingerland 2010" dossier. Het zijn de betreffende passages uit hun weekverslagen van dit jaar op een rijtje.

Ze staan ook op www.lansingerland.pvda.nl op de home page onder "documenten".

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

2/11 De gemeente presenteert haar eigen geluidskaart op 2 november. Het is van 20:00 tot 20:45. Klik hier voor de summiere uitnodiging. Of hier de net zo summiere aankondiging in De Heraut.

De geluidskaart zelf staat nu online op deze plek. Ik denk dat ik een versie moet maken met de bouwplannen ingetekend, de toekomstige lijnen van Rotterdam-The Hague Airport, enz. Even zien qua tijdsbestek.

De gemeente komt later dit jaar nog met een kaart die de situatie van 2020 moet weergeven. Een en ander hebben we te danken aan VVD-raadslid Edith Bal, die aandrong op een eigen geluidskaart van de gemeente.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

27/10 De gemeente Lansingerland heeft door de Milieudienst Rijnmond DCMR ook een geluidskaart laten maken. Een stukje is al te zien op de gemeentelijke website. Naar verluidt komt de volledige versie er pas op als de enige ambtenaar die dat kan terug is van weggeweest.

De toelichting bij de kaart staat hier.

Beetje raar dat mijn naam er zoveel in staat. Ik had alleen een kaart gemaakt vooral op basis van gemeentelijke bronnen, aangevuld informatie van het Rijk. Minpunt van de gemeentelijke kaart lijkt te zijn dat ze uitgaan van de berekende geluidsoverlast van de HSL, terwijl die in de praktijk door allerlei fouten en geklungel dus veel steviger uitvalt. Goed van de kaart is dan weer dat we een veel beter beeld krijgen van allerlei andere geluidsoverlast, o.a. van de N209. Waar Edith Bal (VVD) meteen weer bovenop is gesprongen in de gemeenteraad, zoals we dat gewend zijn. Behalve het college kan ook de gemeenteraad flink worden ingekrompen tot de volksvertegenwoordigers die wel opvolging geven aan wat de burgers bezig houdt.

Met al die herrie-overzichten is het kolderiek en genant dat de gemeente blijft volhouden over nieuwbouwwoningen: rustig gelegen in de landelijke luwte van het dorp.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

12/10 De eerste ronde in de rechtsgang rond de HSL heeft veel informatie opgeleverd. De rechter maakt bijv. een belangrijk punt van de 57 dB. Er is voor de rijksoverheid geen enkele kans meer dat dit (vanuit hun standpunt) goed gaat aflopen op langere termijn.

Voor de burgers is van belang die termijn zo kort mogelijk te krijgen.

Meer analyse en inzicht volgt, maar vanwege andere prioriteiten moet het even wachten. Geen nood, zo kunnen de messen in rust worden geslepen.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

9/9 Op de site van de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL uit Berkel en Rodenrijs staat een positief verslag van het kort geding dat op 3 september in Utrecht diende. Vooral dat de rechter een punt maakte van de toezegging van de minister dat de geluidsoverlast beperkt moet blijven tot 57dB(A): ik hou Eurlings aan zijn woord. Dat zal niet lekker zijn gevallen veroorzakers van de overlast. Volgens een ingezonden brief van Kees Keller in de Heraut was er evenwel een lacherige sfeer. Zal wel komen omdat dit soort juridische zaken voor de overlastveroorzakers dagelijkse praktijk zijn, en er persoonlijk voor de desk jockeys weinig vanaf hangt. Anders dan bij de burgers die meerdere keren per dag de overlast ervaren, en ten einde raad uit eigen zak een rechtszaak optuigen. Terwijl ze ook al belasting betalen waarvan zowel de overlast, als de salarissen van de tegenwerkende ambtenaren, als de juridische ondersteuning van de tegenpartij wordt bekostigd.

Enfin, hoe het ook zal aflopen de 17e, de rechterlijke uitspraak zal het strijdtoneel verder afperken. Wordt ronde 1 niet gewonnen, dan is er nieuwe munitie voor ronde 2.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

9/9 Volgens De Heraut gaat de gemeente dan toch maar een brief sturen om beleefd de minister te verzoeken de Stichting Stop Geluidsoverlast toe te laten aan de overlegtafel. Beter dan niks, maar ver van de houding die de burger zou mogen verwachten.

In dat verband is het zeer verhelderend wat de PvdA zegt: de burgers zijn al voldoende vertegenwoordigd via de Raad. Ze zijn het er dus niet mee eens. Geen burgerinmenging in bestuurszaken die de gemeente en de rijksoverheid blijkbaar zo goed verrichten (in de ogen van de socialisten).

Formeel-theoretisch is dat zo. Een gemeenschap van mensen zou zich vertegenwoordigd moeten zien via een raad van volksvertegenwoordigers. Die zorgen dat er een dagelijks bestuur is van de gemeente dat handelt in naam en in het belang van de inwoners. Zo was het ooit bedoeld.

Maar in Lansingerland zijn verkiezingen een lachertje. De oppositie en coalitie wisselen alleen van stoel, maar zingen dezelfde wijs. Ze bouwen woningen in herriegebieden. Dicht tegen het HSL-spoor aan, en onder de start- en landingsbaan van Rotterdam Airport. Denk aan Wilderszijde, Hoeksekade, Rodenrijse Zoom, Parkzoom, Driehoek Noordpolder. Of woningen pal tegen allerlei pijpleidingen aan, soms onwettig. Zie de toelichting bij de geluidskaart voor Lansingerland. Daarmee is het de bedoeling geld op te halen voor allerlei hobby's waar de burger last van heeft, geen prijs op stelt, of op zijn best niets aan heeft. Blijkens de lege tribunes in raads- en commissiezalen. Tenzij de gemeente weer eens een dom plan wil uitvoeren. Via foute inkoop van allerlei diensten (dure Irado huisvuilophaal zonder kwaliteit), en domme besluiten (braakliggende grond) lekt er overigens meer geld weg dan aanvaardbaar. Maar ja, omdat de gemeenteraad en het college onder één hoedje spelen, gaat het gewoon door.

De gemeentelijke politiek verklaart zich daarmee tot een randverschijnsel. Het zij zo. We betalen onze belasting, maar dan willen we er ook verder NIETS over horen. Problemen lossen de burgers zelf wel op. Uit noodzaak. Omdat niemand anders het doet.

Maar het is dan uiterst cynisch dat de betrokken burgers door de Minister worden geweerd van de overlegtafel, en dat de oppositiepartij PvdA dat uitstekend vindt, omdat ze het wel zonder de burger afkunnen.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

De site van de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL uit Berkel en Rodenrijs meldt dat de gemeenteraad heeft besloten om beroep aan te tekenen tegen de beslissing van de minister van VROM om niet te handhaven tegen de geluidsoverlast van de HSL. We zullen zien. Bij het kort geding van 3 september waren zowel de gemeente als VROM buiten schot gehouden. Op zich interessant, omdat die de partijen zijn die de geluidsoverlast moeten handhaven, en dat tot op heden weigeren. Ze zwartepieten alleen, ten koste van de burgers. Dit is dus een nieuwe ronde in dat zwartepietenspel.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

3/9 RTL Text toont een samenvatting van een artikel uit het Algemeen Dagblad. De afgedankte intercity-rijtuigen die nu op de HSL rondrijden als Fyra zitten maar voor 5% vol. In de spits is het wat beter. Kaartjes voor Amsterdam-Rotterdam met de nep-Fyra kosten 20 Euro, gewone kaartjes 13,30 Euro. Maar, goeie tip: op internet verpatst de NS de Fyra-kaartjes voor de helft. Al voor 10,50 Euro reis je dan. Zie de Superdiscount hier.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

2/9 Het CDA mag landelijk dan trekken van desintegratie vertonen, in Lansingerland laten ze flink van zich horen. Hoewel misschien, net als bij de PvdA, de nieuwe oppositierol ermee te maken heeft, is het toch mooi dat ze het opnemen tegen de eigen minister. Het artikel in de Heraut van gisteren laat precies zien hoe het zit:

"Johan van der Burg (CDA) vroeg de wethouder wat deze gaat doen aan de boycot die minister Eurlings heeft uitgevaardigd tegen de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL. De minister heeft de Stichting uit kennelijke irritatie over het door haar aangespannen kort geding - dat op 3 september dient voor de rechtbank in Utrecht - uitgesloten van verdere deelname aan het overleg tussen zijn ministerie en de andere betrokken partijen over de HSL problematiek, de gemeente, DCMR en TNO. De Paepe (Leefbaar 3B) zei dit bij het ministerie te hebben afgetast, 'maar de minister wijkt van dit standpunt niet af'. Hij betreurde dat, maar zei dat hij er niets meer aan kon doen."

Nou, meneer De Paepe, als je wil kun je natuurlijk van alles. Bijvoorbeeld de uitgangspunten van je eigen Leefbaar 3B naleven. Pertinent niet de slippen dragen van de minister, maar samenwerking weigeren als burgers worden buitengesloten. Vooral omdat de kennis bij die burgers zit, en de gemeente die alleen kan inhuren bij dure bureaus. Neem een voorbeeld aan het CDA. Leefbaar 3B blijkt helemaal geen partij van de nieuwe politiek, zoals Leefbaar Rotterdam. Wel stemmen ophalen op die naam, maar vervolgens gewoon de apparatsjik uithangen. Boe! Go go, CDA, you've got it. De PvdA gaat trouwens een nieuwe motie indienen om tijdig te worden geïnformeerd over de HSL. Beste PvdA, de gemeente weet het ook allemaal niet. Gewoon De Heraut en PolitiekActief.Net lezen, dan weet je alles, net als de gewone mensen in Lansingerland.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

26/8 Weblog Dutch Cowboys meldt een webshop van Thalys op eBay. Tot en met 18 september kun je bieden op stoelen, tafels, lampen, asbakken, uit de oudere Thalys-treinen. Zie Dutch Cowboys. Als je daar doorklikt kun je een paar maffe filmpjes zien.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

18/8 De Heraut meldt dat de raadsfractie van het CDA in Lansingerland haar geestverwanten in de Tweede Kamer met klem gevraagd minister Eurlings "stevig aan de tand te voelen" over zijn opstelling met betrekking tot de HSL problematiek. Het CDA noemt het onbestaanbaar dat de minister niet van plan is maatregelen te nemen om de door het tijdelijke materieel veroorzaakte geluidsoverlast te beperken. De minister, zo stelt de fractie, draait zo de gedane toezeggingen gewoon weer terug.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

10/8 De Stichting Stop Geluidsoverlast HSL uit Berkel en Rodenrijs gaat dan eindelijk naar de rechter. Niet over één nacht ijs. Eerst standpunt verduidelijken, verdere metingen afwachten, reacties afwachten, en daarna dan toch de onvermijdelijke stap.

Klik hier voor het persbericht. Vergeet niet de stichting te steunen!

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

10/8 NRC Handelsblad meldt op blz. 2 vandaag dat het ministerie van Verkeer en Waterstaat en spoorbeheerder ProRail onderzoeksbureau TNO hebben gevraagd opnieuw metingen te verrichten naar het geluid dat de HSL veroorzaakt. Dat bevestigde het ministerie gisteren. Het onderzoek vindt plaats op verzoek van de gemeente Lansingerland, waar veel bewoners klaagden over geluidsoverlast.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

5/8 De gemeente Lansingerland schakelt blijkbaar toch vrij snel op het HSL-dossier. Op 3 augustus is een eigen brief verstuurd richting Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Daarin legt de gemeente de bal terug bij de rijksoverheid, en stelt zich op een helder standpunt: de minister moet maar zorgen dat de herrie binnen de perken blijft. Het is allemaal nog wat afwachtend, maar beter dan niets. De eerdere strijdlust om de HSL-boys voor de rechter te slepen is evenwel verdwenen, terwijl er juist nu alle aanleiding voor is. Het glas is dus nog niet eens half vol.

Lees de brief van 3 augustus hier.

Aan het hieronder beschreven misverstand met de Heraut en de PvdA maakte de gemeente vandaag gelijk een eind. Het was een "misverstand", en "achteraf gezien hadden we er als college goed aan gedaan op dat moment nog niet op de vragen van de Heraut in te gaan en dat pas te doen nadat het college haar standpunt had bepaald en dit aan de raad had meegedeeld". Helaas geen nieuwe politiek van Leefbaar 3B, maar wel een galante buiging richting de gemeenteraad.

Lees de excuses aan de PvdA hier.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

5/8 En als je aan de politiek niets hebt, dan is de burger weer op zichzelf aangewezen. De Stichting Geen Gehoor uit Rijpwetering kraakt vakkundig, en op een plezierige toon, de brief van Verkeer en Waterstaat.

Lees het hier.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

5/8 Eigenlijk veranderen verkiezingen heel weinig op lokaal niveau. Tot maart zat er een afwachtende PvdA-regent op het pluche en speelde Leefbaar 3B de oppositie, nu zit een Leefbaar 3B-regent op de troon, en zaagt de PvdA aan zijn stoelpoten.

Wat hebben we nu weer? Het huis-aan-huisblad met onderzoeksjournalistieke ambities De Heraut vroeg aan Leefbaar 3B-wethouder De Paepe een reactie op de brief van de minister waarin de burgers werden opgezadeld met de door de overheid veroorzaakte problemen met de HSL. Binnen een week lag er een mooie brief bij de Heraut "Vragen Heraut over brief Minister aan de Tweede Kamer". Maar ja, de nieuwe oppositiepartij PvdA had ook al vragen gesteld, en zaten nog te wachten op antwoord, dat ze opeens in het huis-aan-huisblad konden lezen. Daar was de PvdA niet aan gewend, zó ver uit het centrum van de macht te zijn geraakt. En het was niet netjes van de wethouder. Recht door zee als Leefbaar 3B was als nieuwe oppositiepartij bood De Paepe ruimhartig zijn excuses aan voor het beginnersfoutje. Of nee, hij maakte een goeie grap waarmee hij de PvdA op zijn plaats zette. Met als strekking "wen er maar aan, informatie mag gelijk naar de burger, en als raadslid bent u ook burger".

Helaas, zo gaat het natuurlijk niet. De Paepe ontkent glashard dat hij een inhoudelijke reactie heeft gegeven. De Heraut heeft een beetje zitten shoppen in een andere reactie! Helaas, gemeente, het bewijs ligt er. Het is toch raar dat politieke partijen alle goede bedoelingen verliezen als ze eenmaal beland zijn in het bestuur.

Lees het stukje in De Heraut. En lees het commentaar "Rare sprongen".

Wat hebben we al voor opmerkelijks gezien op dit dossier:

* Gemeente Lansingerland houdt heel lang twee DCMR-rapporten verborgen over de HSL, en één daarvan wordt pas vrijgegeven nadat de Milieudienst Rijnmond DCMR het zelf op hun eigen website zette. Wethouder Jan den Uil (ChristenUnie) is nota bene dagelijks bestuurder bij de DCMR...

* Vragen van Tweede Kamerleden over de HSL duren weken voor ze worden beantwoord, maar in december in de kersttijd, zelfs de kerstvakantie, werden vragen van de gemeente Lansingerland ultra-snel beantwoord door het Ministerie van VROM.

* Een van de weinige dossierstukken van de HSL over geluid en trillingen werd met de post verstuurd, en raakte zoek. Na wat grapjes erover op deze website werd het opeens na twee dagen teruggevonden. Als een gewone burger iets zoekraakt in de post duurt een onderzoek een paar maanden, en daarna een standaardexcuus van de post "sorry, niet gevonden".

* De gemeente lokt nieuwe mensen naar de woningen die ze pal tegen de HSL aanbouwt met beloftes op de eigen website als "Geluidschermen en andere voorzieningen voorkomen dat bewoners last hebben van passerende treinen". De minister zegt dat de gemeente de geluidsnormen maar moet verhogen...

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

28/7 De Gemeente Lansingerland vindt de bevindingen van de minister over de HSL niet voldoende onderbouwd. De minister van Verkeer en Waterstaat vond onlangs op basis van één meting buiten Lansingerland dat alles nu aan de regels voldoet. Waar dat niet zo is, moest de gemeente zelf maar de normen verhogen. Zeg maar: de problemen van de overheid bij de overlast ondervindende burger neerleggen.

Een uitstekend overzichtsartikel in De Heraut.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

9/6 Het is nu helder: vóór de verkiezingen was Leefbaar 3B de kampioen in de oppositie voor de omwonenden van de HSL, ná de verkiezingen is het weer een oppositiepartij, en deze keer de PvdA. De VVD houdt het op blaffen, zonder bijten. Zoals te verwachten was het dreigen met een kort geding een flauwekulletje. Er is een brief van de minister gekomen met halfbakken toezeggingen, net als in november 2009, en dat is dan weer dat.

Lees hier de omtrekkende bewegingen van de gemeente. Behalve dat ze dus niet een kort geding aanspannen, gaan ze ook niet zelf handhaven. Alleen verder met bouwen in de herriezones, en dat de kopers en huurders aansmeren zonder behoorlijke informatie.

Let op: het gaat niet alleen om de tijdelijke treinen van nu en de nog beperkte dienstregeling. Het gaat om structurele problemen die te maken hebben met enerzijds de fouten gemaakt bij de aanleg van de HSL (goedkoop is duurkoop), plus de structurele onwil bij de exploitanten van de HSL om de regelgeving na te leven. Als de dienstregeling dadelijk wordt uitgebreid, en alle treinen op topsnelheid gaan rijden, en de ontwaakmomenten gaan meespelen die door de DCMR in 1999 al werden voorspeld (strategisch jarenlang geheim gehouden door de gemeente), dan zal de ware omvang van de problematiek zich laten zien.

De enige remedie: pluk de gemeente kaal via schadeclaims. Niet via de schaderegelingen die standaard horen bij infrastructuur, want die zijn bedoeld voor als in alle zorgvuldigheid, het algemeen belang afwegende, het niet anders kan dan dat een aantal burgers last hebben van die infastructuur. Nee, hier gaat het om het moedwillig toebrengen van schade, vanwege het na zorgvuldige voorbereiding aan de laars lappen van alle beschermende regelgeving. De gemeente is eerste handhaver, dus die staat vooraan voor de juridische klappen.

Een burger die overlast veroorzaakt krijgt meteen te maken met de handhavende overheid, maar als de overheid zelf een vinger in de pap heeft (zoals bij de HSL), wordt de exploitant geen duimbreed in de weg gelegd, en kijkt de handhaver liever de andere kant op.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

4/6 De site van de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL meldt dat de Telegraaf opvallend nieuws heeft over de HSL. De NS heeft een brief aan de minister geschreven met het dreigement niet meer te investeren in hogesnelheidstreinen als het ministerie niets doet aan de geluidsoverlast.
De NS stelt dat de minister "het geluidsdossier met onvoldoende urgentie behandelt en de regierol onvoldoende aanpakt".

De NS verwijt de overheid dat de HSL teveel lawaai maakt. Volgens de spoorwegen komt dat voor een belangrijk deel door de constructie van de baan. Uit een TNO-rapport blijkt dat de keuze voor een betonnen onderbed veel meer herrie oplevert dan het gebruikelijke spoorbed van grind.

Aanpassingen van het spoor gaat honderden miljoenen euro's kosten, aldus de Telegraaf.

Lees meer hier.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

3/6 De PvdA is na het CDA en de VVD ook eens komen luisteren naar de herrie. Op tijd voor de verkiezingen van 9 juni. Kamerlid Jan Boelhouwer heeft beloofd er bovenop te blijven zitten. Of hij wat gaat doen is nog onbekend.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

26/5 De Gemeente Lansingerland durft een rechtszaak toch niet aan, meldt RTV Rijnmond. Het was ook te mooi om waar te zijn.

Naar verluidt moeten de omwonenden geduld hebben. De minister zou de kans moeten hebben om de toegezegde maatregelen uit te voeren.

Het is weer hetzelfde als vorig jaar. De minister doet toezeggingen die aantoonbaar niet zorgen dat de HSL binnen de normen blijft. Volgens het recent verschenen rapport van Bureau Peutz (zie de post hieronder van 5/5) moet de dienstregeling met 60% worden teruggebracht om binnen de normen te blijven. Dat rapport is gemaakt volgens de eigen spelregels van de rijksoverheid. Mede in verband met het niet willen overleggen van de berekeningen bij het 2e TNO rapport uit januari door de ministeries. Het afschakelen van remmen is dus veruit onvoldoende. Alleen het uit de vaart nemen van de hele Traxx-met-oude-intercity-rijtuigen helpt voldoende. Of andere keuzes in de dienstregeling.

Naar verluidt zijn het de externe juristen van de gemeente die adviseren het kort geding aan te houden. Volgende week dienen veranderingen zichtbaar te zijn (hoe? wat? onbekend!). Ze verwachten in ieder geval een brief van de minister. Er is dus een termijn van een week. Ik ben benieuwd.

Gelukkig zie ik inmiddels mooie (hoewel niet perfecte) pleitnota's voorbijkomen van de dure advocaten van de gemeenten richting de Inspectie VROM. Er is volgende week een hoorzitting. Is er verband met de gevraagde brief over de nieuwste luchtballonnen van Verkeer en Waterstaat? Onze onversaagde juridische strijder van het eerste uur Roelof Brouwer uit Roelofarendsveen, is naast de gemeenten uitgenodigd om zijn zegje te doen. Voorbeeld van de door de politiek verlaten, op zichzelf teruggeworpen burger. Zet hem op, Roelof! De gemeenten vertegenwoordigen hun slecht begrepen eigenbelang (bestaat niet eens), jij staat er voor de omwonenden!

De gemeenten doen gelukkig wel iets. Of dat de juiste weg is, is de vraag. Je moet volgens mij niet als gemeente de rijksoverheid proberen te overtuigen dat ze op de verkeerde weg zitten. Je moet het probleem bij de wortel aanpakken. Als de overlast veroorzakende rijksoverheid daarmee een managementprobleem heeft, lossen ze dat in hun eigen tijd met hun eigen geld maar op. Dat kost de gemeenten veel minder geld, en dient de burger onmiddellijk. Zoals de regelgeving voorschrijft: je mag pas (weer) rijden als je je zaakjes voor elkaar hebt. En niet herrie maken, ondertussen knutselen, maar niet eens geloofwaardige beloftes op beterschap afgeven...

Bovendien zal het op de hoorzitting bij de Inspectie VROM niet gaan over de herrie, maar vooral "wie moet handhaven". Gezien de grote belangen erachter is het de vraag of dat wat nieuws oplevert. VROM en Verkeer en Waterstaat hebben immers met de gemeenten afgesproken dat de gemeenten handhavers zijn. Ga dat dan doen, in plaats van er weer naar te vragen!

Nog even en dan krijgen de gemeenten van de rechter namens de omwonenden een dwangsom achter de broek om hun werk te doen. Twee maal gezichtsverlies.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

26/5 Voorafgaand aan het AO-overleg in de Kamercommissie vorige week was het de VVD in de Tweede Kamer nog menens. De partij eiste naleving van de voor de HSL afgesproken geluidsnormen. En wat brengen ze daar een week later voor mee? Een motie over trillingen op de IJssellijn, die vorig jaar werd aangehouden. Wat staat erin?

Motie van Aptroot, Roemer, Roefs en Van Gent, 51 (32123-A)

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat met het intensiever gebruik van het spoor er klachten zijn over geluid en trillingen langs het spoor;

constaterende dat er geen normen zijn voor trillingen veroorzaakt door treinvervoer;

spreekt als haar mening uit dat er voor trillingen langs het spoor normen moeten worden opgesteld;

spreekt als haar mening uit dat een inventarisatie moet worden gemaakt van spoortrajecten waar bebouwing dicht langs het spoor ligt en sprake is van substantiële klachten van omwonenden;

spreekt voorts als haar mening uit dat voor deze trajecten moet worden gemeten of sprake is van overtreding van geluidsnormen en trillingsnormen;

verzoekt de regering normen te stellen voor trillingen;

verzoekt de regering inventarisatie en metingen te starten in 2010, te beginnen met de IJssellijn;

verzoekt de regering op basis van de resultaten zo nodig aanpassingsplannen op te stellen als geluid en/of trillingen de normen overschrijden;

verzoekt de regering voorts de Kamer daarover regelmatig te informeren, onder andere in de stukken van de begrotingscyclus,

en gaat over tot de orde van de dag.


Er moet dus opnieuw worden gemeten, inventarisaties moeten beginnen bij de IJssellijn, en op basis van de resultaten moeten er "zo nodig" aanpassingsplannen komen. Hallo, langslapers in Den Haag, er zijn al vijf rapporten. Wilt u nu werkelijk een zesde rapport?

Wat werd er vorig jaar ook alweer afgesproken met de minister? De Minister: "Dan krijg ik de mogelijkheid om met mijn collega van VROM te overleggen op dit punt, waarna wij met een gezamenlijke, doorwrochte reactie kunnen komen op de mogelijkheden en bedreigingen. De brief daarover kan ik de Kamer begin volgend jaar doen toekomen. Technisch ligt de kwestie namelijk erg ingewikkeld en daarom willen wij er serieus naar kijken". Zie Geluidsnieuws.nl

En wat is er gedaan? Niks, nakkes, nada. "Mensen die niets wilden", noemde de minister het zelf. Gaat de Tweede Kamer gewoon lekker allemaal opnieuw doen? Zesde rapport, nieuwe beloftes, wachten, zevende rapport, nieuwe beloftes, wachten. Met zulke moties win je de oorlog niet. "We staan dus alleen", zei iemand mij aan de telefoon. Niet helemaal, allemaal intekenen op de rechtszaken die aanstaande zijn. Vertrouw niet de politiek, vertrouw jezelf!

O, en de kleurige banner met een soort stemadvies die een half jaar op deze site stond is dus weg. Geen reclame voor op-de-handen-zitters.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

26/5 Van ProRail komt het nieuws dat over een paar maanden met "level 2" kan worden gereden op de HSL. ETCS Level 2 is een bepaalde beveiliging waarop de Traxx-locomotieven destijds werden ingehuurd, maar die ze nog niet goed aan de praat kregen. Daarom rijden door de week alle treinen nu onder "level 1": maximaal 160 km/uur. Als "level 2" ingaat kunnen de Thalys-en worden opgevoerd tot 300 km/uur, terwijl de Traxx-met-oude-intercityrijtuigen (geen hogesnelheidstreinen, immers) gewoon 160 blijven rijden.

Let op: de Traxx-en, die volgens minister Eurlings nooit op de HSL hadden moeten rijden, rijden binnenkort met half afgeschakelde remmen, om een kleine (niet relevante) geluidswinst te behalen. Half afgeschakelde remmen, en andere treinen rijden 300 km/uur op hetzelfde spoor, door de dichtbebouwde Randstad, en in Lansingerland op minder dan 100 meter van bebouwing...

De Stichting Geen Gehoor laat de berekeningen uit het laatste rapport van Bureau Peutz (zie de post hieronder van 5/5) opnieuw maken met deze informatie. Toen bleek dat 60% van de dienstregeling zou moeten vervallen. Benieuwd hoe het nu uitpakt...

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

26/5 De Stichting Geen Gehoor uit Rijpwetering maakt flinke stappen met een woningcorporatie. Die wijst mensen op de Stichting. Als ze lid worden, betaalt de woningcorporatie het abonnementsgeld extra bij. Dus de huurder betaalt gewoon, en de corporatie voegt 1x toe. Er is contact met 3B Wonen uit Lansingerland, maar die doet niets. Kunnen gemeenteraadsleden uit Lansingerland daar geen rol in spelen? 3B Wonen en de Stichtingen bij elkaar brengen? De stichtingen zijn er niet alleen voor woningeigenaren, maar ook voor huurders. Iedereen heeft last van de HSL!

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

21/5 De PvdA Lansingerland lijkt nu structureel op het goede spoor. Tijd om te stoppen met mijn soms vervelende insinuaties en belangstellend de ontwikkelingen te volgen.

Ze hebben bijvoorbeeld door dat het bouwen in Wilderszijde, onder de 20Ke-contour van Rotterdam The Hague Airport (10% bewoners ernstige klachten), vooral meer klachten zal opleveren. In de regiovisie RR2020 was al opgenomen dat het bouwen van woningen niet zodanig mag zijn dat het de groei van de luchthaven hindert. De woningen die gepland zijn aan de Hoeksekade, binnen de toekomstige 35Ke-contour (25% mensen zal ernstige klachten hebben), zijn daar een voorbeeld van. Het is een beetje leven en laten leven. De luchthaven houdt zich aan de regels wat betreft overlast (mwah, dat is de bedoeling...), en de overheden zorgen dat de bebouwing wat wordt weggehouden.

Zie verder een nieuw en zeer lezenswaardig verslag over de HSL-vergadering in de Kamercommissie afgelopen dinsdag. Een aangehouden motie krijgt nu misschien een meerderheid. Volgens mij de motie over trillingen. Leuk, maar geen sigaar, omdat de herrie op dit moment belangrijker is.

Lees het PvdA-verslag hier.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

15/5 Ruud Braak van de Lansingerlandse PvdA is het zat. Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat is niet bereid om nu al te berekenen wat het gaat kosten om het HSL-trace in Lansingerland te overdekken of de geluidswallen langs het spoor te verhogen. Dit blijkt uit zijn antwoord op de vragen die het PvdA Tweede Kamerlid Diederik Samsom in overleg met Ruud Braak van de Lansingerlandse PvdA fractie stelde. Heel goed van de PvdA! En nou doorpakken. Lees hier meer.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

11/5 Uit de tussenresultaten van het onafhankelijke lange duur geluidmeetonderzoek dat de gemeente Lansingerland heeft laten uitvoeren naar de geluidsbelasting van de HSL, blijkt dat de grenswaarden op de gevel wordt overschreden. Er vindt in de huidige situatie een overschrijding van de geluidsproductie op de gevel plaats van 3 à 4 decibel, in de eindsituatie wordt een overschrijding verwacht van 11 decibel.

Zie hier de documentatie. Nu maar hopen dat de rijksoverheid de metingen accepteert. Eerder vonden ze metingen "niet de werkelijkheid". Zie de post hieronder bij 13/4.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

8/5 De Gemeente Lansingerland heeft het eigen Historisch onderzoek naar de HSL gereed. Een dossieronderzoek om op een rijtje te zetten wat er is gebeurd. En het heeft zo waar een nieuwtje opgeleverd. René Wendel van de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL kwam ermee naar buiten. In het onderzoek is sprake van een afspraak met de voormalige gemeente Bergschenhoek dat een aanpassing van de tunnelbak alleen mag als de geluidscontouren gelijk blijven, zelfs als de (ver) onder de voorkeurgrenswaarde van 57 dB(A) liggen. En aan die afspraak moeten we de rijksoverheid maar eens gaan houden. Zie par. 8.5.3 op blz. 93 van het Historisch onderzoek en Akoestisch onderzoek nieuw alignement HVOB HSL-Zuid van Rijkswaterstaat uit 2004.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

5/5 Door het gekronkel met de geluidsruimte binnen een maatgevend jaar heeft de stichting Geen Gehoor uit Rijpwetering onafhankelijk internationaal geluidstechnisch bureau Peutz berekeningen laten doen op de toekomstige dienstregelingen. Gehanteerd zijn de uitgangswaarden uit de twee TNO-rapporten. Hierbij is voor de Fyra 4dB minder emissiegeluid meegenomen (zoals door VenW voorspeld na de te nemen maatregelen. De berekeningen zijn uitgevoerd voor de locatie Hoogmade en er is uitgegaan van een snelheid van 285 km/h. De overschrijding voor deze locatie met al een verhoogde grenswaarde bedraagt: Lden 3,7 dB(A) en Letmaal 3,9 dB(A). Om binnen de normen te blijven volgt hieruit dat de capaciteit tot 0.43 moet worden teruggebracht en dat er uiteraard zelfs geen sprake meer kan zijn van nachtelijke ritten met vrachtvervoer. Kortom: de helft van de treinen moet eraf. Klik hier voor het rapport.

Berekeningen waren nodig omdat metingen door het ministerie van VROM worden betwist.

Dat is overigens nog niet de hele oplossing. Er wordt nog geen rekening gehouden met het binnenklimaat (zie de post hieronder van 3/11). En En het pieklawaai blijft spelen. Al haal je de helft van de treinen eraf, wat er overblijft veroorzaakt nog steeds de door de DCMR in opdracht van de gemeente in 1999 al berekende (en tot voor kort door de gemeente Lansingerland geheim gehouden) ontwaakmomenten.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

26/4 De Gemeente Lansingerland heeft een nieuwe informatiebrief voor klagenden over de HSL gemaakt. Of beter, een desinformatiebrief. Het bevat de bekende denigrerende passages, terug te leiden tot ProRail: "Hogesnelheidstreinen maken net als gewone treinen geluid." Anderzijds probeert de gemeente met valse voorlichting schadeclaims te ontmoedigen. Niet voor niets is in de documenteigenschappen de ironische term "high concept" te vinden, verwijzend naar artistieke wolligheid die gemakkelijk veel beknopter kan worden beschreven.

Laat het duidelijk zijn: de gemeente Lansingerland is de tegenstander van de burgers op dit dossier. Ze lokken mensen naar dit gebied waar je "rustig kunt wonen in het groen", maar voor je het weet woon je in de "death zone" van een hoge druk gasleiding, kerosine leiding of CO2-leiding, pal naast de HSL ("Geluidschermen en andere voorzieningen voorkomen dat bewoners last hebben van passerende treinen", NOT!!!), onder de geluidscontouren van het vliegveld (regionaal en landelijk beleid is om daar niet te bouwen), of naast de verbrede N209 of A16/A13 verbinding. Of allemaal tegelijk, zoals in Wilderszijde. Zie ook de geluidskaart van Lansingerland en de toelichting. De gemeente was naar verluid bezig aan zo'n geluidskaart zonder HSL, A16/A13, enz. Tja.

Klik hier voor de gemeentelijke desinformatiebrief.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

16/4 De Lansingerlandse PvdA gaat het HSL onderwerp nu echt aanpakken, lijkt het. Waar verloren verkiezingen al niet goed voor zijn. Zelfs de slaperige Tweede Kamerfractie gaan ze proberen te interesseren eens te komen luisteren naar de herrie die ze in stand houden. Heel goed, vanaf vandaag telt de PvdA weer mee!

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

16/4 Het verslag van dat overleg van vorige week over de HSL met de ministeries is natuurlijk niet geaccordeerd door de ministeries. Op één punt na. Er was wat onduidelijkheid over uitspraken, en per e-mail is heel duidelijk geworden dat als de HSL zo ver uit de pas gaat lopen dat sprake is van een "wijziging van de spoorweg", de gemeenten de aangewezen handhaver zijn. Dat was zo overlegd op 25 februari, en zowel Verkeer en Waterstaat als VROM zijn nu overtuigd hiervan. Mooi, eindelijk houvast. Aantonen dat er sprake is van zo'n wijziging, en dan kunnen de gemeenten aan de bak!

Klik hier voor het verslag.

VROM hanteert trouwens curieuze redeneringen:
===============
Vraag:
VROM schrijft dat volgens de laatste inzichten de kans op ontwaken pas substantieel toeneemt bij niveaus hoger dan de rond de HSL geconstateerde waarden. Waar komen die inzichten vandaan en om welke waarden gaat het?

Antwoord:
Het gaat om een onderzoek bij defensie waarbij bleek dat bij schietoefeningen mensen blijven slapen terwijl een schot wordt gelost waarbij pieken tot boven de 70 dB(A) werden gemeten.
Nagegaan wordt of dit rapport openbaar is, zodat de stichtingen de gegevens van dit onderzoek toegezonden kunnen krijgen.
===============
In de mailuitwisseling blijkt dat VROM niet weet of dat schietonderzoek openbaar is. Meest frappant is dat ze bestaande belevingsonderzoeken uit Frankrijk en Duitsland niet gebruiken, en wel iets van Defensie. Ik ga in ieder geval niet achter een doofpotrapport over schietoefeningen aan. Dat is toch allemaal niet relevant?

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

13/4 Bij het overleg vorige week tussen belangenstichtingen, gemeenten, en overheid, liet het ministerie van VROM weten weinig te zien in geluidsmetingen. Als volgt opgetekend: "die kunnen niet de waarheid vertellen omdat er misschien een vogelnestje vlakbij de microfoon zit en voorbij rijdende brommers en dergelijke verstoren de metingen natuurlijk."

Op de Twitter doorgezet naar burgemeester Van Vliet van Lansingerland: "@EwaldvanVliet Stop DCMR-onderzoek #HSL maar. #VROM zegt: "metingen niet de waarheid omdat misschien vogelnestje oid vlakbij microfoon."

Hij reageert strijdbaar terug: "@JoostSmits Een objectieve geluidsmeting kan ook niet worden genegeerd door de Rijksoverheid. Meten is weten!"


** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

2/4 De PvdA Lansingerland plaatst wekelijks een verslag op de eigen website, met daarin aandacht voor de HSL. Lees bijvoorbeeld dit recente verslag. Hopelijk lukt het ze de Tweede Kamerfractie van de PvdA te interesseren voor de problematiek van alle dag hier in de omgeving. Zoals andere partijen al langer door hebben.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

31/3 Het lijkt saai, maar is het niet: de 26e voortgangsrapportage van Verkeer en Waterstaat over de HSL. Een knap staaltje "hoe zeg ik het".

* De minister stelt de bezetting van de Fyra op 15%, niet slecht in vergelijking met die van de NS die in "170 jaar" ook maar 29% haalt. Ja doei, dat is over heel Nederland. In de Randstad is de bezetting veel hoger, en dáár rijdt de Fyra! De website TreinReiziger.nl turfde in februari overigens maar een bezetting van 8,5%...

* De rammel-Fyra gaat ook in het weekend rijden. Net nu het mooi weer wordt. Ze durven wèl! Reactie van een lezer: wie gaat in het weekend de toeslag betalen, als ze het doordeweek al niet doen...

* Het afschakelen van de blokkenremmen van de oude intercity-rijtuigen die op de HSL wordt voortgejaagd met 160 km/uur gaat mogelijk niet door, "omdat niet zeker is dat de afgeschakelde blokkenrem toegelaten wordt" door de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Zie ook hieronder.

* Ik vind de voortdurende nadruk die de minister legt op het voldoen aan de "berekende geluidsbelasting uit het tracébesluit" langzamerhand ongeloofwaardig. Dat opent perspectieven voor juridische actie. Het is heel raar dat er aan de ene kant steeds nadruk is op die geluidsbelasting, en vervolgens de regels gewoon worden overtreden zonder perspectief, aangezien de problemen zitten in de structuur van de spoorlijn (korte termijn: verkeerde treinen, lange termijn: geluidsmaatregelen defect dus komt nooit meer goed zonder aanpassingen).

* Wat blijkt namelijk:

++ 1e, 2e TNO rapport, Sight-rapport: dienstregeling september 2009-september 2010 en dienstregeling januari-december 2010 voldoen niet aan de eisen.
++ Minister besluit tot uitbreiding dienstregeling december 2009 met Thalys, per april met Fyra in het weekend, per april 2010 uitbreiding tot 16 Thalysen per dag, september uitbreiding tot 18 Thalysen, december uitbreiding 20 Thalysen.
++ 3e AnsaldoBreda-trein is geleverd, maar de voortgangsrapportage geeft geen helder beeld van de definitieve levering. In de NRC van gisteren stond in het artikel "Het is stil in de snelle trein": "De bestelde nieuwe treinen van de Italiaanse fabrikant AnsaldoBreda komen volgend jaar." Dat is 2011, dus verder uitstel ten opzichte van de planning "eind 2010" uit de rapportage van de minister van 13 november 2009.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

31/3 Aan de Inspectie Verkeer en Waterstaat heb ik gevraagd hoe het nu eigenlijk zit met de keuring van de rijtuigen na afschakelen van de blokkenremmen. Hieronder mijn brief, binnen 2 werkdagen (uiterlijk 10) zal er antwoord zijn. De links heb ik in de oorspronkelijke tekst voluit geschreven, hier zijn ze gewone links.

-------------
Beste mensen van de Inspectie Verkeer en Waterstaat,

Op mijn blog www.PolitiekActief.Net , met 3.000 lezers, besteed ik sinds september 2009 regelmatig aandacht aan de geluidsproblemen rond de hogesnelheidslijn Zuid. Vooral traject Noord, tussen Rotterdam en Amsterdam.

In verband met de verslaggeving heb ik de volgende vraag. Ik zal die eerst inleiden.

De minister van Verkeer en Waterstaat wil bij de oude intercity-rijtuigen, die al sinds 1981 rijden in Nederland en nu worden voortgetrokken door de Traxx-locomotieven, in verband met de geluidsproblemen de blokremmen laten vervallen. De goedkeuring daarvan ligt bij u. In de brief bij de publicatie van het 2e TNO rapport op 9 maart 2010 schrijft de minister: "In december 2009 is een veiligheidsbeschouwing opgesteld voor het afschakelen van de blokkenrem bij de HST-Prio rijtuigen. IVW kan zich vinden in de redenering die wordt gehanteerd en ziet hierin een basis voor toelating uitsluitend op het HSL-tracé." Met de wetenschap dat de rijtuigen nu veel harder rijden dan voorheen, 160 km/uur ipv 100-140, vind ik dat een geen prettige gedachte. De treinramp in Eschede (D) was namelijk ook het gevolg van geknutsel aan treinen in verband met geluidsmaatregelen en tegengaan van trillingen.

De treinen gaan rijden op een hogesnelheidslijn. In de Europese richtlijn voor hogesnelheidslijnen is vastgelegd dat treinen en spoor op elkaar moeten zijn afgestemd. Daarbij wordt verwezen naar zaken als geluidsbelasting. In de Richtlijn Highspeed Infrastructure staat in punt 3 van bijlage I: "Voor hogesnelheidstreindiensten is het noodzakelijk dat de eigenschappen van de infrastructuur en die van het rollend materieel volkomen coherent zijn." Deze richtlijn is in 2004 op dit punt gewijzigd, en nu wordt er geschreven in Bijlage I punt 3 dat een voorwaarde is dat er een uitstekende compatibiliteit is tussen infrastructuur en rollend materieel. Dat komt op hetzelfde neer. In de nieuwe richtlijn 2008/57/EG, die de oude aparte richtlijnen voor hogesnelheidsvervoer en conventioneel vervoer combineert en vervangt, staat hetzelfde in punt 3 van Bijlage I. Sinds 2004 staat er in dat de compatibiliteit bepalend is "voor het niveau van de prestaties, de veiligheid, de kwaliteit van de dienstverlening en voor de kosten daarvan."

ProRail is economisch de eigenaar van de spoor. ProRail is een dochter van Railinfratrust BV (RIT), een bedrijf dat eigendom is van de Nederlandse staat. Een overheidsbedrijf, dus. In hun Model-Toegangsovereenkomst is geluidsreductie opgenomen als prestatie.

De intercity-rijtuigen hoeven volgens het ministerie van VROM en ministerie van Verkeer en Waterstaat niet te worden beoordeeld volgens de TSI Noise, dan wel de TSI Hispeed. Omdat de rijtuigen ouder zijn dan de TSI's zijn ze uitgezonderd. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat zei in december 2009 tegen de Stichting Geen Gehoor uit Rijpwetering en de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL uit Berkel en Rodenrijs dat als de TSI's van toepassing zouden zijn, de treinen niet zo zouden rijden zoals ze rijden. Ze maken namelijk veel meer herrie dan in de TSI staat.

In de Toelatingsgids & Handleiding voor de toelating en registratie van spoorvoertuigen in Nederland van september 2008 staat in paragraaf 9.4: "Op ingrijpende wijzigingen en modernisering van alle voertuigen zijn de Interoperabiliteitsrichtlijnen van toepassing. IVW beslist op basis van een informatiedossier of de Richtlijn en TSI's toegepast moeten worden. Hierbij gaat het om belangrijke werkzaamheden waarbij ingrijpende structurele wijzigingen worden aangebracht in hoofdcomponenten, in het bijzonder het casco, draaistelconstructie of- type, de tractie- of reminstallatie en het systeem van treinbeïnvloeding."

In de TSI's staat dat bij vernieuwing en verandering de uitzonderingsregels niet van toepassing zijn.

Het vervallen van de blokremmen is enkel en alleen vanwege de geluidsproblemen met de oude intercity-rijtuigen die nu op 160 km/uur worden voortgetrokken over de nieuwe HSL.

En dan nu de vraag:

Als de blokremmen vervallen van de intercity-rijtuigen is dat een ingrijpende structurele wijziging volgens de Toelatingsgids. Bent u het ermee eens dat onder de conformiteitsregels, en zeker bij een toelating "alleen op de HSL", waar juist problemen zijn met de conformiteit, en er grote overlast is voor de omwonenden, met grote maatschappelijke schade, het vervallen van de blokremmen moet leiden tot conformiteit aan de geluidseisen van de TSI Noise? Vanuit het ongerijmde redenerend valt daaraan toe te voegen dat als er nu zo grote geluidsproblemen zijn dat wordt overwogen de blokremmen alleen op de HSL te laten vervallen, en dat niet zou leiden tot voldoen aan de eisen van de TSI Noise, de hele exercitie tamelijk nutteloos is.

Ik dank u voor uw antwoord. De lezers van het blog zijn geïnteresseerd in uw uitleg.

Met vriendelijke groet,

Joost Smits

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

18/3 De PvdA heeft een overzicht gemaakt van de inspanningen op het gebied van de HSL. In de begeleidende mail schrijft fractievoorzitter Bovens: "misschien ook aardig om te sturen aan mensen die vinden dat de PvdA Lansingerland in dit dossier niet veel doet". Klik hier voor het overzicht.

Gisteren stond in de Heraut dat de PvdA aan het college heeft gevraagd om nou eens eerlijke informatie te geven aan kopers en huurders. Op de woonmarkten, mede door de gemeente georganiseerd, is namelijk niets te vinden over geluidhinder. Zie de Heraut.

Hoewel het curieus is dat het moest duren tot de partij in de oppositie terecht kwam, kunnen de mensen die last hebben van de HSL toch vooral blij zijn met de inspanningen van de PvdA. Als nu de PvdA in de Tweede Kamer ook nog eens het licht gaat zien, dan kan het probleem bij de wortel worden aangepakt.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

17/3 Zojuist kreeg ik bericht van het Ministerie van VROM dat het Sight-rapport openbaar op hun website staat. Ze zaten er wat mee in de maag. De onderzoekers van het bureau Sight gingen met de conclusies vlak voor Kerst naar de colleges van B&W van Kaag en Braassem en Lansingerland. Die stuurden meteen een brief naar VROM dat ze moesten handhaven op geluidhinder. Als door een wesp gestoken kwam er een brief retour, binnen een paar werkdagen tussen Kerst en Nieuw! Het meest efficiënte ministerie, blijkbaar. Vervolgens mocht niemand dat volledige Sight-rapport hebben. Een paar weken geleden mochten we het hebben als we het niet verder zouden verspreiden. Daar doe ik niet aan mee. Wat ik krijg zet ik online. Zeker dit DERDE rapport dat aantoont dat de treinen teveel herrie maken. Zie blz. 16 van het rapport: "Om de dienstregeling van december 2009 mogelijk te maken zijn aanvullende maatregelen nodig, omdat er geen geluidruimte meer over is voor de inpassing van de TGV treinen die naast de Traxx/Prio in de dienstregeling worden opgenomen. Vooralsnog lijkt de aangekondigde dienstregeling december 2009 niet uitvoerbaar." En die dienstregeling is gewoon ingegaan... Het Ministerie van VROM onderschrijft de conclusies van Sight overigens niet, en hun begeleidende brief zit vóór het rapport.

Gelukkig zag VROM ook wel in dat op een of andere manier het rapport toch online zou komen, en ze hebben het vandaag dus ook gedaan. Voor de overheid, die natuurlijk in de maag zit met deze kwestie, is dat toch erg goed. Over de eigen schaduw heenstappen! En ik hoefde niet wéér een kwestie te maken over een doofpotrapport. Positief voor de geloofwaardigheid van onze overheid.

Lees alles hier.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

17/3 De Telegraaf heeft vandaag een bericht over slaapverstoring: Slecht uitgerust door verkeerslawaai. Een samenvatting van het achtergrondartikel staat hier. Het onderzoek zelf mag ik niet publiceren, maar is aan te vragen bij TNO.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

11/3 TNO plaatst geluidmeters aan de gevels van woningen langs de HSL.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

8/3 De Telegraaf heeft nu ook inzage gekregen in het Tweede TNO rapport dat de beide stichtingen op 25 februari al mochten zien. Opvallend: nu is het ook officieel dat de Thalys meer lawaai maakt dan verwacht. Dat was al op te maken uit het eerste TNO rapport uit november. Ook de geluidsmaatregelen krijgen er (opnieuw) van langs. Tja, versoberd in verband met de "koeientunnel" onder het Groene Hart. Kleine reflecterende schermpjes ver van de HSL in plaats van stevige absorberende dichtbij het spoor. Tunnelbak bij Berkel is een klankkast, in plaats van absorberend bekleed. Of nog beter: overkapt!

Dat betekent niet het einde van de problemen, want zoals het verslag van het overleg van 25 februari met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat aangeeft is er (zogenaamd) geen wettelijke basis om alleen met stille treinen te rijden op de HSL, weet men (zogenaamd) niet hoe er moet worden gehandhaafd op de geluidsproblemen, en blijft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat volhouden dat het gemiddeld over 2010 genomen gewoon allemaal deugt en zo mag...

En de Tweede Kamer heeft het Tweede TNO rapport nog niet eens... Dat is al sinds minstens eind januari in handen van Verkeer en Waterstaat. Bij het vorige TNO rapport duurde het maar een maand om het nieuws te spinnen in de richting van wat de regering politiek wenselijk vindt. Blijkbaar is het nu veel moeilijker om er nog wat goeds over te verzinnen.

Lees het artikel in de Telegraaf, die zich nu bewijst als krant van wakker Nederland. Handig voor de omwonenden van de HSL die nu extra vroeg wakker zijn.

Zie het verslag van 25 februari van de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL en Stichting Geen Gehoor met ProRail en Verkeer en Waterstaat en mijn korte studie naar handhaving.

Grimlachen met de HSL? Lees het bericht uit de oude doos van 5 november 1996.

Als je zo zorgvuldig met het onderwerp omgaat, dan moet het wel goed gaan!

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

8/3 De website www.hslzuid.nl is offline gezet. Daarmee is een groot deel van het archief over de besluitvorming van de HSL verdwenen. Gelukkig had ik dat deels gesponst, omdat zo'n zet er wel aan zat te komen van de kant van het HSL-concern. De Tracénota Noord bij de Nieuwe HSL Nota uit 1994 was bijvoorbeeld weg. Dat gaat over het stuk Amsterdam Rotterdam. De Tracénota Zuid, over het stuk Rotterdam-Belgische grens, waar veel minder klachten over zijn, stond wèl nog online.

Dhr. Vlaswinkel van ProRail stuurde de Tracénota Noord toe, en schreef: "Ik heb de meeste bestanden van de site hslzuid.nl in mijn bezit en ik zal eens kijken of ik ergens op de site wonenlangsdehslzuid.nl een archief kan realiseren." Mooi voornemen, maar het was gemakkelijker geweest om de oude site gewoon nog even te laten doordraaien, aangezien vele websites linken naar nu onvindbare documentatie.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

4/3 Onze burgervader Van Vliet twitterde vandaag over een breed belevingsonderzoek dat de DCMR Milieudienst Rijnmond van plan is. Klik hier voor het onderzoek. Miriam Weber, hoofd bureau geluid DCMR: "Wij zien dat door het strikt toepassen van de geluidwetgeving, niet altijd voorkomen kan worden dat mensen hinder ervaren van geluid. Aan geluidbeleving zou dan ook meer aandacht moeten worden besteed, vindt de DCMR."

Wanneer het onderzoek wordt uitgevoerd staat er niet bij.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

19/2 Veel media-aandacht de laatste dagen. Hier een lijstje:

* AnsaldoBreda gaat één treinstel per maand leveren, vanaf eind dit jaar. Dus de laatste in 2012. Tenminste, als alles volgens plan verloopt. In: Trouw, 8 juli 2009 (sorry, oud nieuws, vandaag pas van gehoord)

* NS claimt alvast 60 miljoen bij AnsaldoBreda wegens late levering. De Denen kregen overigens 500 miljoen korting. In: Nu.nl, 18 februari 2010

* Hogesnelheidstrein wordt nog nauwelijks gebruikt. In: RTL-Z, 18 februari 2010

* Thalys en Fyra doen NS de das om. In: Volkskrant, 18/19 februari 2010

* Geluidsoverlast HSL erger dan Schiphol (video). In: Telegraaf.nl, 19 februari 2010

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

9/2 De Stichting Stop Geluidsoverlast HSL uit Berkel en Rodenrijs heeft een brief gestuurd aan minister Cramer (PvdA) van VROM mede ter ondersteuning van de brief van de Provincie Zuid Holland. Ze wijzen terecht op de oplossing: doe het akoestisch onderzoek over (dat is toch verplicht), en pas gelijk art. 6.3 toe van Bijlage IV behorende bij hoofdstuk 4 Spoorweg van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006. Klik hier voor de brief van de Stichting. Klik hier voor de betekenis van art. 6.3.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

9/2 De PvdA in de Tweede Kamer heeft vragen gesteld aan de minister van Verkeer en Waterstaat over de trillingen, en daaraan verbonden de kwestie van de geluidsproblemen. Fijn dat ze nu ook eens een stap zetten. Klik hier voor de vragen.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

6/2 De Provincie Zuid Holland heeft slimme brieven gestuurd naar de ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM over de HSL. Het CDA diende op 11 november 2009 een motie in om aan te dringen op het voldoen aan de voorkeursgrenswaarde welke gesteld is in het tracebesluit. En op het handhaven en monitoren van deze waarde. Daarnaast borduren ze voort op een zinnetje uit het "1e doofpotrapport" van DCMR Milieudienst Rijnmond over de door DCMR genoemde "lacune in de wet" als het gaat om het specifieke geluid van hogesnelheidstreinen. DCMR zei daarover dat de wet dat niet regelt, terwijl het grote invloed heeft op het leefklimaat.

De motie van het CDA werd aangenomen, en inmiddels heeft Gedeputeerde Staten de brieven verstuurd. Slim bedacht om dit punt op deze manier op te volgen.

Er stond afgelopen zaterdag een stukje over in het Algemeen Dagblad. "De geluidsnormen voor de HSL zijn misschien wel duidelijk, de burgers die last hebben van de herrie van de voorbijrazende treinen hebben er eigenlijk niets aan."

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

6/2 De Europese Spoorwegassociatie ERA heeft geantwoord op de brief van de stichtingen. Klik hier voor de brief van de Stichtingen, en hier voor de brief die uit Frankrijk retour kwam. Anders dan de Nederlandse pers (en de Engelse, en Italiaanse, en Duitse pers kan er ook wat van) ons wil doen geloven is heel veel van Europese regelgeving en interpretatie afkomstig van de nationale overheden. ERA schrijft onomwonden: je moet bij je eigen overheid zijn als het gaat om de interpretatie van de Europese regels.

Wat betreft de inhoud: de kern van hun opvatting lijkt te liggen in de zin: "The interoperability Directive gives no legal base for imposing noise abatement measures on the HST-Prio rolling stock." Formeel juist. Maar ze gaan niet in op de vraag hoe het zit met de toelatingsprocedure die de oude rijtuigen hebben moeten doorlopen in 2007.

Bepalingen in Europese richtlijnen, zoals in dit geval 96/48/EG, moeten worden overgenomen in nationale wetgeving. In die richtlijn staat dat trein en spoor op elkaar moeten zijn afgestemd: conformiteit. Waarbij geluidsoverwegingen algemeen al worden geaccepteerd als conformiteitsbepaling, onder andere door ProRail. Maar die geluidsoverweging als conformiteit is niet overgenomen in de keuringsprocedure voor de HST-Prio rijtuigen tot de HSL. We hebben geen antwoord gekregen op de vraag of de keuring nu deugt.

Je wil oude rijtuigen op een nieuwe manier gebruiken, dat is de kern van de keuring. De uitzonderingsregel in de Europese TSI's is er om lidstaten niet in de problemen te brengen zo lang ze oude rijtuigen blijven gebruiken op de wijze zoals ze dat al deden. Bescherming van de status quo. Maar het kan niet zo zijn dat de uitzonderingen ook gelden voor nieuw gebruik van oude rijtuigen. En dat de keuring in 2007 niet is aangepast op de overwegingen in de interoperabiliteitsregels sinds 1996.

Misschien dat het Europees Parlement via de Europese Commissie hier wel antwoord op krijgt. Klik hier voor de vragen die mevr. Hennis-Plasschaert (VVD) stelde.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

26/1 Frits Bus (77) van de buurtvereniging Overa bij Breda heeft bij de honderdvijftig bewoners van het landelijke buurtschapje een brief verspreid waarin hij zijn zorgen uit over het geluid van de snelle Thalys, die op dit traject 300 kilometer per uur haalt.

Nogal wat bewoners wonen op korte afstand van het spoor en klagen over het geluid.

Lees hier het artikel in BN/De Stem.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

26/1 Op de site van Prorail is te lezen: "Op zaterdag en zondag rijden de Thalystreinen volgens dienstregeling 160 km/u, maar bij een eventuele vertraging kan de Thalys alleen op weekenddagen harder rijden om verloren tijd goed te maken. De maximale snelheid kan dan oplopen naar maximaal 300 km/u."

Punctualiteit boven regelgeving over geluidhinder?

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

25/1 De beleidsmedewerker van Diederik Samsom (PvdA) laat weten:

"Wij gaan er vooralsnog vanuit dat het probleem tijdelijk is omdat alleen het tijdelijk materieel erg veel geluid maakt. Niettemin wel heel irritant natuurlijk. Op zich goed dat de minister probeert om de geluidsoverlast in te perken, de vraag is wel hoe snel dat resultaat oplevert en of dat afdoende is. Ik ben aan het navragen of er zo snel mogelijk duidelijkheid kan komen over de eerste resultaten van de extra maatregelen.

Daarnaast zijn er door Aptroot vragen gesteld en heeft de Kamer een schriftelijke vragenronde ingesteld (zie bijgevoegd bestand). We wachten even af wat daar uitkomt en kijken dan of en hoe we de problemen verder kunnen aanpakken.

Tot slot, een interessant en verontrustend punt is de overlast door trilling. Daar is nu weinig aandacht voor, voor zover ik weet. Hoewel ik vermoed dat de tijdelijke treinstellen meer trilling veroorzaken dan de nieuwe, is het wel een punt om terdege rekening mee te houden. Dat punt zullen we ook inbrengen bij het eerstkomende debat met de minister."


Daar heeft niemand wat aan. De HSL overschrijdt nu de normen, door TNO geconstateerd, door de Minister bevestigd. Daarom is hij die maatregelen gaan nemen. Maar het is niet zo dat je achteraf kunt kijken of een jaargemiddelde is gehaald, nee, je moet vooraf aantonen dat je het jaargemiddelde gaat halen. Onderbouwd in een akoestisch rapport. Na de constatering van de overschrijding had er meteen een nieuw rapport moeten komen. En bij de maatregelen ontbreekt elke onderbouwing. Bovendien is de Thalys toegevoegd, die ook nog eens soms 300 km/uur gaat rijden (+8 dB(A)).

De PvdA gedoogt overtreding van de regels, omdat het maar tijdelijk is. Tot 2012 of zo. Ach.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

28/1 Het Ministerie van VROM heeft een studie online staan naar de kwaliteit van buurt en straat. Waardoor wordt dat bepaald? Onder andere door geluid. Zie bladzijde 64 van deze studie.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

21/1 Door de nadruk die het Ministerie van Verkeer en Waterstaat zelf heeft gelegd op Europese regels, kon een Europese reactie niet uitblijven. De definitieve AnsaldoBreda-treinen zijn zogenaamd vertraagd vanwege Europese veiligheidsregels. Dat bleek bij KRO Reporter een flauwekulletje: het gaat om kastjes die je ook in kunt bouwen als de trein al helemaal klaar is. Toch werd het in de Tweede Kamer behandeld als een "TSI-claim".

En verder is er dan wel een Europese regel voor geluid van treinen (TSI Noise), maar daarvan zei het ministerie op 7 december 2009: "als de TSI Noise zou gelden, dan zouden de treinen niet zo rijden zoals ze rijden". Omdat ze rijtuigen hebben gekozen van vóór de inwerkingtreding van de regels, zouden die regels niet van toepassing zijn. Ook al zijn ze diverse malen verbouwd en rijden ze op een veel hogere snelheid dan vroeger.

In de concessieovereenkomst voor het vervoer over de HSL, en in brieven aan de Tweede Kamer uit 2003 en 2005 herhaalde de Minister van Verkeer en Waterstaat (Peijs) dat de TSI's wèl gelden voor de HSL.

En dat terwijl in de procedure voor toelating van rijtuigen tot de HSL de Europese richtlijn voor hogesnelheidstreinen (deels) aan de laars is gelapt.

Minister Eurlings, van 2004 tot 2007 lid van het Europees Parlement, zou toch beter moeten weten.


Jeanine Hennis-Plasschaert van de Europese liberale fractie (namens de VVD) heeft vragen gesteld aan de Europese Commissie hoe dit nou eigenlijk zit. Klik hier voor de vragen.

Het CDA in Lansingerland heeft de Europese kameraden opgeroepen ook actie te ondernemen, blijkt uit dit bericht in de Heraut.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

21/1 Charlie Aptroot (VVD) maakt zich kennelijk zorgen over de informatieachterstand bij het Nederlandse parlement. Hij heeft gezorgd dat er een schriftelijke vragenronde is ingesteld over de HSL, vanuit de de Vaste Kamercommissie voor VROM uit de Tweede Kamer. Het is een hele serie vragen om de onderste steen boven te krijgen. Hoe kan een parlement goed functioneren als ze blijkbaar onvoldoende informatie krijgen over hun onderwerp? Klik hier voor de vragen van Aptroot uit december, en hier voor de vragen van de Kamercommissie.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

6/1 Op StopHerrieHSL.nl is te lezen dat de omwonenden "het spoor volledig bijster zijn geraakt door de gebeurtenissen in de afgelopen weken.
Eerst zegt VenW dat de treinen niet in overtreding zijn, bureau Sight rapporteert aan VROM dat de treinen wel degelijk in overtreding zijn en dat de gemeente de handhaver is, en vervolgens laat VROM weten dat de treinen toch niet in overtreding zijn en dat niet duidelijk is wie er zou moeten handhaven.

Wij vinden het onbegrijpelijk en onacceptabel dat niet volstrekt helder is wie tegen de geluidsoverlast moet optreden en of de treinen teveel geluid maken."


Er zijn brieven gestuurd naar Minister Cramer, de Vaste Kamercommissie voor VROM uit de Tweede Kamer en het college en aan de raad van Lansingerland.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

30/12 Normaal moet je minstens 6 weken wachten op antwoord van de overheid, maar het Ministerie van VROM krijgt binnen 3 werkdagen tussen Kerst en Nieuw een brief met handtekening van minister Cramer eruit. Op 22 december stuurden de gemeenten Lansingerland en Kaag en Braassem een handhavingsverzoek aan Minister Cramer. Dan heb je 23 december nog als werkdag, 24 december gaat iedereen vroeg naar huis, woensdag 27 december is weer een werkdag en op donderdag 28 december stond de brief al online. Op 30 december ontvangen, ingeboekt en online gezet door de gemeente Lansingerland.

Er staat niet veel bijzonders in. VROM zegt dat de geluidsoverschrijdingen uit het TNO rapport van november vast wel goed zullen worden opgelost door Verkeer en Waterstaat. Ze zeggen dat ze alleen kijken naar het jaargemiddelde. Dat is dus pas in september 2010. En dat ze er alle vertrouwen in hebben dat dat gemiddelde binnen de grenzen blijft.

Wat wel opmerkelijk is, is dat VROM zegt dat ze niet weten wie er zou moeten handhaven in geval er overschrijdingen zijn. Dat moet de overheid dan maar eens oplossen.

Het hoeft niet ingewikkeld te zijn. De Inspectie VROM handhaaft gebruikelijk geluidseisen op het spoor. Zie hier de toelichting. Dat heeft al vaker geleid tot dwangsommen aan ProRail.

Verder heb je Verkeer en Waterstaat. Hun Inspectie houdt toezicht op onder andere de spoorwegen. Bijvoorbeeld de toelatingseisen tot het spoor. Zoals hieronder te lezen bij de brief aan de ERA voldoet de toelatingsprocedure tot de HSL niet aan de Europese regels. Die kan gewoon worden overgedaan.

En we hebben de gemeenten. Die moeten op grond van artikel 111a lid 5 Wet geluidhinder ervoor zorgen dat er binnen in de huizen langs de HSL niet te veel herrie is. Dat moeten ze in principe zelf betalen. Als het te duur is (max. 1.000 Euro per woning per decibel), dan mogen ze de geluidswaarden verhogen, op grond van het Besluit Geluidhinder, art. 4.16. Hier gaat het dus niet om handhaving, maar om een bestuurlijke oplossingen, waarbij de mensen niet zijn geholpen. Het zal op vrij grote schaal moeten plaatsvinden, gezien de praktijken op de HSL. Is dat politiek haalbaar?

Waar misschien meer heil in zit is dat gemeenten medeverantwoordelijk zijn voor de HSL op hun grondgebied (Besluit Geluidhinder, art. 4.4). En via de bestemmingsplannen kunnen ze de overschreden geluidsnormen handhaven. Zie bijv. art. 8.9 van de Wet Milieubeheer, de Wet Ruimtelijke Ordening of art. 5.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht.

De gemeente zou kunnen beginnen elke trein die meer herrie maakt dan gewenst stil te zetten, de betreden met opsporingsambtenaren, en een proces verbaal op te maken (geen boete, het is een akte waarmee een overheidsambtenaar verslag uitbrengt over wat hij in de uitoefening van zijn functies heeft verricht).

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

28/12 Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat zei begin deze maand dat als de Europese geluidsregels voor rijtuigen zouden gelden de treinen niet zo zouden rijden zoals ze rijden. Daarmee doelen ze op de zogenaamde TSI Geluid voor conventionele rijtuigen. Zo heet die in Brussel, maar in Den Haag noemen ze hem TSI Noise ("tie-es-aai nojs"). Die wet geldt namelijk niet met terugwerkende kracht. En op de HSL rijden ze met oude afgedankte rijtuigen. Heel vreemd, want al in 1996 (bevestigd in 2004 en 2008) is afgesproken dat treinen en spoor op elkaar moeten zijn afgestemd, waarbij geluidsproductie een rol speelt. De oude rijtuigen hebben een toelatingsprocedure doorlopen, en daarbij is geluid niet goed onderzocht, blijkens een e-mail van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Die toelatingsprocedure had moeten voldoen aan de Europese regels. Dus hebben de Stichting Geen Gehoor uit Rijpwetering en de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL uit Berkel en Rodenrijs de Europese instantie ingeschakeld die over de TSI's gaat: de ERA. Klik hier voor de brief.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

22/12 De Stichting Stop Geluidsoverlast HSL heeft uitstekend nieuws vandaag! Het adviesbureau Sight heeft het TNO rapport bestudeerd. Medewerkers van Sight hebben hun persoonlijke opvattingen gedeeld met het college van B&W van Lansingerland.

Uit de presentatie van Sight volgt dat op dit moment de normen die zijn vastgesteld bij of krachtens de Wet geluidhinder worden overschreden.

Hoewel de gemeente een eigen verantwoordelijkheid heeft om die overschrijdingen op hun grondgebied aan te pakken, heeft Lansingerland ervoor gekozen de zwarte piet door te schuiven naar het ministerie van VROM.

Klik hier voor de conclusies van het rapport van Sight (volledig rapport nog niet beschikbaar).

Klik hier voor het persbericht van de Gemeente Lansingerland.

Klik hier voor de vragen die VVD-kamerlid Charlie Aptroot heeft gesteld aan de Minister van Verkeer en Waterstaat.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

13/12 Met ingang van vandaag rijdt de Thalys op de HSL. De dienstregeling is dus per vandaag uitgebreid ten opzichte van september. Van de dienstregeling van september concludeerde TNO al dat die meer herrie produceerde dan over een jaar (september-september) is toegestaan. Nou komt er dus ook de Thalys nog bij. Bovendien is te verwachten dat de Thalys bij Hoogmade, Roelofarendsveen en Berkel en Rodenrijs meer lawaai zal maken dan berekend was bij de bouw van het spoor.

Niet alleen luistert de overheid niet naar de klachten van de burger, en naar de politiek, men gaat zelfs zo ver gewoon de dienstregeling uit te breiden in weerwil van de eigen metingen.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

4/12 De moties Aptroot/Roemer over de HSL hebben brede steun gekregen, maar net niet voldoende voor een meerderheid. Zie het geüpdated item.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

30/11 Gisteren was in KRO Reporter een reportage over de HSL te zien. Het bedrijf dat de treinen laat rijden (HSA, alliantie van NS, 90%, en KLM, 10%) zit op zwart zaad. Dat komt, zo werd gezegd, door de vertragingen met de nieuwe treinen. De minister heeft daarom een deal gesloten met HSA, vastgelegd in een Memorandum of Understanding. HSA hoeft een hele tijd niet de verplichte huur te betalen voor het gebruik van de spoorlijn. De Minister had daar de Tweede Kamer al in januari over geïnformeerd.

Als reden voor de vertraging werd opgegeven dat de specificaties van de beveiliging van de spoorlijn, ERTMS, pas laat bekend werden.

Waar zit nou de kneep? Het tijdelijk niet betalen van de huur is eigenlijk staatssteun. Dat mag alleen onder voorwaarden. Zo moet er een duidelijke externe factor zijn, in dit geval het ontbreken van de specificaties van de treinen.

Wat blijkt bij Reporter: een van de mensen in Brussel achter ERTMS zegt dat je gerust je trein kunt bouwen, en op het laatst hang je dat kastje erin. De ERTMS specificatie heeft geen invloed op de bouw van treinen.

En dus zou, volgens deze redenering, onterechte staatssteun zijn gegeven, iets wat als het wordt onderzocht door de Europese Commissie, tot problemen gaat leiden.

Bekijk de uitzending hier.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

18/11 In de Weekkrant, 3B Nieuws, staat vandaag: "Het ministerie van VROM heeft nieuwe geluidsnormen voorgesteld waarmee zij geluidsplafonds wil regelen langs rijkswegen en hoofdspoorlijnen. De HSL valt met 30.000 bewegingen vanaf 2011 onder het hoofdspoorwegennet en dus onder de werking van de nieuwe wet. Ook wil zij weten wat de effecten zijn van deze wetgeving op de provinciale wegen. Daarom vraagt zij het college een geluidskaart op te stellen waar het gebied van Lansingerland in kaart wordt gebracht en een onderzoek in te stellen naar de effecten van het geluid in alle gebieden."

Dat is goed nieuws. Door de geluidskaarten kan iedereen straks met een oogopslag zien of hij/zij in een leefbaar gebied woont, of een kat in de zak heeft gekocht/gehuurd.

*** Update 19/11. Het lijkt erop dat de krant dit bericht zelf heeft verzonnen. Is er geen nieuws, dan maken we het zelf wel! Ik vraag om bevestiging voor dit blog.

*** Update 19/11, 20:06. Een mail van mevr. Huuksloot van de Weekkrant: "Hieronder het correcte stukje. De redactie heeft het oorspronkelijke stukje foutief ingekort en onvermeld gelaten dat mevrouw Bal het verzoek bij het college heeft ingediend geluidskaarten te laten maken. Heel vervelend. In het vertrouwen je hiermee voldoende te hebben geinformeerd, enz."

CUMULATIEVE GELUIDSHINDER

Lansingerland - Het ministerie van VROM heeft nieuwe geluidsnormen voorgesteld waarmee zij geluidsplafonds wil regelen langs rijkswegen en hoofdspoorlijnen. De Ministerraad is hiermee op 30 oktober akkoord gegaan. Edith Bal vraagt het college namens de VVD-fractie aan te geven wat hiervan de gevolgen zijn voor Lansingerland. De HSL valt met 30.000 bewegingen vanaf 2011 onder het hoofdspoorwegennet en dus onder de werking van de nieuwe wet. Ook wil zij weten wat de effecten zijn van deze wetgeving op de provinciale wegen. Daarom vraagt zij het college een geluidskaart op te stellen waar het gebied van Lansingerland in kaart wordt gebracht en een onderzoek in te stellen naar de effecten van het geluid in alle gebieden.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

De evaluatie van de geluidemissie van de HSL-Zuid door TNO is binnen. Lees het hier. Ze meten bij Berkel en Rodenrijs 14dB méér geluid dan verwacht. De minister geeft zijn mening erover aan de Tweede Kamer. Lees dat hier. Een alternatieve samenvatting staat op de site HSLOverlast.nl.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

11/11 In de vergadering van het algemeen overleg (AO) van de Commissie Verkeer en Waterstaat van de Tweede Kamer zegt de minister het volgende (zoals gehoord, de notulen moeten de precieze formulering uitwijzen):

* Het NS Hispeed-consortium verwacht dat de Albatros-treinen (die de definitieve Fyra vormen, voorlopig rijden er zogenaamde Traxx-treinen) een half tot driekwart-jaar later worden geleverd.

* De minister gaat strak het geluidsplafond handhaven.

* De metingen van TNO geven, zoals we al dachten, al aan dat de Traxx-treinen meer herrie maken dan verwacht. Zoals het er nu uitziet gaat de dienstregeling daarmee ergens in 2010 door het plafond. Op dit moment blijft alles binnen de norm, omdat die gebaseerd is op gemiddelden.

* De Thalys produceert 9 decibel minder geluid op 160 km/uur dan de Traxx-treinen. In de subjectieve geluidsbeleving is dat ongeveer de helft minder herrie. De minister zei niet wat voor geluidsproductie er is bij 300 km/uur, want dat zal de snelheid zijn van de Thalys. De minister wil snel weten wat voor geluid de Albatros gaat maken. Mevr. Van Gent (GroenLinks) vroeg nog hoeveel herrie de Thalys maakt bij 300 km/uur, maar kreeg daarop geen antwoord. ProRail schrijft op de website: "De geluidproductie van deze [Traxx-]treinen bij een snelheid van 160 km/h is vergelijkbaar met de geluidproductie van een Thalystrein bij een snelheid van 300 km/h."

* Vanaf dit moment worden de Traxx-treinen aangepast zodat ze minder herrie maken. Dat kan door de wielen gladder te maken, wat mij een plausibel verhaal lijkt. En de rails worden "akoestisch geslepen", zodat die ook in combinatie met de treinen minder geluid opleveren. Tegen de zomer is alles afgerond, maar stukje bij beetje moet er vanaf nu verbetering zijn. Of het voldoende zal zijn, moet uit het rapport van TNO blijken. Wie weet houdt de minister zich vast aan een strohalm zonder voldoende onderbouwing. Het akoestisch slijpen, is dat vooral 's nachts, zoals met het andere slijpen? Wat is daarvan de geluidsproductie?

* Er was geen aandacht voor piekgeluid. Terwijl dat door deskundigen (waaronder DCMR) wordt aangemerkt als relevant probleem bij hogesnelheidstreinen. Als straks de dienstregeling onder het geluidsplafond blijft, maar de klachten aanhouden door het piekgeluid, wat dan?

Later deze week krijgen we het rapport van TNO. En er zullen al snel notulen zijn van de commissievergadering.

Bovenstaande betekent dus ook dat tot de zomer alle klachten van omwonenden worden beantwoord met "tegen de zomer van 2010 zijn uw klachten verholpen". Er zijn nauwelijks juridische stappen te nemen, behalve dan tegen de Gemeente Lansingerland. Die gemeente liet tien jaar geleden onderzoeken doen, die ze zo serieus nam dat ze werden gebruikt in procesvoering tegen het Tracébesluit. De rechter heeft ze om juridische redenen buiten beschouwing gelaten. In een nieuw proces om schadeclaims tegen de gemeente hoeft dat niet zo te zijn.

De inhoud is zeker relevant. Het is tekenend dat het "2e verdwenen rapport" van de DCMR Milieudienst Rijnmond over leefkwaliteit zo lang verborgen moest blijven. Dat staat lijnrecht tegenover vroegere en zelfs actuele uitingen van de gemeente in eigen documentatie en op de website (hier en hier, zie ook hieronder) als: "koop een huis in Lansingerland, want het is hier zo rustig, en die HSL, daar merk je niets van". Grondexploitatie is een verdienmodel voor gemeenten. De meeste gemeentelijke onderdelen draaien "verlies" (ze kosten geld), maar burgerzaken en grondzaken leveren eigen budget op waar gemeenten dan weer leuke dingen van kunnen doen (naar mening van de gemeente, niet per sé van de burger). De rol van de betrouwbare overheid komt in conflict met de commercieel opererende overheid. Om te beginnen iets voor de Reclame Code Commissie?

Update 12/01: In Bijlage IV behorende bij hoofdstuk 4 Spoorweg van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 staat:

"6.3 Methode in bijzondere omstandigheden
In bijzondere omstandigheden waar de rekenmethoden van dit besluit of de hiervoor genoemde meetmethoden geen voldoende representatief resultaat zullen geven, dient de methode volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai worden toegepast. Gedacht kan worden aan wachtsporen of situaties met zeer afwijkend materieel of bijzondere spoorconstructie etc."


En die methode voor industrielawaai hanteert wèl piekgeluid. Hogesnelheidstreinen zijn zeer afwijkend, de spoorconstructie is bijzonder (ballastloos, tunnelbakken, enz.). Gebruikelijke meetmethoden leveren geen representatief resultaat voor de geluidsbelasting, zoals eerder geconstateerd o.a. door DCMR, omdat die uitgaan van meer regelmatig geluid dat ook langzaam aanzwelt en langzaam uitsterft. De HSL zal snel opkomende geluidspieken laten horen. Die zeer verstorend zijn. Daarom levert een gebruikelijke methode voor de geluidsbelasting geen maat voor die verstoring.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

9/11 De Stichting Stop Geluidsoverlast HSL laat weten dat het ministerie van Verkeer en Waterstaat opdracht aan ProRail heeft verstrekt om te onderzoeken op welke wijze goederenvervoer over de HSL mogelijk is. Het gaat om omgebouwde hogesnelheidstreinen waarbij de binnenkant wordt aangepast. De stoelen worden vervangen door rekken.

Het onderzoek loopt nog.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

9/11 We naderen de datum van een informatieavond over de HSL waar "de usual suspects" (het ministerie van V&W, High Speed Alliance, ProRail en NS) hun zijde van het verhaal gaan vertellen aan de bevolking. Het Ministerie van VROM komt niet. Het RIVM komt niet. DCMR komt niet. De spanning stijgt.

Het 2e "verdwenen" DCMR rapport is binnen. De DCMR Milieudienst Rijnmond heeft nu ook het 1e rapport online gezet op een overzichtspagina. Beide rapporten werden destijds in opdracht van de 3B-gemeenten (Bleiswijk, Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs) geschreven, maar de gemeente zette ze niet online, en gaf het tweede zelfs niet vrij toen het aantal klachten steeg.

DCMR plaatste een volledigere versie (incl. bijlagen) van het "doofpotrapport", en dat tweede rapport over leefkwaliteit.

In de bijlagen van dat tweede rapport, vanaf bladzijde 20, staat per voormalige 3B-gemeente hoeveel ontwakingen mensen zullen hebben vanwege de HSL.

Op bladzijde 24 staat die voor Parkzoom per woonlaag. Deze wijk ligt naast de HSL. Op de site van de gemeente (betaald met belastinggeld, ten dienst van de inwoners) staat: "Geluidschermen en andere voorzieningen voorkomen dat bewoners last hebben van passerende treinen." De hogere etages kunnen zo uitrekenen hoe vaak ze wakker gaan worden. En dat is op basis van de verwachtingen uit 1999, niet de nieuwe dienstregeling anno nu.

Op bladzijde 26 staat die voor Rodenrijse Zoom. Daar moeten 600 woningen komen. Op de door de belastingbetaler bekostigde website staat: "rustig gelegen in de landelijke luwte van het dorp" (cursief en vet door mij toegevoegd). Ook dit project ligt náást de HSL.

Let verder op de "Muziekbuurt" en "Edelsteenbuurt" op blz. 26. Door ProRail benoemd als de twee meest klagende wijken "Componistenbuurt" en "Edelstenenwijk". Daar is te zien hoe schermhoogte het aantal ernstig gehinderden en het aantal ontwakingen flink kan verminderen. Zijn die schermen ook volgens dit advies gebouwd?

Verder kreeg ik een mail over een site van het RIVM waar je zelf je geluidsbelasting kunt opzoeken. Daarmee is per postcode de geluidsbelasting op te vragen van woningen, als gemeten in 2008. Woningen langs de RandstadRail scoren "slecht" in het leefklimaat. De HSL is natuurlijk nog niet verwerkt in de database, want het is de stand van 2008. Ik wil alleen aangeven dat de HSL discussie een breder kader krijgt, nu mensen zoeken naar informatie. Ik denk dat ik in staat ben de database (die open online staat om te downloaden) om te zetten in een geluidskaart voor Lansingerland.

Kortom, uit eerste lezing maak ik op:

* Dat klagers opeens een nieuwe dimensie aan hun klacht kunnen verbinden. Deze rapporten waren gemaakt in opdracht van de 3B gemeenten. Keuze voor schermhoogte is gerelateerd aan klachtenpercentages.

* Dat wel erg duidelijk wordt dat de gemeente jokt met voorkennis.

En de andere mail geeft aan dat er meer informatie beschikbaar is voor burgers dan tot nu toe bekend.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

31/10 Eindelijk neemt eens iemand in Lansingerland het initiatief te gaan zorgen voor geluidskaarten. Zodat iedereen in een oogopslag kan zien waar men aan toe is. De eer is aan Edith Bal, VVD-raadslid in Lansingerland. Opvallend vaak te vinden in krant, raadsvergaderingen en online met constructieve bijdragen aan de discussie. Zeggen "dit moet niet en dat moet niet" kan iedereen. De koers uitzetten, dat is wat nodig is. Mevr. Bal zette de koers uit in vragen aan het college van burgemeester en wethouders op 30 oktober.

De gemeente moet niet proberen mevr. Bal af te schepen met dooddoeners, want de minister is druk bezig om gemeenten aan te wijzen voor geluidskaarten. Alle omringende gemeenten, met vergelijkbare bevolkingsdichtheden, staan al op de lijst. Als Lansingerland aandringt, en wijst op de vele openbare werken die hier plaatsvinden, worden we echt niet gepasseerd. Voordeel: je krijgt volgens mij nu hulp om die kaarten op te stellen. In een latere fase moet je het vast zelf doen op basis van geschreven handleidingen.

Let er wel even op dat hogere overheden moeten zorgen voor de geluidskaarten van doorgaande wegen, vliegveld en HSL. Die kaarten zijn soms nog niet klaar, of staan voor de toekomst in de planning. Kwestie van goed lobbyen, en eventueel tijdelijk met schattingen werken op basis van enkele metingen en bestaande documentatie. Er is immers al heel veel bekend. En dat hoeft nu alleen in kleurtjes op een kaart te komen.

Het gaat er mij niet om dat er een moeilijkheidsgraad voor de overheid in zit die kaarten te maken. Het punt is dat er allerlei werken worden aangericht, en veel, heel veel, huizen worden gebouwd, zonder dat bewoners en die zelfde overheid enig benul hebben wat er aan de hand is. Je kunt niet het een doen het ander zo maar laten. En mevr. Bal maakt er nu werk van!

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

31/10 Het landelijke CDA-congres nam op 31 oktober een resolutie (nummer 17) aan over de HSL. Dat lijkt aardig, maar volgens mij zit er een ontsnappingsmogelijkheid in. Het CDA constateert dat de minister zou hebben gegarandeerd dat er geen goederentreinen zullen rijden op de HSL. En het CDA constateert dat er "alleen HSL materieel en geen ander materieel op dit HSL traject" mag rijden. Voor die eerste constatering zie hieronder. Die garantie lijkt alleen op te gaan voor conventionele goederentreinen, en niet voor de geplande supersonische treinen. Daarmee verbonden dus de tweede constatering van alleen HSL materieel. Alle plannen van de goederenjongens gaan erover om HSL materieel te gebruiken voor vracht. In het deel van de resolutie "spreekt uit" komt men hier niet meer op terug. Dus als de constatering verkeerd is begrepen, is er geen uitspraak van het CDA om dat te repareren. Een gemiste kans.

Voorbeeld: ik concludeer dat u wel van een wijntje houdt, ik overweeg dat wijn toch een plezierige drank is, en ik spreek uit samen een keer een slijter te bezoeken. Houd ik daar een fles wijn aan over?

Het CDA constateert verder dat er een garantie van de minister is dat er tussen 24:00 uur en 6:00 uur geen treinen zullen rijden. Nu rijden er wèl treinen op die tijden. Ik zal ze eens vragen waar ze die garantie hebben gevonden.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

4/11 Het arrest van de Raad van State uit september 1999 is binnen. De link die er al over gaat wordt aangepast.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

4/11 En ik kreeg de inspraakreactie binnen van de Bewonersgroep Noordrand Berkel en Rodenrijs uit 1994. Degelijk geschreven. De link zit nu even als bijlage onder deze post.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

30/10 De geluidsoverlast die het groeiende verkeer veroorzaakt, moet aan banden gelegd worden, vindt minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Ze introduceert zogenaamd geluidsplafonds, óók voor spoor.

Als je doorleest zie je dat de minister de wettelijke plafonds wil handhaven, dus 70 dB(A) voor spoorwegen als de HSL. In de nieuwe norm is dat 68 dB. Er zijn spoorwegen die daar doorheen schieten. Voor onze HSL is dat helemaal niet aan de orde, omdat de discussie hier gaat over veel lagere waarden. Rond 55 dB, dat is 13% van de geluidsdruk van het wettelijk maximum. 55 dB is, volgens de normen van onze gemeente, op de grens van een redelijk en matig leefklimaat. 68 dB is een slecht leefklimaat.

Het enige lichtpuntje is dat als de minister geluidsproblemen zo serieus neemt, het raar is dat met de komst van echte hogesnelheidstreinen het piekgeluid als nieuw verschijnsel wordt ingevoerd op een Nederlandse spoorlijn. Wie weet is er langs die weg iets te vinden waardoor piekgeluid toch kan worden tegengehouden.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

25/10 Iemand die vlakbij de tunnelbak woont meldt dat het geluid nu meevalt. Maar opeens vallen hem trillingen op. In zijn huis en dat van de buren blijkt het midden van het plafond een centimeter verzakt te zijn. Hij weet niet of dat door de bouw van de HSL komt, of door de stresstesten van de Thalys. Hij heeft het gevoel dat die trillingen worden veroorzaakt omdat de trein uit de tunnelbak omhoog/omlaag raast. Lijkt mij iets om wat structureler te onderzoeken.

Op 26/10 krijg ik een e-mail uit Kaag en Braassem met eveneens een melding van trillingen. "Geen scheuren of verzakkingen" staat erbij.

Later 26/10 krijg ik een verslagje van een gesprek met burgemeester Eenhoorn (VVD) en wethouder Uit den Boogaard (CDA) van Kaag en Braassem. In dit gesprek noemde de burgemeester ook trillingen bij een bedrijfsbezoek aan van Ruiten Foodpack gevestigd op het Veenderveld.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

24/10 Uit Kaag en Braassem komt op 24 oktober de melding dat de HSL daar 10 minuten later doorkomt dan voorheen, terwijl de dienstregeling hetzelfde is. Als dat is in verband met metingen, dan moet dat zo niet zijn. Aangezien er geen relevante berekeningmethodes zijn (volgens de Minister) zijn metingen ons enige houvast. Het is dus niet mogelijk om uit een trein die 120 km/uur rijdt (bijvoorbeeld) te berekenen wat de overlast zal zijn bij 160 km/uur. Metingen moeten worden opgeschort tot de treinen weer normaal abnormaal rijden.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

21/10 Op 20 oktober heeft de gemeente een wonderlijke brief gestuurd naar de minister van Verkeer en Waterstaat. Daarin wordt verwezen naar de brief die de gemeente in 2007 stuurde. De gemeente herhaalt dat de bestuurlijke onderlegger van de HSL, de planologische kernbeslissing (PKB) uit 1994, er "uitdrukkelijk van uitgaat dat deze voorziening wordt aangelegd voor het vervoer van personen en niet voor het vervoer van goederen."

De gemeente verwijst naar paragraaf 1.2. Kijk ik in die PKB in paragraaf 1.2: "Deze nota spitst zich daarmee toe op het internationale personenvervoer". En dat is voor mij niet anders dan dat personenvervoer de hoofdmoot vormt van de tekst, wat ook zo is. Maar niet alleen dat. De PKB gaat immers tevens in op shuttletreinen (blz. 41), zeg maar wat er nu aan de hand is tussen Amsterdam en Rotterdam. Dat is ook geen "internationaal personenvervoer".

Op blz. 61: "Het streven is - naast verhoging van de kwaliteit van het leefmilieu - gericht op het ontwikkelen van de luchthaven tot een internationaal vervoersknooppunt, waar bovendien positieve impulsen voor de werkgelegenheid en de economie in de regio vanuit zullen gaan. [...] Schiphol [...] moet daarom een actief beleid voeren om een markt te veroveren. Dit betekent dat de ontwikkeling van Schiphol tot mainport, naast het krijgen van meer passagiers en vracht uit de thuismarkt, met name gestalte moet krijgen door vergroting van het transferverkeer met Schiphol. Juist hier is de concurrentie met de omringende luchthavens zeer hevig; transfer kan immers in principe overal plaatsvinden als de aansluitende verbindingen aanwezig zijn. De ontwikkeling van Schiphol tot mainport kan daarom niet los gezien worden van de ontwikkeling van de omringende luchthavens. Integratie in het hogesnelheidsnet [...] is in dit licht bezien voor Schiphol van essentieel belang."

Bij Schiphol is de term "mainport" nauw verbonden met de glastuinbouw van het Westland. En dan bedoelen ze niet de via Schiphol binnenkomende passagiers richting Westland.

Transfer moet je breed zien: op 18 december 2008 tekende de minister van Economische Zaken, samen met wethouder Van Dijk van de gemeente Haarlemmermeer, een afsprakenkader van het Randstad Urgent-project "Amsterdam Connecting Trade" (ACT). Zie hier de foto. De lijsttrekker van D66 in Lansingerland, Jeroen Heuvelink, werkt bij Randstad Urgent.

Op blz. 95 staat: "Aantasting van het concept van Rail 21 en Rail 21-Cargo is in strijd met het overheidsbeleid dat zich richt op het bevorderen van het railvervoer." Op de site RailCargo.nl is ruim aandacht voor vracht over de HSL, klik hier. RailCargo.nl is een initiatief van de grote spelers die je mag verwachten, waaronder ProRail, klik hier.

Er is een boekje van Verkeer en Waterstaat uit 2005 waarin "zeer snel goederenvervoer" wordt genoemd. Dat is vervoer van goederen over hogesnelheidslijnen. En hoeveel hebben we er daarvan in Nederland?

De gemeente schijnt tegen vragende burgers te zeggen dat er geen vrachtvervoer over de HSL mogelijk is. Wat een tegenspraak...

Goederentreinen over de HSL zijn niet die kiepwagens en tankwagens die langzaam schommelend en rammelend over de andere spoorlijnen hotsen. Het gaat om verbouwde passagierstreinstellen waar per trein ongeveer hetzelfde in past als in 48 vrachtwagens. Aan de buitenkant hoef je niet eens te zien dat het geen passagiersvervoer is. En waar de Fyra op een koopje is gekocht, zou een vrachttrein hoogwaardig kunnen zijn, met versterkte wielen (ronder=stiller), gedempte motor, enz. En de rijtuigen kunnen uitzien als een "shaved" sportwagen: zonder uitsteeksels die wind vangen, als een vliegtuigbody. Dat is overigens ook de bedoeling van ontwikkelaars als Fastmover.

Van de site van de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL haal ik het bericht uit Nieuwsblad Transport van 23 oktober: "HST Cargo, het project om met vracht over het HSL-traject tussen Schiphol en Parijs te rijden, ligt niet op schema, maar is evenmin van de baan. De bouw van de terminal wacht op de start van de aanleg van het bedrijvenpark Amsterdam Connecting Trade (ACT) en op de voltooing van het netwerk voor hogesneldheidsdiensten van Euro-Carex. Het doel om in 2012 met de HST-Cargo te gaan rijden, zal daardoor niet worden gehaald. [...] Volgens de woordvoerder van Haarlemmermeer is Fastmover niet langer betrokken bij de HST Cargo." In het Algemeen Dagblad van 22 oktober had Fastmover namelijk geroepen dat de HSL vracht op de lange baan zou zijn geschoven.

Volgens een Belgisch artikel uit mei 2009 zullen Alstom (bekend van de Thalys) en Siemens vrachttreinen ontwikkelen. Transport Weekly schreef in juli dat voorlopig alleen de Franse spoorwegen zouden beginnen met vracht over hun TGV. Met steun van de Franse staat. En in samenwerking met de Europese partners. In de 8 te leveren vrachttreinen moeten vliegtuigcontainers passen, waardoor 120 tot 160 ton goederen kan worden getransporteerd. Volgens Railway Insider zouden de eerste treinen dan in 2013 rijden in Frankrijk.

Plaatjes zien van vracht-hogesnelheidstreinen? Hier, hier, hier en hier. Waarbij die posttrein en groene TGV Fret niet erg aerodynamisch lijkten te zijn, en dus meer geluid produceren (zie onderaan deze telex).

Mooie plaatjes zien van een moderne hogesnelheidstrein? De Thalys is immers al 13 jaar oud. In Frankrijk gaat de AGV rijden. Klik hier. Die zou stiller zijn dan de TGV, door betere aerodynamica, en de verdeling van de motoren over de hele trein. Het ding is 15% energiezuiniger. En doet 575 km/uur. Dat is meer dan twee keer de topsnelheid van de Albatros. Meer over de AGV hier.

De Japanse Shinkansen treinen werken al sinds het begin in 1984 met over de trein verdeelde motoren.

Als de overheid hoge eisen zou stellen aan de kwaliteit van de treinen, in plaats van de burgers voor de mal te houden, dan zou een constructieve oplossing mogelijk zijn voor iets onafwendbaars dat al lang in de planning zit. Overigens lijkt het mij logisch en wenselijk dat er vracht over de HSL gaat (nu die er eenmaal ligt).

Er is één lichtpuntje voor de gemeente. In een stapel papier in mijn brievenbus zaten een aantal kopieën uit een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 6 september 1999. Op bladzijde 45 onderaan staat:

"De HSL-Zuid is bestemd voor personenvervoer. De Minister heeft ter zitting te kennen gegeven dat de HSL-Zuid niet gebruikt zal worden voor goederenvervoer met goederentreinen."

Bladzijde 46 heb ik niet, en ik weet niet of daar nog nadere toelichting staat.

De formulering "goederentreinen" in de uitspraak in 1999 kan bedoeld zijn enkel te wijzen op conventioneel goederenvervoer. Want daar is de HSL niet geschikt voor. Maar als je zo moet muggenziften op de woordbetekenis, lijkt mij zo'n uitspraak in een zitting van de Raad van State toch wat bedenkelijk. Ik kan mij voorstellen dat de Raad toch minstens de wenkbrauwen had opgetrokken als de verklaring volledig was geweest, in de zin: "De HSL-Zuid is bestemd voor personenvervoer. De Minister heeft ter zitting te kennen gegeven dat de HSL-Zuid niet gebruikt zal worden voor goederenvervoer met goederentreinen. Het is wel de bedoeling dat er goederenvervoer zal komen, maar niet met conventionele goederentreinen." Ik ben benieuwd of het volledige arrest van de Raad van State hier duidelijkheid over biedt.

Dàt zouden nou eens een goede vragen zijn in de Tweede Kamer. Wat is er met die HSL Railterminal bij Schiphol, hoe zit het met de opmerkingen in de PKB uit 1994, hoe gaat het met "zeer snel goederenvervoer" in Nederland, waarom de open formulering op de FAQ van ProRail: "Op dit moment is er geen sprake van goederenvervoer op het HSL-tracé. Beslissingen over mogelijk goederenvervoer op het tracé worden genomen door het Ministerie van Verkeer & Waterstaat."

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

20/10 De Gemeente Haarlemmermeer maakt het volgende bekend. Op 13 oktober tijdens het Nationaal Bedrijventerrein Congres in Venlo, nam Arthur van Dijk (voorzitter ACT/ wethouder Economische Zaken gemeente Haarlemmermeer) de Award voor Beste Bedrijventerrein van Nederland 2009 in ontvangst. Volgens het oordeel van de jury biedt ACT een "breed, innovatief en uitdagend perspectief waarbij verder gekeken wordt dan de eigen grenzen. De breedheid uit zich bijvoorbeeld doordat dit plan niet alleen naar het terrein zelf kijkt, maar ook de bovenliggende infrastructuur omvat." De jury roemde daarnaast de flexibiliteit en marktgerichtheid van ACT. Doorslaggevende factor was echter het regio-overstijgende karakter van ACT. ACT is waar de HSL vrachtterminal moet komen. Zie de site van ACT hier, hier en hier. De gronduitgifte voor de bouw zou beginnen in 2012.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

20/10 Op 24 september was er een "geheim" agendapunt in de gemeenteraad. Punt 23 ging over huizenbouw (Vinexlocaties) op 40 to 100 meter vanaf het spoor. Het zou gaan om ongeveer 10.000 woningen, die nog moeten worden gebouwd. Die komen niet allemaal in de buurt van de HSL of A16-A13. Ik heb per e-mail de juiste aantallen ontvangen, maar ik moet die nog checken.

De grenswaarden voor huizen bij het tracé zijn 55dB, en voor een aantal woningen aan Parkzoom is het al opgekrikt tot 59dB (cumulatief 60dB). Volgens de eigen regels van de gemeente is 60 dB een "tamelijk slecht" leefklimaat.

Op de site van de gemeente (dus niet een makelaar of projectontwikkelaar), betaald met belastinggeld, staat informatie over Rodenrijse Zoom. Daar moeten 600 woningen komen. Er staat: "rustig gelegen in de landelijke luwte van het dorp" (cursief en vet door mij toegevoegd). Terwijl dit project náást de HSL ligt. Ik houd natuurlijk dagelijks in de gaten of deze tekst zo blijft staan of nog wordt aangepast.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

20/10 Wie hier klachten over heeft moet niet alleen naar de gemeente kijken. Het is pas sinds 2007 dat de gemeente de bevoegdheid heeft om die hogere waarden vast te stellen. Daarvóór was het de Provincie. Denk bijvoorbeeld aan Parkzoom 4, het gebied tussen de verlengde Noorderparklaan, Rondweg West en Astertuin, in Bergschenhoek. Men is kort geleden bezig geweest in het stuk tussen de HSL en Maria Enzdorflaan om rioleringsbuizen in de grond aan te brengen. Over het gebied zijn akoestische reportages gemaakt, die werden goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 3 december 2004. Vanaf 60m. vanaf het tracé zal worden gebouwd.

Op de site van de gemeente (betaald met belastinggeld, ten dienst van de inwoners) staat: "Geluidschermen en andere voorzieningen voorkomen dat bewoners last hebben van passerende treinen."

Zie hier het bestemmingsplan waarin aandacht voor railverkeerslawaai. Er is een plan met 3 woonlagen op terras geplooid maaiveld, met voorkeurgrenswaarde 55dB. Dat is normaal (wettelijk) voor woningen in de buurt van spoorlijnen. Op de grens van "redelijk" en "matig" leefklimaat volgens de gemeentelijke nota's. Er komt ook nog een complex met 8 bouwlagen op tenminste 75m. van het hart HSL tracé.

Een ander plan gaat over 55 woningen van 58dB en 157 woningen van 60dB (omgerekend vanaf de oude maat dB(A)). Volgens de eigen beleidsnota van de gemeente is dat respectievelijk een "matig" en "tamelijk slecht" leefklimaat. Het tegenovergestelde van wat de gemeente wervend op de site schrijft.

Let even op dat gedeputeerde staten voorwaarden heeft verbonden aan hun besluit voor de hogere grenswaarden. In tenminste n tuin van de in het besluit genoemde woningen aan de Boterdorpseweg, Randweg-West, en Verlengde Noorderparklaan met een hogere geluidswaarde, mag de geluidsbelasting niet meer dan 48 dB zijn. En dat is een waarde die algemeen voor Nederland geldt als "goed leefbaar". Ik zie niet zo hoe dat mogelijk zou zijn met de huidige en toekomstige exploitatie van de HSL.

Deze voorwaarde zou je kunnen zien als een stok om de HSL te slaan, maar waarschijnlijker is dat het leidt tot de noodzaak van extra investeringen door de gemeente. Die toch eens met het Rijk hierover moet gaan praten.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

3/11 In de Wet Geluidhinder staat in artikel 111a lid 1 dat "burgemeester en wethouders met betrekking tot de geluidwering van die gevels maatregelen [treffen] om te bevorderen dat de geluidsbelasting binnen de woning bij gesloten ramen in geval van geluidsbelasting [...] vanwege spoorwegen ten hoogste 35 dB bedraagt."

In tegenstelling tot wat wel eens wordt gedacht (en gedaan?) betekent dat niet dat je mag meten bij een potdicht huis. Volgens het Bouwbesluit is het van belang dat woningen voorzieningen voor luchtverversing hebben "zodat het ontstaan van een voor de gezondheid nadelige kwaliteit van de binnenlucht voldoende wordt beperkt". Denk aan waterdamp van koken en douchen (schimmels) en condensatie, kooldioxide van uitademen, rokende bewoners, aan gastoestellen (geisers, gashaarden, CV-ketels) met koolmonoxide bij onvoldoende ventilatie, ophoping van gevaarlijk radongas uit bouwstoffen, enz.

Als er bijvoorbeeld alleen ventilatieroosters in de woning zitten voor dat doel, dan moeten die open staan vóór de meting. Overigens zorgen ook de doorvoeren van de CV-ketel, van de MV (mechanische ventilatie) van woningen, en keukenafzuigkap voor geluidslekken, die de geluidsdruk binnenshuis boven de norm kunnen laten stijgen.

Het Ministerie van VROM laat op 3 november weten: "Indien de voorkeurswaarde wordt overschreden, dient er voor gezorgd te worden dat de geluidsbelasting binnen de woning niet de daarvoor geldende norm overschrijdt. [Van 35 dB, JS] Aan die binnenwaarde-eis moet voldaan worden bij voldoende ventilatie. Dat is niet met de ramen open, maar een ventilatie overeenkomstig de daarvoor geldende eisen. De regeling die daarvoor geldt gaat uit van een berekening met gesloten ramen en deuren en een fictief open gat in verband met de ventilatie-eis. Bij gewone woningen blijkt in de praktijk dat algemeen een reductie van 20 dB(A) of wat meer aanwezig te zijn zonder bijzondere voorzieningen. Deze informatie en ook de beschreven werkwijze is bij akoestisch adviesbureaus en ook bij ProRail algemeen bekend en naar verwachting ook ten aanzien van [woningen in Lansingerland] toegepast. Ik ga er dan ook van uit dat de discrepantie tussen geluid- en ventilatie-eisen die u aangeeft zich niet voordoet. Er is dus ook geen aanleiding tot het plaatsen van extra schermen." Hoe dat moet bij woningen met een geluidsbelasting boven 55dB is de vraag. Bijvoorbeeld 60dB, zoals in Parkzoom min 20 is 40dB binnen, en dat is boven de norm.

Blijven we verder zitten met dat als het buiten heel warm is, de ventilatieroosters niet voldoende zijn voor frisse binnenlucht, en mensen gewoon de ramen openzetten, waardoor HSL-lawaai ongehinderd binnendringt. Wettelijk is dat in orde, moreel gezien (en verkooptechnisch voor de woning) niet. Wie vertelt de kopers en huurders dat ze zelfs wat op de gemeentesite en in overheidsbesluiten staat met een schep zout moeten nemen?

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

20/10 Op 25 september publiceerde het Ministerie van Verkeer en Waterstaat het plan van aanpak van de metingen van TNO. Daarin staat onomwonden: "De situatie van 7 september 2009 verschilt op enkele punten van de situatie die het uitgangspunt is geweest voor de akoestische onderzoeken uit 2001 ten behoeve van het Tracébesluit, waardoor de geluidbelasting hoger of lager kan zijn dan de prognose van destijds. De belangrijkste verschillen liggen in de spoorconstructie (de bovenbouw), het materieel, de treinintensiteiten en de rijsnelheden." Met bovenbouw wordt alles bedoeld bovenop de ondergrond. Dus ook de keuze voor ballastspoor dan wel ballastloos.

Het plan van aanpak zegt dus dat de onderzoeken uit 2001 zijn gedaan voor ander spoor, andere treinen, minder treinen, en lagere snelheden. Als blogger zou ik hier dan normaal een poging tot een grappige opmerking schrijven. Maar ik denk dat bovenstaande opmerkingen genoeg zeggen.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

20/10 In mijn eerste publicatie schreef ik over de hogere geluidsproductie van ballastloos spoor. "Regulier" spoor in Nederland is van die bielzen met van die keitjes ertussen. Dat heet ballastspoor. Ballastloos spoor is zeldzaam. Het gaat dan om beton met rails erop gebout, of erin bevestigd. Daarmee was een paar jaar geleden getest bij Best, en dat liep niet goed af, omdat de treinen die erop rijden dan 3-7 decibel meer herrie maken. Dat is 2-5 maal meer geluidsdruk. De HSL bestaat vrijwel geheel uit ballastloos spoor.

ProRail geeft toe dat ballastloos spoor meer herrie geeft dan ballastspoor. Klik hier.

Er staat dat de ballastloze spoorconstructie geluidsverhogend werkt, maar dat deze extra geluidsproductie weer wordt gereduceerd (let wel, niet geneutraliseerd) door het slijpprogramma. Dat slijpprogramma heeft eveneens effect op de leefkwaliteit: slijpen gebeurt altijd 's nachts vanwege het inpassen in de dienstregeling en maakt ook herrie (continu optrekkende locomotief, heen en weer rijdend). Dit was tijdens eerdere slijprondes op het HSL-spoor goed te horen.

Railsslijpen is vooral bedoeld om geen/zo min mogelijk voegongelijkheid tussen de rails te krijgen. Met de hoge snelheden zou je dan extra slijtage krijgen, en door de slijpen kun je dat minimaliseren. Als bijkomend effect blijkt dat als de trein zeer zuiver ronde wielen heeft (zonder perfect ronde wielen heeft het weinig effect) en de rails superglad is, en een bepaald profiel heeft, de herrie minder is. Dus bij aanvang van een nieuw spoor zoals nu haal je misschien de grenswaarde van 55 dB, maar wanneer er een tijdje 190 treinen per dag overheen zijn gegaan, dan wordt het slechter. Je kunt ook zeggen dat ze na verloop van tijd meer moeten slijpen om de extra geluidsproductie door slijtage en minder ronde wielen te compenseren.

Als je al verzint dat een hogesnelheidstrein op volle snelheid door dichtbevolkt gebied moet karren, waarom laat je ze dan dan op dat ballastloos spoor rijden? Enerzijds zijn er schokgolven op de rails en drukgolven door de lucht die het ballast verstoren. Dat is ook waarom overkappen niet zo maar kan (nog afgezien van veiligheidsmaatregelen als sprinklers, vluchtroutes e.d.). Wat niet wil zeggen dat overkappen onmogelijk is. Wie maakt een mooi uitvoerbaar plan?

Anderzijds hoor ik van iemand die meereed op de testritten tussen Barendrecht en Antwerpen dat waarneembaar was dat de trein op ballast aanzienlijk onstabieler reed. Op ballastloos had je nauwelijks in de gaten dat de trein bewoog (als je tenminste niet naar buiten keek) en op ballast voelde je de trein heel licht schudden.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

20/10 Op RTV Rijnmond was een opmerkelijk item te zien, inclusief filmpje. Een geluidsexpert maakt gehakt van de eerdere aannames, en ook van de recente TNO metingen. Ze meten de geluidsoverlast in dit nieuwe onderzoek op 7,5 en 25 meter afstand van het spoor. En dan gaan ze berekenen hoe hard dat klinkt voor de mensen die wonen langs het spoor, met behulp van modellen gebaseerd op "gewone" treinen. De wanden van de tunnelbak zijn naar mening van de expert niet voldoende absorberend uitgevoerd.

Onder het bericht op de website van RTV Rijnmond staat een ingezonden opmerking dat op dit moment geen hogesnelheidstreinen rijden, maar gewone treinen die normaal 140 km/uur doen, en nu 160. Dan roep ik maar even dat je erop moet letten dat 1. er veel minder treinen rijden dan straks, en 2. de geluidslimieten gebaseerd zijn op gemiddelden. Omdat in het Tracébesluit een gemiddelde waarde is vastgesteld per etmaal, mag je volgens het Tracébesluit een enorme bak herrie maken zo lang je dat maar een paar keer per dag doet en het gemiddeld binnen de norm blijft. De opmerkingen van deze meneer in het filmpje gaan straks pas gelden als de Albatros er is (in 2010/2011/2012) en die de reguliere dienstregeling gaat rijden. Albatros is de modelnaam van de uiteindelijke versie van de Fyra. Dat ter onderscheiding van de Traxx-treinen.

Tot die tijd is het zoals laatst bij Koefnoen gezegd: er is eerst het zuur en dan het opperdepop.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

20/10 De resultaten van de drie metingen die TNO laatst gedaan heeft aan de HSL (Berkel en Rodenrijs, Hoogmade en Roelofarendsveen) zouden rond 7 oktober beschikbaar komen. Dat had minister Eurlings toegezegd op kamervragen van VVD-kamerlid Charlie Aptroot. Het laatste nieuws is dat de minister er op 11 november mee naar buiten komt. Is er wat mee aan de hand?

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

20/10 De afgelopen dagen schijnt de HSL regelmatig maar 50 km/uur te hebben gereden. In plaats van die volle vaart. Heeft iemand een (onderbouwd) idee waarom dat is?

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

20/10 Tijdens de nachten van vrijdag 16 op zaterdag 17 oktober, vrijdag 23 op zaterdag 24 oktober en vrijdag 30 op zaterdag 31 oktober worden nachtelijke testritten uitgevoerd met Thalystreinen op het HSL-tracé tussen Amsterdam en Rotterdam. Op zaterdag 17, zaterdag 24 en zaterdag 31 oktober worden er overdag testritten met Thalystreinen gereden. De maximale snelheid waarmee gereden wordt kan daarbij oplopen tot maximaal 300 km/uur.

Volgens de veelgestelde vragenlijst van ProRail zal de Thalys tussen Amsterdam en Rotterdam maar 160 km/uur rijden. Ergens anders in de lijst staat weer dat de Thalys wèl 300 km/uur zal rijden. Ik heb het nagevraagd, en de Thalys zal 300 gaan rijden vanaf december ten zuiden van Rotterdam. Zodra de Traxx-treinen zijn vervangen door de nieuwe Albatros (definitieve Fyra-trein in 2010/2011 of 2012) gaat de Thalys ook 300 rijden tussen Hoofddorp en Rotterdam.

De Albatros zal 250 km/uur rijden, want harder kan die niet. Het traject tussen Hoofddorp en Rotterdam-Blijdorp is maar net iets langer dan 45 kilometer. De treinen rijden met pakweg 10 minuten tussenpozen. Een trein die vanaf Hoofddorp (waar het HSL-spoor begint) 300 km/uur rijdt, zal een die 10 minuten eerder vertrok met 250 km/uur niet inhalen.

Edith Bal van de VVD Lansingerland heeft vragen gesteld over de nachtritten. Op 24 september 2009 zegde wethouder De Rijke van Lansingerland immers toe: "dat hij de nodige inspanningen zou leveren om het rijden tijdens de nachtelijke uren te reduceren, omdat dat tot veel klachten leidt." Welke inspanningen heeft hij nu geleverd? Je kunt je van alles voorstellen bij nut en noodzaak van nachtelijke testritten. Zie morgen AD Zoetermeer, en het artikel onder Media op www.edithbalverbeek.nl

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

20/10 DCMR komt eind deze week met een reactie op mijn vragen over het "doofpotrapport". Dat komt in een nieuwe versie van deze post. Dus kom snel terug.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

20/10 De gemeente zal net als in 1998 aan DCMR de meetopdracht geven voor de controlemetingen, waarbij een akoestisch adviesbureau het proces zal begeleiden en toezicht op DCMR zal houden. Aan DGMR (geen spelvaut, dit is een ingenieursbureau), Peutz en Cauberg & Huygen is offerte gevraagd. Laten we hopen dat het niet op dezelfde manier afloopt als in 1998: er komt een mooi rapport dat vervolgens wordt omvergereden in de vaart van de HSL.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

28/10 De Nederlandse neurowetenschapper Ysbrand van der Werf van het Nederlandse Instituut voor Neurowetenschappen deed onderzoek naar de hersenprocessen die een rol spelen bij slaap. Als je slaap wordt verstoord door lawaai, hoe weinig ook, dan zal je overdag slecht functioneren. Ook al word je niet wakker van het lawaai, toch zullen je hersenen het de volgende dag moeilijker hebben. Vooral je geheugen moet er dan aan geloven. Lees het bericht uit de Volkskrant van 19 januari 2009.

Op 28 oktober lanceerde de EEA (agentschap voor milieu van de Europese Unie, sinds 1993) een persbericht waarin staat dat al bij geringe blootstelling aan geluid (een relatief laag gemiddelde per etmaal) mensen gaan lijden aan hoge bloeddruk en slaapgebrek. De EEA heeft een grote geluidsdatabase online gezet, die begint bij waarden vanaf 55dB. Inclusief spoorwegen, maar onze HSL staat er nog niet op omdat de geluidskaart daarvan nog gemaakt moet worden.

Dat opent de vraag aan de gemeente Lansingerland of ze in plaats van de geruststellende verhaaltjes over de nieuwbouwwijken (zie boven), niet juist gezondheidswaarschuwingen moeten afgeven. Immers, in besluitvorming stelt Lansingerland waarden ver boven 55dB vast, waardoor woningen naar de eigen normen qua leefbaarheid "tamelijk slecht" te noemen zijn. De gemeente Kaag en Braassem heeft voor een flink aantal bestaande en nieuwe woningen in de nieuwbouwwijk Braassemerland zelfs de wettelijk maximale geluidsnormen afgekondigd. Die qua leefbaarheid helemaal in het rood schieten.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

20/10 Op een Amerikaans blog kwam ik een formule tegen voor treingeluid. Het grootste probleem is dat alles wat zo snel gaat flink wat aerodynamisch geluid produceert. De kracht die nodig is om de luchtweerstand te overwinnen is proportioneel tot het kwadraat van de snelheid. Het meeste van die kracht gaat zitten in het wegduwen van lucht, wat resulteert in turbulentie, en daardoor in lawaai. Bij benadering kan worden aangenomen dat geluidsniveaus stijgen met de derde macht van de treinsnelheid.

Dat betekent dat een trein die 220 km/uur rijdt ongeveer 1,65 maal het lawaai veroorzaakt van een trein die 186 km/uur doet. Volgens het blog kun je misschien daar wat vanaf schaven door een meer aerodynamische vorm van de trein.

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

20/10 In april postte het Duitse Umweltbundesamt (milieudienst) nog maar eens een referentie naar een Duitse verordening uit 1990 waarin staat dat bij nieuwbouw van verkeersinfrastructuur rekening moet worden gehouden met een maximum 's nachts van maar maximaal 47dB (omgerekend naar nieuwe norm).

Er komt meer goed nieuws uit Duitsland, want ze hebben daar verder verzonnen dat railgoederenvervoer dat met geluidsarme wagons rijdt goedkoper is dan met lawaaiige wagons. Iets voor de HSL?

** TELEX *** HSL *** NIEUWS *** TELEX *** HSL **

25/10 Eerder schreef ik dat AnsaldoBreda een dochter is van FIAT. Geen idee hoe ik daarbij kwam, want het is niet zo. AnsaldoBreda is onderdeel van het Finmeccanica concern. Sterker zelfs, FIAT Ferroviaria is in 2002 overgenomen door Alstom, de fabrikant van de Thalys.

Categorie: Notities

Adobe Reader nodig Bijlage: Inspraakreactie van de Bewonersgroep Noordrand Berkel en Rodenrijs uit 1994 (1465 kB)
Klik hier om de link te volgen Meer hierover: Het hele "Dossier HSL"

Ik ben geïnteresseerd in uw mening:

Uw naam:

Uw e-mail adres:


        

 
Dossier HSL
 
Politieke Academie | Strategische data-analyses
 
Boeken: Permanente Campagne/Meer mensen naar de stembus
 
PolitiekActief.Net op Twitter

 
Notities - Meest recente items
31 december - Nieuwjaar, klimaat, burgerdividend en Lansingerland
5 maart - Campagnetijd

Lokale politiek - Meest recente items
28 december - Jaaroverzicht 2017

Nationale/Europese politiek - Meest recente items

Epistels - Meest recente items
1 november 2015 - Begroten tussen onkunde en onwil
9 juni 2014 - Over het uitsplitsen van samengestelde gegevens
2 juni 2014 - Over het mechanisme van verandering en stabiliteit bij verkiezingen
25 april 2014 - De onvermoede stabiliteit van de Rotterdamse verkiezingen
28 maart 2014 - Spookstemmen

Archief

Interessante site
[an error occurred while processing this directive]

Powered by Coranto

Deze Web site bestaat sinds juli 2000. Sinds november 2005 onder het domein "PolitiekActief.Net"

Copyrights, enz.: klik hier