[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
HomeOnderwerpenPublicatiesContactRSS

Wie ben ik?Wat wil ik?Publicaties
Website Joost Smits, politiek actief in Lansingerland (ZH)
Home  >  Publicaties  >  Inhoud artikel

Klik hier om te abonneren op de gratis nieuwsbrief

Naar bovenkant scherm

Oplossingen Kerstprijsvraag

zondag 12 januari 2014 - In december had PolitiekActief.Net voor het eerst een kerstprijsvraag, met een winnaar, een prijs en nu dus de oplossingen!

De winnaar zegt niet op de foto te willen. Het is de collega van het blog Lansingerland.info. Hij wilde niet de fles wijn, maar: "Kun je prijs nog aanpassen en nog een paar zure bommen bij Bovens afleveren als ik mocht winnen?"

Daarmee verwijzend naar de zelf ingelegde augurken die ik bezorgde bij onze PvdA-fractie tijdens de eerste Twitter-block vorig jaar. Onder het motto "Het zuur en het zoet uit Lansingerland":Ik zal in overleg treden met de PvdA of ze hier prijs op stellen.

De Kerstprijsvraag had de volgende vragen, en ik zal gelijk de antwoorden en bron geven.


Categorie: sociaal
1. De PvdA vierde begin dit jaar het 250ste weekverslag. Het is een groot goed dat er toch ťťn communicerende politieke partij actief is in onze gemeente. Kerndoel van de PvdA is het radicaal bestrijden van achterstelling en achterstand. Welke twee samenstellingen met "achter" stonden in de 250 weekverslagen? (te vinden op blog)


Dit stond op 14 januari op het blog: "Het woord "achter" komt in het jubileumverslag maar twee keer voor. In de samenstelling "achterban" en in de constatering dat de fractievoorzitter de motor "achter" de 250 weekverslagen is." De weekverslagen turvend op achterstanden en revolutionaire ideeŽn is de spoeling dun.

Gelukkig heeft PvdA eind vorig jaar de oude beginselen hervonden, en staat er in het weekbericht weer regelmatig nieuws over achterstelling en achterstand. De PvdA heeft verder het woord "starterswoningen" geframed met een alleen met subsidie te realiseren verkoopprijs van 140.000 euro. De achterban zal dat wel waarderen.


Categorie: of-je-emmer-leeggooit
2. Begin dit jaar werd een lening van 20 miljoen omgezet in een van 50 miljoen. Maar dat werd onvoldoende geacht. Welk bedrag dacht men toen nog in de toekomst te moeten bijlenen? (te vinden op blog en in De Heraut)


Dit werd op het blog behandeld op 4 februari. In de Heraut stond: "Het feit dat er eerst sprake was van een lening van 20 miljoen euro maar nu sprake is van 50 miljoen euro wekte bij diverse raadsleden de nodige verbazing op. Wethouder FinanciŽn lichtte toe dat de 20 miljoen euro was gebaseerd op de financiŽle behoefte van destijds en de huidige 50 miljoen euro slaat op de grotere financiŽle behoefte die de gemeente Lansingerland nu heeft. Maar ook met dit laatste bedrag denkt de wethouder 't niet te redden de komende 20- 30 jaar. Vandaar ook nog het genoemde bedrag van circa 300 miljoen euro in de bijlage "Kasstroomoverzicht" bij dit agendapunt 5a."

De spelregel van de prijsvraag was dat telt wat op het blog staat, dus antwoord: "300 miljoen".

Daar is wel wat mee aan de hand, want ik kon het niet vinden in de vergaderstukken. Sterker nog, er werd door raadsleden gevraagd om een overzicht van de financieringsbehoefte. Die kwam in april. Daar is juist in te zien dat de totale behoefte daalt. Maar ja, dat was alweer gemaakt voor Binnenlandse Zaken en de Provincie, omdat de gemeente zo met geld smeet. Dan kun je niet aankomen met nog 300 miljoen extra. In de Begroting 2014 is de financieringsbehoefte weer gegroeid. De wethouder legde het uit in de webcast van 17 januari 2013: het is een momentopname...


Categorie: Noord-Korea
3. Bij gelegenheid van welk bezoek kregen raadsleden van het gemeentebestuur de opdracht mee "geduldig" te zijn? (te vinden op blog)


Dit gaat om een bericht van 10 maart 2013. Het hoge bezoek was een delegatie van de Vaste commissie Infrastructuur en Milieu.

Raadsleden kregen een programma toegestuurd met daarin wat ze moesten zeggen. Dat was niet de enige keer. Later in het jaar kregen raadsleden een mailtje om ze te herinneren dat ze niet moesten praten met de VARA over het mislukte project Bleizo. Over een paar weken is het op televisie te zien!


Categorie: verzet
4.a. Over hoeveel procent van de woningen van Lansingerland werd in 2012 bezwaar gemaakt voor de onroerendezaakbelasting?
b. Hoeveel procent was dat voor Pijnacker? (te vinden op blog)


Dit stond op 12 maart op het blog: "Pijnacker had in 2011 3,6% woningen in bezwaar, tegen 4,8% in Lansingerland. In 2012 had Pijnacker er maar 2,3%, tegen 4,1% in Lansingerland."

Inmiddels heeft de raad besloten tot een stijging van de gemeentelijke OZB-opbrengsten met 7,75%. Met 2% inflatie erbij is dat 9,75%. Aangezien de woningen, volgens de gemeente, met gemiddeld 6,1% zijn gedaald in waarde, en de OZB wordt berekend over de woningwaarde, is het tarief zelf met bijna 17% opgehoogd. En dat pakt onevenredig uit. Dat is natuurlijk altijd zo, maar door de grote opslag waaiert het veel sterker uit voor particulieren. Wie al langer een woning heeft die inmiddels meer dan 5 ton waard is gaat misschien zelfs minder betalen dan vorig jaar. Maar wie een van de schaarse starterswoningen heeft gekocht gaat veel meer dan 20% extra betalen ten opzichte van vorig jaar.

Doe zelf de sommetjes met het rekenvoorbeeld.


Categorie: censuur
5. Een consument van lokaal nieuws stelde naar aanleiding van een interview een hele lijst met vragen op de site van het mediabedrijf. Die liet eerst weten de vragen door te zetten naar de burgemeester, maar wiste later alles van de site. Van de burgemeester hoorden we niets meer. De vragen: (te vinden op blog)
a. Wie werd geÔnterviewd?
b. Om welk mediabedrijf gaat het?


Bron is een artikel van 14 mei 2013. De geÔnterviewde was de fractievoorzitter van Leefbaar 3B, bij RTV Lansingerland.


Categorie: eensgezindheid
6. Twee bestuurders van Lansingerland deden in de krant een oproep om duidelijk te maken dat de gemeente niet meer alles kan blijven doen. Welke slogan gebruikten ze? (te vinden op blog en in De Heraut)


We zitten inmiddels op 6 juni 2013. De burgemeester en de wethouder FinanciŽn wilden geld van ons hebben, omdat ze alles wat ze al van ons kregen hadden verbrast. De schaamteloze slogan in een artikel in De Heraut: "De gemeente, dat zijn we allemaal".

Laten we er maar geen woorden verder aan vuil maken. Beide bestuurders zijn vertrokken. Ze zijn niet meer Lansingerland.


Categorie: vermalen dorp
7. Een van onze dorpen werd bijna vermalen door grote zakelijke horeca-belangen, en politieke belangen. De vragen: (te vinden op blog)
a. Welk dorp was dat?
b. Wat was er bijzonder aan het adres van een van de zakelijke stoomwalsen?


Het is 26 juni 2013. Kruisweg, het buurtschap ten noorden van de A12, ligt onder vuur. Er moet een ondoordacht horeca-kluster komen, en de bewoners verzetten zich er succesvol tegen. Het is een wirwar van betaalde en onbetaalde dubbelfuncties van gemeentebestuurders, en een van de adressen van de betrokken partijen was het bestuurscentrum van de gemeente Lansingerland in Bleiswijk.


Categorie: steekspel
8. Er doen veel nieuwe partijen mee aan de verkiezingen volgend jaar. Maar welke grote partij overwoog mee te doen en trok zich terug? (te vinden op blog en in De Heraut)


En dag later: 27 juni 2013: "De SP doet in maart niet mee aan de verkiezingen. Ze gaan de komende vier jaar "besteden aan het luisteren en helpen van mensen."

Het stond ook in 3B Krant, en niet in de Heraut.


Categorie: slaapstoel
9. We kregen een nieuwe wethouder FinanciŽn. De vragen: (te vinden op blog)
a. Hoe lang had hij als lid van het dagelijks bestuur van een bedrijf financiŽle problemen op zijn beloop gelaten?
b. Bij welk bedrijf was dat?


Dit komt aan de orde op 16 juli 2013. In de lokale pers van Leidschendam en Voorburg staat: "Het DB van Avalex schrijft - na lezing van het rapport - op 24 april 2012 aan de gemeenteraden, dat er binnen Avalex nu wordt gewerkt aan een verbeterslag, maar feitelijk heeft men Ė bewust of onbewust - zeker anderhalf jaar de situatie op zijn beloop gelaten."

Dat moeten we in Lansingerland natuurlijk niet hebben. Even kijken welk bedrijf er uit de bus komt voor de afvalverwerking in Lansingerland nu Irado met z'n dure tarieven eindelijk aan de kant wordt gezet.


Categorie: knalfuif
10. De gemeente besloot om een voorziening heel dicht tegen een gevaarlijke pijpleiding te bouwen. Dat mag, omdat gemeenten zelf de veiligheidsafweging moeten doen. Het wil niet zeggen dat het een goed idee is. De vragen: (te vinden op blog)
a. Welke voorziening zal worden gebouwd?
b. Waar?
c. Welke voorziening is ůůk te dicht tegen die gevaarlijke pijpleiding gebouwd, in poŽtische rechtvaardigheid?


Tegenwoordig wordt aan gemeenten overgelaten om te bepalen of het veilig is te bouwen dichtbij bepaalde infrastructuur. De wet geeft dus geen beperkingen, het is puur een politieke afweging. Ze moeten alleen een goede overweging maken over het risico en het belang.

De gemeente vond het wel een goed idee om een VMBO-school te bouwen binnen de invloedssfeer van een hogedrukgasleiding langs de Boterdorpseweg. Daar is een grotere kans op een fakkelbrand dan dat je een miljoen wint in de Staatsloterij. Het mag, hoor. Immers, de afweging ligt bij de gemeente.

De poŽtische rechtvaardigheid is dat een deel van het Paleis op het Eiland, het enorme gemeentehuis, ůůk te dicht bij de gasleiding ligt. Dat is nou hart voor de zaak! Als de school ontploft, ontploffen de ambtenaren die het verzonnen ook! En dat eerder dan ze de Staatsloterij winnen.


Categorie: affiniteiten
11a. Welke leden van het college van Burgemeester en Wethouders wonen per 1 januari 2014 in Lansingerland (naam en politieke partij)
b. Hoe heet de tweelingbroer van onafhankelijk raadslid Neeleman (alleen juiste spelling telt)
c. Bonusvraag (niet op het blog): wat was het beroep van de vorige wethouder FinanciŽn?


Op 1 januari woont alleen de wethouder van de PvdA nog in Lansingerland. De burgemeester en drie wethouders niet.

Het blijft leuk: een fractievoorzitter van een coalitiepartij weet alle tumult in de media over de gebrekkige integriteit van ons gemeentebestuur aan dat een verslaggever van het Algemeen Dagblad een neef zou zijn van onafhankelijk raadslid Neeleman. De verslaggever, desgevraagd: "Nee joh. Ik ben zijn tweelingbroer. Eeneiig."

Het beroep van de vorige wethouder FinanciŽn was: landmeter.


Categorie: hobby
12. Onze vertrekkende burgemeester was toen hij net hier kwam ook bedrijfsadviseur. De vragen: (te vinden op blog en gemeentelijke website)
a. Welk bedrijf was daarbij betrokken?
b. Welke bank?
c. Hoeveel uur besteedde de burgemeester eraan in zijn tijd in Lansingerland?
d. Wat was de waarde van het zakelijk belang waarover hij adviseerde?
e. Hoeveel kreeg hij daarvoor betaald?
f. Wat was de hoogste betaalde functie die onze vertrekkende burgemeester had voor hij voor het grootste deel van zijn tijd de politiek in ging?
g. Wat is de maximale totale bezoldiging in zijn nieuwe baan?


Vraag a t/m e zijn te vinden via dit artikel van 11 september 2013 en deze antwoorden van de gemeente.

a. Het ging om CAI Westland, daarna CAIW en Caiway genoemd.

b. De Rabobank kocht dat.

c. De gemeente: "Tussen september 2007 en juli 2008 heeft
de burgemeester ongeveer 60 uur besteed aan het advieswerk verkoop CAIW. Deze activiteiten heeft hij in eigen tijd verricht en hij heeft daarvoor geen financiŽle vergoeding ontvangen."
Mijn retorische vraag: wat is "eigen tijd" voor een burgemeester? Na 5 uur hangt hij zijn ambtsketting aan de kapstok?

d. Algemeen Dagblad van 24 januari 2008: "Het kabel- en internetbedrijf is met alles erop en eraan verkocht voor 110 miljoen euro: 95 miljoen netto in het handje van Westland, 15 miljoen voor Midden-Delfland. Kassa!"

e. Zie c.

f. In mijn blog van december 2012 over Bleizo: schoolhoofd.

g. Zie 178.961 euro. "De CAO bestuurders VO hanteert tot 2013 de nullijn", zegt zijn nieuwe werkgever. Gelukkig maar.


Categorie: internationaal
13. Welk Japans autobedrijf zou volgens ons gemeentebestuur treinen leveren voor de HSL? (te vinden op blog en bij NOS Journaal)


Op het blog op 30 september 2013: Toyota (Prius). Dat moest Prio (oude intercity-rijtuigen) zijn, maar al die details waar je mee te maken krijg als bestuurder, dat is geen doen.

Kijk het clipje hieronder op tijdcode 0:35:Categorie: volkshuisvesting
14. In 2006 werd een feestje gevierd voor 10 jaar Vinex. Volgens CBS-statistieken, in welk jaar werd de laatste woning van die bouwopgave afgebouwd? (te vinden op blog)


Dit is te zien in Figuur 3 van "Kleine Stapjes" dat ik 2 oktober 2013 online zette.

De Vinex-opgave was in tweeŽn gesplitst. Het eerste deel van 3.600 woningen had in 1999 klaar moeten zijn, en was dat pas in 2002. Het tweede deel om op 8.000 uit te komen had in 2005 klaar moeten zijn, en was pas in 2009 gebouwd.


Categorie: vingers-natellen
15. Hoeveel vrij te besteden, van het Rijk gekregen, bonusgeld heeft de gemeente dit jaar afgeschreven? (te vinden op blog)


Het ging om 65-66 miljoen euro bonusgeld, stond 28 september 2013 op het blog. Dat is afgeschreven om het verhaal in het Financieele Dagblad, dat er een kwart miljard was afgeschreven op bouwgrond, onwaar te maken. Het bonusgeld was door het Rijk bedoeld om de kosten voorafgaand aan woningbouw te lenigen, en later zouden gemeenten het over houden. Boekhoudkundig mag je die baten afstrepen tegen kosten, en in de berekening van de gemeente kwamen ze uiteindelijk niet op een kwart miljard, maar op 43 miljoen uit.

Heel knap, maar het kost een paar centen...


Categorie: laag-bij-de-grond
16. Natuurlijk heeft Lansingerland veel meer uitgegeven aan bedrijfsgebouwen dan vergelijkbare gemeenten. Maar welke investering is met 24,9 miljoen gestegen sinds 2007? (te vinden op blog)


Op 6 oktober 2013 zette ik de begroting 2014 in wat plaatjes op het blog. Het enorme gemeentehuis is te zien in Figuur 14. Maar vooral grondwerken stegen flink: 24,9 miljoen (Figuur 15).


Categorie: geheim
17. Volgens een raadsfractie is de zeperd van Bleizo wel op te lossen door bijv. wat minder kantoren te bouwen. Toch zijn er structurele problemen. De vragen: (te vinden op blog)
a. Hoeveel vierkante meter is in het plan Bleizo bestemd voor Greenport?
b. Hoeveel vierkante meter werd verstandig geacht in de haalbaarheidsstudie?


Op 3 oktober 2013 ging het over een raadsenquÍte, en in de marge daarvan ook over dat in de haalbaarheidsplannen van Bleizo stond dat 5.000-10.000 vierkante meter nog wel kon. In de definitieve plannen staat 15.000.


Categorie: alles-moet-weg
18.a. Hoeveel procent korting kreeg een groothandelsbedrijf op de grondprijs? (te vinden op blog)
b. En hoeveel procent vanuit het perspectief dat De Heraut schetste? (te vinden op blog)


Dat stond 18 oktober 2013 en 30 oktober 2013 op het blog. Gerekend naar maatstaven van de gemeente is het 14,3%. Gerekend als de nieuwe verslaggever van De Heraut is het 21,6%.

In andere gemeenten is er een kadernota grondprijzen waar het gemeentebestuur zich aan te houden heeft, en de raad wil altijd graag ook even horen wat er zoal aan deals wordt gemaakt. Gewoon, om de vinger aan de pols te houden. Integriteitsproblemen verhouden zich slecht tot openheid. In Lansingerland deed het gemeentebestuur het gewoon onder elkaar. Nu zijn er, in verband met deze verkoop (achteraf? vooraf?) nieuwe afspraken opgesteld, en nou mag alles, zo lang je maar meer dan 2 hectare koopt, en je kunt je cash betaling financieren bij de gemeente. Op=op! De burger betaalt wel.


Categorie: gezondheidszorg
19. Welke partij noemde in november onze gemeentefinanciŽn "gezond"? (te vinden op blog)


De VVD in een concept-verkiezingsprogramma. Dat is er door de ledenvergadering uitgehaald, weliswaar, maar toch geeft het aan hoe het sentiment in het Paleis op het Eiland is. Volstrekte ontkenning, een soort Griekenland aan de Rotte.


Categorie: burgervader
20. Onze vertrekkende burgemeester kreeg een legpenning.
a. Van welke organisatie kreeg hij de legpenning? (niet op het blog!)
b. Voor welke verdienste? (niet op het blog!)


Ik had dat verklapt in het Jaaroverzicht, op 30 december 2013.

We laten de burgemeester van Spijkenisse aan het woord, zoals in De Heraut stond: "Je was als dagelijks bestuurslid van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond het financiŽle geweten. Daarbij had je een bijzondere gave; je bleek in staat ingewikkelde financiŽle constructies uit te leggen, zodat ook wij het begrepen. Daarnaast bezit je een onmetelijke ijver." De Heraut licht toe: "Als dank voor al het werk dat hij verzette voor de Veiligheidsregio ontving Ewald van Vliet de legpenning van bijzondere verdiensten."

Goh, had hij die financiŽle capaciteiten ook in Lansingerland eens laten zien. Toch ruim de tijd voor gehad?

Categorie: Lokaal

Klik hier om de link te volgen Meer hierover: Eerder artikel over dit onderwerp

Ik ben geïnteresseerd in uw mening:

Uw naam:

Uw e-mail adres:


        

 
Dossier HSL
 
Politieke Academie | Strategische data-analyses
 
Boeken: Permanente Campagne/Meer mensen naar de stembus
 
PolitiekActief.Net op Twitter

 
Notities - Meest recente items
31 december - Nieuwjaar, klimaat, burgerdividend en Lansingerland
5 maart - Campagnetijd

Lokale politiek - Meest recente items
28 december - Jaaroverzicht 2017

Nationale/Europese politiek - Meest recente items

Epistels - Meest recente items
1 november 2015 - Begroten tussen onkunde en onwil
9 juni 2014 - Over het uitsplitsen van samengestelde gegevens
2 juni 2014 - Over het mechanisme van verandering en stabiliteit bij verkiezingen
25 april 2014 - De onvermoede stabiliteit van de Rotterdamse verkiezingen
28 maart 2014 - Spookstemmen

Archief

Interessante site
[an error occurred while processing this directive]

Powered by Coranto

Deze Web site bestaat sinds juli 2000. Sinds november 2005 onder het domein "PolitiekActief.Net"

Copyrights, enz.: klik hier